Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Tirsdag den 12. september 2017 - StrasbourgEndelig udgave
 Anmodning om ophævelse af Marie-Christine Boutonnets immunitet
 Udnævnelse af Simon Busuttil til det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 255 i TEUF
 Aftale mellem EU og Island om beskyttelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer ***
 Aftale mellem EU og Island om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter ***
 Gennemførelse af mæglingsdirektivet
 Franchiseaftaler i detailsektoren
 En rumstrategi for Europa
 Akademisk videreuddannelse og fjernstudium som led i den europæiske strategi for livslang læring
 Ophævelse af forældede forordninger for så vidt angår indlandsskibsfartsektoren og vejgodstransportsektoren ***I
 Fremme af internetforbindelser i lokalsamfund ***I
 Foranstaltninger til opretholdelse af gasforsyningssikkerheden ***I
 Hvalfangst i Norge
 EU’s tiltrædelse af Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet
 Den internationale handels og EU's handelspolitikkers indvirkning på globale værdikæder
Tekster
Endelig udgave (276 kb)
Juridisk meddelelse