Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 4. oktoober 2017 - StrasbourgLõplik väljaanne
 Euroopa Liidu ning LadinaAmeerika ja Kariibi piirkonna rahvusvahelise sihtasutuse asutamisleping ***
 Viisainfosüsteemiga seotud Schengeni acquis’ sätted Bulgaaria Vabariigis ja Rumeenias *
 Sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetus Tšehhi Vabariigis *
 Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Portugalis *
 Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Kreekas *
 Reisilaevade ohutuseeskirjad ja -nõuded ***I
 Liikmesriikide sadamatesse või sadamatest liiklevate reisilaevade pardal olevate isikute registreerimine ***I
 Liinivedudel kasutatavate rororeisiparvlaevade ja kiirreisilaevade ohutu käitamise kontrollsüsteem ***I
 Vastuväide rakendusaktile: teaduslikud kriteeriumid endokriinsüsteemi häireid põhjustavate omaduste määramiseks
 Geneetiliselt muundatud sojauba FG72 × A5547127
 Geneetiliselt muundatud sojauba DAS444066
 Lapsega sõlmitud abielude kaotamine
 ÜRO 2017. aasta kliimamuutuste konverents – COP 23 Saksamaal Bonnis
Tekstid
Lõplik väljaanne (161 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika