Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 12 września 2017 r. - StrasburgWersja ostateczna
 Wniosek o uchylenie immunitetu Marie-Christine Boutonnet
 Powołanie Simona Busuttila do komitetu ustanowionego na mocy art. 255 TFUE
 Umowa między UE a Islandią w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych ***
 Umowa między UE a Islandią w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych ***
 Wdrażanie dyrektywy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego
 Funkcjonowanie franczyzy w branży detalicznej
 Strategia kosmiczna dla Europy
 Dalsze kształcenie i kształcenie na odległość na poziomie akademickim w ramach europejskiej strategii dotyczącej kształcenia przez całe życie
 Uchylenie przestarzałych rozporządzeń w zakresie sektora żeglugi śródlądowej i sektora transportu drogowego towarów ***I
 Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych ***I
 Środki zapewniające bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego ***I
 Polowania na wieloryby w Norwegii
 Przystąpienie UE do Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej
 Wpływ międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości
Teksty
Wersja ostateczna (297 kb)
Informacja prawna