Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 16. mai 2017 - StrasbourgLõplik väljaanne
 ELi ja Mongoolia vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingu protokoll (Horvaatia ühinemine) ***
 ELi ning Bosnia ja Hertsegoviina vaheline stabiliseerimis- ja assotsieerimisleping (Horvaatia ühinemine) ***
 ELi ja Norra vaheline leping täiendavate eeskirjade kohta seoses välispiiride ja viisade rahastamisvahendiga ***
 ELi ühinemine puuvillasektori rahvusvahelise nõuandekomiteega (ICAC) ***
 ELi evalitsuse tegevuskava aastateks 2016–2020
 ELi finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitlev 2015. aasta aruanne
 Ressursitõhusus: toidu raiskamise vähendamine ja toiduohutuse suurendamine
 Tolli tulemuslikkuse ja juhtimise väliste aspektide hindamine kui kaubanduse edendamise ja ebaseadusliku kauplemise vastu võitlemise vahend
Tekstid
Lõplik väljaanne (233 kb)
Õigusalane teave