Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Úterý, 12. září 2017 - ŠtrasburkKonečné znění
 Žádost, aby byla Marie-Christine Boutonnetová zbavena imunity
 Jmenování Simona Busuttila do výboru zřízeného podle článku 255 SFEU
 Dohoda mezi EU a Islandem o ochraně zeměpisných označení zemědělských produktů a potravin ***
 Dohoda mezi EU a Islandem o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty ***
 Provádění směrnice o mediaci
 Fungování franšíz v maloobchodním odvětví
 Kosmická strategie pro Evropu
 Akademické pokračující a dálkové vzdělávání jako součást evropské strategie celoživotního učení
 Zrušení zastaralých nařízení v odvětví vnitrozemské vodní dopravy a silniční nákladní dopravy ***I
 Podpora připojení k internetu v místních komunitách ***I
 Opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu ***I
 Lov velryb v Norsku
 Přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí
 Dopad mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce
Texty
Konečné znění (294 kb)
Právní upozornění