Indiċi 
Testi adottati
L-Erbgħa, 25 ta' Ottubru 2017 - StrasburguVerżjoni finali
L-ebda oġġezzjoni għal att delegat: rekwiżiti ta' sorveljanza u ta' governanza tal-prodotti għall-impriżi tal-assigurazzjoni u għad-distributuri tal-assigurazzjoni
 L-ebda oġġeżżjoni għal att delegat: rekwiżiti ta' informazzjoni u regoli tal-kondotta tal-operazzjonijiet applikabbli għad-distribuzzjoni ta' prodotti ta' investiment fl-assikurazzjoni
 L-ebda oġġezzjoni għal att delegat: standards tekniċi regolatorji dwar arranġamenti tal-ikklerjar indirett (li tissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014)
 L-ebda oġġezzjoni għal att delegat: standards tekniċi regolatorji dwar l-arranġamenti tal-ikklerjar indirett (li jemenda r-Regolament Delegat (UE) Nru 149/2013)
 Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għall-2018 - it-taqsimiet kollha
 Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill
 Il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-espożizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol ***I
 L-istabbiliment ta' Sistema ta' Dħul/Ħruġ (EES) biex tiġi reġistrata d-dejta dwar id-dħul u l-ħruġ ta' ċittadini ta' pajjiż terz li jaqsmu l-fruntieri esterni tal-UE ***I
 Emenda tal-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen fir-rigward tal-Użu tas-Sistema ta' Dħul/Ħruġ ***I
 L-aspetti tad-drittijiet fundamentali fl-integrazzjoni tar-Rom fl-UE: il-ġlieda kontra l-anti-Żingariżmu

L-ebda oġġezzjoni għal att delegat: rekwiżiti ta' sorveljanza u ta' governanza tal-prodotti għall-impriżi tal-assigurazzjoni u għad-distributuri tal-assigurazzjoni
PDF 251kWORD 48k
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew li ma ssir ebda oġġezzjoni għar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni tal-21 ta' Settembru 2017 li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2016/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti ta' sorveljanza u ta' governanza tal-prodotti għall-impriżi tal-assigurazzjoni u għad-distributuri tal-assigurazzjoni (C(2017)06218 – 2017/2854(DEA))
P8_TA(2017)0404B8-0572/2017

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (C(2017)06218),

–  wara li kkunsidra l-ittra tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji lill-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati, tas-16 ta' Ottubru 2017,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva (UE) 2016/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Jannar 2016 dwar id-distribuzzjoni tal-assigurazzjoni(1), u b'mod partikolari l-Artikolu 25(2) u l-Artikolu 39(5) tagħha,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra li l-ebda oġġezzjoni ma ġiet espressa fil-perjodu previst fit-tielet u r-raba’ inċiżi tal-Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, li skada fl-24 ta’ Ottubru 2017,

A.  billi r-Regolament Delegat għandu japplika mit-23 ta' Frar 2018, id-data ta' applikazzjoni tad-Direttiva (UE) 2016/97, u l-użu sħiħ tal-perjodu ta' skrutinju ta' tliet xhur għad-dispożizzjoni tal-Parlament ma jipprovdix żmien biżżejjed biex l-industrija timplimenta t-tibdil tekniku u organizzattiv meħtieġ;

B.  billi l-pubblikazzjoni rapida tar-Regolament Delegat fil-Ġurnal Uffiċjali tippermetti l-implimentazzjoni f'waqtha u ċ-ċertezza tad-dritt f'dak li jikkonċerna d-dispożizzjonijiet applikabbli għas-sorveljanza u l-governanza tal-prodotti;

C.  billi l-Parlament iqis li l-iskadenza għat-traspożizzjoni tad-Direttiva (UE) 2016/97 għandha tibqa' t-23 ta' Frar 2018, iżda jitlob lill-Kummissjoni tadotta proposta leġiżlattiva li tistabbilixxi d-data tal-applikazzjoni għall-1 ta' Ottubru 2018;

1.  Jiddikjara li ma joġġezzjonax għar-Regolament Delegat;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU L 26, 2.2.2016, p. 19.


L-ebda oġġeżżjoni għal att delegat: rekwiżiti ta' informazzjoni u regoli tal-kondotta tal-operazzjonijiet applikabbli għad-distribuzzjoni ta' prodotti ta' investiment fl-assikurazzjoni
PDF 251kWORD 47k
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew li ma ssir ebda oġġezzjoni għar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni tal-21 ta' Settembru 2017 li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2016/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' rekwiżiti ta' informazzjoni u regoli tal-kondotta tal-operazzjonijiet applikabbli għad-distribuzzjoni ta' prodotti ta' investiment fl-assikurazzjoni (C(2017)06229 – (2017/2855(DEA))
P8_TA(2017)0405B8-0575/2017

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (C(2017)06229),

–  wara li kkunsidra l-ittra tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji tas-16 ta' Ottubru 2017 lill-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidrat id-Direttiva (UE) 2016/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Jannar 2016 dwar id-distribuzzjoni tal-assigurazzjoni(1), u b'mod partikolari l-Artikolu 28(4), l-Artikolu 29(4), l-Artikolu 30(6) u l-Artikolu 39(5) tagħha,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra li l-ebda oġġezzjoni ma ġiet espressa fil-perjodu previst fit-tielet u r-raba’ inċiżi tal-Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, li skada fl-24 ta’ Ottubru 2017,

A.  billi r-Regolament Delegat għandu japplika mit-23 ta' Frar 2018, jiġifieri d-data ta' applikazzjoni tad-Direttiva (UE) 2016/97, u l-użu sħiħ tal-perjodu ta' skrutinju ta' tliet xhur għad-dispożizzjoni tal-Parlament ma jħallix żmien biżżejjed biex l-industrija timplimenta l-bidliet tekniċi u organizzazzjonali meħtieġa;

B.  billi l-pubblikazzjoni rapida tar-Regolament Delegat fil-Ġurnal Uffiċjali tippermetti l-implimentazzjoni f'waqtha u ċ-ċertezza ġuridika rigward id-dispożizzjonijiet applikabbli għall-prodotti ta' investiment ibbażati fuq l-assigurazzjoni;

C.  billi l-Parlament iqis li l-iskadenza għat-traspożizzjoni tad-Direttiva (UE) 2016/97 għandha tibqa' t-23 ta' Frar 2018, iżda jitlob lill-Kummissjoni biex tadotta proposta leġiżlattiva li tistabbilixxi d-data tal-applikazzjoni għall-1 ta' Ottubru 2018;

1.  Jiddikjara li ma joġġezzjonax għar-Regolament Delegat;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU L 26, 2.2.2016, p. 19.


L-ebda oġġezzjoni għal att delegat: standards tekniċi regolatorji dwar arranġamenti tal-ikklerjar indirett (li tissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014)
PDF 254kWORD 48k
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew li ma ssir ebda oġġezzjoni għar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni tat-22 ta’Settembru 2017 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji dwar arranġamenti tal-ikklerjar indirett (C(2017)06268 – (2017/2860(DEA))
P8_TA(2017)0406B8-0574/2017

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (C(2017)06268),

–  wara li kkunsidra l-ittra tal-Kummissjoni tat-28 ta' Settembru 2017, li fiha talbet lill-Parlament jiddikjara li mhux se joġġezzjona għar-Regolament Delegat,

–  wara li kkunsidra l-ittra tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji tas-16 ta' Ottubru 2017 lill-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012(1), u b'mod partikolari l-Artikolu 30(2) tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 13 u l-Artikolu 10(1) tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE(2),

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' standards tekniċi regolatorji dwar arranġamenti tal-ikklerjar indirett fil-qafas tal-EMIR u l-MiFIR, ippreżentat mill-ESMA fis-26 ta' Mejju 2016 skont l-Artikolu 30(2) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra li l-ebda oġġezzjoni ma ġiet espressa fil-perjodu previst fit-tielet u r-raba’ inċiżi tal-Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, li skada fl-24 ta’ Ottubru 2017,

A.  billi ma kienx qabel 16-il xahar wara li rċevietu mingħand l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) fis-26 ta' Mejju 2016 li l-Kummissjoni approvat l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji; billi tul dan il-perjodu hija ma kkonsultatx formalment l-ESMA dwar l-emendi tagħha għal dan l-abbozz u ma informatx lill-koleġiżlaturi jew lill-industrija bir-raġunijiet għad-dewmien fl-approvazzjoni lil hinn mit-tliet xhur stipulati fir-Regolament (UE) Nru 1095/2010; billi l-fatt li l-Kummissjoni qabżet iż-żmien għall-adozzjoni tal-abbozz b'aktar minn sena mingħajr ma informat lill-koleġiżlaturi huwa inaċċettabbli;

B.  billi l-Parlament iqis li, minħabba l-emendi tal-Kummissjoni, l-istandards tekniċi regolatorji adottati mhumiex l-istess bħal dawk tal-abbozz ippreżentat mill-ESMA, u jqis li għandu tliet xhur żmien biex joġġezzjona għall-istandards tekniċi regolatorji ("perjodu ta' skrutinju"); billi dan il-perjodu ta' skrutinju ta' tliet xhur ġie kkonfermat mill-Kummissjoni fl-ittra tagħha tat-28 ta' Settembru 2017;

C.  billi r-Regolament Delegat suppost japplika mit-3 ta' Jannar 2018, jiġifieri d-data ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2014/65/UE ("MiFID II") u r-Regolament (UE) Nru 600/2014 ("MiFIR"), iżda l-użu sħiħ tal-perjodu ta' skrutinju ta' tliet xhur għad-dispożizzjoni tal-Parlament ma jħallix żmien biżżejjed biex l-industrija timplimenta l-bidliet;

D.  billi l-pubblikazzjoni rapida tar-Regolament Delegat fil-Ġurnal Uffiċjali tippermetti l-implimentazzjoni f'waqtha u ċ-ċertezza legali rigward id-dispożizzjonijiet applikabbli għall-ikklerjar indirett;

1.  Jiddikjara li ma joġġezzjonax għar-Regolament Delegat;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU L 173, 12.6.2014, p. 84.
(2) ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84.


L-ebda oġġezzjoni għal att delegat: standards tekniċi regolatorji dwar l-arranġamenti tal-ikklerjar indirett (li jemenda r-Regolament Delegat (UE) Nru 149/2013)
PDF 255kWORD 48k
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew li ma ssir ebda oġġezzjoni għar-Regolament delegat tal-Kummissjoni tat-22 ta' Settembru 2017 li jemenda r-Regolament delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 149/2013 fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji dwar l-arranġamenti tal-ikklerjar indirett (C(2017)06270 – (2017/2859(DEA))
P8_TA(2017)0407B8-0573/2017

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-Regolament delegat tal-Kummissjoni (C(2017)06270),

–  wara li kkunsidra l-ittra tal-Kummissjoni tat-28 ta' Settembru 2017, li fiha talbet lill-Parlament jiddikjara li mhux se joġġezzjona għar-Regolament delegat,

–  wara li kkunsidra l-ittra tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji lill-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati bid-data 16 ta' Ottubru 2017,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' Lulju 2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet(1), u b'mod partikolari l-Artikolu 4(4) tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 13 u l-Artikolu 10(1) tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE(2),

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' standards tekniċi ta' regolamentazzjoni dwar "arranġamenti tal-ikklerjar indirett fil-qafas tal-EMIR u l-MiFIR", ippreżentat mill-ESMA fis-26 ta' Mejju 2016 skont l-Artikolu 4(4) tar-Regolament (UE) Nru 648/2012,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra li l-ebda oġġezzjoni ma ġiet espressa fil-perjodu previst fit-tielet u r-raba’ inċiżi tal-Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, li skada fl-24 ta’ Ottubru 2017,

A.  billi ma kienx qabel 16-il xahar wara li rċevietu mingħand l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) fis-26 ta' Mejju 2016 li l-Kummissjoni approvat l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji; billi tul dan il-perjodu hija ma kkonsultatx formalment l-ESMA dwar l-emendi tagħha għal dan l-abbozz u ma informatx lill-koleġiżlaturi jew lill-industrija bir-raġunijiet għad-dewmien fl-approvazzjoni lil hinn mit-tliet xhur stipulati fir-Regolament (UE) Nru 1095/2010; billi l-fatt li l-Kummissjoni qabżet iż-żmien għall-adozzjoni tal-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji b'aktar minn sena mingħajr ma informat lill-koleġiżlaturi huwa inaċċettabbli;

B.  billi l-Parlament iqis li, minħabba l-emendi tal-Kummissjoni, l-istandards tekniċi regolatorji adottati mhumiex l-istess bħal dawk tal-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji ippreżentat mill-ESMA, u jqis li għandu 3 xhur żmien biex joġġezzjona għall-istandards tekniċi regolatorji ("perjodu ta' skrutinju"); billi dan il-perjodu ta' skrutinju ta' tliet xhur ġie kkonfermat mill-Kummissjoni fl-ittra tagħha tat-28 ta' Settembru 2017;

C.  billi r-Regolament delegat suppost japplika mit-3 ta' Jannar 2018, jiġifieri d-data ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2014/65/UE ("MiFID II") u r-Regolament (UE) Nru 600/2014 ("MiFIR"), iżda l-użu sħiħ tal-perjodu ta' skrutinju ta' 3 xhur għad-dispożizzjoni tal-Parlament ma jħallix żmien biżżejjed biex l-industrija timplimenta l-bidliet;

D.  billi l-pubblikazzjoni rapida tar-Regolament delegat fil-Ġurnal Uffiċjali tippermetti l-implimentazzjoni f'waqtha u ċ-ċertezza legali rigward id-dispożizzjonijiet applikabbli għall-ikklerjar indirett;

1.  Jiddikjara li ma joġġezzjonax għar-Regolament delegat;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

(1) ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1.
(2) ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84.


Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għall-2018 - it-taqsimiet kollha
PDF 478kWORD 79k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Ottubru 2017 dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018 (11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD))
P8_TA(2017)0408A8-0299/2017

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 314 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/335/UE, Euratom tas-26 ta' Mejju 2014 dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea(1),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(2),

–  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020(3) (Regolament QFP),

–  wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba(4) (il-FII tat-2 ta' Diċembru 2013),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Marzu 2017 dwar il-linji gwida ġenerali għat-tħejjija tal-baġit(5),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' April 2017 dwar l-estimi tad-dħul u tal-infiq tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2018(6),

–  wara li kkunsidra l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, adottat mill-Kummissjoni fid-29 ta' Ġunju 2017 (COM(2017)0400),

–  wara li kkunsidra l-pożizzjoni dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, adottata mill-Kunsill fl-4 ta' Settembru 2017 u li ntbagħtet lill-Parlament fit-13 ta' Settembru 2017 (11815/2017 – C8-0313/2017),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta' Lulju 2017 dwar il-mandat għat-trilogu dwar l-abbozz ta' baġit 2018(7),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits u l-opinjonijiet tal-kumitati interessati l-oħra (A8-0299/2017),

Taqsima III

Ħarsa ġenerali

1.  Jenfasizza li l-qari tal-Baġit 2018 min-naħa tal-Parlament jirrifletti bis-sħiħ il-prijoritajiet politiċi adottati b'maġġoranza kbira fir-riżoluzzjonijiet tiegħu msemmija hawn fuq tal-15 ta' Marzu 2017 u tal-5 ta' Lulju 2017; ifakkar li t-tkabbir sostenibbli, l-impjiegi, b'mod partikolari l-impjiegi taż-żgħażagħ, is-sigurtà u t-tibdil fil-klima huma fil-qalba ta' dawn il-prijoritajiet;

2.  Jenfasizza li l-Unjoni tkompli tħabbat wiċċha ma' għadd ta' sfidi u jinsab konvint li, filwaqt li tinżamm id-dixxipplina baġitarja, ir-riżorsi finanzjarji neċessarji jridu jiġu allokati mill-baġit tal-Unjoni, sabiex jiġu sodisfatti l-prijoritajiet politiċi u sabiex l-Unjoni tkun tista' tipprovdi tweġibiet konkreti u tirrispondi b'mod effikaċi għal dawk l-isfidi; jissottolinja li l-infiq tal-Unjoni jenħtieġ li jkun ibbażat fuq il-prinċipju tal-valur miżjud Ewropew u jenħtieġ li jirrispetta l-prinċipju tas-sussidjarjetà;

3.  Jafferma mill-ġdid l-impenn tiegħu li jiffinanzja l-politiki tal-Unjoni li jsaħħu l-impjiegi u t-tkabbir fir-reġjuni kollha tagħha permezz ta' investimenti fl-oqsma tar-riċerka, tal-edukazzjoni, tal-infrastruttura, tal-SMEs u tal-impjiegi, b'mod partikolari l-impjiegi taż-żgħażagħ; ma jistax jifhem kif l-Unjoni tista' tikseb progress f'dawn l-oqsma meta wieħed iqis it-tnaqqis propost mill-Kunsill taħt is-subintestatura 1a; jiddeċiedi minflok li, barra minn hekk, isaħħaħ programmi ta' riċerka u innovazzjoni li għandhom rata ta' implimentazzjoni għolja ħafna u li, minħabba eċċess imdaqqas fid-domanda, qed iħabbtu wiċċhom ma' rata ta' suċċess partikolarment baxxa għall-applikazzjonijiet;

4.  Jibqa' impenjat ma' wegħdiet li għamel il-Parlament matul in-negozjati tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS), jiġifieri li jimminimizza l-impatt tat-tnaqqis relatat mal-FEIS fuq Orizzont 2020 u l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF) fil-qafas tal-proċedura baġitarja annwali; jipproponi, għalhekk, li jiġi kkumpensat dak it-tnaqqis billi l-profil annwali oriġinali ta' dawn iż-żewġ programmi jerġa' jiġi kif kien, sabiex ikunu jistgħu jintlaħqu kompletament l-objettivi miftiehma matul l-adozzjoni tal-leġiżlazzjoni rilevanti;

5.  Jesprimi l-appoġġ politiku tiegħu għall-istabbiliment tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà (ESC) u jilqa' b'sodisfazzjon il-proposta leġiżlattiva mressqa f'dan ir-rigward min-naħa tal-Kummissjoni; iqis, madankollu, li sakemm tittieħed deċiżjoni dwar il-finanzjament tal-ESC u l-adozzjoni tar-regolament rilevanti permezz tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja, jenħtieġ li l-ebda dispożizzjoni finanzjarja ma tiddaħħal għal dan l-iskop fil-Baġit 2018; jiddeċiedi, għalhekk, li jenħtieġ li l-approprjazzjonijiet u r-riallokazzjonijiet rilevanti li l-Kummissjoni daħħlet fl-Abbozz ta' Baġit 2018 (AB) għalissa jiġu invertiti, peress li d-deċiżjoni dwar il-Baġit 2018 jenħtieġ li ma tippreġudika bl-ebda mod l-eżitu tan-negozjati leġiżlattivi; jibqa' impenjat bis-sħiħ biex jintegra d-deċiżjoni dwar il-finanzjament tal-ESC fil-baġit tas-sena d-dieħla immedjatament permezz ta' baġit emendatorju, f'każ li n-negozjati dwar ir-regolament rilevanti ma jiġux konklużi qabel tmiem il-proċedura baġitarja tal-2018;

6.  Jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-qgħad fost iż-żgħażagħ għadu f'livelli mingħajr preċedent u huwa konvint li, sabiex il-futur ta' ġenerazzjoni sħiħa ta' żgħażagħ Ewropej ma jiġix ipperikolat, jeħtieġ li jittieħdu azzjonijiet addizzjonali; jiddeċiedi għalhekk li jsaħħaħ l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI) lil hinn mil-livell propost mill-Kummissjoni għall-2018; jenfasizza li dan it-tisħiħ jenħtieġ li jitqies bħala addizzjonali għall-allokazzjoni kumplessiva li ġiet approvata politikament għall-YEI fil-kuntest tar-reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-QFP, u mhux biss bħala antiċipazzjoni ta' dik l-allokazzjoni fil-Baġit 2018;

7.  Ifakkar li politika ta' koeżjoni tiżvolġi rwol ewlieni fil-kisba ta' konverġenza ekonomika u soċjali fl-Unjoni, u b'hekk tiżgura l-iżvilupp u t-tkabbir; jisħaq fuq il-fatt li huwa mistenni li, fl-2018, il-programmi tal-politika ta' koeżjoni se jaċċeleraw u jilħqu r-ritmu operattiv tagħhom; jenfasizza l-impenn li ħa l-Parlament biex jiżgura approprjazzjonijiet adegwati għal dawk il-programmi li jirrappreżentaw waħda mill-politiki fil-qalba tal-Unjoni; huwa mħasseb, madankollu, dwar id-dewmien inaċċettabbli fl-implimentazzjoni ta' programmi operattivi fil-livell nazzjonali; jappella lill-Istati Membri biex jiżguraw li d-deżinjazzjoni tal-awtoritajiet ta' ġestjoni, awditjar u ċertifikazzjoni tiġi konkluża u dik l-implimentazzjoni titħaffef; barra minn hekk, jistieden lill-Kummissjoni tkompli bis-semplifikazzjoni tal-proċeduri relatati;

8.  Huwa mħasseb ħafna bit-tiżdid fl-instabilità u fl-inċertezza kemm ġewwa kif ukoll barra l-Unjoni; jinsisti fuq il-ħtieġa li jiġi bilanċjat mill-ġdid l-approċċ tal-Unjoni għall-koeżjoni, l-integrazzjoni, il-paċi, l-iżvilupp sostenibbli u d-drittijiet tal-bniedem; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jikkomunikaw u jagħtu spinta lill-isforzi lejn aktar żamma tal-paċi u l-prevenzjoni tal-kunflitti; ifakkar l-ispirazzjoni mad-dinja kollha dovuta għall-Ftehim tal-Ġimgħa l-Kbira filwaqt li jirrikonoxxi l-isfidi bla preċedent u l-pressjonijiet fuq il-perjodu ta’ wara r-Referendum tar-Renju Unit tal-2016; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jsaħħu l-appoġġ tagħhom lejn ir-rikonċiljazzjoni biex tiġi żgurata l-paċi u l-istabbiltà fl-Irlanda;

9.  Jemmen li, filwaqt li bħalissa l-quċċata tal-kriżi migratorja u tar-rifuġjati tidher li għaddiet, l-Unjoni trid tkun lesta biex twieġeb għal kwalunkwe eventwalità futura f'dan il-qasam u tfittex approċċ aktar proattiv fil-qasam tal-migrazzjoni; għaldaqstant iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tkompli timmonitorja l-adegwatezza tal-allokazzjonijiet taħt l-Intestatura 3 u tagħmel użu sħiħ mill-istrumenti disponibbli kollha taħt il-QFP attwali biex iwieġbu fil-ħin għal kwalunkwe eventwalità mhux prevista li jista' jkun jeħtieġ finanzjament addizzjonali; ifakkar li, filwaqt li l-Unjoni rnexxielha tistabbilixxi xi mekkaniżmi li jgħinu biex jinstab tarf din is-sitwazzjoni, xorta waħda s'issa waslu aktar minn mitt elf f'rifuġjati u migranti fl-Ewropa bil-baħar fl-2017, skont il-UNHCR; jiddeċiedi għalhekk li jsaħħaħ b'mod limitat il-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni u l-Fond għas-Sigurtà Interna, kif ukoll l-aġenziji b'responsabbiltajiet fil-qasam tal-asil, bħall-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO), li jeħtieġ li jiġi pprovdut b'riżorsi finanzjarji u umani adegwati; jinnota għal darb'oħra li l-limitu massimu tal-Intestatura 3 hu wisq insuffiċjenti biex jipprevedi finanzjament xieraq għad-dimensjoni interna tal-kriżi migratorja u tar-rifuġjati, kif ukoll għal programmi prijoritarji oħrajn, bħall-programmi fil-qasam tal-kultura u ċ-ċittadinanza;

10.  Jissottolinja l-fatt li l-Intestatura 3 fil-parti l-kbira tagħha ġiet mobilizzata f'dawn l-aħħar snin biex tindirizza l-kriżi migratorja u tar-rifuġjati u li tali azzjonijiet jenħtieġ li jitkomplew għal kemm ikun meħtieġ; jinnota madankollu li l-finanzjament ipprovdut s'issa mhuwiex biżżejjed; għal din ir-raġuni jiddeċiedi li jsaħħaħ l-aġenziji fil-qasam tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni li kawża ta' żieda fix-xogħol u kompiti addizzjonali, f'dawn l-aħħar snin kienu qed iħabbtu wiċċhom ma' skarsezza ta' persunal u finanzjament;

11.  Jissottolinja li, li fid-dawl tat-tħassib reċenti ta' sigurtà madwar l-Unjoni, il-finanzjament taħt l-Intestatura 3 jenħtieġ ukoll li jqis lil miżuri li se jwasslu biex tissaħħaħ is-sigurtà taċ-ċittadini tal-Unjoni;

12.  Itenni li parti mis-soluzzjoni essenzjali tal-kriżi migratorja u tar-rifuġjati kif ukoll tat-tħassib dwar is-sigurtà taċ-ċittadini tal-Unjoni tinsab fl-indirizzar tal-kawżi profondi tal-migrazzjoni u fl-allokazzjoni ta' biżżejjed mezzi finanzjarji għal strumenti esterni li għandhom l-għan li jindirizzaw kwistjonijiet bħall-faqar, in-nuqqas ta' impjiegi, l-edukazzjoni u l-opportunitajiet ekonomiċi, l-instabbiltà, il-kunflitt u t-tibdil fil-klima li huwa wieħed mill-kawżi sottostanti wara l-flussi migratorji li qed jiżdiedu; huwa tal-fehma li l-Unjoni jenħtieġ li tagħmel użu ottimali ta' mezzi finanzjarji taħt l-Intestatura 4 li wrew li huma insuffiċjenti biex jindirizzaw ukoll l-isfidi esterni kollha, minħabba li r-riżorsi huma b'mod ċar insuffiċjenti u jenħtieġu li jiżdiedu b'mod aktar organiku;

13.  Jiddispjaċih li, filwaqt li jħejji l-pożizzjoni tiegħu, il-Parlament ma ġiex infurmat biżżejjed dwar l-impatt baġitarju tal-possibbiltà ta' deċiżjoni politika sabiex testendi l-Faċilità għar-Rifuġjati fit-Turkija; itenni l-pożizzjoni tiegħu, li ilu jħaddan, li inizjattivi ġodda m'għandhomx jiġu ffinanzjati għad-detriment ta' proġetti esterni eżistenti tal-UE; jitlob, għalhekk, lill-Kummissjoni biex f'każ ta' estensjoni tal-Faċilità għar-Rifuġjati fit-Turkija, tipproponi l-finanzjament tagħha permezz ta' mezzi ġodda u tinvolvi aktar lill-NGOs lokali fl-implimentazzjoni tagħha; jinnota li l-limitu massimu tal-Intestatura 4 hu wisq insuffiċjenti biex jipprovdi rispons sostenibbli u effikaċi għall-isfidi esterni attwali, inklużi dawk tal-migrazzjoni u tar-rifuġjati;

14.  Ifakkar li l-baġit tal-Unjoni jrid jappoġġa t-twettiq tal-objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi u l-miri tal-klima fit-tul tal-UE billi tintlaħaq il-mira ta' nfiq ta' 20 % għall-klima fil-QFP 2014-2020; jiddispjaċih li l-Kummissjoni naqset milli tressaq proposti konkreti u realistiċi biex jintlaħqu dawn l-għanijiet; għaldaqstant jipproponi żidiet lil hinn mil-livell tal-AB għal azzjonijiet relatati mal-klima; jinnota madankollu li dawn iż-żidiet mhumiex biżżejjed u jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta l-proposti neċessarji kollha sabiex jintlaħqu l-għanijiet fl-abbozzi tal-baġits li jmiss; jinnota, f'dan il-kuntest, li 8,2 % tal-approprjazzjonijiet ta' impenn totali proposti fl-AB huma relatati mal-protezzjoni tal-bijodiversità; jenfasizza li żieda annwali ta' 0,1 % tinsab f'kuntrast mat-tnaqqis inkwetanti u li qed jaċċelera fl-ispeċijiet u l-ħabitats;

15.  Japprezza li l-approċċ il-ġdid ta' "Baġit Iffukat fuq ir-Riżultati" għall-ewwel darba ġie integrat fit-tħejjija baġitarja interna tal-Kummissjoni sabiex tiġi rieżaminata n-nefqa bbażata fuq l-esperjenza miksuba s'issa u jiġu identifikati aġġustamenti possibbli;

16.  Ireġġa' t-tnaqqis li ppropona l-Kunsill għall-AB lura għal li kien; ma jistax jifhem ir-raġunament wara t-tnaqqis propost, pereżempju għall-Orizzont 2020 u CEF, żewġ programmi li diġà huma affettwati minn riallokazzjonijiet għall-FEIS, kif ukoll dawk għall-politiki esterni; jikkontesta, f'kull każ, l-intenzjoni ddikjarata tal-Kunsill li jiffoka fuq linji baġitarji b'rata ta' eżekuzzjoni jew kapaċità ta' assorbiment baxxi, peress li din mhijiex sostanzjata minn ċifri ta' implimentazzjoni reali u tinjora x-xejriet ta' implimentazzjoni differenti ta' ċerti programmi;

17.  Jikkonkludi li, bl-iskop li jiġu ffinanzjati kif xieraq il-ħtiġijiet urġenti kollha, u meta jitqiesu l-marġnijiet stretti ħafna tal-QFP fl-2018, ikun meħtieġ li jintużaw il-mezzi kollha disponibbli fir-Regolament dwar il-QFP f'termini ta' flessibbiltà; jistenna li l-Kunsill jikkondividi dan l-approċċ u li jkun faċli jintlaħaq ftehim fil-fażi tal-konċiljazzjoni, biex b'hekk l-Unjoni tkun tista' taħtaf l-opportunità u tirrispondi b'mod effikaċi għall-isfidi li ġejjin; jissottolinja li d-devjazzjoni ta' kull sena baġitarja mill-programmazzjoni inizjali skont il-QFP attwali hija favur aġġustament 'il fuq mil-limiti massimi fil-QFP wara l-2020;

18.  Jistabbilixxi l-livell globali tal-approprjazzjonijiet għall-2018 għal EUR 162 597 930 901 f'approprjazzjonijiet ta' impenn u EUR 146 712 004 932 f'approprjazzjonijiet ta' pagament;

Subintestatura 1a – Kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi

19.  Jirrespinġi t-tnaqqis inġustifikat min-naħa tal-Kunsill ta' EUR 750 miljun għas-subintestatura 1a, li waħedha tirrappreżenta kważi żewġ terzi tat-tnaqqis kumplessiv tal-Kunsill f'impenji fl-intestaturi tal-QFP; jinnota li dan it-tnaqqis jikkontradixxi l-prijoritajiet politiċi li ddikkjara l-Kunsill stess;

20.  Jinsisti fuq il-fatt li sabiex jinkiseb t-tkabbir sostenibbli u l-ħolqien tal-impjiegi fl-Unjoni, huwa kruċjali li jissaħħu l-investimenti fl-oqsma tar-riċerka, l-innovazzjoni, l-edukazzjoni, l-infrastruttura u l-impriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju; iwissi li dan it-tnaqqis propost mill-Kunsill jipperikola programmi b'valur miżjud Ewropew reali u b'impatt dirett fuq il-ħolqien tal-impjiegi u t-tkabbir, bħal Orizzont 2020 jew is-CEF; jirrimarka, b'mod partikolari, li huwa essenzjali li jkun hemm biżżejjed finanzjament għal Orizzont 2020 biex jippermetti l-iżvilupp tar-riċerka u l-innovazzjoni, it-tmexxija fid-diġitalizzazzjoni u l-appoġġ tal-SMEs fl-Ewropa; ifakkar li dan il-programm ta prova ta' valur miżjud Ewropew qawwi bi 83 % tal-proġetti ffinanzjati minn Orizzont 2020 li ma kinux iseħħu kieku ma kienx għall-appoġġ fil-livell tal-Unjoni; itenni l-importanza tal-istrument ta' finanzjament tas-CEF biex jitlesta n-netwerk TEN-T u biex titwettaq iż-Żona Unika Ewropea tat-Trasport; konsegwentement jiddeċiedi li jreġġa' lura kull tnaqqis li għamel il-Kunsill u, barra minn hekk, ireġġa' lura kompletament il-profil oriġinali ta' Orizzont 2020 u l-linji tas-CEF li tnaqqsu għall-proviżjonament tal-Fond ta' Garanzija tal-FEIS;

21.  Jenfasizza, barra minn hekk, il-ħtieġa li jissaħħu kemm l-aspetti tal-edukazzjoni u tat-taħriġ kif ukoll dak taż-żgħażagħ ta' Erasmus+ bħala parti minn investiment strateġiku fiż-żgħażagħ Ewropej;

