Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 12. septembra 2017 - ŠtrasburgFinálna verzia
 Žiadosť o zbavenie imunity Marie-Christiny Boutonnetovej
 Vymenovanie Simona Busuttila do výboru zriadeného podľa článku 255 ZFEÚ
 Dohoda medzi EÚ a Islandom o ochrane zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín ***
 Dohoda medzi EÚ a Islandom týkajúca sa dodatočných obchodných preferencií pri poľnohospodárskych výrobkoch ***
 Vykonávanie smernice o mediácii
 Fungovanie franchisingu v sektore maloobchodu
 Stratégia pre Európu v oblasti kozmického priestoru
 Ďalšie a diaľkové akademické vzdelávanie ako súčasť európskej stratégie celoživotného vzdelávania
 Zrušenie zastaraných nariadení týkajúcich sa odvetví vnútrozemskej vodnej dopravy a cestnej nákladnej dopravy ***I
 Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách ***I
 Opatrenia na zaistenie bezpečnosti dodávok plynu ***I
 Lov veľrýb v Nórsku
 Pristúpenie EÚ k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu
 Vplyv medzinárodného obchodu a obchodných politík EÚ na globálne hodnotové reťazce
Texty
Finálna verzia (285 kb)
Právne oznámenie