Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 4 juli 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Utnämning av en ledamot av Europeiska kommissionen
 Ramavtal mellan EU och Kosovo om de allmänna principerna för Kosovos deltagande i unionsprogram ***
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Ansökan EGF/2017/001 ES/Castilla y León mining
 Europeiska standarder för 2000-talet
 En EU-omfattande ram för säkerställda obligationer
 Den fiskerirelaterade turismens roll för diversifieringen av fisket
 Preskriptionstider för trafikolyckor
 Gemensamma miniminormer för civilrättsliga förfaranden
 Makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien ***I
 Offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer ***I
 Införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina ***I
 Förslag till ändringsbudget nr 2 till 2017 års allmänna budget: Införande av överskottet från budgetåret 2016
 Längre livstid för produkter: fördelar för konsumenter och företag
 Bekämpande av människorättskränkningar mot bakgrund av krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten, däribland folkmord
 Privata säkerhetsföretag
 Arbetsvillkor och osäkra anställningar
Texter
Slutlig utgåva (544 kb)
Rättsligt meddelande