Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Trečiadienis, 2017 m. rugsėjo 13 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
 Neprieštaravimas deleguotajam aktui: tiesioginio valdymo lėšos Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fonde
 Daugiašalis susitarimas dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės (EBAE) sukūrimo ***
 Kontrolės priemonių taikymas akriloilfentaniliui *
 ES politiniai santykiai su Indija
 Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Italijai
 Taisomojo biudžeto Nr. 4/2017 projektas, pridedamas prie pasiūlymo dėl ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Italijai
 Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2017/002 FI/Microsoft 2“
 ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ES ATLPS): dabartinių direktyvos taikymo aviacijos veiklai apribojimų išlaikymas ir pasirengimas nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę ***I
 Šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir šalinamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimas 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją ***I
 Vienoda leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams forma ***I
 Genetiškai modifikuotos sojos DAS-68416-4
 Japonijos kilmės arba iš jos išsiųstų pašarų ir maisto produktų importas po avarijos Fukušimos branduolinėje elektrinėje
 Taisomojo biudžeto Nr. 3/2017 projektas: biudžeto ištekliai Jaunimo užimtumo iniciatyvai (JUI), agentūros ACER ir bendrosios įmonės SESAR2 etatų planai
 Ginklų eksportas. Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas
 ES politiniai santykiai su Lotynų Amerika
 Korupcija ir žmogaus teisės trečiosiose šalyse
Tekstai
Galutinė teksto versija (449 kb)
Teisinis pranešimas