Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 Ευρωμεσογειακή συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Μαρόκου ***
 Χορήγηση εξουσιοδότησης στη Γαλλία για την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή για ορισμένους έμμεσους φόρους στο «παραδοσιακό» ρούμι που παράγεται στη Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάνα, τη Μαρτινίκα και τη Ρεϊνιόν *
 Κοινή επιχείρηση βιομηχανιών βιοπροϊόντων: χρηματοδοτικές συνεισφορές *
 Υπαγωγή του φουρανυλοφεντανύλιου σε μέτρα ελέγχου *
 Έλεγχος των δαπανών και παρακολούθηση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων της ΕΕ «Εγγυήσεις για τη νεολαία»
 Εγκλήματα και ποινές που ισχύουν στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών ***II
 Προϊόντα λίπανσης με σήμανση CE ***I
 Ανταλλαγή πληροφοριών, σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων για νέες ψυχοδραστικές ουσίες ***I
 Κοινή Αλιευτική Πολιτική: εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης ***I
 Ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας γλυφοσάτης
 Γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς 1507
 Γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς 305423 × 40-3-2
 Γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη MON 88302 × Ms8 × Rf3
 Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 5/2017: Παροχή χρηματοδότησης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και αύξηση του αποθεματικού επείγουσας βοήθειας
 Kινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για την παροχή χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
 Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ
 Θεμιτά μέτρα για την προστασία των καταγγελτών που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον
 Πολιτικές περί ελαχίστου εισοδήματος ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της φτώχειας
Κείμενα
Οριστική έκδοση (1099 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου