Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 14 september 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Tillgänglighetskrav för produkter och tjänster ***I
 Kambodja: särskilt fallet Kem Sokha
 Gabon: förtryck av oppositionen
 Laos, särskilt fallen Somphone Phimmasone, Lod Thammavong och Soukane Chaithad
 Myanmar/Burma, inbegripet situationen för rohingya
 Avtal mellan EU och Chile om handel med ekologiska produkter ***
 Protokoll till associeringsavtalet mellan EU och Chile (Kroatiens anslutning) ***
 Modernisering av handelspelaren i associeringsavtalet mellan EU och Chile
 Förlängning av programmet för europeisk statistik till 2020 ***I
 Europeiska riskkapitalfonder och europeiska fonder för socialt företagande ***I
 En flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd ***I
 Öppenhet, ansvarstagande och integritet i EU:s institutioner
 Framtiden för Erasmus+-programmet
 En ny kompetensagenda för Europa
Texter
Slutlig utgåva (688 kb)
Rättsligt meddelande