Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Usvojeni tekstovi
Srijeda, 25. listopada 2017. - StrasbourgZavršno izdanje
 Neulaganje prigovora na delegirani akt: nadgledanje proizvoda i upravljanje njima za društva za osiguranje i distributere osiguranja
 Neulaganje prigovora na delegirani akt: obveza informiranja i pravila poslovnog ponašanja koja se primjenjuju na distribuciju investicijskih proizvoda osiguranja
 Neulaganje prigovora na delegirani akt:regulatorni tehnički standardi o sporazumima o posrednom poravnanju (dopuna Uredbe (EU) br. 600/2014)
 Neulaganje prigovora na delegirani akt:regulatorni tehnički standardi o dogovorima o posrednom poravnanju (izmjena Delegirane uredbe (EU) br. 149/2013)
 Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2018. – svi dijelovi
 Razrješnica za 2015.: Opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće
 Zaštita radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim ili mutagenim tvarima na radu ***I
 Uspostava sustava ulaska/izlaska (EES) za registraciju podataka o ulasku i izlasku državljana trećih zemalja koji prelaze vanjske granice EU-a ***I
 Izmjena Zakonika o Schengenskim granicama u pogledu primjene sustava ulaska/izlaska ***I
 Aspekti temeljnih prava u integraciji Roma u EU-u: borba protiv anticiganizma
Tekstovi
Završno izdanje (161 kb)
Pravna napomena