22.  Jenfasizza li l-prijorità ewlenija għall-Unjoni jenħtieġ li tkun li jkun hemm biżżejjed appoġġ finanzjarju għall-mikroimpriżi, l-imprendituri u l-SMEs peress li dawn huma s-sors ewlieni tal-ħolqien ta' impjiegi fl-Ewropa kollha; jenfasizza li l-iżgurar ta' aċċess tajjeb għall-finanzi huwa essenzjali biex l-SMEs jibqgħu kompetittivi u biex jiġu megħjuna jegħlbu l-isfidi marbuta mal-aċċess għas-suq intern kif ukoll għas-suq globali;

23.  Jiddeċiedi, għalhekk, li jkompli jsaħħaħ lil hinn mill-AB u l-profili inizjali ta' qabel il-FEIS u l-ESC, dawk il-programmi li huma essenzjali biex jagħtu spinta lit-tkabbir u l-impjiegi u li jirriflettu b'mod wiesa' l-prijoritajiet tal-Unjoni li ntlaħaq qbil dwarhom, jiġifieri Erasmus+, Orizzont 2020 (Marie Curie, il-Kunsill Ewropew tar-Riċerka, l-Istrument għall-SMEs), COSME u EaSI (Progress u Eures); jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi finanzjament suffiċjenti għal-linji baġitarji relatati mal-WIFI4EU u żżomm l-impenn ta' investiment tagħha bejn l-2017 u l-2020;

24.  Jilqa' l-inklużjoni tal-linja baġitarja tal-Avvenimenti Annwali Speċjali fil-Baġit tal-2018, li tippermetti l-iżvilupp ta' sens ta' appartenenza Ewropea fost iċ-ċittadini; jinnota li l-kamp ta' applikazzjoni tal-Avvenimenti Annwali Speċjali jenħtieġ li jservi b'mod ċar il-valur miżjud liċ-ċittadini Ewropej fl-Istati Membri kollha;

25.  Jisħaq fuq l-importanza li titqanqal ir-riċerka dwar difiża kooperattiva fl-Ewropa biex tindirizza n-nuqqasijiet kruċjali tal-kapaċitajiet fi żmien meta l-iżviluppi u l-inċertezzi internazzjonali jirrikjedu dejjem aktar li l-Ewropa tintensifika l-isforzi tagħha fil-qasam tad-difiża; jappoġġa ż-żieda fl-allokazzjoni għall-Azzjoni Preparatorja għar-riċerka dwar id-difiża; jappella li jkun hemm programm ta' riċerka dwar id-difiża fi ħdan il-Qafas Finanzjarju Pluriennali li jmiss; madankollu, itenni l-pożizzjoni tiegħu li ilu jħaddan li inizjattivi ġodda għandhom jiġu ffinanzjati permezz ta' approprjazzjonijiet ġodda u mhux għad-detriment ta' programmi eżistenti tal-Unjoni; jissottolinja, barra minn hekk, il-ħtieġa li jittejbu l-kompetittività u l-innovazzjoni fl-industrija tad-difiża Ewropea;

26.  Huwa tal-opinjoni li jenħtieġ li jiġu allokati aktar riżorsi fil-qafas tal-Baġit 2018 sabiex titwettaq valutazzjoni komprensiva u imparzjali tar-riskju maħluq minn pajjiżi terzi f'termini tan-nuqqasijiet strateġiċi tagħhom fil-qasam tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu, abbażi ta' kriterji definiti fl-Artikolu 9 tad-Direttiva (UE) 2015/849(8) u sabiex titfassal lista ta' ġurisdizzjonijiet "b'riskju għoli";

27.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura livell adegwat ta' allokazzjonijiet li jippermetti lil-Laboratorju ta' Referenza tal-Unjoni Ewropea għal Alternattivi għall-Ittestjar fuq l-Annimali (EURL ECVAM) iwettaq b'mod effikaċi d-dmirijiet u l-kompiti elenkati fl-Anness VII tad-Direttiva 2010/63/UE(9), b'referenza partikolari għall-koordinazzjoni u l-promozzjoni tal-iżvilupp u l-użu ta' alternattivi għall-ittestjar fuq l-annimali, inkluż fl-oqsma tar-riċerka bażika u applikata u l-ittestjar regolatorju;

28.  B'riżultat ta' dan, iżid il-livell ta' approprjazzjonijiet ta' impenn għas-subintestatura 1a lil hinn mill-AB b'EUR 143,9 miljun (minbarra t-treġġigħ lura għal-livell preċedenti tal-FEIS u tal-ESC, il-proġetti pilota u l-azzjonijiet preparatorji), biex jiġu ffinanzjati fi ħdan il-marġni disponibbli kif ukoll mobilizzazzjoni ulterjuri tal-Marġni Globali għall-Impenji;

Subintestatura 1b – Koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali

29.  Ma jaqbilx mat-tnaqqis propost mill-Kunsill ta' EUR 240 miljun f'pagamenti taħt is-subintestatura 1b, inkluż dwar linji ta' appoġġ, u jannullah sakemm ikun hemm previżjonijiet aġġornati mill-Kummissjoni;

30.  Jinnota bi tħassib dejjem akbar li d-dewmien inaċċettabbli fl-implimentazzjoni tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej dgħajjef l-effikaċja tagħhom u poġġa pressjoni fuq l-awtoritajiet amministrattivi u l-benefiċjarji; itenni għal darb'oħra r-riskju li d-dewmien attwali jista' jkollu fuq l-akkumulazzjoni ta' kontijiet mhux imħallsa matul it-tieni nofs ta' dan il-QFP u l-bidu ta' dak li jmiss; itenni bil-qawwa l-appell tiegħu lill-Istati Membri biex ifittxu parir u għajnuna mingħand il-Kummissjoni sabiex jindirizzaw id-dewmien fil-ħatra ta' awtoritajiet maniġerjali, taċ-ċertifikazzjoni u tal-awditjar; jinsab aktar allarmat mit-tendenza għat-tnaqqis u n-nuqqas ta' preċiżjoni tal-istimi tal-Istati Membri;

31.  Ifakkar li r-rati ta' qgħad fost iż-żgħażagħ għadhom għoljin b'mod inaċċettabbli fl-Unjoni; jenfasizza li, sabiex tiġi indirizzata din il-kwistjoni, hu ferm importanti li jkun żgurat finanzjament adegwat ta' skemi ta' Garanzija għaż-Żgħażagħ permezz tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI) u l-FSE; jilqa' l-ftehim dwar il-ħtieġa li jingħata finanzjament ġdid għall-YEI, u l-inklużjoni tal-approprjazzjonijiet korrispondenti fl-AB tal-2018; iqis madankollu li, fid-dawl tal-isfidi u r-riskji kkawżati mill-qgħad fost iż-żgħażagħ, il-YEI jenħtieġ li tibbenefika minn żieda fl-approprjazzjonijiet u għaldaqstant jiddeċiedi li jżid l-impenji għall-YEI għal EUR 600 miljun fl-2018; barra minn hekk, iqis li l-azzjonijiet ta' taħriġ professjonali, lejn iż-żgħażagħ u b'mod partikolari tal-apprendistat jenħtieġu li jkunu eleġibbli għall-finanzjament skont il-politika ta' koeżjoni;

32.  Jilqa' l-pakkett finanzjarju l-ġdid ta' EUR 142,8 miljun li nħoloq biex jiffaċilita l-implimentazzjoni tal-Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali bejn l-2017 u l-2020;

Intestatura 2 – Tkabbir sostenibbli: riżorsi naturali

33.  Ifakkar li l-proposta tal-Kummissjoni għal żieda fl-approprjazzjonijiet sabiex jiġu ffinanzjati l-ħtiġijiet tal-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) tirriżulta l-aktar minn ammont ħafna iktar baxx ta' dħul assenjat mistenni li jkun disponibbli fl-2018; jinnota t-tnaqqis tal-Kunsill ta' EUR 275 miljun, iżda jqis li l-Ittra Emendatorja tal-Kummissjoni jenħtieġ li tibqa' l-bażi għal kwalunkwe reviżjoni affidabbli tal-approprjazzjonijiet tal-FAEG u jreġġa' lura l-livelli tal-AB skont dan, sakemm isir eżami ta' din l-Ittra Emendatorja fil-fażi tal-konċiljazzjoni;

34.  Jenfasizza li programmi ta' ħażna wrew li huma effikaċi fi żminijiet ta' kriżi u li tnaqqis fir-riżorsi finanzjarji allokati fil-proċess tal-ippjanar ikun kontroproduċenti;

35.  Jissottolinja li parti mis-soluzzjoni biex jiġi indirizzat il-qgħad fost iż-żgħażagħ tinsab fl-għoti ta' appoġġ b'mod adegwat liż-żgħażagħ f'żoni rurali; għalhekk, jipproponi żieda ta' EUR 50 miljun aktar mil-livell tal-AB għal pagamenti għall-bdiewa żgħażagħ; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi ffaċilitat l-aċċess taż-żgħażagħ għall-impjiegi fl-industrija tas-sajd permezz tal-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u skemi ta' finanzjament oħra tal-Unjoni;

36.  Jiddeċiedi, f'konformità mal-miri tagħha tal-Ewropa 2020 u mal-impenji internazzjonali tagħha biex jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima, li jipproponi żieda ta' EUR 21,2 miljun aktar mil-livell tal-AB għal azzjonijiet relatati mal-klima; itenni li kemm il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) kif ukoll il-Kunsill ECOFIN żguraw li l-baġit tal-Unjoni mhuwiex skont il-miri klimatiċi tagħha;

37.  Ifakkar li flus il-kontribwenti m'għandhomx jintużaw biex jappoġġaw it-tnissil jew it-trobbija ta' barrin li jintużaw għal attivitajiet ta' tawromakija; jemmen li t-tnissil jew it-trobbija għal dawn l-iskopijiet m'għandhomx ikunu eliġibbli għal pagamenti bażiċi u jitlob li l-Kummissjoni tressaq proposta sabiex tiġi emendata l-leġiżlazzjoni attwali dwar din il-kwistjoni;

38.  Iżid, għalhekk, l-approprjazzjonijiet ta' impenn bi EUR 78,1 miljun, f'approprjazzjonijiet ta' impenn, b'hekk iħalli marġni ta' EUR 619,7 miljun taħt il-limitu massimu għall-impenji fl-Intestatura 2 ladarba jkunu esklużi l-proġetti pilota u l-azzjonijiet preparatorji;

39.  Jenfasizza, b'dispjaċir, li d-diżastri ġeneralment jolqtu li dawk li għandhom inqas mezzi biex jipproteġu ruħhom, kemm fil-każ ta' persuni individwali kif ukoll fil-każ tal-Istati; jikkunsidra li r-rispons għad-diżastri naturali u magħmula mill-bniedem jrid ikun rapidu kemm jista' jkun biex il-ħsara tkun minima u n-nies u l-proprjetà jiġu salvati; jiġbed l-attenzjoni dwar il-ħtieġa ta' żieda addizzjonali fil-fondi, b'mod partikolari fil-linji baġitarji marbuta mal-prevenzjoni tad-diżastri u l-istat ta' tħejjija fl-Unjoni, filwaqt li jitqiesu, b'mod partikolari, in-nirien fi Spanja u l-Portugall (li rriżultaw fit-telf traġiku ta' ħajjiet), li għandhom impatt drammatiku u sostanzjali fuq in-nies;

40.  Jiġbed l-attenzjoni għall-fatturi ta' theddida li huma ta' piż fuq diversi ekosistemi forestali, pereżempju, fost oħrajn, it-tixrid ta' speċijiet aljeni invażivi, ta' organiżmi ta' ħsara (bħan-nematodu tal-injam tal-arżnu u oħrajn) u ta' nirien forestali; jikkunsidra li jkun tajjeb li jiġu indirizzati biżżejjed riżorsi finanzjarji permezz ta' programmi u miżuri ta' appoġġ komunitarju għall-evalwazzjoni tal-istat ta' saħħa ekoloġika u tal-pjanti tal-foresti u għar-riabilitazzjoni tagħhom, inkluża r-riforestazzjoni; jinnota li dawn ir-riżorsi huma partikolarment importanti u urġenti għal xi Stati Membri, partikolarment għall-Portugall u Spanja wara nirien suċċessivi preċedenti fit-territorju nazzjonali kollu;

Intestatura 3 - Sigurtà u Ċittadinanza

41.  Jenfasizza li, għall-Parlament, l-indirizzar tal-migrazzjoni u s-sigurtà jridu jibqgħu prijoritajiet ewlenin tal-Unjoni u jtenni l-konvinzjoni tiegħu li l-limitu massimu tal-Intestatura 3 wera li huwa ferm insuffiċjenti biex jiffinanzja b'mod adegwat id-dimensjoni interna ta' dawk l-isfidi;

42.  Jinnota li, filwaqt li l-għadd ta' migranti li jużaw ir-rotot tal-Mediterran Ċentrali u tal-Lvant biex jidħlu fl-Unjoni naqas fl-ewwel disa' xhur tal-2017, tibqa' l-pressjoni fuq ir-rotta tal-Mediterran tal-Punent; jinnota li aktar minn mitt elf migrant u rifuġjat daħlu l-Ewropa bil-baħar fl-ewwel disa' xhur tal-2017, b'aktar minn 75 % waslu fl-Italja u l-bqija maqsuma bejn il-Greċja, Ċipru u Spanja; huwa tal-fehma li żieda fil-finanzjament hija meħtieġa biex jiġu koperti bis-sħiħ il-ħtiġijiet tal-Unjoni fil-qasam tal-migrazzjoni, b'mod partikolari permezz tal-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni sabiex l-Istati Membri jiġu megħjuna jtejbu l-miżuri u l-prattiki ta' integrazzjoni għal dawk li jeħtieġu protezzjoni internazzjonali, speċjalment minorenni mhux akkumpanjati, u, fejn meħtieġ, it-twettiq ta' operazzjonijiet ta' ritorn għal dawk li ma jkollhomx dritt għal protezzjoni filwaqt li jirrispettaw bis-sħiħ il-prinċipju ta' non-refoulement; f'dan il-kuntest jinsisti wkoll li l-EASO għandu jkun mgħammar b'riżorsi finanzjarji u umani adegwati biex jippermetti lill-aġenzija twettaq il-kompiti assenjati lilha;

43.  Huwa favur il-ħolqien ta' linja baġitarja ġdida għal Fond għat-Tiftix u s-Salvataġġ biex tappoġġa lill-Istati Membri fl-obbligi tagħhom skont id-dritt marittimu internazzjonali; jitlob lill-Kummissjoni tressaq proposta leġiżlattiva biex jinħoloq dan il-Fond tal-UE għat-Tiftix u s-Salvataġġ;

44.  Jinsab konvint li, biex jiġi indirizzat b'mod effikaċi t-tħassib dwar is-sigurtà taċ-ċittadini tal-Unjoni, il-baġit tal-Fond għas-Sigurtà Interna jeħtieġ fondi addizzjonali sabiex l-Istati Membri jiġu attrezzati aħjar fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, il-kriminalità organizzata transkonfinali, ir-radikalizzazzjoni u ċ-ċiberkriminalità; jissottolinja, b'mod partikolari, li riżorsi suffiċjenti jridu jkunu previsti għat-tisħiħ tal-infrastrutturi tas-sigurtà u sabiex tingħata spinta lill-kondiviżjoni tal-informazzjoni bejn l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi u l-awtoritajiet nazzjonali, inkluż permezz ta' titjib tal-interoperabilità tas-sistemi tal-informazzjoni filwaqt li fl-istess ħin jiġi garantit ir-rispett għad-drittijiet u l-libertajiet individwali;

45.  Jenfasizza r-rwol kruċjali li jiżvolġu l-aġenziji tal-Unjoni fil-qasam tal-ġustizzja u l-affarijiet interni biex jindirizzaw tħassib urġenti taċ-ċittadini tal-Unjoni; jiddeċiedi għaldaqstant li jżid l-approprjazzjonijiet baġitarji u l-persunal tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol), inkluż il-ħolqien ta' 7 postijiet tal-persunal għal unità operattiva ġdida magħrufa bħala l-unità operattiva tal-Europol għat-tfal neqsin, kif ukoll biex tissaħħaħ l-Unità ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja tal-Unjoni Ewropea (Eurojust), l-EASO u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL); itenni l-kontribut ta' dawn l-aġenziji biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri f'dan il-qasam;

46.  Jitlob lill-Kummissjoni, fid-dawl tal-progress reali li sar fin-negozjati interistituzzjonali li għaddejjin, tipprovdi informazzjoni aġġornata dwar l-implikazzjonijiet finanzjarji fl-2018 ta' proposti leġiżlattivi pendenti bħala parti mill-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni, b'mod partikolari r-riforma fis-sistema ta' Dublin, is-sistema ta' Dħul/Ħruġ, is-Sistema Ewropea ta' Informazzjoni u ta' Awtorizzazzjoni għall-Ivvjaġġar u l-EASO, sabiex ikun jista' jittieħed inkunsiderazzjoni fil-fażi ta' konċiljazzjoni;

47.  Jiddispjaċih bit-tnaqqis arbitrarju li għamel il-Kunsill li ammonta għal aktar minn EUR 30 miljun f'approprjazzjonijiet ta' impenn f'bosta programmi fil-qasam tal-kultura, taċ-ċittadinanza, tal-ġustizzja, tas-saħħa pubblika, tad-drittijiet tal-konsumatur u tal-protezzjoni ċivili, mingħajr ma ta kas ir-rati ta' implimentazzjoni eċċellenti ta' dawn il-programmi u minkejja livelli diġà insuffiċjenti ta' finanzjament li jħallu ħafna proġetti ta' kwalità għolja mingħajr finanzjamenti; ireġġa' l-linji kollha lura għal-livell tal-AB u jipproponi żidiet addizzjonali lil-linji rilevanti;

48.  Itenni l-konvinzjoni tiegħu li wasal iż-żmien li jitqawwa l-finanzjament favur programmi importanti tal-Unjoni fl-oqsma tal-kultura u taċ-ċittadinanza, b'mod partikolari l-programmi "Ewropea Kreattiva" u "L-Ewropa għaċ-ċittadini" li għandhom rwol importanti fl-appoġġ tal-industriji kulturali u kreattivi, kif ukoll bħala ċittadinanza parteċipattiva, in vista tal-elezzjonijiet Ewropej tal-2019; itenni li l-istituzzjonijiet kollha jeħtiġilhom jonoraw il-ftehim politiku li ntlaħaq dwar il-finanzjament 2018 tas-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali permezz tal-għoti ta' approprjazzjonijiet suffiċjenti għaliha bis-saħħa tas-sottoprogramm "Kultura" tal-programm "Ewropa Kreattiva", fl-assenza ta' linja baġitarja separata għas-Sena; jistieden lill-Kummissjoni tagħmel rieżami tal-inizjattivi taħt il-linja baġitarja tal-"azzjonijiet multimedjali" biex tiżgura li l-baġit jappoġġa b'mod effeikaċi kopertura indipendenti u ta' kwalità għolja tal-affarijiet tal-Unjoni;

49.  Huwa favur żieda fit-trasparenza u viżibbiltà għall-objettiv Daphne tal-Programm ta' Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza, bħala strument ewlieni tal-UE għall-ġlieda kontra kull forma ta' vjolenza fil-konfront ta' tfal, żgħażagħ, nisa, persuni LGBTI u gruppi oħrajn f'riskju; isostni l-ħolqien ta' ċentru ta' monitoraġġ Ewropew dwar il-vjolenza sessista fi ħdan l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi;

50.  Isaħħaħ l-Intestatura 3 b'EUR 108,8 miljun f'approprjazzjonijiet ta' impenn 'il fuq mill-abbozz ta' baġit, għajr għall-proġetti pilota u għall-azzjonijiet preparatorji, u jipproponi li din iż-żieda tkun iffinanzjata bis-saħħa ta' mobilizzazzjoni ulterjuri tal-Istrumenti ta' Flessibbiltà;

Intestatura 4 – Ewropa Globali

51.  Jisħaq għal darb'oħra fuq il-fatt li l-azzjoni esterna tal-Unjoni qiegħda tħabbat wiċċha ma' bżonnijiet ta' finanzjament dejjem akbar li jaqbżu bil-kbir id-daqs attwali tal-Intestatura 4; iqis li l-mobilizzazzjoni tal-baġit tal-Unjoni biex tindirizza l-isfida tal-migrazzjoni se tkompli tirrikjedi risposti dinamiċi fis-snin li ġejjin; jisħaq li ma jistax jiġi kkunsidrat li żieda ad hoc ta' sena, bħal dik tal-2017, hija suffiċjenti fid-dawl tal-isfidi kumplessi li qed tħabbat wiċċha magħhom l-Unjoni u tal-ħtieġa urġenti għal preżenza esterna aktar qawwija min-naħa tal-Unjoni fid-dinja globali tal-lum;

52.  Huwa tal-fehma li għandha tingħata prijorità lill-ġirien immedjati tal-Unjoni u lill-miżuri mmirati biex jindirizzaw il-kwistjonijiet ewlenin li qegħdin iħabbtu wiċċhom magħhom, jiġifieri l-kriżi migratorja u tar-rifuġjati u l-isfidi umanitarji korrispondenti fil-Viċinat tan-Nofsinhar, u l-aggressjoni Russa fil-Viċinat tal-Lvant; jemmen li l-istabbiltà u l-prosperità tal-Viċinat tal-Unjoni huma ta' ġid kemm għar-reġjuni kkonċernati kif ukoll għall-Unjoni fl-intier tagħha; itenni l-appell tiegħu biex jiżdied l-appoġġ għall-Proċess ta' Paċi fil-Lvant Nofsani, għall-Awtorità Palestinjana u għall-UNRWA sabiex jinstab tarf l-isfidi li qegħdin jikbru, bil-għan li jinkiseb l-objettiv iddikjarat tal-Unjoni li tippromwovi l-iżvilupp u l-istabbiltà fir-reġjun u tappoġġa r-reżiljenza tal-Palestinjani; itenni li l-appoġġ għall-pajjiżi li qed jimplimentaw ftehimiet ta' assoċjazzjoni mal-Unjoni huwa kruċjali biex jiġu ffaċilitati r-riformi politiċi u ekonomiċi, iżda jisħaq li dan l-appoġġ għandu japplika sakemm dawn il-pajjiżi jissodisfaw il-kriterji ta' eleġibbiltà, speċjalment fir-rigward tal-istat tad-dritt u tal-infurzar tal-istituzzjonijiet demokratiċi; jiddeċieda għaldaqstant li jżid ir-riżorsi għall-Istrument Ewropew ta' Viċinat (ENI), għall-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA) u għall-Assistenza Makrofinanzjarja (MFA);

53.  Jenfasizza l-importanza tar-rwol li l-Ewropa għandha fil-livell globali biex jinqered il-faqar u jiġi żgurat l-iżvilupp tal-aktar reġjuni żvantaġġati, skont l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU; għalhekk, jalloka riżorsi finanzjarji addizzjonali għall-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp (DCI) u għall-Għajnuna Umanitarja; ifakkar li, peress li proporzjon sinifikanti tal-migranti li jaqsmu l-Baħar Mediterran huma mill-Afrika sub-Saħarjana, l-appoġġ tal-Unjoni f'dan ir-reġjun huwa kruċjali biex jiġu indirizzati l-kawżi profondi tal-migrazzjoni;

54.  Jopponi t-tnaqqis drastiku fil-kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-istrumenti għal finanzjament estern (ENI, IPA, PI u DCI) għall-Erasmus+, minkejja l-fatt li l-programmi għall-iskambji ta' żgħażagħ huma wieħed mill-investimenti fit-tul fid-diplomazija kulturali u l-fehim reċiproku li l-aktar irnexxew, u jiddeċiedi għalhekk li jżid dawn il-kontribuzzjonijiet;

55.  Jiddeċiedi li jnaqqas l-appoġġ għar-riformi politiċi fit-Turkija fid-dawl tad-deterjorament inkwetenti tas-sitwazzjoni fejn tidħol id-demokrazija, tal-istat tad-dritt u tad-drittijiet tal-bniedem; jiddeċiedi li jqiegħed parti mill-approprjazzjonijiet li jifdal f'riżerva li għandha tkun żblukkata meta t-Turkija tagħmel titjib li jista' jitkejjel fl-oqsma tal-istat tad-dritt, tad-demokrazija, tad-drittijiet tal-bniedem u tal-libertà tal-istampa, bl-għan li dawn il-fondi jiġu diretti mill-ġdid lill-atturi tas-soċjetà ċivili għall-implimentazzjoni ta' miżuri li jappoġġaw dawn l-objettivi.

56.  Huwa tal-fehma li sabiex jiġu indirizzati b'mod adegwat il-kampanji ta' diżinformazzjoni u tiġi promossa dehra oġġettiva tal-Unjoni barra mill-konfini tagħha, jenħtieġu mezzi finanzjarji addizzjonali; jappella għaldaqstant li jitqawwa l-finanzjament biex jiġu miġġielda l-kampanji ta' diżinformazzjoni u l-attakki ċibernetiċi; jiddeċiedi, għalhekk, li jżid ir-riżorsi għall-azzjonijiet ta' komunikazzjoni strateġika li jitwettqu fil-Viċinat kif ukoll fil-Balkani tal-Punent; ifakkar fl-importanza li jsir investiment fil-viżibbiltà tal-azzjoni esterna tal-Unjoni b'mod li jissaħħaħ l-impatt tal-finanzjament f'dak il-qasam u tissaħħaħ d-diplomazija pubblika tal-Unjoni bi qbil mal-ambizzjonijiet tal-Istrateġija Globali;

57.  Iqis li hemm bżonn jiżdiedu l-approprjazzjonijiet għal-linja baġitarja għall-Komunità Turko-Ċiprijotta bl-iskop li jingħataw kontribut deċiżiv għall-kontinwazzjoni u l-intensifikazzjoni tal-missjoni tal-Kumitat għall-Persuni Nieqsa f'Ċipru, il-benessri ta' Maroniti li jkunu jixtiequ risistemazzjoni u dik tal-persuni enklavati kif miftiehem fit-tielet Ftehim ta' Vjenna, u appoġġ għall-Kumitat Tekniku bikomunali għall-Patrimonju Kulturali, biex b'hekk jiġu promossi l-fiduċja u r-rikonċiljazzjoni bejn iż-żewġ komunitajiet;

58.  Jenfasizza li t-tendenza tal-Kummissjoni li tuża mekkaniżmi baġitarji satellita bħal fondi fiduċjarji u strumenti simili oħra mhux dejjem urew li kienu ta' suċċess; jinsab imħasseb li l-istabbiliment ta' strumenti finanzjarji barra mill-baġit tal-Unjoni jista' jkun ta' theddida għall-unità u jaħrab mill-proċeduri baġitarji, u fl-istess ħin jimmina l-ġestjoni trasparenti tal-baġit u jxekkel id-dritt tal-Parlament li jeżerċita skrutinju effettiv tal-infiq; iqis, għaldaqstant, li l-istrumenti esterni li tnedew fis-snin reċenti jridu jiġu inkorporati fil-baġit tal-Unjoni, bil-Parlament ikollu skrutinju sħiħ fuq l-implimentazzjoni ta' dawn l-istrumenti; jinnota li sa tmiem Settembru 2017 total ta' EUR 795,4 miljun ġie impenjat għal Fondi Fiduċjarji tal-UE fil-Baġit 2017; jitlob lill-Kummissjoni biex tippreżenta lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill l-ammont li biħsiebha timpenja fl-2018 għall-Fondi Fiduċjarji; itenni t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li l-kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri għal dawn il-Fondi Fiduċjarji għandhom tendenza li jkunu inferjuri għall-wegħdiet tagħhom; jieħu nota tar-Rapport Speċjali Nru 11/2017 tal-QEA dwar il-Fond Fiduċjarju Bêkou tal-UE għar-Repubblika Ċentru-Afrikana; jinsab imħasseb dwar in-nuqqasijiet identifikati mill-QEA, bħan-nuqqas ta' valutazzjoni tal-ħtiġijiet globali u l-mekkaniżmi ta' koordinament li ma jiffunzjonawx sew ma' donaturi oħra; jesprimi l-intenzjoni tiegħu li jivvaluta l-valur miżjud tal-Fondi Fiduċjarji tal-UE bħala strument tal-politika esterna tal-Unjoni;

59.  Ifakkar li skont l-Artikolu 24 tar-Regolament dwar il-QFP, l-infiq u d-dħul kollu tal-Unjoni u tal-Euratom għandu jiddaħħal fil-baġit ġenerali tal-Unjoni skont l-Artikolu 7 tar-Regolament Finanzjarju; jistieden lill-Kummissjoni tippreżerva l-unità tal-baġit u tikkunsidraha bħala prinċipju gwida meta tintroduċi inizjattivi ġodda;

60.  Jenfasizza l-importanza tal-missjonijiet ta' osservazzjoni elettorali fit-tisħiħ tal-istituzzjonijiet demokratiċi u fil-bini tal-fiduċja pubblika tal-proċessi elettorali, li min-naħa tagħhom jippromwovu l-bini tal-paċi u l-istabbiltà; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu żgurati riżorsi finanzjarji suffiċjenti għal dan l-objettiv;

61.  Jirrimarka li finanzjament tad-DCI ma għandux jiġu trasferiti biex jiffinanzja l-inizjattiva ġdida Tisħiħ tal-Kapaċitajiet għas-Sigurtà u l-Iżvilupp (CBSD) taħt l-istrument li jikkontribwixxi għall-istabbiltà u l-paċi; jiddeplora l-proposta tal-AB li tittrasferixxi EUR 7,5 miljun mid-DCI għall-CBSD, u jenfasizza l-ħtieġa urġenti li jinstabu soluzzjonijiet alternattivi biex timtela din il-lakuna;

62.  Itenni t-talba tiegħu li l-linja baġitarja għar-Rappreżentanti Speċjali tal-UE tiġi ttrasferita, b'mod li ma tħallix impatt fuq il-baġit, mill-baġit tal-PESK għall-baġit amministrattiv tas-SEAE sabiex l-attivitajiet diplomatiċi tal-Unjoni jiġu kkonsolidati ulterjorment;

63.  Jiddeċiedi, b'konsegwenza ta' dan, li jannulla l-kważi totalità tat-tnaqqis li għamel il-Kunsill u jqawwi l-Intestatura 4 bl-ammont ta' EUR 299,7 miljun f'approprjazzjonijiet ta' impenn 'il fuq mill-abbozz ta' baġit (esklużi l-proġetti pilota u l-azzjonijiet preparatorji, it-trasferiment tar-RSUE u t-tnaqqis adottat);

Intestatura 5 - Amministrazzjoni; Intestaturi oħra - nefqa amministrattiva u ta' sostenn għar-riċerka

64.  Iqis li t-tnaqqis tal-Kunsill ma jirriflettix il-ħtiġijiet reali u b'hekk jipperikola n-nefqa amministrattiva li diġà hija sostanzjalment razzjonalizzata; ireġġa' l-abbozz ta' baġit lura għal li kien fir-rigward tan-nefqa amministrattiva kollha tal-Kummissjoni, inklużi n-nefqa amministrattiva u dik ta' sostenn għar-riċerka fl-Intestaturi 1 sa 4;

65.  Jiddeċiedi, konformement mal-konklużjoni tal-"Opinjoni Konġunta tas-Servizzi Legali tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar tliet aspetti tar-relazzjoni bejn l-OLAF u l-Kumitat Superviżorju tiegħu" tat-12 ta' Settembru 2016, li jkun hemm proviżjonament ta' 10 % tal-approprjazzjonijiet tal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) sakemm il-Kumitat Superviżorju jingħata aċċess għall-fajls tal-każijiet tal-OLAF, filwaqt li jiżdiedlu kemm kemm il-baġit tiegħu, konformement mal-kompetenzi miżjuda;

66.  Jieħu nota li, fil-bidu tal-2017, l-OLAF investiga każ serju ta' frodi doganali fir-Renju Unit li kien ikkawżat minn sottovalutazzjoni ta' prodotti importati u li kkawża telf ta' introjtu ta' kważi EUR 2 biljun għall-baġit tal-Unjoni fil-perjodu 2013-2016; jinsab imħasseb dwar il-fatt li din il-frodi għadha ma twaqqfitx sal-lum u li t-telf għall-baġit tal-Unjoni għadu għaddej; jitlob lill-Kummissjoni tqis ir-reazzjoni kajmana tal-amministrazzjoni tar-Renju Unit għar-rakkomandazzjonijiet tagħha f'dan ir-rigward fin-negozjati dwar il-Brexit; jitlob lil dawk l-Istati Membri li oġġezzjonaw għall-qafas ġuridiku tal-Unjoni għal ksur doganali u sanzjonijiet biex jikkunsidraw mill-ġdid il-pożizzjoni tagħhom sabiex jippermettu soluzzjoni rapida għal din il-problema;

Aġenziji deċentralizzati

67.  Japprova, bħala regola ġenerali, l-estimi tal-Kummissjoni tal-ħtiġijiet baġitarji tal-aġenziji; jikkunsidra, għaldaqstant, li kwalunkwe tnaqqis ulterjuri li jipproponi l-Kunsill jippreġudika l-funzjonament korrett tal-aġenziji u ma jippermettilhomx iwettqu l-kompiti assenjati lilhom; iqis li l-postijiet il-ġodda adottati fil-pożizzjoni tiegħu huma neċessarji biex jitwettqu l-kompiti addizzjonali li ġejjin minn żviluppi strateġiċi ġodda u leġiżlazzjoni ġdida; itenni l-impenn tiegħu li jissalvagwardja r-riżorsi u fejn meħtieġ jipprovdi riżorsi addizjonali biex jiġi żgurat l-funzjonament tajjeb tal-aġenziji;

68.  Jiddeċiedi, fil-kuntest tal-isfidi li l-Unjoni għadha qiegħda taffaċċja f'termini ta' migrazzjoni u ta' sigurtà, kif ukoll fid-dawl tal-ħtieġa ta' risposta koordinata fuq livell Ewropew, li jżid l-approprjazzjonijiet għall-Europol, l-Eurojust, is-CEPOL, l-EASO u l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA);

69.  Ifakkar fl-importanza li l-Unjoni tenfasizza fuq il-kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi; ifakkar fil-prijorità strateġika għall-Unjoni li tiżviluppa bis-sħiħ u timplimenta l-proġetti tagħha Galileo u EGNOS, li tagħhom hija parzjalment kompetenti l-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA); ifakkar li l-GSA għandha defiċit ta' riżorsi għaċ-ċibersigurtà u għas-servizz pubbliku regolat u jiddeċiedi, għalhekk, li jżid il-livell tal-approprjazzjonijiet għaliha;

70.  Iqis li huma meħtieġa approprjazzjonijiet u persunal supplementari għall-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER) biex tkun tista' twettaq il-missjoni estiża tagħha fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-kodiċijiet u l-linji gwidi tan-netwerks tal-elettriku u tal-gass u l-monitoraġġ tagħha;

71.  Ifakkar b'mod partikolari li l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) tgħin lill-Unjoni tieħu deċiżjonijiet infurmati dwar it-titjib tal-ambjent, l-integrazzjoni tal-kunsiderazzjonijiet ambjentali fil-politiki ekonomiċi u l-progress lejn is-sostenibbiltà, u li, fil-kuntest tal-politika tal-Unjoni dwar il-klima u l-enerġija 2030, il-Kummissjon pproponiet ħidma ġdida għall-EEA dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija, mingħajr ebda żieda korrispondenti fl-organigramma;

72.  Jisħaq li filwaqt li r-riżorsi baġitarji u n-numru ta' karigi għal Gwardja Ewropea tal-Fruntieri u tal-Kosta jidhru li huma adegwati għalissa, il-ħtiġijiet futuri tal-Aġenzija fejn jidħlu r-riżorsi operattivi u l-persunal se jkollhom jiġu mmonitorjati mill-qrib;

73.  Jilqa' l-inklużjoni ta' riżorsi adegwati previsti fil-baġit tal-2018 biex ikunu appoġġati l-Awtoritajiet Superviżorji Ewropej (ASE); jissottolinja li r-rwol tal-ASE huwa essenzjali biex titħeġġeġ l-applikazzjoni konsistenti tad-dritt tal-Unjoni u jkun hemm koordinament aħjar fost l-awtoritajiet nazzjonali kif ukoll jiġu żgurati stabbiltà finanzjarja, swieq finanzjarji integrati aħjar u protezzjoni tal-konsumatur u konverġenza superviżorja; jenfasizza li, fl-interess tal-użu prudenti tal-baġits tagħhom, l-ASE jridu jibqgħu konformi mal-kompiti u mal-mandat assenjati lilhom mil-leġiżlatur tal-Unjoni;

74.  Itenni li, kif stabbilit fil-Ftehim Interistituzzjonali (FII) tat-2 ta' Diċembru 2013, is-sena 2018 hija l-aħħar waħda ta' implimentazzjoni tal-approċċ relatat mat-tnaqqis tal-persunal b'5 % u mar-riżerva ta' tqassim mill-ġdid fir-rigward tal-persunal tal-aġenziji; itenni l-oppożizzjoni tiegħu għal kwalunkwe kontinwazzjoni ta' approċċ globali fir-rigward tar-riżorsi tal-aġenziji wara l-2018; jafferma mill-ġdid id-disponibbiltà tiegħu billi jinkisbu gwadanji fl-effiċjenza bejn l-aġenziji permezz ta' żieda fil-kooperazzjoni amministrattiva jew saħansitra fużjonijiet fejn ikun xieraq, u billi ċerti funzjonijiet jiġu akkomunati mal-Kummissjoni jew ma' aġenzija oħra; jilqa' f'dan ir-rigward l-inizjattiva biex l-attivitajiet tal-aġenziji jkomplu jiġu kkoordinati permezz tat-twaqqif tas-Segretarjat Permanenti tan-Netwerk tal-Aġenziji tal-UE (minn issa 'l quddiem l-Uffiċċju ta' Appoġġ Komuni) u jappoġġa l-allokazzjoni ta' post addizzjonali fit-tabella tal-persunal għall-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel li l-ispejjeż tagħha se jiġu mutwalizzati mill-baġits eżistenti tal-Aġenziji tal-Unjoni u ssekondati lil dak l-uffiċċju;

Proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji (PP-AP)

75.  Jiddeċiedi, wara li wettaq analiżi bir-reqqa tal-proġetti pilota u tal-azzjonijiet preparatorji mressqa fir-rigward tar-rata ta' suċċess ta' dawk attwali, u apparti l-inizjattivi diġà koperti mill-bażijiet ġuridiċi eżistenti, u filwaqt li jqis kompletament il-valutazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-implimentabbiltà tal-proġetti, li jadotta pakkett ta' kompromess li jikkonsisti minn għadd limitat ta' PP-AP, anke fid-dawl tal-marġnijiet limitati disponibbli u l-limiti massimi għall-PP-AP;

76.  Jenfasizza, għalhekk, l-isforzi li saru mill-Parlament f'dan ir-rigward u jitlob lill-Kummissjoni turi rieda tajba fl-implimentazzjoni tal-PP-AP adottati fit-tmiem tal-proċedura baġitarja, indipendentement mill-valutazzjoni tal-implimentabbiltà tagħha, kif ukoll għal kwalunkwe deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;

Strumenti speċjali

77.  Ifakkar fl-utilità tal-istrumenti speċjali biex tingħata flessibbiltà oltre l-livelli massimi estremament stretti tal-QFP attwali u jilqa' favorevolment it-titjib introdott mir-reviżjoni ta' nofs it-terminu tar-Regolament dwar il-QFP; jitlob użu estensiv tal-Istrument ta' Flessibbiltà, tal-Marġni Globali għall-Impenji u tal-Marġni ta' Kontinġenza bil-għan li tiġi ffinanzjata l-firxa wiesgħa ta' sfidi ġodda u responsabbiltajiet addizzjonali li tagħhom il-baġit tal-Unjoni jrid isib tarf;

78.  Jappella għal żieda fir-Riżerva ta' Għajnuna f'Emerġenza (EAR) u l-Fond ta' Solidarjetà tal-UE (FSUE) fid-dawl tad-diżastri l-aktar riċenti u traġiċi, partikolarment in-nirien u n-nixfa estrema fil-Portugall u fi Spanja;

79.  Ifakkar ukoll fl-importanza tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG), tal-EAR u tal-FSUE; isostni l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tipprovdi mobilizzazzjoni aktar rapida tal-FSUE billi tqiegħed il-maġġor parti tal-ammont f'riżerva fil-baġit tal-Unjoni, oltre l-ammont diġà mniżżel fil-baġit għall-antiċipi; jiddispjaċih għat-tnaqqis li għamel il-Kunsill f'dak ir-rigward u jreġġa' lura, parzjalment, għal-livell tal-AB, b'eċċezzjoni għall-ammont li ġie fornut minn qabel fl-2017 permezz tal-Baġit Emendatorju Nru 4/2017 u l-mobilizzazzjoni tal-FSUE għall-Italja; jappella għall-estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tal-FSUE biex jipprovdi assistenza lill-vittmi ta' atti terroristiċi u lill-familji tagħhom;

Pagamenti

80.  Jinsab imħasseb bit-tendenza attwali għas-sottoeżekuzzjoni tal-pagamenti fil-baġit tal-Unjoni kollu kemm hu, mhux biss fis-subintestatura 1b, iżda wkoll fl-Intestaturi 3 u 4, minkejja l-ħtieġa li tingħata risposta għaż-żieda fl-isfidi ġodda u l-ħolqien ta' mekkaniżmi ta' finanzjament flessibbli; ifakkar li għal dawn l-aħħar sentejn il-livell tal-pagamenti tal-baġit tal-Unjoni naqas notevolment, flimkien ma' livell għoli ta' surplus baġitarju; jesprimi, għaldaqstant, it-tħassib tiegħu minħabba l-fatt li l-AB għadu jħalli marġni mingħajr preċedent ta' EUR 10 biljun taħt il-limitu massimu tal-pagamenti, li jirrifletti tendenza għall-eżekuzzjoni skarsa li taf issarraf fi pressjoni intensa fuq il-pagamenti fi tmiem il-QFP attwali;

81.  Jinsisti fuq il-ħtieġa li jreġġa' l-AB lura għal li kien fir-rigward tal-pagamenti fuq il-linji kollha li naqqas il-Kunsill u jżid l-approprjazzjonijiet ta' pagament b'mod immirat, partikolarment fuq dawk il-linji li ġew emendati fl-approprjazzjonijiet ta' impenn;

Taqsimiet oħrajn

82.  Jiddispjaċih bil-konswetudni tal-Kunsill li jżid it-tnaqqis b'rata fissa standard għall-istituzzjonijiet tal-Unjoni; jemmen li dan għandu effett partikolarment distorsiv fuq il-baġits ta' istituzzjonijiet b'rati ta' tnaqqis storikament preċiżi; iqis li dan l-approċċ ma jikkostitwixxi la tnaqqis immirat u lanqas ġestjoni finanzjarja tajba; għaldaqstant, ireġġa' r-rata ta' tnaqqis lura għal-livell tal-AB;

Taqsima I – Il-Parlament Ewropew

83.  Iħalli kif kien il-livell kumplessiv tal-baġit tiegħu, jiġifieri EUR 1 953 483 373, għall-2018, adottat fir-riżoluzzjoni msemmija hawn fuq tal-5 ta' April 2017; jinkorpora xi aġġustamenti tekniċi mingħajr impatt fuq il-baġit biex titqies informazzzjoni aġġornata mhux disponibbli fil-bidu ta' din is-sena;

84.  Jinnota li l-livell tal-estimi għall-2018 jikkorrispondi għal 18,88 %, li huwa inqas minn dak li nkiseb fl-2017 (19,25 %) u l-iktar parti baxxa mill-Intestatura V f'dawn l-aħħar ħmistax-il sena; jinsisti madankollu li l-ispinta għall-inqas nefqa possibbli għall-Parlament Ewropew jenħtieġ li ma ssirx għad-detriment ta' kapaċità mnaqqsa tal-Parlament għall-ħidma leġiżlattiva ordinarja tiegħu;

85.  Itenni l-prijoritajiet tiegħu għas-sena finanzjarja li jmiss, jiġifieri l-konsolidament tal-miżuri ta' sigurtà diġà adottati u t-titjib tar-reżiljenza tal-Parlament għall-attakki ċibernetiċi, it-titjib tat-trasparenza tal-proċedura interna tal-baġit tal-Parlament, u l-enfasi fuq il-baġit tal-Parlament fuq il-funzjonijiet fundamentali tiegħu tal-leġiferazzjoni, bħala fergħa waħda tal-awtorità baġitarja, ir-rappreżentanza taċ-ċittadini u l-iskrutinju ta' ħidmet l-istituzzjonijiet l-oħra;

86.  Jilqa' b'sodisfazzjon il-ħolqien ta' Grupp ta' Ħidma tal-Bureau tal-Parlament rigward l-allowance għan-nefqa ġenerali; ifakkar fl-aspettattivi ta' aktar trasparenza dwar l-allowance għan-nefqa ġenerali u ħtieġa biex issir ħidma dwar definizzjoni ta' regoli aktar preċiżi fir-rigward tar-responsabbiltà tan-nefqa awtorizzata skont din l-allowance, mingħajr ma jkunu ġġenerati spejjeż addizzjonali għall-Parlament;

87.  Jistieden lill-Bureau jagħmel il-bidliet konkreti li ġejjin fir-rigward tal-allowance għan-nefqa ġenerali:

   l-allowance tan-nefqa ġenerali għandha f'kull każ tiġi mitfugħa f'kont tal-bank separat;
   l-irċevuti kollha li għandhom x'jaqsmu mall-allowance tan-nefqa ġenerali għandhom jinżammu mill-Membri;
   il-parti li ma tintefaqx mill-allowance tan-nefqa ġenerali għandha tingħata lura ma' tmiem il-mandat;

88.  Inaqqas 60 post mit-tabella tal-persunal tas-Segretarjat Ġenerali tiegħu għall-2018 (objettiv li jitnaqqas il-persunal b'1 %), bi qbil mal-ftehim tal-14 ta' Novembru 2015 li ntlaħaq mal-Kunsill rigward il-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016; ifakkar li l-35 post mogħtija lill-Parlament fl-2016 kienu jirrigwardaw l-attivitajiet ta' tisħiħ tas-sigurtà l-ġodda u, bħala tali, kienu eżentati mill-objettiv tat-tnaqqis tal-persunal, kif ikkonfermat fl-okkażjoni tal-adozzjoni tal-Baġit Emendatorju Nru 3/2016 u tal-baġit ġenerali għall-2017(10); jistieden lill-Kummissjoni tadegwa konsegwentement it-tabelli ta' monitoraġġ tagħha biex tforni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill informazzjoni preċiża fil-fażijiet kollha tal-proċedura;

89.  Jilqa' pożittivament l-iskambju ta' fehmiet dwar il-politika immobiljari tal-Parlament li sar fil-11 ta' Lulju 2017 bejn il-Kumitat għall-Baġits, is-Segretarju Ġenerali u l-Viċi Presidenti responsabbli għall-politika immobiljari tal-Parlament; iqis li dan id-djalogu jixraq li jkun proċess kostanti, b'mod partikolari fid-dawl tat-taħditiet li ġejjin tal-Bureau dwar ir-rinnovazzjoni tal-bini Paul-Henri Spaak;

90.  Itenni l-pożizzjoni tiegħu kif espressa fir-riżoluzzjoni msemmija hawn fuq tal-5 ta' April 2017, skont liema jeżisti aktar lok għal titjib tal-mekkaniżmi ta' kontroll relatati mal-partiti politiċi Ewropej u mal-fondazzjonijiet politiċi Ewropej; josserva, f'dan ir-rigward, il-proposta tal-Kummissjoni li temenda r-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014(11) u jilqa' favorevolment kull sforz biex jitjiebu l-obbligu ta' rendikont u t-trasparenza tal-infiq;

91.  Ifakkar fl-analiżi tal-QEA għall-2014 ġie stmat li l-ispejjeż tad-dispersjoni ġeografika tal-Parlament huma EUR 114-il miljun fis-sena; barra minn hekk, jinnota s-sejba mir-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' Novembru 2013 dwar is-siti tas-sedi tal-Istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea(12) li 78 % tal-missjonijiet kollha li jsiru mill-persunal statutorju tal-Parlament huma kkawżati minn riżultat dirett tad-dispersjoni ġeografika tal-Parlament; jenfasizza li, skont ir-rapport, huwa stmat ukoll li l-impatt ambjentali tad-dispersjoni ġeografika huwa bejn il-11 000 u d-19 000 tunnellata ta' emissjonijiet ta' CO2; itenni l-perċezzjoni pubblika negattiva li tikkawża din id-dispersjoni, u għaldaqstant, jappella għal pjan direzzjonali lejn sede unika u tnaqqis fil-linji baġitarji rilevanti;

Taqsima IV - Il-Qorti tal-Ġustizzja

92.  Ireġġa' lura għall-AB lill-partiti kollha tal-baġit imnaqqsa mill-Kunsill li huma essenzjali għall-funzjonament tal-Qorti u jreġġa' lura għall-estimi liż-żewġ partiti tal-baġit bil-għan li tissaħħaħ il-kapaċità tal-Qorti biex tlaħħaq mad-domanda dejjem ogħla ta' traduzzjonijiet;

93.  Jesprimi l-istagħġib tiegħu rigward id-dikjarazzjoni unilaterali tal-Kunsill u l-appendiċi relatat dwar it-tnaqqis tal-persunal b'5 % fil-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz tal-baġit 2018, skont liema għad hemm bżonn li l-Qorti tnaqqas it-tabella tal-persunal tagħha bi 19-il post; jissottolinja l-fatt li dawn id-19-il post jikkorrispondu għat-12-il post u s-7 postijiet konċessi kif dovut mill-Parlament u mill-Kunsill fil-proċeduri baġitarji tal-2015 u l-2016 rispettivament biex jindirizzaw bżonnijiet addizzjonali, u jinsisti għalhekk li ma jkunx tajjeb li dawn id-19-il post jingħataw lura, peress li l-Qorti diġà kisbet kif dovut ir-rekwiżit li tnaqqas il-persunal tagħha b'5 % billi eliminat 98 post matul il-perjodu 2013-2017;

Taqsima V - Il-Qorti tal-Awdituri

94.  Ireġġa' l-partiti kollha li naqqas il-Kunsill lura għal li kienu, bil-għan li jkun implimentat il-programm ta' ħidma tal-Qorti tal-Awdituri u jkunu elaborati ir-Rapporti tal-Awditjar ippjanati;

95.  Iqiegħed riżerva fuq il-linja "Konsultazzjonijiet, studji u stħarriġiet limitati", fi stennija tal-eżitu tan-negozjati li għaddejjin dwar ir-reviżjoni tar-Regolament Finanzjarju u dwar ir-reviżjoni li se tidħol fis-seħħ fl-2018;

Taqsima VI - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

96.  Ireġġa' l-AB dwar il-partiti kollha li naqqas il-Kunsill lura għal li kienu;

97.  Iżid żewġ linji 'l fuq mill-AB fir-rigward tal-ħidma tal-Gruppi Konsultattivi Domestiċi fi ftehimiet kummerċjali;

Taqsima VII - Il-Kumitat tar-Reġjuni

98.  Ireġġa' l-AB dwar il-partiti kollha li naqqas il-Kunsill lura għal li kienu;

99.  Iżid numru ta' linji 'l fuq mill-AB konformement mal-estimi tal-Kumitat tar-Reġjuni;

Taqsima VIII - L-Ombudsman Ewropew

100.  Jifraħ lill-Ombudsman tax-xogħol li għamlet biex tiffranka f'termini ta' effiċjenza fil-baġit tagħha meta mqabbel mas-sena preċedenti;

Taqsima IX - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

101.  Jistaqsi r-raġuni għala l-Kunsill kieku jnaqqas il-baġit tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data fid-dawl tal-kompiti addizzjonali fdati lilu mill-Parlament u mill-Kunsill; ireġġa' għaldaqstant il-linji baġitarji kollha li naqqas il-Kunsill lura għal li kienu biex il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jkun jista' jonora l-obbligi u l-impenji tiegħu;

Taqsima X - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna

102.  Ireġġa' l-linji kollha li naqqas il-Kunsill lura għal li kienu;

103.  Joħloq partita baġitarja għal Kapaċità ta' Komunikazzjoni Strateġika bi qbil mal-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta' Marzu 2015, u li jagħti lis-SEAE l-persunal u l-għodda adegwati biex jaffronta l-isfida ta' diżinformazzjoni minn stati terzi u atturi mhux statali;

104.  Jiddeċiedi, barra minn hekk, li jittrasferixxi r-Rappreżentanti Speċjali tal-UE mill-kapitolu dwar il-PESK għall-baġit tas-SEAE biex tissaħħaħ il-koerenza tal-azzjoni esterna tal-Unjoni;

105.  Iforni ammont addizzjonali 'l fuq mill-estimi tas-SEAE għat-trainees fid-Delegazzjonijiet tal-Unjoni, bi tweġiba għall-konklużjonijiet tal-inkjesta tal-Ombudsman Ewropew dwar it-traineeships mhux imħallsa(13);

o
o   o

106.  Jieħu nota tad-dikjarazzjoni unilaterali ta' Franza u tal-Lussemburgu annessa mal-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit għall-2018, kif adottata fl-4 ta' Settembru 2017; ifakkar li r-rappreżentanti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni qablu dwar il-kalendarju prammatiku għat-tmexxija tal-proċedura baġitarja, inklużi d-dati għall-perjodu ta' konċiljazzjoni, fit-trilogu baġitarju tar-Rebbiegħa tas-27 ta' Marzu 2017; ifakkar li l-Kunsill Affarijiet Ġenerali approva dak il-kalendarju prammatiku fil-laqgħa tiegħu tal-25 ta' April 2017, b'għarfien sħiħ tal-kalendarju tas-sessjonijiet parzjali tal-Parlament għall-2017; jinnota, għalhekk, li l-proċedura baġitarja qed tipproċedi f'konformità mal-kalendarju prammatiku maqbul bejn it-tliet istituzzjonijiet;

107.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni, flimkien mal-emendi għall-abbozz tal-baġit ġenerali, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-istituzzjonijiet l-oħra u lill-entitajiet ikkonċernati kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

(1) ĠU L 168, 7.6.2014, p. 105.
(2) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(3) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884.
(4) ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.
(5) Testi adottati ta' din id-data, P8_TA(2017)0085.
(6) Testi adottati ta' din id-data, P8_TA(2017)0114.
(7) Testi adottati ta' din id-data, P8_TA(2017)0302.
(8) Id-Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, li temenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u li tħassar id-Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE (ĠU L 141, 5.6.2015, p. 73).
(9) Id-Direttiva 2010/63/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2010 dwar il-protezzjoni tal-annimali li jintużaw għal skopijiet xjentifiċi (ĠU L 276, 20.10.2010, p. 33).
(10) Testi adottati, P8_TA(2016)0401 / P8_TA(2016)0411.
(11) COM(2017)0481.
(12) ĠU C 436, 24.11.2016, p. 2.
(13) Ombudsman Ewropew, 454.2014/PMC.


Kwittanza 2015: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill
PDF 350kWORD 52k
Deċiżjoni
Riżoluzzjoni
1. Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Ottubru 2017 dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (2016/2153(DEC))
P8_TA(2017)0409A8-0291/2017

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015(1),

–  wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015 (COM(2016)0475 – C8-0271/2016)(2),

–  wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2015, flimkien mar-risposti tal-istituzzjonijiet(3),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni(4) dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2015 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu tas-27 ta' April 2017(5) li tipposponi d-deċiżjoni ta' kwittanza għas-sena finanzjarja 2015, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li takkumpanjaha,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 314(10) u l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002(6), u b'mod partikolari l-Artikoli 55, 99, 164, 165 u 166 tiegħu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness IV tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra t-tieni rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0291/2017),

1.  Jiċħad il-kwittanza lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Kunsill Ewropew u tal-Kunsill għas-sena finanzjarja 2015;

2.  Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni t'hawn taħt;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, kif ukoll ir-riżoluzzjoni li hi parti integrali minnha, lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Awdituri, lill-Ombudsman Ewropew, lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

2. Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta’ Ottubru 2017 li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (2016/2153(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2015, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 94 u l-Anness IV tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra t-tieni rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0291/2017),

A.  billi l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni għandhom ikunu trasparenti u jagħtu rendikont sħiħ liċ-ċittadini tal-Unjoni għall-fondi fdati lilhom bħala istituzzjonijiet tal-Unjoni;

B.  billi l-effett kombinat ta' amministrazzjoni tal-Unjoni miftuħa u trasparenti, u l-ħtieġa li jiġu protetti l-interessi finanzjarji tal-Unjoni jeħtieġu proċedura ta' kwittanza miftuħa u trasparenti fejn kull istituzzjoni tal-Unjoni hi responsabbli tal-baġit li teżegwixxi,

C.  billi l-Kunsill Ewropew u l-Kunsill, bħala istituzzjonijiet tal-Unjoni, għandhom ikunu soġġetti għar-responsabbiltà demokratika fir-rigward taċ-ċittadini tal-Unjoni peress li huma benefiċjarji tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea;

1.  Ifakkar ir-rwol tal-Parlament speċifikat fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 (ir-"Regolament Finanzjarju") fir-rigward tal-kwittanza baġitarja;

2.  Jirrimarka li, skont l-Artikolu 335 tat-TFUE, "[…] l-Unjoni għandha tkun rappreżentata minn kull waħda mill-istituzzjonijiet, bis-saħħa tal-awtonomija amministrattiva tagħhom, fi kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-operat rispettiv tagħhom", u li, għaldaqstant, filwaqt li jitqies l-Artikolu 55 tar-Regolament Finanzjarju, l-istituzzjonijiet huma responsabbli b'mod individwali għall-implimentazzjoni tal-baġits tagħhom;

3.  Jinnota r-rwol tal-Parlament u ta' istituzzjonijiet oħra fi ħdan il-proċedura ta' kwittanza, kif regolat mid-dispożizzjonijiet tar-Regolament Finanzjarju, b'mod partikolari mill-Artikolu 162 sal-Artikolu 166 tiegħu;

4.  Jinnota li, skont l-Artikolu 94 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament, "Id-dispożizzjonijiet li jirregolaw il-proċedura ta' għoti ta' kwittanza lill-Kummissjoni bi qbil mal-Artikolu 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għandhom japplikaw bl-istess mod għall-proċedura ta' għoti ta' kwittanza: [...] lill-persuni responsabbli mill-implimentazzjoni tal-baġits ta' istituzzjonijiet u korpi oħra tal-Unjoni Ewropea bħal ma huma l-Kunsill [...]";

5.  Jiddispjaċih li l-Kunsill għadu sieket fir-rigward tar-rimarki magħmula mill-Parlament fir-riżoluzzjoni ta' kwittanza tiegħu tas-27 ta' April 2017(7) dwar ix-xejra mis-snin preċedenti;

6.  Jinnota b'sodisfazzjon li, għall-ewwel darba, il-Kunsill ipprovda lill-Parlament ir-rapporti ta' attività annwali 2015 tad-Direttorat Ġenerali għall-Amministrazzjoni, tas-Servizz Legali u tad-Direttorat Ġenerali għall-Komunikazzjoni u Ġestjoni tad-Dokumenti; jinnota li l-bqija tad-direttorati m'għandhomx uffiċjali awtorizzanti b'delega li jistgħu jimplimentaw il-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill;

7.  Jinnota li, f'Marzu 2017, il-koordinaturi tal-Kumitat tal-Parlament għall-Kontroll tal-Baġit iddeċidew li jistabbilixxu grupp ta' ħidma b'rappreżentanza ta' kull grupp politiku, għall-abbozz ta' proposta dwar il-proċedura għall-eżerċizzju ta' kwittanza tal-Kunsill; jisħaq li din il-proposta issa ġiet approvata mill-Kumitat għall-Kontrol tal-Baġit u se tintbagħat lill-Konferenza tal-Presidenti, li hi l-korp responsabbli għar-relazzjonijiet interistituzzjonali tal-Parlament;

Kwistjonijiet pendenti

8.  Jiddispjaċih li l-baġit tal-Kunsill Ewropew u l-baġit tal-Kunsill għadhom ma ġewx separati, skont ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament f'ħafna mir-riżoluzzjonijiet reċenti tiegħu dwar il-kwittanza;

9.  Jinnota li l-informazzjoni dwar il-politika immobiljari tal-Kunsill li tinsab fuq is-sit web tiegħu ma tinkludix dettalji dwar l-ispejjeż imġarrba b'rabta mal-binjiet tal-Kunsill; huwa konxju li xi kultant ikun hemm skambju ta' informazzjoni bejn id-dipartimenti tal-bini tal-Parlament u tal-Kunsill; jipproponi li dan l-iskambju jsir regolari u li tingħata informazzjoni dettaljata lill-Parlament fir-rapport finanzjarju annwali tal-Kunsill;

10.  Itenni l-appell tiegħu għal rapporti ta' progress dwar proġetti ta' bini u għal analiżi dettaljata tal-ispejjeż imġarrba s'issa; jappella għal informazzjoni dwar l-ispejjeż relatati mad-dewmien fit-tlestija tal-bini Europa;

11.  Jinnota li l-linji gwida ġodda dwar l-etika tal-Kunsill ġew ippubblikati fl-2015 u għandhom jiġu segwiti b'attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni dwar l-etika u l-integrità; jiddispjaċih li r-regoli dwar l-iżvelar ta' informazzjoni (whistleblowing) tal-Kunsill għadhom mhumiex disponibbli għall-pubbliku;

12.  Jilqa' t-titjib li għamel il-Kunsill fir-rigward tal-politiki korporattivi, b'mod partikolari dwar it-trasparenza; jiddispjaċih, madankollu, li l-Kunsill għadu ma nkitibx fir-reġistru ta' trasparenza tal-Unjoni;

13.  Iħeġġeġ lill-Kunsill jiżviluppa linji gwida dettaljati kontra l-korruzzjoni u politiki indipendenti fi ħdan l-istrutturi tiegħu;

14.  Jiddispjaċih bid-diffikultajiet li tfaċċaw b'mod ripetut sal-lum fil-proċeduri ta' kwittanza, li kienu r-riżultat ta' nuqqas ta' kooperazzjoni min-naħa tal-Kunsill; jirrimarka li l-Parlament ċaħad l-għoti ta' kwittanza lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill fir-rigward tas-snin finanzjarji 2009, 2010, 2011, 2012 u 2014 għar-raġunijiet stabbiliti fir-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-10 ta' Mejju 2011(8), tal-25 ta' Ottubru 2011(9), tal-10 ta' Mejju 2012(10), tat-23 ta' Ottubru 2012(11), tas-17 ta' April 2013(12), tad-9 ta' Ottubru 2013(13), tat-3 ta' April 2014(14), tat-23 ta' Ottubru 2014(15), tad-29 ta' April 2015(16), tas-27 ta' Ottubru 2015(17), tat-28 ta' April 2016(18) u tas-27 ta' Ottubru 2016(19) u ppospona d-deċiżjoni tiegħu li jagħti l-kwittanza lis-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill fir-rigward tas-sena finanzjarja 2015 għar-raġunijiet stabbiliti fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta' April 2017;

15.  Jinnota li ċ-ċaħda tal-għoti tal-kwittanza ma wasslet għall-ebda konsegwenza; iqis madankollu, li s-sitwazzjoni għandha tiġi solvuta malajr kemm jista' jkun, primarjament fl-interess taċ-ċittadini tal-Unjoni;

16.  Jinsisti li eżerċizzju ta' kontroll baġitarju effikaċi jeħtieġ il-kooperazzjoni tal-Parlament u tal-Kunsill, kif stabbilit fir-riżoluzzjoni tal-Parlament tas-27 ta' April 2017; jikkonferma li l-Parlament mhuwiex fil-qagħda li jieħu deċiżjoni infurmata dwar l-għoti tal-kwittanza;

17.  Ifakkar lill-Kunsill dwar il-fehma tal-Kummissjoni, kif espressa fl-ittra tagħha ta' Jannar 2014, li l-istituzzjonijiet għandhom kollha jiffurmaw parti sħiħa mill-proċess ta' segwitu għall-kummenti magħmula mill-Parlament fl-eżerċizzju ta' kwittanza, u li l-istituzzjonijiet kollha għandhom jikkooperaw biex jiżguraw il-funzjonament mingħajr xkiel tal-proċedura ta' kwittanza;

18.  Jinnota li l-Kummissjoni sostniet li mhijiex se tissorvelja l-implimentazzjoni tal-baġit tal-istituzzjonijiet l-oħra u li tagħti tweġiba għal mistoqsijiet indirizzati lil istituzzjoni oħra jikser l-awtonomija ta' dik l-istituzzjoni li timplimenta t-taqsima tagħha stess tal-baġit;

19.  Jiddispjaċih li l-Kunsill għadu qiegħed jonqos milli jwieġeb il-mistoqsijiet tal-Parlament;

20.  Jinsisti li n-nefqa tal-Kunsill għandha tgħaddi minn skrutinju bl-istess mod bħal tal-istituzzjonijiet l-oħra u li l-elementi fundamentali ta' dan l-iskrutinju huma stabbiliti fir-riżoluzzjonijiet ta' kwittanza tiegħu tas-snin li għaddew;

21.  Jenfasizza l-prerogattiva tal-Parlament li jagħti l-kwittanza skont l-Artikoli 316, 317 u 319 tat-TFUE, f'konformità mal-interpretazzjoni u l-prassi preżenti, speċifikament li jagħti l-kwittanza għal kull intestatura tal-baġit b'mod individwali sabiex jinżammu t-trasparenza u l-obbligu demokratiku li jingħata rendikont lill-kontribwenti tal-Unjoni;

22.  Iqis in-nuqqas ta' koperazzjoni tal-Kunsill Ewropew u tal-Kunsill mal-awtorità ta' kwittanza bħala sinjal negattiv fir-rigward taċ-ċittadini tal-Unjoni.

