Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 6. juuli 2017 - StrasbourgLõplik väljaanne
 2016. aasta Türgi aruanne
 Terrorismi käsitleva erikomisjoni moodustamine ning selle ülesanded, liikmete arv ja ametiaja kestus
 Nobeli preemia laureaadi Liu Xiaobo ja Lee Ming-che juhtumid
 Eritrea, eriti Abune Antoniose ja Dawit Isaaki juhtumid
 Burundi
 Euroopa Kestliku Arengu Fond (EFSD) ning EFSD tagatise ja EFSD tagatisfondi loomine ***I
 Teatavate teoste ja muude kaitstud objektide lubatud kasutusviisid pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides ***I
 Teatavate teoste või muude kaitstud objektide kättesaadavas vormis koopiate piiriülene vahetamine liidu ja kolmandate riikide vahel pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides ***I
 Topeltmaksustamisega seotud vaidluste lahendamise mehhanismid ELis *
 ELi kestliku arengu meetmed
 Ühtekuuluvuse ja arengu edendamine Euroopa Liidu äärepoolseimates piirkondades
Tekstid
Lõplik väljaanne (338 kb)
Õigusalane teave