Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottati
It-Tlieta, 24 ta' Ottubru 2017 - StrasburguVerżjoni finali
 Ftehim Ewro-Mediterranju fil-qasam tas-servizzi bl-ajru ***
 L-awtorizzazzjoni biex Franza tapplika rata mnaqqsa ta’ ċerti taxxi indiretti fuq ir-rum “tradizzjonali” prodott fil-Guadeloupe, fil-Guyana Franċiża, fil-Martinique u fir-Réunion *
 Impriża Konġunta dwar l-Industriji b'Bażi Bijoloġika: kontribuzzjonijiet finanzjarji *
 Is-soġġettar tal-furanilfentanil għal miżuri ta’ kontroll *
 Kontroll tal-infiq u monitoraġġ tal-kosteffikaċja tal-iskemi ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ tal-UE
 Atti kriminali u ta' pieni fil-qasam tat-traffikar illeċitu ta' drogi ***II
 Prodotti fertilizzanti bit-tikketta CE ***I
 L-iskambju ta’ informazzjoni dwar, u sistema ta’ twissija bikrija u l-proċedura ta’ valutazzjoni tar-riskju għal, sustanzi psikoattivi ġodda ***I
 Il-Politika Komuni tas-Sajd: implimentazzjoni tal-obbligu ta' ħatt l-art ***I
 Tiġdid tal-approvazzjoni tas-sustanza attiva glifosat
 Qamħirrum ġenetikament modifikat 1507
 Fażola tas-sojja ġenetikament modifikata 305423 × 40-3-2
 Kolza modifikata ġenetikament MON 88302 × Ms8 × Rf3
 Abbozz ta’ baġit emendatorju Nru 5/2017: finanzjament għall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli u żieda tar-Riżerva ta' Għajnuna f'Emerġenza
 Mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibbiltà sabiex jiġi pprovdut il-finanzjament tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli
 Dokument ta' riflessjoni dwar il-futur tal-finanzi tal-UE
 Miżuri leġittimi għall-ħarsien ta' informaturi li jkunu qed jaġixxu fl-interess pubbliku
 Politiki dwar l-introjtu minimu bħala għodda biex jiġi ttrattat il-faqar
Testi
Verżjoni finali (741 kb)
Avviż legali