Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 Πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο
 Περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό ***I
 Μέτρα διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη της σύμβασης της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού ***I
 Οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της ΕΕ
 Αντιμετώπιση της συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών στις αναπτυσσόμενες χώρες
 Καταπολέμηση της κυβερνοεγκληματικότητας
 Πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με τον ASEAN
Κείμενα
Οριστική έκδοση (433 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου