Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Usvojeni tekstovi
Četvrtak, 18. svibnja 2017. - StrasbourgZavršno izdanje
 Zambija, posebice slučaj Hakaindea Hichileme
 Etiopija, posebice slučaj dr. Merere Gudine
 Južni Sudan
 Sporazum između EU-a, Islanda, Lihtenštajna i Norveške o financijskom mehanizmu EGP-a za razdoblje 2014. – 2021. ***
 Prava kombinacija financiranja za europske regije: uravnotežena primjena financijskih instrumenata i bespovratnih sredstava u kohezijskoj politici EU-a
 Buduće perspektive za tehničku potporu u okviru kohezijske politike
 Prekogranična prenosivost usluga internetskog sadržaja na unutarnjem tržištu ***I
 Provedba Sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Koreje
 Postizanje dvodržavnog rješenja na Bliskom istoku
 Strategija EU-a za Siriju
 Cestovni prijevoz u Europskoj uniji
 Izbjeglički kamp Dadaab
 Realizacija procesa premještanja
 Provedba LGBTI smjernica Vijeća, posebice u pogledu progona muškaraca za koje se smatra da su homoseksualci u Čečeniji (Rusija)
Tekstovi
Završno izdanje (259 kb)
Pravna napomena