(1) ĠU L 69, 13.3.2015.
(2) ĠU C 380, 14.10.2016, p. 1.
(3) ĠU C 375, 13.10.2016, p. 1.
(4) ĠU C 380, 14.10.2016, p. 147.
(5) Testi adottati ta' din id-data, P8_TA(2017)0147.
(6) ĠU L 298, 26.10.2012, p. 1.
(7) Testi adottati ta' din id-data, P8_TA(2017)0147.
(8) ĠU L 250, 27.9.2011, p. 25.
(9) ĠU L 313, 26.11.2011, p. 13.
(10) ĠU L 286, 17.10.2012, p. 23.
(11) ĠU L 350, 20.12.2012, p. 71.
(12) ĠU L 308, 16.11.2013, p. 22.
(13) ĠU L 328, 7.12.2013, p. 97.
(14) ĠU L 266, 5.9.2014, p. 26.
(15) ĠU L 334, 21.11.2014, p. 95.
(16) ĠU L 255, 30.09.2015, p. 22.
(17) ĠU L 314, 1.12.2015, p. 49.
(18) ĠU L 246, 14.9.2016, p. 21.
(19) ĠU L 333, 8.12.2016, p. 51.


Il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-espożizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol ***I
PDF 339kWORD 51k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-25 ta’ Ottubru 2017 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2004/37/KE dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-espożizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol (COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD))
P8_TA(2017)0410A8-0064/2017

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2016)0248),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 153(2)a tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0181/2016),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali dwar il-bażi legali proposta,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tas-21 ta’ Settembru 2016(1),

–  wara li kkonsulta mal-Kumitat tar-Reġjuni,

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tal-11 ta' Lulju 2017, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 59 u 39 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali (A8-0064/2017),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-25 ta’ Ottubru 2017 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Direttiva (UE) 2017/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2004/37/KE dwar il-protezzjoni tal-ħaddiema minn riskji relatati mal-espożizzjoni għal karċinoġeni jew mutaġeni fuq il-post tax-xogħol

(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Direttiva (UE) 2017/2398.)

(1) ĠU C 487, 28.12.2016, p. 113.


L-istabbiliment ta' Sistema ta' Dħul/Ħruġ (EES) biex tiġi reġistrata d-dejta dwar id-dħul u l-ħruġ ta' ċittadini ta' pajjiż terz li jaqsmu l-fruntieri esterni tal-UE ***I
PDF 338kWORD 53k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-25 ta’ Ottubru 2017 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Sistema ta' Dħul/Ħruġ (EES) biex tiġi reġistrata d-dejta dwar id-dħul u l-ħruġ u d-dejta dwar ir-rifjut ta' dħul ta' ċittadini ta' pajjiż terz li jaqsmu l-fruntieri esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u li jiddetermina l-kundizzjonijiet għall-aċċess għall-EES għal raġunijiet ta' infurzar tal-liġi u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 767/2008 u r-Regolament (UE) Nru 1077/2011 (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))
P8_TA(2017)0411A8-0057/2017

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2016)0194),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), l-Artikolu 77(2)(b) u (d), u l-Artikoli 87(2)(a) u 88(22)(a) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0135/2016),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali dwar il-bażi legali proposta,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3), l-Artikolu 77(2)(b) u (d) u l-Artikolu 87(2)(a) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-21 ta' Settembru 2016(1),

–  wara li kkonsulta lill-Kumitat tar-Reġjuni,

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tat-12 ta' Lulju 2017, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 u 39 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Baġits (A8-0057/2017),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari tal-25 ta’ Ottubru 2017 fir-rigward tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2017/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Sistema ta' Dħul/Ħruġ (EES) biex tiġi reġistrata d-dejta dwar id-dħul u l-ħruġ u d-dejta dwar ir-rifjut ta' dħul ta' ċittadini ta' pajjiż terz li jaqsmu l-fruntieri esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u li jiddetermina l-kundizzjonijiet għall-aċċess għall-EES għal raġunijiet ta' infurzar tal-liġi u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 767/2008 u r-Regolament (UE) Nru 1077/2011

(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Regolament (UE) 2017/2226.)

(1) ĠU C 487, 28.12.2016, p. 66.


Emenda tal-Kodiċi tal-Fruntieri ta' Schengen fir-rigward tal-Użu tas-Sistema ta' Dħul/Ħruġ ***I
PDF 336kWORD 46k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Ottubru 2017 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2016/399 fir-rigward tal-użu tas-Sistema ta' Dħul/Ħruġ (COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD))
P8_TA(2017)0412A8-0059/2017

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2016)0196),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 77(2)(b) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0134/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-21 ta' Settembru 2016(1),

–  wara li kkonsulta lill-Kumitat tar-Reġjuni,

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tat-12 ta' Lulju 2017, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern (A8-0059/2017),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari tal-25 ta’ Ottubru 2017 fir-rigward tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2017/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2016/399 fir-rigward tal-użu tas-Sistema ta' Dħul/Ħruġ

(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Regolament (UE) 2017/2225.)

(1) ĠU C 487, 28.12.2016, p. 66.


L-aspetti tad-drittijiet fundamentali fl-integrazzjoni tar-Rom fl-UE: il-ġlieda kontra l-anti-Żingariżmu
PDF 430kWORD 66k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Ottubru 2017 dwar aspetti tad-drittijiet fundamentali fl-integrazzjoni tar-Rom fl-UE: il-ġlieda kontra l-anti-Żingariżmu (2017/2038(INI))
P8_TA(2017)0413A8-0294/2017

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-preambolu tat-TUE, b'mod partikolari t-tieni inċiż u mir-raba' sas-seba' inċiż tiegħu,

–  wara li kkunsidra, fost l-oħrajn, l-Artikolu 2, l-Artikolu 3(3), it-tieni inċiż, u l-Artikolu 6 tat-TUE,

–  wara li kkunsidra, fost l-oħrajn, l-Artikolu 10 u l-Artikolu 19(1) tat-TFUE,

–  wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea tas-7 ta' Diċembru 2000 (minn hawn 'il quddiem "il-Karta"), li ġiet ipproklamata fit-12 ta' Diċembru 2007 fi Strasburgu u daħlet fis-seħħ mat-Trattat ta' Lisbona f'Diċembru 2009,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, adottata mill-Assemblea Ġenerali tan-NU fl-1948,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal, adottata fi New York fl-20 ta' Novembru 1989, u b'mod partikolari l-Artikolu 3 tagħha,

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni A/70/L.1 adottata mill-Assemblea Ġenerali tan-NU fil-25 ta' Settembru 2015, bit-titolu "Nittrasformaw id-dinja tagħna: l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli",

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni A/RES/60/7 adottata mill-Assemblea Ġenerali tan-NU fl-1 ta' Novembru 2005, dwar it-Tifkira tal-Olokawst,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Qafas għall-Ħarsien tal-Minoranzi Nazzjonali tal-Kunsill tal-Ewropa,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-Kumitat tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa dwar iż-żieda fl-anti-Żingariżmu u l-vjolenza razzista kontra r-Rom fl-Ewropa, adottata fl-1 ta' Frar 2012,

–  wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni ta' Politika Ġenerali Nru 13 tal-Kummissjoni Ewropea kontra r-Razziżmu u l-Intolleranza (ECRI) dwar il-ġlieda kontra l-anti-Żingariżmu u d-diskriminazzjoni kontra r-Rom,

–  wara li kkunsidra l-Karta tal-partiti politiċi Ewropej għal soċjetà nonrazzista, adottata mill-Kungress tal-Awtoritajiet Lokali u Reġjonali tal-Kunsill tal-Ewropa fit-32 Sessjoni tiegħu f'Marzu 2017,

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni 1985 (2014) dwar is-sitwazzjoni u d-drittijiet tal-minoranzi nazzjonali fl-Ewropa u r-Riżoluzzjoni 2153 (2017) dwar il-promozzjoni tal-inklużjoni tar-Rom u tal-vjaġġaturi, tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tas-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa Thorbjørn Jagland tal-11 ta' April 2017 dwar l-10 objettivi għall-10 snin li ġejjin,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-ILO dwar id-Diskriminazzjoni fir-Rigward tal-Impjiegi u x-Xogħol, 1958 (Nru 111),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2000/43/KE tad-29 ta' Ġunju 2000 li timplimenta l-prinċipju tat-trattament ugwali bejn il-persuni irrispettivament mill-oriġini tar-razza jew l-etniċità(1),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta' Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol(2),

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2012/29/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 li tistabbilixxi standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2001/220/ĠAI(3),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 883/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-koordinazzjoni ta' sistemi ta' sigurtà soċjali(4),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/913/ĠAI tat-28 ta' Novembru 2008 dwar il-ġlieda kontra ċerti forom u espressjonijiet ta' razziżmu u ksenofobija permezz tal-liġi kriminali(5),

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tad-9 ta' Diċembru 2013 dwar miżuri effettivi ta' integrazzjoni tar-Rom fl-Istati Membri u l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-8 ta' Diċembru 2016 dwar l-aċċelerazzjoni tal-proċess ta' integrazzjoni tar-Rom u tat-13 ta' Ottubru 2016 dwar ir-Rapport Speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri Nru 14/2016,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-15 ta' Ġunju 2011 dwar il-kura u l-edukazzjoni bikrija tat-tfal,

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar l-integrazzjoni tar-Rom (COM(2010)0133, COM(2012)0226, COM(2013)0454, COM(2015)0299, COM(2016)0424), inkluża l-Komunikazzjoni dwar "Qafas tal-UE għall-Istrateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom fl-2020" (COM(2011)0173),

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar "Il-Garanzija għaż-Żgħażagħ u l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ: tliet snin wara" (COM(2016)0646),

–  wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2013/112/EU tal-20 ta' Frar 2013 dwar "L-investiment fit-tfal: niksru ċ-ċiklu tal-iżvantaġġ",

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar ir-Rom(6),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' April 2015 fl-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali tar-Rom – l-anti-Żingariżmu fl-Ewropa u r-rikonoxximent, min-naħa tal-UE, tal-jum ta' tifkira tal-ġenoċidju tar-Rom matul it-Tieni Gwerra Dinjija(7),

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Diċembru 2016 dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea fl-2015(8), b'mod partikolari l-paragrafi 117-122 dwar id-drittijiet tar-Rom,

–  wara li kkunsidra r-Rapport dwar id-Drittijiet Fundamentali tal-2016 tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali,

–  wara li kkunsidra l-istħarriġ EU-MIDIS I u II tal-Aġenzija għad-Drittijiet Fundamentali u stħarriġ u rapporti oħra dwar ir-Rom,

–  wara li kkunsidra r-Rapport Speċjali Nru 14/2016 tal-Qorti tal-Awdituri dwar inizjattivi ta' politika u appoġġ finanzjarju tal-UE għall-integrazzjoni tar-Rom: sar progress sinifikanti fl-aħħar għaxar snin, iżda sforzi addizzjonali huma meħtieġa fil-prattika,

–  wara li kkunsidra l-istħarriġ tal-Ewrobarometru "Id-Diskriminazzjoni fl-UE fl-2015",

–  wara li kkunsidra r-rapporti u r-rakkomandazzjonijiet tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSKE) u, fost affarijiet oħra, il-pjan ta' azzjoni tagħha dwar it-titjib tas-sitwazzjoni tar-Rom u tas-Sinti fiż-żona tal-OSKE,

–  wara li kkunsidra r-rapporti u r-rakkomandazzjonijiet ta' organizzazzjonijiet ta' sorveljanza u tas-soċjetà ċivili, primarjament dawk taċ-Ċentru Ewropew għad-Drittijiet tar-Rom, Fundación Secretariado Gitano, OSF, ERGO u Amnesty International,

–  wara li kkunsidra d-dokument ta' referenza dwar l-anti-Żingariżmu tal-Alleanza Kontra l-Anti-Żingariżmu (Alliance against Anti-Gypsyism),

–  wara li kkunsidra r-rapport taċ-Ċentru għall-Istudji Politiċi Ewropej dwar "Combating Institutional Anti-Gypsyism: Responses and promising practices in the EU and selected Member States" (Il-ġlieda kontra l-anti-Żingariżmu istituzzjonali: tweġibiet u prattiki promettenti fl-UE u fi Stati Membri magħżula),

–  wara li kkunsidra l-Istitut Ewropew għall-Arti u l-Kultura Rom (ERIAC) li għadu kif twaqqaf f'Berlin u li għandu l-għan li jistabbilixxi l-preżenza artistika u kulturali tat-12-il miljun persuna Rom fl-Ewropa, jippermetti l-awto-espressjoni tagħhom u, permezz ta' dan, jikkontribwixxi għall-ġlieda kontra l-anti-Żingariżmu,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-opinjoni tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A8-0294/2017),

A.  billi r-Rom għadhom qed jiġu mċaħħda mid-drittijiet tal-bniedem fl-Ewropa;

B.  billi r-Rom huma parti mill-kultura u l-valuri tal-Ewropa u kkontribwew għar-rikezza kulturali, id-diversità, l-ekonomija u l-istorja komuni tal-UE,

C.  billi "l-anti-Żingariżmu huwa forma speċifika ta' razziżmu, ideoloġija bbażata fuq is-superjorità razzjali, forma ta' diżumanizzazzjoni u razziżmu istituzzjonali li jieħdu s-saħħa tagħhom minn diskriminazzjoni storika, li hija espressa, fost l-oħrajn, permezz tal-vjolenza, id-diskors ta' mibegħda, l-isfruttament, l-istigmatizzazzjoni u l-aktar forma sfaċċata ta' diskriminazzjoni"(9);

D.  billi, minkejja l-isforzi fil-livell nazzjonali, Ewropew u internazzjonali, l-anti-Żingariżmu persistenti u strutturali(10) jista' jiġi osservat ta' kuljum fil-livelli kollha tas-soċjetà Ewropea madwar l-Ewropa kollha, u jimmanifesta ruħu, pereżempju, f'abbandun individwali u istituzzjonali, diskriminazzjoni, inugwaljanza, tnaqqis ta' awtonomija, denigrazzjoni, aljenazzjoni u tfigħ inġust tal-ħtija, stigmatizzazzjoni, diskors ta' mibegħda, u f'li r-Rom jisfaw vittmi ta' vjolenza, faqar estrem u esklużjoni soċjali profonda; billi l-anti-Żingariżmu qed jiżdied u l-partiti politiċi jiggwadanjaw fil-popolarità billi jesprimu sentimenti li huma sfaċċatament kontra r-Rom;

E.  billi jistgħu jiġu identifikati forom differenti ta' anti-Żingariżmu fil-ħidma u fil-funzjonament tal-awtoritajiet u l-istituzzjonijiet pubbliċi kważi fl-isferi u fil-livelli kollha fl-Istati Membri, u dan jimmanifesta ruħu l-aktar ta' spiss fin-nuqqas li r-Rom jingħataw aċċess indaqs jew kwalunkwe aċċess għall-utilitajiet u s-servizzi pubbliċi, iċ-ċaħda ta' drittijiet u trattament indaqs, l-ommissjoni tal-persuni Rom mit-tfassil ta' politika u l-proċessi ta' produzzjoni tal-għarfien, is-sottorappreżentanza tagħhom f'korpi uffiċjali fil-livelli kollha tas-soċjetà, il-ħolqien ta' programmi diskriminatorji u l-użu ħażin tal-opportunitajiet ta' finanzjament għat-titjib tal-ħajjiet tar-Rom;

F.  billi jista' saħansitra jiġi osservat anti-Żingariżmu involontarju fil-funzjonament tal-istituzzjonijiet tal-UE, peress li bosta programmi u fondi tal-UE li jista' jkollhom impatt pożittiv fuq il-kundizzjonijiet ta' għajxien u l-prospetti tal-ħajja tar-Rom ma jaslulhomx jew simbolikament jiddeżinjaw lir-Rom bħala wieħed mill-benefiċjarji tagħhom iżda ma jikkunsidrawx ir-realtajiet tagħhom u d-diskriminazzjoni li jiffaċċjaw;

