Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Usvojeni tekstovi
Četvrtak, 14. rujna 2017. - StrasbourgZavršno izdanje
 Zahtjevi za pristupačnost proizvoda i usluga ***I
 Kambodža, posebice slučaj Kema Sokhe
 Gabon: represija nad oporbom
 Laos, posebice slučajevi Somphonea Phimmasone, Lod Thammavong i Soukanea Chaithada
 Mjanmar, posebno položaj pripadnika zajednice Rohingya
 Sporazum između EU-a i Čilea o trgovini ekološkim proizvodima ***
 Protokol uz Sporazum o pridruživanju između EU-a i Čilea (pristupanje Hrvatske) ***
 Modernizacija trgovinskoga stupa Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Čilea
 Produljenje europskog statističkog programa do 2020 ***I
 Europski fondovi poduzetničkog kapitala i europski fondovi za socijalno poduzetništvo ***I
 Višegodišnji plan za pridnene stokove u Sjevernome moru i za ribarstvo kojim se iskorištavaju ti stokovi ***I
 Transparentnost, odgovornost i integritet u institucijama EU-a
 Budućnost programa Erasmus+
 Novi program vještina za Europu
Tekstovi
Završno izdanje (661 kb)
Pravna napomena