Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Dinsdag 24 oktober 2017 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst EG/Marokko ***
 Machtiging van Frankrijk om een verlaagd tarief van bepaalde indirecte belastingen toe te passen op in Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique en Réunion vervaardigde "traditionele" rum *
 Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën: financiële bijdragen *
 Het onderwerpen van furanylfentanyl aan controlemaatregelen *
 Controle van de uitgaven en het toezicht op de kosteneffectiviteit van de EU-garantieregeling voor jongeren
 Strafbare feiten en straffen op het gebied van de illegale drugshandel ***II
 Bemestingsproducten met CE-markering ***I
 De uitwisseling van informatie over, het systeem voor vroegtijdige waarschuwing voor en de risicobeoordelingsprocedure inzake nieuwe psychoactieve stoffen ***I
 Gemeenschappelijk visserijbeleid: implementatie van de aanlandingsverplichting ***I
 Verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof glyfosaat
 Genetisch gemodificeerde mais 1507
 Genetisch gemodificeerde soja 305423 x 40-3-2
 Genetisch gemodificeerd koolzaad MON 88302 × Ms8 × Rf3
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2017: financiering van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling en verhoging van de reserve voor noodhulp
 Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument ter financiering van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling
 Discussienota over de toekomst van de EU-financiën
 Legitieme maatregelen ter bescherming van klokkenluiders die handelen in het algemeen belang
 Een minimuminkomen als instrument om de armoede te bestrijden
Teksten
Definitieve uitgave (732 kb)
Juridische mededeling