Indiċi 
Testi adottati
Il-Ħamis, 5 ta' Ottubru 2017 - StrasburguVerżjoni finali
Is-sitwazzjoni ta' persuni bl-albiniżmu fil-Malawi u f'pajjiżi Afrikani oħra
 Il-każijiet tal-mexxejja tat-Tatari tal-Krimea, Akhtem Chiygoz u Ilmi Umerov, u tal-ġurnalista Mykola Semena
 Is-sitwazzjoni fil-Maldivi
 Kooperazzjoni msaħħa: Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew ***

Is-sitwazzjoni ta' persuni bl-albiniżmu fil-Malawi u f'pajjiżi Afrikani oħra
PDF 278kWORD 54k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' Ottubru 2017 dwar is-sitwazzjoni ta' persuni bl-albiniżmu fl-Afrika, partikolarment fil-Malawi (2017/2868(RSP))
P8_TA(2017)0381RC-B8-0543/2017

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar l-albiniżmu fl-Afrika, b'mod partikolari dik tas-7 ta' Lulju 2016 dwar is-sitwazzjoni ta' persuni bl-albiniżmu fl-Afrika, partikolarment fil-Malawi(1), u tal-4 ta' Settembru 2008 dwar il-qtil tal-albini fit-Tanzanija(2),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Espert Indipendenti tan-NU dwar it-tgawdija tad-drittijiet tal-bniedem mill-persuni bl-albiniżmu tal-24 ta' Marzu 2017 u tat-18 ta' Jannar 2016,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) tat-13 ta' Ġunju 2017 dwar il-Jum Internazzjonali ta' Sensibilizzazzjoni dwar l-Albiniżmu,

–  wara li kkunsidra l-istqarrijiet għall-istampa tal-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem (OHCHR) tad-19 ta' Settembru 2017, intitolata "Ground-breaking step to tackle impunity for witchcraft related human rights violations" (Pass rivoluzzjonarju biex tiġi indirizzata l-impunità għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem relatati mas-seħer), u tat-28 ta' Lulju 2017, intitolata "Tanzania: 'Reported attacks against persons with albinism decline, but root causes still rife in rural areas' – UN expert" (It-Tanzanija - Qed jonqsu l-attakki rrapurtati kontra l-persuni bl-albiniżmu, iżda l-kawżi fundamentali għadhom jeżistu sew f'żoni rurali – espert tan-NU),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 69/170 tal-Assemblea Ġenerali tan-NU tat-18 ta' Diċembru 2014 dwar il-Jum Internazzjonali ta' Sensibilizzazzjoni dwar l-Albiniżmu,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 70/229 tal-Assemblea Ġenerali tan-NU tat-23 ta' Diċembru 2015 dwar il-persuni bl-albiniżmu,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 263 tal-5 ta' Novembru 2013 tal-Kummissjoni Afrikana dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli (ACHPR) dwar il-prevenzjoni ta' attakki u diskriminazzjoni kontra l-persuni bl-albiniżmu,

–  wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni Reġjonali biex jintemmu l-attakki fuq persuni bl-albiniżmu fl-Afrika għall-perjodu 2017-2021, u r-riżoluzzjoni 373 tal-ACHPR tat-22 ta' Mejju 2017 dwarha,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-10 ta' Diċembru 1948,

–  wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Internazzjonali dwar l-Eliminazzjoni tal-Forom Kollha ta' Diskriminazzjoni Razzjali,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Persuni li jappartjenu għal Minoranzi Nazzjonali, Etniċi, Reliġjużi u Lingwistiċi tat-18 ta' Diċembru 1992,

–  wara li kkunsidra l-Karta Afrikana tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Sħubija ta' Cotonou,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-albiniżmu huwa kundizzjoni ġenetika li tintiret, li taffettwa persuna waħda f'madwar 20 000 persuna fid-dinja, u billi hemm proporzjon ta' persuni konsiderevolment ogħla fil-pajjiżi sub-Saħarjani, speċifikament it-Tanzanija, il-Malawi u l-Burundi, li għandhom l-ogħla konċentrazzjonijiet ta' persuni bl-albiniżmu;

B.  billi l-akbar theddida għall-persuni bl-albiniżmu fil-maġġoranza tal-Istati tal-Afrika hija maħluqa minn twemmin qarrieqi u superstizzjuż dwar il-kundizzjoni; billi l-assoċjazzjoni falza bejn l-albiniżmu u setgħat maġiċi toħloq l-aktar theddida serja għal persuni bl-albiniżmu; billi tali miti jimmotivaw il-vjolenza u t-traffikar tal-partijiet tal-ġisem tagħhom li jġibu l-fortuna, is-saħħa u l-ġid; billi n-nisa bl-albiniżmu huma soġġetti għal stupru, minħabba l-kunċett żbaljat li l-konġunġiment karnali magħhom jista' jfejjaq l-HIV/AIDS;

C.  billi skont gruppi tad-drittijiet tal-bniedem, f'dawn l-aħħar għaxar snin, aktar minn 600 attakk kontra persuni bl-albiniżmu ġew irrappurtati fl-Afrika, għalkemm din l-informazzjoni aktarx hija sottovalutazzjoni; billi dawn l-attakki kienu jsiru ferm aktar frekwenti matul dawn l-aħħar snin, b'mod partikolari fil-Malawi, fit-Tanzanija u fil-Możambique;

D.  billi fl-2016, 172 każ ta' qtil u 276 attakk ieħor kontra persuni bl-albiniżmu seħħew f'madwar 25 pajjiż Afrikan; billi din is-sena, minbarra fil-Malawi, każijiet ta' attakki kontra persuni bl-albiniżmu ġew irrappurtati wkoll fil-Burundi, fil-Mozambique, fiż-Żambja u t-Tanzanija, fejn skont rapporti l-maġġoranza tal-vittmi kienu tfal;

E.  billi sa mill-bidu tal-2017, mewġa ġdida ta' każijiet ta' qtil u attakki mmirati kontra persuni bl-albiniżmu tkebbset minn nuqqasijiet sistematiċi fis-sistema tal-ġustizzja kriminali tal-Malawi, li tħalli lill-membri ta' dan il-grupp vulnerabbli f'idejn gruppi kriminali; billi minn Jannar 2017 'l hawn, mill-inqas żewġ persuni bl-albiniżmu nqatlu, filwaqt li sebgħa oħra rrappurtaw reati bħalma huma attentat ta' qtil jew ta' sekwestru;

F.  billi minkejja ġiet introdotta leġiżlazzjoni aktar b'saħħitha fil-Malawi fl-2016, inklużi riformi fil-Kodiċi Penali u l-Att dwar l-Anatomija, dan ma ppreveniex il-bidu mill-ġdid ta' qtil u attakki kontra dan il-grupp vulnerabbli, prinċipalment minħabba infurzar dgħajjef tal-liġi u tal-kapaċitajiet ġudizzjarji dgħajfa, kawżi ewlenin kif ukoll l-ambjent soċjali u kulturali, fejn l-awturi rarament jiġu identifikati jew jitressqu quddiem il-ġustizzja u kkundannati;

G.  billi persuni bl-albiniżmu qed jiffaċċjaw ksur estrem tad-drittijiet tal-bniedem, li jvarjaw minn fastidju, persekuzzjoni, diskriminazzjoni u esklużjoni soċjali għal ħtif, stupru u qtil;

H.  billi n-nisa u t-tfal bl-albiniżmu huma partikolarment vulnerabbli għall-esklużjoni soċjali; billi t-trabi huma abbandunati bħala riżultat tal-kundizzjoni tagħhom; billi l-edukazzjoni tat-tfal tbati bħala riżultat ta' bullying, stigmatizzazzjoni u biża' ġenerali li jistgħu jiġu attakkati;

I.  billi l-Gvern tat-Tanzanija impenja ruħu f'azzjoni serja u tanġibbli biex jindirizza s-seħer fil-pajjiż, inkluża s-sospensjoni tal-liċenzji tal-fejjieqa tradizzjonali u għadd kbir ta' arresti ta' tobba sħaħar; billi l-President tat-Tanzanija ħatar l-ewwel Membru tal-Parlament bl-albiniżmu fl-2008, u l-ewwel Viċi Ministru bl-albiniżmu f'Diċembru 2015;

J.  billi l-Mozambique, in-Niġerja u l-Kenja adottaw pjan ta' azzjoni biex jirrispondu għal attakki, billi ffokaw fuq il-promozzjoni ta' edukazzjoni pubblika dwar l-albiniżmu u żiedu s-sensibilizzazzjoni dwar il-kwistjoni fost il-familji u l-komunitajiet, iggarantew protezzjoni u assistenza soċjali lill-persuni bl-albiniżmu, żguraw assistenza legali, rapidità proċedurali u l-prevenzjoni ta' attakki, il-qsim u l-pubblikazzjoni tad-deċiżjonijiet ġudizzjarji bħala mezz ta' deterrent, u t-twettiq ta' aktar riċerka biex itejbu l-miżuri identifikati fil-pjan u appoġġjaw it-tfassil ta' politika bbażata fuq l-evidenza;

K.  billi f'Ġunju 2017, l-ACHPR adottat Pjan ta' Azzjoni Reġjonali li jtemm l-attakki fuq persuni bl-albiniżmu għall-perjodu 2017-2021, approvat min-NU u minn diversi partijiet ikkonċernati reġjonali u internazzjonali; billi dan il-Pjan ta' Azzjoni għandu l-għan li jinkoraġġixxi sforzi u azzjonijiet li jiġġieldu l-vjolenza kontra l-persuni bl-albiniżmu u jipproteġu d-drittijiet tagħhom u ta' dawk tal-familji tagħhom;

L.  billi, minkejja ż-żieda tal-viżibilità internazzjonali u l-adozzjoni ta' leġiżlazzjoni ġdida fil-pajjiżi milquta, l-għadd ta' prosekuzzjonijiet u kundanni jibqa' wieħed baxx ħafna u d-delitti u t-tortura għadhom qed jitwettqu b'impunità totali f'ħafna pajjiżi Afrikani;

M.  billi l-qtil, il-mutilazzjoni, id-diskriminazzjoni, il-fastidju u l-istigmatizzazzjoni keċċew mijiet ta' persuni bl-albiniżmu minn arthom lejn żoni ta' rifuġju f'postijiet temporanji; billi din is-sitwazzjoni ġabet aktar prekarjetà u nuqqas ta' sigurtà għall-persuni bl-albiniżmu, billi llimitat l-aċċess tagħhom għal servizzi bażiċi bħalma huma l-kura tas-saħħa u l-edukazzjoni, l-opportunitajiet ta' impjieg u l-parteċipazzjoni tagħhom fis-soċjetà; billi kura medika xierqa, inkluża medikazzjoni preventiva għall-kanċer tal-ġilda, hija limitata minħabba l-isfidi li jiffaċċjaw persuni bl-albiniżmu, li jistgħu jingħelbu bl-iżvilupp ta' faċilitajiet mediċi u l-għarfien fir-reġjun;

N.  billi l-ħsara psikoloġika dejjiema u saħansitra permanenti hija kkawżata minn biża' u diskriminazzjoni tul il-ħajja;

O.  billi, f'Marzu 2015, in-NU ħatru l-ewwel Espert Indipendenti tagħhom dwar it-tgawdija tad-drittijiet tal-bniedem mill-persuni bl-albiniżmu, Ikponwosa Ero, u uffiċjalment ipproklamaw it-13 ta' Ġunju bħala l-Jum Internazzjonali ta' Sensibilizzazzjoni dwar l-Albiniżmu;

P.  billi l-UE wettqet kampanji ta' promozzjoni pubblika biex tiġġenera sensibilizzazzjoni aktar mifruxa dwar il-kwistjoni u appoġġjat l-impenn ta' organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u l-isforzi ta' bini tal-kapaċitajiet tal-awtoritajiet lokali fil-ġlieda kontra l-qtil ta' persuni bl-albiniżmu;

Q.  billi l-persuni bl-albiniżmu huma milquta b'mod sproporzjonat mill-faqar, minħabba l-vjolenza, id-diskriminazzjoni u l-marġinalizzazzjoni li huma jiffaċċjaw;

1.  Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar id-diskriminazzjoni u l-persekuzzjoni kontinwi u mifruxa li jħabbtu wiċċhom magħhom il-persuni bl-albiniżmu fl-Afrika, b'mod partikolari wara ż-żieda reċenti fil-vjolenza fil-Malawi; jikkundanna bil-qawwa l-qtil, il-ħtif, il-mutilazzjonijiet kollha u t-trattament inuman u degradanti l-ieħor kollu li ġarrbu l-persuni bl-albiniżmu u jesprimi l-kondoljanzi u s-solidarjetà tiegħu lill-familji tal-vittmi; jikkundanna, barra minn hekk, kwalunkwe kummerċ spekulattiv tal-partijiet tal-ġisem tal-persuni bl-albiniżmu;

2.  Jibqa' ferm imħasseb li l-introduzzjoni ta' leġiżlazzjoni aktar b'saħħitha fil-Malawi ma waqqfitx il-bidu mill-ġdid ta' attakki reċenti kontra l-persuni bl-albiniżmu; jilqa' r-riformi għall-Kodiċi Penali u l-Att dwar l-Anatomija; jistieden, madankollu, lill-awtoritajiet Malawjani biex jinvestigaw bis-sħiħ is-sensiela reċenti ta' delitti kontra l-persuni bl-albiniżmu u jressqu quddiem il-ġustizzja lill-atturi ta' dawn id-delitti relatati mal-albiniżmu;

3.  Ifakkar li r-responsabbiltà primarja ta' Stat hija li jipproteġi liċ-ċittadini tiegħu, inklużi l-gruppi vulnerabbli, u jħeġġeġ lill-Gvern tal-Malawi biex joffri protezzjoni effikaċi lill-persuni bl-albiniżmu biex jirrispetta d-dritt tagħhom għall-ħajja u s-sigurtà personali, f'konformità mal-obbligi u l-impenji internazzjonali tal-Malawi dwar id-drittijiet tal-bniedem;

4.  Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Malawjani biex jaġixxu b'mod proattiv kontra kwalunkwe organizzazzjoni kriminali attiva fis-seħer u t-traffikar tal-bnedmin, jagħtu lill-pulizija taħriġ u riżorsi adegwati, b'mod intensiv jinvestigaw id-delitti relatati mal-albiniżmu, itemmu l-impunità, u jfittxu, bħala kwistjoni ta' urġenza, l-appoġġ internazzjonali biex iwettqu investigazzjonijiet imparzjali u effikaċi dwar l-attakki kollha rrappurtati li saru kontra l-persuni bl-albiniżmu, sabiex dawk responsabbli jitressqu quddiem il-ġustizzja u jinżammu responsabbli;

5.  Jistieden lill-pajjiżi Afrikani milquta biex jestendu l-leġiżlazzjoni fejn meħtieġ, sabiex jikkriminalizzaw il-pussess u t-traffikar ta' partijiet tal-ġisem;

6.  Jistieden lill-Gvern tal-Malawi jissodisfa l-ħtiġijiet mediċi, psikoloġiċi u soċjali tal-persuni bl-albiniżmu b'mod aktar effikaċi billi jiggarantilhom aċċess ugwali għall-kura tas-saħħa u l-edukazzjoni bħala parti mill-politiki ta' inklużjoni; ifakkar li l-aċċess għall-kura tas-saħħa u l-edukazzjoni jibqa' sfida konsiderevoli għall-persuni bl-albiniżmu li jeħtieġ tiġi indirizzata; jappella għal aktar investiment fil-ħolqien ta' strutturi soċjali, ta' kura u ta' konsulenza adegwati għall-vittmi, b'mod partikolari għan-nisa u t-tfal, u rispons aħjar għall-ħtiġijiet mediċi u psikoloġiċi tagħhom; jinsisti li għandhom jiġu implimentati politiki biex jiffaċilitaw l-integrazzjoni tagħhom mill-ġdid fil-komunitajiet tagħhom;

7.  Jissottolinja li n-nuqqas ġenerali ta' fehim u ta' tagħrif dwar is-saħħa dwar l-albiniżmu għandu t-tendenza li jaggrava l-kundizzjoni tas-saħħa tal-persuni bl-albiniżmu; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi żgurat li dawn ikollhom aċċess għall-kura tas-saħħa, b'mod partikolari fiż-żoni rurali u remoti; iqis li l-ħaddiema fil-kura tas-saħħa għandhom jingħataw taħriġ fis-sensittività fir-rigward tal-albiniżmu; jitlob li jkun hemm taħriġ imtejjeb tal-għalliema u tal-amministrazzjonijiet tal-iskejjel dwar l-albiniżmu u li l-awtoritajiet Malawjani jiffaċilitaw l-aċċess tal-persuni bl-albiniżmu għall-edukazzjoni u għat-tgawdija tal-edukazzjoni;

8.  Jilqa' l-isforzi magħmula mill-Gvern tat-Tanzanija biex jiġġieled id-diskriminazzjoni fil-konfront tal-persuni bl-albiniżmu u d-deċiżjoni tiegħu li jiddikjara illegali lit-tobba saħħara bil-ħsieb li jwaqqaf il-qtil ta' dan il-grupp, filwaqt li jirrikonoxxi li huma ftit wisq il-każijiet li jitressqu quddiem il-ġustizzja; jilqa', barra minn hekk, l-isforzi li saru mill-Mozambique, il-Kenja u n-Niġerja;

9.  Itenni li għandu jkun hemm aktar sforz fl-indirizzar tal-kawżi ewlenin ta' diskriminazzjoni u vjolenza kontra l-persuni bl-albiniżmu permezz ta' kampanji ta' sensibilizzazzjoni pubblika; jenfasizza r-rwol kruċjali li għandhom l-awtoritajiet lokali u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-persuni bl-albiniżmu, billi jinformaw u jedukaw lill-poplu, u jxejnu l-miti u l-preġudizzji fir-rigward tal-albiniżmu;

10.  Jinsab imħasseb minħabba l-isfidi speċifiċi li jħabbtu wiċċhom magħhom in-nisa u t-tfal bl-albiniżmu, li jħalluhom aktar esposti għall-faqar, in-nuqqas ta' sigurtà u l-iżolament; jinsisti li l-vittmi kollha għandu jkollhom aċċess għal kura medika u psikoloġika xierqa, u li għandhom jiġu stabbiliti politiki adegwati biex tiġi ffaċilitata l-integrazzjoni mill-ġdid tagħhom fil-komunitajiet tagħhom;

11.  Jistieden lill-awtoritajiet tal-pajjiżi milquta, f'kooperazzjoni mas-sħab internazzjonali u reġjonali tagħhom, jimpenjaw ruħhom biex jindirizzaw it-twemmin superstizzjuż ta' ħsara li jipperpetwa l-immirar tal-persuni bl-albiniżmu, billi jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jipprevjenu u jindirizzaw il-kummerċ illegali tal-partijiet tal-ġisem tal-persuni bl-albiniżmu, jerġgħu jqisu l-każijiet ta' suspett ta' serq gravi, jittraċċaw u jidentifikaw is-sors tad-domanda għal tali partijiet tal-ġisem, u jressqu lill-"kaċċaturi tal-persuni bl-albiniżmu" quddiem il-ġustizzja;

12.  Ifakkar li l-vjolenza kontra l-persuni bl-albiniżmu ħafna drabi hija ta' natura transfruntiera u jinsisti dwar il-ħtieġa li tissaħħaħ il-kooperazzjoni reġjonali dwar il-kwistjoni; jilqa', għalhekk, l-inizjattivi kollha meħuda fil-livell reġjonali u internazzjonali biex tkun miġġielda l-vjolenza kontra l-persuni bl-albiniżmu u, b'mod partikolari, l-adozzjoni reċenti ta' Pjan ta' Azzjoni Reġjonali dwar l-albiniżmu għall-perjodu 2017-2021 mill-Unjoni Afrikana u n-NU, li hija sinjal pożittiv u konkret tal-impenn mill-mexxejja Afrikani; jappella għall-implimentazzjoni immedjata u effikaċi tiegħu;

13.  Jitlob li l-UE u l-Istati Membri tagħha jibqgħu jimpenjaw ruħhom mal-pajjiżi milquta bil-għan li jappoġġjaw b'mod effikaċi l-isforzi tagħhom biex jifformulaw politiki li jindirizzaw il-bżonnijiet speċjali u d-drittijiet speċifiċi tal-persuni bl-albiniżmu, fuq il-bażi tan-nondiskriminazzjoni u tal-inklużjoni soċjali, billi jipprovdu l-assistenza finanzjarja u teknika meħtieġa;

14.  Jitlob li l-UE tkompli tissorvelja mill-qrib is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem tal-persuni bl-albiniżmu fl-Afrika, b'mod partikolari permezz ta' rappurtar regolari u xogħol ta' segwitu mid-delegazzjonijiet tagħha, u tkompli tippromwovi titjib sinifikanti fil-protezzjoni u fl-integrazzjoni soċjali tagħhom;

15.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Gvernijiet u lill-Parlamenti tal-Malawi u tat-Tanzanija, lill-Unjoni Afrikana u lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti.

(1) Testi adottati, P8_TA(2016)0314.
(2) ĠU C 295 E, 4.12.2009, p. 94.


Il-każijiet tal-mexxejja tat-Tatari tal-Krimea, Akhtem Chiygoz u Ilmi Umerov, u tal-ġurnalista Mykola Semena
PDF 278kWORD 52k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' Ottubru 2017 dwar il-każijiet tal-mexxejja tat-Tatari tal-Krimea, Akhtem Chiygoz u Ilmi Umerov, u tal-ġurnalista Mykola Semena (2017/2869(RSP))
P8_TA(2017)0382RC-B8-0545/2017

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Assoċjazzjoni / Żona ta' Kummerċ Ħieles Approfondita u Komprensiva bejn l-UE u l-Ukrajna,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar l-Ukrajna u dwar il-Krimea, dwar il-Politika Ewropea tal-Viċinat u dwar is-Sħubija tal-Lvant, u b'mod partikolari r-riżoluzzjoni tiegħu tal-21 ta' Jannar 2016 dwar il-Ftehimiet ta' Assoċjazzjoni / Żoni ta' Kummerċ Ħieles Approfonditi u Komprensivi mal-Georgia, il-Moldova u l-Ukrajna(1), ir-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' Frar 2016 dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Krimea, b'mod partikolari tat-Tartari tal-Krimea(2), ir-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Mejju 2016 dwar it-Tartari tal-Krimea(3) u r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Marzu 2017 dwar il-priġunieri Ukreni fir-Russja u s-sitwazzjoni fil-Krimea(4),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-25 ta' Settembru 2017 dwar "Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fir-Repubblika Awtonoma tal-Krimea temporanjament okkupata u fil-belt ta' Sevastopol (l-Ukrajna)",

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni Nru 68/262 tal-Assemblea Ġenerali tan-NU tas-27 ta' Marzu 2014 bit-titolu "L-integrità territorjali tal-Ukrajna" u r-Riżoluzzjoni Nru 71/205 tal-Assemblea Ġenerali tan-NU tad-19 ta' Diċembru 2016 bit-titolu "Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fir-Repubblika Awtonoma tal-Krimea u fil-belt ta' Sevastopol (l-Ukrajna)",

–  wara li kkunsidra d-deċiżjonijiet tal-Kunsill dwar l-issuktar tas-sanzjonijiet imposti fuq il-Federazzjoni Russa bi rbit mal-annessjoni illegali tal-peniżola tal-Krimea,

–  wara li kkunsidra d-dritt umanitarju internazzjonali u, b'mod partikolari, id-dispożizzjonijiet tiegħu dwar it-territorji okkupati u t-trattament u l-ħarsien ta' persuni ċivili,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi bosta rapporti kredibbli, inkluż l-aktar wieħed reċenti mill-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għad-Drittijiet tal-Bniedem, joffru evidenza tal-abbuż dejjem jikber tad-drittijiet tal-bniedem fil-Krimea, li jaffettwa lil rappreżentanti tat-Tatari tal-Krimea, ġurnalisti, persuni li jaħdmu fil-midja, bloggers u ċittadini li jsemmgħu leħinhom kontra l-okkupazzjoni Russa jew sempliċement jipprovaw jiddokumentaw l-atroċitajiet tal-awtoritajiet de facto;

B.  billi r-rapport tal-Uffiċċju tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-25 ta' Settembru 2017 dwar "Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fir-Repubblika Awtonoma tal-Krimea temporanjament okkupata u fil-belt ta' Sevastopol (l-Ukrajna)" jiddikjara li "ġew dokumentati każijiet serji ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, bħalma huma l-arresti u d-detenzjonijiet arbitrarji, l-għajbien furzat, it-trattament ħażin u t-tortura, u tal-anqas eżekuzzjoni extraġudizzjarja waħda";

C.  billi Ilmi Umerov, mexxej tat-Tatari tal-Krimea u Viċi President tal-Mejlis, ġie kkundannat għal perjodu ta' sentejn il-ħabs talli esprima dissens fil-konfront tal-annessjoni illegali tal-peniżola tal-Krimea skont l-Artikolu 280.1 tal-kodiċi kriminali Russu dwar "sejħiet pubbliċi għal azzjoni mmirata lejn il-ksur tal-integrità territorjali tar-Russja";

D.  billi Akhtem Chiygoz, Viċi President tal-Mejlis, ġie kkundannat għal tmien snin priġunerija talli "organizza rvellijiet tal-massa" fis-26 ta' Frar 2014;

E.  billi l-ġurnalista Mykola Semena ngħata sentenza sospiża ta' ħabs għal perjodu ta' sentejn u nofs u projbizzjoni għal tliet snin fuq it-twettiq ta' xogħol ġurnalistiku abbażi tal-Artikolu 280.1 tal-kodiċi kriminali Russu dwar "sejħiet pubbliċi għal azzjoni mmirata lejn il-ksur tal-integrità territorjali tar-Russja";

F.  billi s-sentenzi reċenti tal-qorti juru li s-sistema ġudizzjarja qiegħda tiġi strumentalizzata bħala għodda politika ta' trażżin kontra dawk li jopponu l-annessjoni Russa tal-peniżola tal-Krimea;

G.  billi, f'diversi każijiet, ġew irrappurtati ħtif, għajbien furzat, kif ukoll l-użu tat-tortura u t-trattament krudili u degradanti fil-faċilitajiet ta' detenzjoni; billi t-tortura ntużat biex tinkiseb evidenza falza ta' ħtija; billi dawn l-allegazzjonijiet sal-lum għadhom ma ġewx investigati b'mod xieraq;

H.  billi fil-Krimea saret esproprjazzjoni fuq skala kbira ta' proprjetà pubblika u privata mingħajr kumpens jew konsiderazzjoni għad-dispożizzjonijiet tad-dritt umanitarju internazzjonali li jħarsu l-proprjetà milli tiġi sekwestrata jew meqruda;

I.  billi l-ispazju biex is-soċjetà ċivili topera fil-Krimea tnaqqas konsiderevolment hekk kif stabbilimenti tal-midja sfaw magħluqa, fattur li affettwa b'mod sproporzjonat lill-komunità tat-Tatari tal-Krimea, id-dritt tagħhom għall-informazzjoni u d-dritt tagħhom li jżommu l-kultura u l-identità tagħhom;

J.  billi l-annessjoni tal-Krimea mill-Federazzjoni Russa hija illegali u tikser id-dritt internazzjonali u l-ftehimiet Ewropej iffirmati kemm mill-Federazzjoni Russa u kemm mill-Ukrajna, b'mod partikolari l-Karta tan-NU, l-Att Finali ta' Helsinki u l-Memorandum ta' Budapest tal-1994 u t-Trattat ta' Ħbiberija, Kooperazzjoni u Sħubija bejn l-Ukrajna u l-Federazzjoni Russa tal-1997;

K.  billi, għat-tul kollu tal-annessjoni, il-Federazzjoni Russa għandha tinżamm responsabbli għall-ħarsien tal-poplu u taċ-ċittadini tal-Krimea, permezz tal-awtoritajiet de facto preżenti fir-reġjun;

1.  Jikkundanna s-sentenzi maħruġa fil-konfront ta' Ilmi Umerov, mexxej tat-Tatari tal-Krimea u Viċi President tal-Mejlis, Akhtem Chiygoz, Viċi President tal-Mejlis, u l-ġurnalista Mykola Semena; jitlob l-annullament ta' dawn il-kundanni, kif ukoll ir-rilaxx immedjat u bla kundizzjonijiet tas-Sur Chiygozu t-twaqqigħ immedjat u bla kundizzjonijiet tal-akkużi kollha kontra s-Sur Semena;

2.  Jikkundanna bil-qawwa s-sentenzi ħorox li ngħataw lill-mexxejja tal-komunità tat-Tatari tal-Krimea u lil oħrajn li jopponu l-annessjoni Russa, bħal Uzair Abdullaev, Teymur Abdullaev, Zevri Abseutov, Rustem Abiltarov, Muslim Aliyev, Refat Alimov, Ali Asanov, Volodymyr Balukh, Enver Bekirov, Oleksiy Bessarabov, Hlib Shabliy, Oleksiy Chirniy, Mustafa Degermenji, Emil Dzhemadenov, Arsen Dzheparov, Volodymyr Dudka, Pavlo Gryb, Rustem Ismailov, Mykola Karpyuk, Stanislav Klykh, Andriy Kolomiyets, Oleksandr Kolchenko, Oleksandr Kostenko, Emir-Usein Kuku, Sergey Litvinov, Enver Mamutov, Remzi Memethov, Yevhen Panov, Yuri Primov, Volodymyr Prisich, Ferat Sayfullayev, Eider Saledinov, Oleg Sentsov, Vadym Siruk, Oleksiy Stogniy, Redvan Suleymanov, Roman Sushchenko, Mykola Shiptur, Dmytro Shtyblikov, Viktor Shchur, Rustem Vaitov, Valentyn Vygovsky, Andriy Zakhtey u Ruslan Zeytullaev, wara proċedimenti tal-qorti grotteski u akkużi dubjużi; jitlob ir-revoka tas-sentenzi maħruġa lilhom mill-qorti u r-rilaxx immedjat ta' dawk detenuti;

3.  Jikkundanna l-politiki diskriminatorji imposti mill-hekk imsejħa awtoritajiet b'mod partikolari fuq il-komunità indiġena tat-Tatari tal-Krimea, il-ksur tad-drittijiet ta' proprjetà tagħha, l-intimidazzjoni dejjem tikber fil-ħajja politika, soċjali u ekonomika ta' din il-komunità u ta' dawk kollha li jopponu l-annessjoni Russa;

4.  Iqis li d-drittijiet tat-Tatari tal-Krimea ġew serjament miksura bil-projbizzjoni tal-attivitajiet tal-Mejlis u d-dikjarazzjoni tal-Mejlis bħala organizzazzjoni estremista fis-26 ta' April 2016, u bil-projbizzjoni fuq il-mexxejja tagħhom li jerġgħu jidħlu fil-peniżola; itenni bil-qawwa l-appell tiegħu għall-annullament immedjat tad-deċiżjonijiet relatati u l-effetti tagħhom, kif ukoll sabiex tkun żgurata l-konformità mal-Ordni tal-Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja dwar il-miżuri proviżorji fil-kuntest tal-proċedimenti mibdija mill-Ukrajna kontra l-Federazzjoni Russa, maħruġa fid-19 ta' April 2017, li tikkonkludi li l-Federazzjoni Russa jeħtiġilha "tastjeni milli tibqa' tapplika jew milli timponi limitazzjonijiet fuq l-abilità tal-komunità tat-Tatari tal-Krimea li tikkonserva l-istituzzjonijiet rappreżentanti tagħha, fosthom il-Mejlis";

5.  Ifakkar li r-realtà ta' ripressjoni u l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar l-estremiżmu, it-terroriżmu u s-separatiżmu wasslu għal deterjorament serju tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-peniżola tal-Krimea u għall-ksur mifrux tal-libertà ta' espressjoni u assoċjazzjoni, u li l-impożizzjoni furzata taċ-ċittadinanza Russa saret sistematika u l-libertajiet fundamentali mhumiex garantiti fil-peniżola tal-Krimea; jitlob li l-leġiżlazzjoni diskriminatorja tiġi revokata u jenfasizza l-bżonn urġenti li tittieħed responsabilità għall-ksur u l-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem fil-peniżola;

6.  Jikkundanna bil-qawwa l-prattika prevalenti tat-trasferiment tad-detenuti lejn reġjuni mbiegħda tar-Russja, peress li dan jippreġudika serjament il-komunikazzjoni mal-familji u l-ħbieb tagħhom u l-kapaċità tal-organizzazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem li jimmonitorjaw il-benessri tagħhom; jissottolinja li din il-prattika tikser il-leġiżlazzjoni Russa fis-seħħ, b'mod partikolari l-Artikolu 73 tal-Kodiċi Kriminali, li jistipula li s-sentenzi jridu jiġu skontati fir-reġjun ta' residenza tal-persuni kkundanati jew li fih tkun ingħatat is-sentenza tal-qorti;

7.  Jistieden lill-SEAE u lid-Delegazzjoni tal-UE fir-Russja jsegwu mill-qrib il-proċessi li għaddejjin bħalissa u jżommu għajnejhom fuq kif qed jiġu trattati d-detenuti; jinsab partikolarment imħasseb dwar it-rapporti rigward l-użu ta' trattamenti psikjatriċi punittivi; jistenna li d-Delegazzjoni tal-UE, is-SEAE u l-ambaxxati tal-Istati Membri jsegwu mill-qrib dawn il-proċedimenti u jfittxu li jagħmlu kuntatt mad-detenuti qabel, matul u wara l-proċessi tagħhom;

8.  Jistieden lill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem tikkunsidra l-applikazzjonijiet għal rimedju kollha mill-Krimea bl-ogħla prijorità possibbli, peress li s-sistema ġudizzjarja nazzjonali Russa ma tistax tipprovdi u ma tipprovdix rimedji legali f'dawn il-każijiet;

9.  Jikkundanna r-ripressjoni tal-istabbilimenti tal-midja indipendenti li jirrappreżentaw il-komunitajiet tal-minoranzi u jħeġġeġ lill-awtoritajiet Russi jżommu lura milli jintroduċu ostakli legali u amministrattivi biex ifixklu l-funzjonament tagħhom;

10.  Jitlob li l-osservaturi internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi l-istrutturi speċjalizzati tan-NU, l-OSKE u l-Kunsill tal-Ewropa, ikollhom aċċess mingħajr xkiel għall-peniżola tal-Krimea sabiex jinvestigaw is-sitwazzjoni fil-peniżola, u jappella biex jiġu stabbiliti mekkaniżmi ta' monitoraġġ indipendenti; jappoġġa l-inizjattivi mmexxija mill-Ukrajna bil-għan li dawn il-kwistjonijiet jiġu indirizzati fi ħdan il-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Assemblea Ġenerali; jistieden lis-SEAE u lir-Rappreżentant Speċjali tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet tal-Bniedem biex jagħtu attenzjoni kostanti għas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-peniżola tal-Krimea u biex iżommu lill-Parlament infurmat;

11.  Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġa proġetti u skambji mmirati lejn it-titjib tal-kuntatti bejn in-nies, kif ukoll proġetti u skambji li jippromwovu l-bini tal-paċi, ir-riżoluzzjoni tal-konflitti, ir-rikonċiljazzjoni u d-djalogu interkulturali, fosthom fil-Krimea; iħeġġeġ l-evitar tal-ostakli burokratiċi u jinkoraġġixxi approċċi aktar flessibbli li jippermettu aċċess aktar faċli għall-osservaturi internazzjonali fil-peniżola, inklużi l-membri parlamentari, bil-qbil ta' Kiev u mingħajr ma dan jiġi interpretat bħala rikonoxximent tal-annessjoni;

12.  Jissottolinja li l-miżuri restrittivi għandhom ikunu imposti fuq l-individwi kollha responsabbli għall-ksur gravi tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi dawk l-uffiċjali tal-Krimea u tar-Russja direttament responsabbli għall-ħruġ ta' akkużi u sentenzi fil-konfront ta' Akhtem Chiygoz, Mykola Semena u Ilmi Umerov, u dawn il-miżuri għandhom jinkludu l-iffriżar tal-assi fil-banek tal-UE u l-projbizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar; itenni l-appoġġ tiegħu għad-deċiżjoni tal-UE li tipprojbixxi l-importazzjonijiet mill-Krimea u l-esportazzjoni ta' ċerti prodotti u teknoloġiji, investiment, kummerċ u servizzi fil-Krimea;

13.  Jiddeplora l-qagħda mwiegħra tat-tfal tal-Krimea li qed jitrabbew mingħajr missier peress li l-missirijiet ġew imċaħħda illegalment mil-libertà tagħhom bħala priġunieri politiċi de facto, inklużi dawk trasferiti f'partijiet imbiegħda tal-Federazzjoni Russa; iqis li dan huwa ksur sfaċċat tad-drittijiet tal-bniedem internazzjonali, id-drittijiet tat-tfal u l-obbligi internazzjonali tal-Federazzjoni Russa, bħall-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal; jistieden lill-awtoritajiet Russi u lill-awtoritajiet de facto tal-Krimea jippermettu lill-persuni msemmija hawn fuq ikollhom kuntatt regolari ma' qrabathom, b'mod partikolari mal-minuri;

14.  Ifakkar lill-awtoritajiet Russi li fil-kapaċità de facto tagħhom bħala setgħa okkupazzjonali li teżerċita kontroll effettiv fuq il-Krimea, huma kompletament responsabbli għall-ħarsien taċ-ċittadini tal-Krimea minn miżuri ġudizzjarji jew amministrattivi arbitrarji, u bl-istess mod huma obbligati mid-dritt umanitarju internazzjonali li jiżġuraw il-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem fil-peniżola;

15.  Jappoġġa s-sovranità, l-indipendenza, l-unità u l-integrità territorjali tal-Ukrajna fi ħdan il-fruntieri tagħha li huma rikonoxxuti internazzjonalment u jtenni l-kundanna tiegħu tal-annessjoni illegali tar-Repubblika Awtonoma tal-Krimea u tal-belt ta' Sevastopol mill-Federazzjoni Russa; jappoġġa l-politika tal-UE u tal-Istati Membri tagħha li ma jirrikonoxxux l-annessjoni illegali tal-peniżola tal-Krimea u li jimponu miżuri restrittivi meħuda f'dan ir-rigward; jesprimi tħassib kbir dwar il-militarizzazzjoni fuq skala kbira li qed tapplika r-Russja fuq il-peniżola tal-Krimea, u li qed thedded is-sigurtà reġjonali u pan-Ewropea;

16.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Istati Membri, lill-President tal-Ukrajna, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Ukrajna u tal-Federazzjoni Russa, lill-Assemblej Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa u lill-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, lill-Mejlis tal-Poplu Tatar tal-Krimea u lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti.

(1) Testi adottati, P8_TA(2016)0018.
(2) Testi adottati, P8_TA(2016)0043.
(3) Testi adottati, P8_TA(2016)0218.
(4) Testi adottati, P8_TA(2017)0087.


Is-sitwazzjoni fil-Maldivi
PDF 271kWORD 53k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' Ottubru 2017 dwar is-sitwazzjoni fil-Maldivi (2017/2870(RSP))
P8_TA(2017)0383RC-B8-0549/2017

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar il-Maldivi, b'mod partikolari dawk tas-16 ta' Settembru 2004(1), tat-30 ta' April 2015(2) u tas-17 ta' Diċembru 2015(3),

–  wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (ICCPR), li r-Repubblika tal-Maldivi hija parti fih,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Intolleranza u Diskriminazzjoni abbażi tar-Reliġjon u t-Twemmin tal-1981,

–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-UE dwar il-Piena tal-Mewt,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, b'mod partikolari l-Artikoli 2, 7 u 19 tagħha,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal tal-1989,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tas-27 ta' Lulju 2017 tas-Segretarju Ġenerali tan-NU António Guterres,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-missjoni tal-Ħames Laqgħa Interparlamentari UE-Maldivi tat-8 u d-9 ta' Frar 2016,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni dwar is-sitwazzjoni fil-Maldivi maħruġa fil-25 ta' Lulju 2017 mid-Delegazzjoni tal-UE fil-Maldivi, flimkien mal-Ambaxxati tal-Istati Membri tal-UE u l-Ambaxxati tal-Kanada, in-Norveġja, l-Iżvizzera u l-Istati Uniti akkreditati għall-Maldivi,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-14 ta' Marzu 2016 tal-Kelliem għall-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea / Rappreżentant Għoli għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) dwar il-kundanna tal-ex President tal-Maldivi, Mohamed Nasheed,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tat-3 ta' Awwissu 2017 tar-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar eżekuzzjonijiet extraġudizzjarji, sommarji jew arbitrarji, Agnès Callamard, rigward it-tkomplija "imminenti" tal-eżekuzzjonijiet fil-Maldivi,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-UE għandha relazzjonijiet stabbiliti sew mal-Maldivi u mijiet ta' eluf ta' turisti Ewropej jivvjaġġaw lejn il-Maldivi kull sena;

B.  billi s-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Maldivi marret lura b'mod drammatiku mill-ewwel elezzjonijiet demokratiċi fl-2008 u billi l-ewwel president elett demokratikament, Mohamed Nasheed, tneħħa mill-poter fl-2012;

C.  billi l-libertajiet politiċi u ċivili ddgħajfu, il-mexxejja tal-oppożizzjoni ġew arrestati arbitrarjament, il-midja sfat attakkata, u ż-żieda fil-konservatiżmu reliġjuż qed titqies bħala l-kaġun ta' tnaqqis fil-libertà u t-tolleranza reliġjuża hekk kif il-President Abdulla Yameen,-l-ex-mexxej tal-Partit Progressiv tal-Maldivi u l-gvern tiegħu qed jippruvaw iżidu l-ħakma tagħhom fuq il-poter;

D.  billi fit-22 ta' Awwissu 2017 il-forzi tas-sigurtà għalqu l-Parlament (il-Majlis) bl-użu tal-forza, f'dak li l-membri parlamentari tal-oppożizzjoni ddeskrivew bħala tentattiv biex titwaqqaf mozzjoni għall-impeachment tal-Ispeaker tal-Parlament;

E.  billi membri tal-partiti politiċi tal-oppożizzjoni, ġurnalisti indipendenti u difensuri tad-drittijiet tal-bniedem qed jirrappurtaw aktar theddid u attakki min-naħa tal-awtoritajiet, il-pulizija u gruppi estremisti;

F.  billi, f'Marzu 2015, Mohamed Nasheed, l-ewwel president tal-Maldivi elett demokratikament, ingħata sentenza ta' 13-il sena ħabs fuq akkużi ta' terroriżmu; billi mill-85 membru tal-parlament, 12-il membru tal-oppożizzjoni għaddejjin ġuri, mill-inqas tlieta tteħdilhom il-passaport, u mill-inqas wieħed għadu arrestat arbitrarjament; billi l-elezzjonijiet presidenzjali huma pprogrammati għall-2018;

G.  billi tqajjem tħassib dwar il-ġudikatura politiċizzata ħafna tal-Maldivi, li tul is-snin abbużat mill-poteri tagħha u aġixxiet favur il-partit fil-gvern u kontra l-politiċi tal-oppożizzjoni; billi d-dritt għal proċess ġust għadu mhux garantit u l-prinċipji kkonċernati jikkostitwixxu elementi fundamentali tal-istat tad-dritt;

H.  billi, fid-9 ta' Awwissu 2016, il-Parlament tal-Maldivi adotta l-"Liġi dwar il-Protezzjoni tar-Reputazzjoni u l-Fama Tajba u l-Libertà tal-Espressjoni", li timponi għadd ta' restrizzjonijiet fuq il-libertà tal-espressjoni u tagħti lill-gvern is-setgħa li jirrevoka jew jissospendi l-liċenzji tax-xandara, il-pubblikazzjonijiet, is-siti web u mezzi medjatiċi oħra;

I.  billi, f'Awwissu 2016, il-President tal-Maldivi rratifika għadd ta' emendi għall-Att dwar il-Libertà tal-Għaqda li jillimitaw iż-żoni li fihom jistgħu jsiru protesti legali;

J.  billi l-Maldivi, fejn il-politiċi tal-oppożizzjoni jiġu intimidati, arrestati u mitfugħa l-ħabs fuq bażi regolari, ġie identifikat mill-Kumitat tal-Unjoni Interparlamentari dwar id-Drittijiet tal-Bniedem tal-Membri Parlamentari bħala wieħed mill-agħar pajjiżi fid-dinja għall-attakki kontra membri parlamentari tal-oppożizzjoni; billi l-libertà tal-espressjoni, il-libertà tal-midja, il-libertà ta' assoċjazzjoni u l-pluraliżmu demokratiku kulma jmur qed jiġu mhedda aktar u aktar, bl-arrest u l-akkużi fil-konfront ta' mijiet ta' dimostranti li jipprotestaw kontra l-gvern; billi hemm evidenza dejjem akbar li tindika li l-akkużi kriminali miġjuba kontra l-avversarji politiċi tal-President Yameen setgħu kienu motivati politikament;

K.  billi l-President Yameen iddikjara ripetutament l-intenzjoni tiegħu li jerġa' jibda l-prattika tal-eżekuzzjonijiet awtorizzati mill-Istat, u b'hekk iġib fi tmiemu moratorju ta' 60 sena; billi fir-reġjun tal-Asja u l-Paċifiku għoxrin Stat abolixxew il-piena kapitali u sebgħa oħra huma abolizzjonisti fil-prattika;

L.  billi llum hemm tal-anqas 20 individwu li ngħataw sentenza tal-mewt fil-Maldivi, li tal-anqas ħamsa minnhom kellhom anqas minn 18-il sena meta ġew arrestati; billi l-liġi Maldivjana, bi ksur tad-dritt internazzjonali, tippermetti li minorenni jingħataw piena tal-mewt posposta, li titwettaq meta l-minorenni jagħlaq 18-il sena; billi r-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar eżekuzzjonijiet extraġudizzjarji, sommarji jew arbitrarji ħeġġeġ lill-Gvern tal-Maldivi biex ma jerġax jagħti bidu għall-eżekuzzjonijiet;

M.  billi f'tal-anqas tliet każijiet, jiġifieri dawk ta' Hussein Humaam Ahmed, Ahmed Murrath u Mohamed Nabeel, il-Qorti Suprema tal-Maldivi kkonfermat is-sentenzi tal-mewt wara proċessi li ma rrispettawx l-istandards rikonoxxuti internazzjonalment; billi t-tlieta li huma issa huma f'riskju ta' eżekuzzjoni imminenti;

N.  billi l-Kummissjoni Internazzjonali ta' Ġuristi reċentement ikkundannat is-sospensjoni ta' 56 avukat Maldivjan, terz tal-avukati prattikanti tal-pajjiż, li kollha kemm huma ħadu sehem f'appelli għal riformi ġudizzjarji maħsuba biex jiżguraw l-indipendenza tal-ġudikatura;

O.  billi hemm ukoll preokkupazzjonijiet dwar żieda fil-militanza Iżlamista radikali u dwar l-għadd ta' żgħażagħ irġiel u nisa radikalizzati li allegatament ingħaqdu mal-IS/Da'esh;

P.  billi l-blogger u kritiku vokali tal-gvern, Yameen Rasheed, inqatel fit-23 ta' April 2017; billi l-ġurnalist Ahmen Rilwan ilu nieqes minn Awwissu 2014 u huwa maħsub mejjet; billi, fl-2012, il-blogger Ismail Rasheed qala' daqqiet u ġie ferut b'arma bil-ponta;

