Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Úterý, 13. června 2017 - ŠtrasburkKonečné znění
 Větší zapojování partnerů a zviditelňování výsledků evropských strukturálních a investičních fondů
 Efektivnost nákladů sedmého rámcového programu pro výzkum a inovace
 Osoby bez státní příslušnosti v jižní a jihovýchodní Asii
 Přeshraniční fúze a rozdělení
 Účast Unie na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) ***I
 Zvláštní opatření k poskytnutí dodatečné podpory členským státům zasaženým přírodními katastrofami ***I
 Označování energetické účinnosti štítky ***I
 Evropská hlavní města kultury pro roky 2020 až 2033 ***I
 Posouzení provádění programu Horizont 2020
 Stavební kameny politiky soudržnosti EU po roce 2020
 Stav rybích populací a sociálně-ekonomická situace v odvětví rybolovu ve Středomoří
Texty
Konečné znění (303 kb)
Právní upozornění