Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 18 maja 2017 r. - StrasburgWersja ostateczna
 Zambia, w szczególności sprawa Hakainde Hichilemy
 Etiopia, w szczególności sprawa dra Merery Gudiny
 Południowy Sudan
 Zawarcie Umowy między UE, Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w sprawie mechanizmu finansowego EOG na lata 2014-2021 ***
 Właściwa kombinacja funduszy na rzecz regionów Europy: zapewnienie równowagi między instrumentami finansowymi a dotacjami w ramach polityki spójności UE
 Perspektywy pomocy technicznej w ramach polityki spójności
 Zapewnienie możliwości transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści ***I
 Wdrożenie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei
 Rozwiązanie dwupaństwowe na Bliskim Wschodzie
 Strategia UE na rzecz Syrii
 Transport drogowy w Unii Europejskiej
 Obóz dla uchodźców w Dadaab
 Urzeczywistnienie relokacji
 Wdrażanie wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn o (domniemanej) orientacji homoseksualnej w Czeczenii
Teksty
Wersja ostateczna (286 kb)
Informacja prawna