Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 Απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ***I
 Καμπότζη: Ιδίως η περίπτωση του Kem Sokha
 Γκαμπόν: καταστολή της αντιπολίτευσης
 Λάος και ιδίως οι περιπτώσεις των Somphone Phimmasone, Lod Thammavong και Soukane Chaithad
 Μιανμάρ, και ιδίως η κατάσταση των Rohingya
 Συμφωνία ΕΕ-Χιλής σχετικά με το εμπόριο βιολογικών προϊόντων ***
 Πρωτόκολλο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής (προσχώρηση της Κροατίας) ***
 Εκσυγχρονισμός του εμπορικού πυλώνα της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής
 Παράταση του ευρωπαϊκού στατιστικού προγράμματος έως το 2020 ***I
 Ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας ***I
 Πολυετές σχέδιο για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών ***I
 Διαφάνεια, λογοδοσία και ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ
 Το μέλλον του προγράμματος Erasmus+
 Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη
Κείμενα
Οριστική έκδοση (1113 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου