Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Sreda, 25. oktober 2017 - StrasbourgKončna izdaja
 Nenasprotovanje delegiranemu aktu: zahteve glede nadzora in upravljanja produktov za zavarovalnice in distributerje zavarovalnih produktov
 Nenasprotovanje delegiranemu aktu: zahteve po informacijah in pravila poslovanja, ki veljajo za distribucijo zavarovalnih naložbenih produktov
 Nenasprotovanje delegiranemu aktu: regulativni tehničnimi standardi za posredne ureditve kliringa (dopolnitev Uredbe (EU) št. 600/2014)
 Nenasprotovanje delegiranemu aktu: regulativni tehničnimi standardi za posredne ureditve kliringa (sprememba Delegirane uredbe (EU) št. 149/2013)
 Splošni proračun Evropske unije za leto 2018 – vsi oddelki
 Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet
 Varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu ***I
 Vzpostavitev sistema vstopa/izstopa (SVI) za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu državljanov tretjih držav pri prehajanju zunanjih meja EU ***I
 Sprememba Zakonika o schengenskih mejah v zvezi z uporabo sistema vstopa/izstopa ***I
 Vidiki temeljnih pravic pri vključevanju Romov v EU: boj proti anticiganizmu
Besedila
Končna izdaja (157 kb)
Pravno obvestilo