Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2017. gada 4. jūlijs - StrasbūraGalīgā redakcija
 Eiropas Komisijas locekļa iecelšana
 Pamatnolīgums starp ES un Kosovu par vispārīgiem principiem Kosovas dalībai Savienības programmās ***
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Spānijas pieteikums EGF/2017/001 ES/Castilla y León ieguves rūpniecība
 Eiropas standarti 21. gadsimtam
 Virzība uz Eiropas satvaru attiecībā uz segtajām obligācijām
 Zvejas tūrisma loma zivsaimniecības nozares dažādošanā
 Noilguma termiņi attiecībā uz satiksmes negadījumiem
 Kopīgu civilprocesa standartu minimums
 Makrofinansiālā palīdzība Moldovas Republikai ***I
 Ienākuma nodokļa informācijas atklāšana, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles ***I
 Pagaidu autonomo tirdzniecības pasākumu ieviešana attiecībā uz Ukrainu ***I
 Projekts 2017. finanšu gada vispārējā budžeta grozījumam Nr. 2, ar kuru budžetā iekļauj 2016. finanšu gada pārpalikumu
 Ilgāks produktu derīguma laiks: priekšrocības patērētājiem un uzņēmumiem
 Cilvēktiesību pārkāpumu novēršana saistībā ar kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci, tostarp genocīdu
 Privātie drošības uzņēmumi
 Darba apstākļi un nestabila nodarbinātība
Teksti
Galīgā redakcija (546 kb)
Juridisks paziņojums