Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Torstai 1. kesäkuuta 2017 - BrysselLopullinen painos
 Béla Kovácsin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 Kirjojen, sanomalehtien ja aikakauslehtien arvonlisäverokannat *
 Internetyhteydet kasvun, kilpailukyvyn ja yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi: eurooppalainen gigabittiyhteiskunta ja 5G
 Haavoittuvassa asemassa olevien aikuisten suojelu
 Ukrainaa koskevien väliaikaisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden käyttöönotto ***I
 Yhtenäinen viisumin kaava ***I
 EU:n perusoikeusviraston monivuotinen toimintakehys 2018–2022 ***
 EU:n perusoikeusviraston monivuotinen toimintakehys 2018–2022 (päätöslauselma)
 Euroopan teollisuuden digitalisointi
 Uusi kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus – meidän maailmamme, meidän ihmisarvomme, meidän tulevaisuutemme
 Selviytymiskyky EU:n ulkoisen toiminnan strategisena prioriteettina
 Antisemitismin torjunta
 YK:n korkean tason konferenssi kestävän kehityksen tavoitteen 14 toteuttamisen tukemiseksi (YK:n valtamerikonferenssi)
Tekstit
Lopullinen painos (261 kb)
Oikeudellinen huomautus