Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 25. lokakuuta 2017 - StrasbourgLopullinen painos
 Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä:vakuutusyrityksiä ja vakuutusten tarjoajia koskevat tuotehallintavaatimukset
 Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden tarjoamiseen sovellettavat tiedonantovaatimukset ja liiketoiminnan menettelytapasäännöt
 Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: epäsuoria määritysmenettelyjä koskevat tekniset sääntelystandardit (asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentäminen)
 Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: epäsuoria määritysmenettelyjä koskevat tekniset sääntelystandardit (delegoidun asetuksen (EU) N:o 149/2013 muuttaminen)
 Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2018 - kaikki pääluokat
 Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto
 Työntekijöiden suojeleminen syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen liittyviltä vaaroilta ***I
 Rajanylitystietojärjestelmän (EES) perustaminen EU:n ulkorajat ylittävien kolmansien maiden kansalaisten maahantuloa ja maastalähtöä koskevien tietojen rekisteröimiseksi ***I
 Schengenin rajasäännöstön muuttaminen rajanylitystietojärjestelmän käytön osalta ***I
 Perusoikeusnäkökohdat romanien integroinnissa EU:ssa: romanivastaisuuden torjunta
Tekstit
Lopullinen painos (171 kb)
Oikeudellinen huomautus