Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 24. oktoober 2017 - StrasbourgLõplik väljaanne
 ELi ja Maroko vaheline EuroopaVahemere lennundusleping ***
 Loa andmine Prantsusmaale kohaldada Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionis toodetud traditsioonilise rummi suhtes teatavate kaudsete maksude vähendatud määra *
 Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte: rahaline osalus *
 Furanüülfentanüüli suhtes kontrollimeetmete kehtestamine *
 ELi noortegarantii süsteemide kulutuste kontrollimine ja kulutõhususe järelevalve
 Ebaseadusliku uimastiikaubandusega seotud kuriteod ja karistused ***II
 CE-märgisega väetisetooted ***I
 Uusi psühhoaktiivseid aineid käsitlev teabevahetus, varajase hoiatamise süsteem ja riskihindamismenetlus ***I
 Ühine kalanduspoliitika: lossimiskohustuse rakendamine ***I
 Toimeaine glüfosaat heakskiitmise uuendamine
 Geneetiliselt muundatud mais 1507
 Geneetiliselt muundatud sojauba 305423 × 4032
 Geneetiliselt muundatud raps MON 88302 × Ms8 × Rf3
 Paranduseelarve projekt nr 5/2017: Euroopa Kestliku Arengu Fondi rahastamine ja hädaabireservi vahendite suurendamine
 Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine, et eraldada rahalisi vahendeid Euroopa Kestliku Arengu Fondile
 Aruteludokument „ELi rahanduse tulevik“
 Õiguspärased meetmed üldsuse huvides teavet avaldavate rikkumisest teatajate kaitseks
 Miinimumsissetuleku poliitika kui vaesuse vastu võitlemise vahend
Tekstid
Lõplik väljaanne (675 kb)
Õigusalane teave