Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 25. oktoober 2017 - StrasbourgLõplik väljaanne
 Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: toodete järelevalve ja juhtimise nõuded, mida kohaldatakse kindlustusandjate ja kindlustustoodete turustajate suhtes
 Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: kindlustuspõhiste investeerimistoodete turustamise suhtes kohaldatavad teabenõuded ja äritegevuse eeskirjad
 Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: regulatiivsed tehnilised standardid, mis käsitlevad kaudset kliirimiskorda (millega täiendatakse määrust (EL) nr 600/2014):
 Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: regulatiivsed tehnilised standardid, mis käsitlevad kaudset kliirimiskorda (millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 149/2013)
 Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve – kõik jaod
 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
 Töötajate kaitse kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest ***I
 Riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi loomine ELi liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete registreerimiseks ***I
 Schengeni piirieeskirjade muutmine riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kasutamise osas ***I
 Põhiõiguste aspekt romade integreerimisel ELis ja romavastasusega võitlemine
Tekstid
Lõplik väljaanne (166 kb)
Õigusalane teave