Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Trečiadienis, 2017 m. spalio 4 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
 Susitarimas, kuriuo įsteigiamas Tarptautinis ES ir LAK fondas ***
 Šengeno acquis nuostatos, susijusios su Vizų informacine sistema Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje *
 Automatinis keitimasis transporto priemonių registracijos duomenimis Čekijoje *
 Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Portugalijoje *
 Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Graikijoje *
 Keleivinių laivų saugos taisyklės ir standartai ***I
 Įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracija ***I
 Inspektavimo, kuriuo užtikrinamas saugus reguliariąsias paslaugas teikiančių ro-ro keltų ir greitaeigių keleivinių laivų eksploatavimas, sistema ***I
 Prieštaravimas įgyvendinimo aktui: moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijai
 Genetiškai modifikuotos sojos FG72 × A5547-127
 Genetiškai modifikuotos sojos DAS-44406-6
 Vaikų santuokos reiškinio panaikinimas
 2017 m. JT klimato kaitos konferencija Bonoje (Vokietija) (COP 23)
Tekstai
Galutinė teksto versija (164 kb)
Teisinis pranešimas