Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Miercuri, 25 octombrie 2017 - StrasbourgEdiţie definitivă
 Decizia de a nu formula obiecțiuni la un act delegat: cerințele de supraveghere și de guvernanță a produselor, aplicabile societăților de asigurare și distribuitorilor de asigurări
 Decizia de a nu formula obiecțiuni la un act delegat: cerințele de informare și normele de conduită profesională aplicabile distribuției de produse de investiții bazate pe asigurări
 Decizia de a nu formula obiecțiuni la un act delegat: standardele tehnice de reglementare referitoare la dispozițiile în materie de compensare indirectă (de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014)
 Decizia de a nu formula obiecțiuni la un act delegat: standardele tehnice de reglementare referitoare la dispozițiile în materie de compensare indirectă (de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 149/2013)
 Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018 - toate secțiunile
 Descărcarea de gestiune 2015: Bugetul general al UE - Consiliul și Consiliul European
 Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni ***I
 Instituirea sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale UE ***I
 Modificarea Codului frontierelor Schengen în ceea ce privește utilizarea sistemului de intrare/ieșire ***I
 Aspecte legate de drepturile fundamentale în ceea ce privește integrarea romilor în UE: combaterea atitudinilor negative față de romi
Texte
Ediţie definitivă (182 kb)
Notă juridică