1.  Jesprimi d-dispjaċir kbir tiegħu dwar is-sitwazzjoni politika u tad-drittijiet tal-bniedem li sejra għall-agħar fil-Maldivi u dwar it-tmexxija dejjem aktar awtoritarja tal-President Abdulla Tameen u l-gvern tiegħu, li ħolqot ambjent ta' biża' u kkompromettiet il-progress li sar fil-pajjiż fis-snin riċenti fl-oqsma tad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt, b'mod partikolari fid-dawl tal-elezzjonijiet li se jsiru fl-2018;

2.  Jikkundanna l-adozzjoni, fl-2016, tal-Att dwar id-Diffamazzjoni u l-Libertà tal-Kelma, li għandu l-għan li jrażżan il-libertà tal-espressjoni, kif ukoll l-emendi, fl-2016, għall-Att dwar il-Libertà tal-Għaqda li jirrestrinġi d-dritt tal-għaqda; jistieden lill-Gvern tal-Maldivi jagħmel il-liġijiet nazzjonali kollha konformi mad-dritt internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem, u jħassar jew jirriforma l-atti msemmija hawn fuq;

3.  Jiddeplora t-trażżin tal-avversarji politiċi fil-Maldivi, u jistieden lill-gvern iwaqqa' l-akkużi kollha kontra l-ex President Mohamed Nasheed u jeħles, minnufih u bla kundizzjonijiet, lil dawk kollha li qed jinżammu għal raġunijiet politiċi, inklużi l-kap tal-Partit Jumhoory, Qasim Ibrahim; ifakkar lill-gvern fl-obbligi internazzjonali tiegħu li jirrispetta l-libertajiet u d-drittijiet fundamentali skont il-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi, li jinkludu garanziji minimi ta' proċess ġust;

4.  Jistieden lill-Qorti Suprema tal-Maldivi tirrevoka minnufih is-sospensjoni ta' dawk is-56 avukat li ġew sospiżi f'Settembru u li l-miżura għadha tapplika għalihom; itenni l-istedina tiegħu lill-gvern biex jiżgura l-indipendenza u l-imparzjalità sħaħ tal-ġudikatura u biex jiggarantixxi għaċ-ċittadini kollha d-dritt għal ġustizzja ekwa u trasparenti mingħajr influwenza politika;

5.  Itenni l-oppożizzjoni soda tal-UE għall-piena tal-mewt, f'kull każ u mingħajr eċċezzjoni; jappella għall-abolizzjoni universali tal-piena kapitali; jikkundanna bil-qawwa t-tħabbira tal-introduzzjoni mill-ġdid tal-piena tal-mewt fil-Maldivi u jħeġġeġ lill-Gvern u lill-Parlament tal-Maldivi biex jirrispettaw il-moratorju fuq il-piena tal-mewt li ilu fis-seħħ għal aktar minn 60 sena;

6.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jħeġġu pubblikament lill-President Yameen u lill-Gvern tal-Maldivi biex jeżaminaw mill-ġdid il-każijiet kollha li ngħataw sentenza tal-mewt sabiex ikun żgurat li d-drittijiet rikonoxxuti internazzjonalment u salvagwardati kostituzzjonalment ta' proċess ġust jiġu rispettati; jistieden lill-Gvern jirrevoka minnufih is-sentenzi kollha ta' piena kapitali kontra żgħażagħ u jipprojbixxi l-eżekuzzjoni ta' trasgressuri żgħażagħ;

7.  Jemmen li l-uniku mod biex jitwaqqaf id-deterjorament tad-demokrazija, tad-drittijiet tal-bniedem u tal-libertajiet fil-Maldivi huwa permezz ta' proċess ta' djalogu ġenwin li jinvolvi lill-partiti politiċi kollha u lil mexxejja ċiviċi oħra;

8.  Jistieden lill-Gvern tal-Maldivi jirrispetta u jappoġġja bis-sħiħ id-dritt li wieħed jipprotesta, il-libertà tal-espressjoni, ta' assoċjazzjoni u ta' għaqda, il-libertà ta' kuxjenza u l-libertà ta' reliġjon u ta' twemmin, irrispettivament mir-reliġjon tal-maġġoranza;

9.  Jistieden lill-Gvern tal-Maldivi jtemm l-impunità għall-vigilantes li użaw il-vjolenza kontra nies li kienu qed jippromwovu t-tolleranza reliġjuża, id-dimostranti paċifiċi, il-midja u s-soċjetà ċivili kritiċi;

10.  Jikkundanna l-għeluq furzat tal-Majlis Maldivjan għall-membri tiegħu u l-fastidju, l-intimidazzjoni u l-arrest ta' membri eletti tal-parlament;

11.  Jikkundanna l-intimidazzjoni u t-theddid kontinwi kontra ġurnalisti, bloggers u difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fil-Maldivi, l-arresti ta' reporters, u l-attakki għal għarrieda fuq organizzazzjonijiet tal-aħbarijiet u l-għeluq furzat tagħhom;

12.  Jistieden lill-gvern jiggarantixxi investigazzjoni imparzjali u indipendenti dwar il-mewt ta' Yameen Raheed u l-ħtif ta' Ahmed Rilwan sabiex dawk kollha responsabbli jiġu identifikati u jittellgħu l-qorti;

13.  Jistieden lill-awtoritajiet Maldivjani jiżguraw li l-Kummissjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem tal-Maldivi, il-Kummissjoni dwar l-Integrità Nazzjonali u l-kummissjonijiet elettorali jistgħu joperaw indipendentement u mingħajr indħil mill-gvern; jistieden lill-Gvern tal-Maldivi jikkoopera bis-sħiħ mal-mekkaniżmi tan-NU għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi l-Proċeduri Speċjali u l-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli għad-Drittijiet tal-Bniedem;

14.  Jistieden lill-UE tagħmel użu sħiħ mill-istrumenti kollha għad-dispożizzjoni tagħha sabiex tippromwovi r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-prinċipji demokratiċi fil-Maldivi, anke billi tikkunsidra li ddaħħal sanzjonijiet immirati individwali temporanji kontra dawk li qed jipperikolaw id-drittijiet tal-bniedem;

15.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri, lill-OSKE/ODIHR, lill-Kunsill tal-Ewropa u lill-Gvern tal-Maldivi.

(1) ĠU C 140E, 9.6.2005, p. 165.
(2) ĠU C 346, 21.9.2016, p. 60.
(3) Testi adottati, P8_TA(2015)0464.


Kooperazzjoni msaħħa: Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew ***
PDF 244kWORD 47k
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' Ottubru 2017 dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kunsill li jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar it-twaqqif tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew ("l-UPPE") (09941/2017 – C8-0229/2017 – 2013/0255(APP))
P8_TA(2017)0384A8-0290/2017

(Proċedura leġiżlattiva speċjali – approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' regolament tal-Kunsill (09941/2017),

–  wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill f'konformità mal-Artikolu 86 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C8-0229/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 99(1) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A8-0290/2017),

1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-abbozz ta' regolament tal-Kunsill;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Avviż legali