G.  billi l-anti-Żingariżmu, minkejja li jista' ma jkunx konxju, jista' jintwera fl-acquis tal-UE, li sikwit jonqos milli jqis ir-realtajiet u l-isfidi tar-Rom, li, minħabba d-diskriminazzjoni li ġew sottomessi għaliha għal sekli sħaħ, ma jistgħux igawdu l-istess drittijiet u opportunitajiet, u l-istess livell ta' protezzjoni mogħti mill-acquis tal-UE liċ-ċittadini l-oħra tal-UE;

H.  billi hemm trattament paternalistiku persistenti fil-konfront tar-Rom, perċettibbli kemm fil-lingwa kif ukoll fl-azzjonijiet fis-soċjetà tagħna, li jenfasizza biss il-ħtieġa għall-"inklużjoni" jew l-"integrazzjoni" tar-Rom, meta, fil-fatt, hemm bżonn bidla fundamentali fl-approċċ; billi jeħtieġ jiġi żgurat l-aċċess tagħhom għad-drittijiet fundamentali u ċ-ċittadinanza, kif ukoll it-tgawdija sħiħa tagħhom;

I.  billi kontinwament issir referenza għar-Rom bħala poplu vulnerabbli, meta, fir-realtà, il-fatt li r-Rom jiġu mċaħħda mid-drittijiet tal-bniedem inaljenabbli tagħhom u mit-trattament u l-aċċess indaqs għall-assistenza soċjali, is-servizzi, l-informazzjoni, il-ġustizzja, l-edukazzjoni, il-kura tas-saħħa, l-impjieg, eċċ, jissuġġerixxi li huma l-istrutturi stabbiliti u mantnuti minn dawk fil-poter li huma diskriminatorji, u li jirrendu lir-Rom vulnerabbli; billi dan juri li l-awtoritajiet rilevanti injoraw ir-responsabbiltajiet tagħhom f'dak li għandu x'jaqsam mad-drittijiet tal-bniedem;

L-appartenenza u l-parteċipazzjoni

1.  Jenfasizza li sabiex jiġi miġġieled il-kunsens soċjetali subkonxju li jwassal għall-esklużjoni tar-Rom, jiġu miġġielda d-diskriminazzjoni u l-esklużjoni soċjali tagħhom, u jinqerdu l-istereotipi maħluqa u msaħħa permezz tal-letteratura popolari, il-midja, l-arti u l-lingwa matul is-sekli, huwa essenzjali li s-soċjetajiet inġenerali jiġu edukati dwar id-diversità tar-Rom, l-istorja u l-kultura tagħhom, u l-firxa u s-severità tal-anti-Żingariżmu li jiffaċċjaw fil-ħajja ta' kuljum; jistieden lill-Istati Membri, f'dan il-kuntest, jassumu responsabbiltà sħiħa għaċ-ċittadini Rom tagħhom u jniedu kampanji ta' sensibilizzazzjoni u sensitizzazzjoni intersezzjonali fit-tul;

2.  Iqis li l-parteċipazzjoni soċjali, ekonomika, politika u kulturali attiva u sinifikanti tar-Rom hija fundamentali fl-indirizzar effettiv tal-anti-Żingariżmu u fil-ħolqien tal-fiduċja reċiproka meħtieġa ħafna għall-benefiċċju tas-soċjetà kollha; jinnota r-responsabbiltà konġunta tal-Kummissjoni u l-Istati Membri f'dan ir-rigward; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, għaldaqstant, ifasslu strateġiji li jinkludu miżuri kemm proattivi kif ukoll reattivi abbażi ta' konsultazzjonijiet reali u sistematiċi ma' rappreżentanti tar-Rom u NGOs, u jinvolvuhom fit-tmexxija, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni ta' programmi u proġetti integrati mnedija fil-livelli kollha, inkluż fil-livell lokali; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jippromwovu l-ħolqien ta' organizzazzjonijiet ċivili u istituzzjonijiet pubbliċi Rom indipendenti u l-awtonomizzazzjoni ta' tmexxija Rom żagħżugħa u progressiva;

Ir-rikonċiljazzjoni u l-bini tal-fiduċja

3.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni, bil-ħsieb li tinħoloq il-fiduċja reċiproka essenzjali, twaqqaf kummissjoni għall-verità u r-rikonċiljazzjoni fil-livell tal-UE (fi ħdan strutturi eżistenti jew bħala korp separat) li tirrikonoxxi l-persekuzzjoni, l-esklużjoni u l-abbandun tar-Rom tul is-sekli, tiddokumentahom f'White Paper uffiċjali u tikkollabora mal-Parlament Ewropew u ma' esperti Rom fit-twettiq ta' dawn il-kompiti;

4.  Jistieden lill-Istati Membri joħolqu (fi ħdan l-istrutturi eżistenti jew bħala korp separat) kummissjonijiet għall-verità u r-rikonċiljazzjoni nazzjonali li jirrikonoxxu l-persekuzzjoni, l-esklużjoni u l-abbandun tar-Rom tul is-sekli waqt li jinvolvu membri parlamentari, uffiċjali tal-gvern, avukati, rappreżentanti tar-Rom, NGOs u organizzazzjonijiet lokali u jiddokumentaw dawn il-kwistjonijiet f'White Paper uffiċjali, u jħeġġeġ lill-Istati Membri jinkludu l-istorja tar-Rom fil-kurrikuli fl-iskejjel;

5.  Jistieden lill-Istati Membri jikkommemoraw il-vittmi tal-Olokawst tar-Rom, jiddedikaw it-2 ta' Awwissu bħala Jum ta' Tifkira tal-Olokawst tar-Rom u jagħtu restituzzjoni xierqa u immedjata lis-superstiti tal-Olokawst permezz ta' proċedura simplifikata, akkumpanjata minn kampanja ta' sensibilizzazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jinkludu lill-vittmi Rom fil-kommemorazzjonijiet tagħhom fis-27 ta' Jannar ta' kull sena biex jitfakkar il-Jum ta' Tifkira tal-Olokawst u jorganizzaw korsijiet ta' taħriġ volontarju għall-ħaddiema taċ-ċivil dwar l-Olokawst tar-Rom;

It-twettiq ta' kontrolli tal-prestazzjoni

6.  Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li, waqt li fl-Istati Membri qed jiġu implimentati diversi programmi mmirati, il-biċċa l-kbira tal-programmi prinċipali, fosthom dawk koperti mill-Fondi Strutturali, jonqsu milli jilħqu lil dawk l-aktar żvantaġġati, b'mod partikolari r-Rom; jistieden lill-Qorti tal-Awdituri, għalhekk, tivverifika l-prestazzjoni tal-programmi tal-UE, bħalma huma l-programmi tal-edukazzjoni u tal-impjiegi, pereżempju Erasmus+ u l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI), b'mod aktar dettaljat u fuq bażi regolari;

7.  Jistieden lill-Kummissjoni:

   tivvaluta l-programmi u l-opportunitajiet ta' finanzjament tal-UE biex tiddetermina jekk jissodisfawx ir-rekwiżit ta' nondiskriminazzjoni u parteċipazzjoni u, fejn meħtieġ, tieħu miżuri korrettivi mingħajr dewmien,
   tapplika skema ta' monitoraġġ u kontabbiltà finanzjarja robusta, fit-tul u ffukata fuq il-kwalità biex tivverifika l-prestazzjoni tal-Istati Membri fl-użu tal-programmi tal-UE,
   tinvolvi b'mod attiv lid-destinatarji tal-proġetti Rom fil-proċess ta' monitoraġġ u evalwazzjoni tagħhom b'mod effettiv u trasparenti,
   tiżgura li l-mekkaniżmu tal-ilmenti eżistenti jkun aktar aċċessibbli u trasparenti għar-residenti, l-NGOs u l-awtoritajiet biex tippermettilhom li jirrapportaw fondi u programmi tal-UE diskriminatorji;
   tissospendi l-finanzjament f'każijiet ta' użu ħażin tal-fondi tal-UE,
   tirriforma l-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (FSIE) sabiex jipprovdu appoġġ finanzjarju għall-ġlieda kontra l-anti-Żingariżmu b'mod aktar proattiv, u
   testendi l-programmi ta' finanzjament "L-Ewropa għaċ-Ċittadini" u "Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza" bir-rikonoxximent tar-rwol importanti tal-organizzazzjonijiet ta' sorveljanza tas-soċjetà ċivili u ta' partijiet ikkonċernati oħra fil-monitoraġġ tal-anti-Żingariżmu u tiżgura r-rispett tad-drittijiet fundamentali;

8.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri:

   jiżguraw li l-interventi rilevanti ffinanzjati mill-UE u li jista' jkollhom implikazzjonijiet għall-komunità Rom ikunu inklużivi u jiġġieldu s-segregazzjoni,
   jiżguraw li prattiki ta' segregazzjoni jkunu deskritti b'mod ċar u eklużi espliċitament mill-finanzjament;
   itejbu l-opportunitajiet ta' finanzjament sabiex jiġi żgurat li l-opportunitajiet ta' edukazzjoni u impjieg maħluqa jipprovdu soluzzjoni reali u sostenibbli għall-qgħad fit-tul, li hu neċessarju għal għajxien dinjituż;
   jiżguraw li r-riżorsi disponibbli kollha jintużaw b'mod effikaċi, u
   iżidu r-rata ta' assorbiment tal-fondi tal-UE f'konformità mal-prijoritajiet stabbiliti fl-Istrateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom;

9.  Jistieden lill-Istati Membri jżidu l-koordinazzjoni fost l-awtoritajiet lokali u nazzjonali biex jeliminaw l-ostakli amministrattivi u politiċi u jużaw il-fondi tal-UE b'mod effikaċi sabiex itejbu s-sitwazzjoni tal-persuni Rom, b'mod partikolari t-tfal;

10.  Ifakkar ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-2013 li ssostni li l-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-faqar u d-diskriminazzjoni, inkluża, fost l-oħrajn, l-integrazzjoni soċjoekonomika ta' komunitajiet emarġinati bħar-Rom, għandha tiġi ffaċilitata bl-allokazzjoni ta' mill-inqas 20 % tar-riżorsi totali tal-FSE f'kull Stat Membru għall-investiment fin-nies;

L-iżgurat ta' drittijiet indaqs u l-ġlieda kontra l-anti-Żingariżmu permezz tat-taħriġ

11.  Ifakkar li d-drittijiet tal-minoranzi u l-projbizzjoni tad-diskriminazzjoni jiffurmaw parti integrali mid-drittijiet fundamentali, u li bħala tali jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-valuri tal-UE li għandhom jiġu rispettati f'konformità mal-Artikolu 2 tat-TUE; ifakkar li l-UE tista' tieħu azzjoni jekk ikun hemm riskju ċar ta' ksur serju ta' dawk il-valuri min-naħa ta' Stat Membru, f'konformità mal-Artikolu 7 tat-TUE;

12.  Jistieden lill-Istati Membri, abbażi tar-rapporti allarmanti tal-NGOs u tal-organizzazzjonijiet ta' sorveljanza:

   jimplimentaw u jinfurzaw id-Direttiva 2000/43/KE sabiex jiġu evitati u eliminati l-forom kollha ta' diskriminazzjoni kontra r-Rom, u jiżguraw li r-regolamenti amministrattivi lokali ma jkunux diskriminatorji u ma jirriżultawx fi prattiki ta' segregazzjoni;
   jimplimentaw u jinfurzaw id-Deċiżjoni Qafas 2008/913/ĠAI peress li din tipprovdi l-mezzi biex il-ġlieda kontra r-retorika anti-Żingarista u l-vjolenza konta r-Rom tirnexxi;

13.  Jistieden lill-Kummissjoni tgħin lill-Istati Membri fit-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni tad-direttivi dwar it-trattament indaqs u tkompli tiftaħ proċedimenti ta' ksur kontra l-Istati Membri kollha, mingħajr eċċezzjoni, li jiksru, jew li jonqsu milli jittrasponu jew jimplimentaw direttivi dwar it-trattament indaqs, bħad-Direttiva dwar l-Ugwaljanza Razzjali (2000/43/KE), id-Direttiva dwar il-Moviment Liberu u r-Residenza (2004/38/KE)(11), id-Direttiva għad-Drittijiet tal-Vittmi (2012/29/UE), id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill (2008/913/ĠAI) dwar ir-razziżmu u l-ksenofobija, id-Direttiva dwar is-Servizzi tal-Media Awdjoviżiva(2010/13/EU)(12), kif ukoll id-Direttiva tal-Kunsill dwar it-trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa (2004/113/KE)(13) u dik dwar it-trattament ugwali fl-impjieg u fix-xogħol (2000/78/KE);

14.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill itemmu l-imblokk u jerġgħu jibdew in-negozjati dwar id-Direttiva kontra d-Diskriminazzjoni;

15.  Jikkundanna l-fatt li ċerti Stati Membri jiċħdu l-inugwaljanza taċ-ċittadini Rom tagħhom, in-nuqqas ta' rieda politika tagħhom li jirrimedjaw in-nuqqas li jiżguraw l-aċċess tal-poplu Rom għad-drittijiet fundamentali u għat-tgawdija tagħhom, u l-fatt li jitfgħu l-ħtija fuqhom għall-esklużjoni soċjali tagħhom ikkawżata mir-razziżmu strutturali;

16.  Jistieden lill-Istati Membri:

   jikkundannaw b'mod ċar u jissanzjonaw iċ-ċaħda tal-Olokawst tar-Rom, id-diskors ta' mibegħda u t-tfigħ inġust tal-ħtija – min-naħa tal-politiċi u l-uffiċjali pubbliċi fil-livelli kollha u fit-tipi ta' midja kollha – peress li dawn isaħħu direttament l-anti-Żingariżmu fis-soċjetà,
   jieħdu miżuri ulterjuri biex jimpedixxu, jikkundannaw u jikkumbattu d-diskors ta' mibegħda kontra r-Rom, anke permezz tad-djalogu kulturali,

17.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jintensifikaw il-ħidma tagħhom mal-NGOs biex jipprovdu l-aħjar taħriġ dwar kif jiġi miġġieled il-preġudizzju, kif ukoll dwar kampanji effikaċi ta' ġlieda kontra d-diskors ta' mibegħda permezz tal-immappjar tal-ħtiġijiet speċifiċi u t-talbiet tal-NGOs sħab f'dan ir-riġward; jistieden lill-Kummissjoni tniedi appell għall-monitoraġġ u r-rappurtar min-naħa tas-soċjetà ċivili fir-rigward tad-diskors ta' mibegħda, ir-reati ta' mibegħda u ċ-ċaħda tal-Olokawst fl-Istati Membri;

18.  Jistieden lill-President tiegħu jikkundanna u jissanzjona lill-Membri tal-PE li jużaw lingwaġġ diffamatorju, razzist jew ksenofobiku jew imġiba bħal din fil-Parlament;

19.  Jiddeplora l-ksur tad-dritt tar-Rom għall-moviment liberu; jistieden lill-Istati Membri jirrikonoxxu li l-prinċipji fundamentali tal-UE jridu japplikaw għaċ-ċittadini kollha tagħha, u li d-Direttiva dwar il-Moviment Liberu ma tippermettix tkeċċijiet kollettivi u kwalunkwe tip ta' tfassil ta' profili razzjali; jistieden lill-Istati Membri tal-oriġini jieħdu r-responsabbiltà tagħhom biex jiġġieldu l-faqar u l-esklużjoni taċ-ċittadini kollha tagħhom u jistieden ukoll lill-Istati Membri tal-wasla jżidu l-kooperazzjoni transfruntiera biex jiġġieldu d-diskriminazzjoni u l-isfruttament u jimpedixxu li l-esklużjoni tkompli fil-pajjiż tal-wasla;

20.  Jistieden lill-Istati Membri jindirizzaw il-preġudizzju kontra r-rifuġjati u l-applikanti għal asil li jkunu Rom fil-kuntest tal-migrazzjoni; ifakkar li l-Istati Membri jirċievu applikanti għal asil mill-pajjiżi Balkani tal-Punent li, f'termini numeriċi, jikkonsistu f'ħafna Rom mis-Serbja u mill-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, u li dan jista' jkun korrelatat mal-fatturi partikolari li jaffettwaw il-komunità Rom hemmhekk; jitlob l-inklużjoni ta' kapitolu speċifiku dwar il-persekuzzjoni minħabba l-anti-Żingariżmu fl-informazzjoni dwar il-pajjiż ta' oriġini fir-rigward tal-pajjiżi kkonċernati;

21.  Jesprimi t-tħassib profond tiegħu dwar l-għadd ta' persuni Rom apolidi fl-Ewropa, li jirriżulta fiċ-ċaħda totali tal-aċċess tagħhom għas-servizzi soċjali, edukattivi u ta' kura tas-saħħa u b'hekk jiġu mbuttati sal-marġni tas-soċjetà; jistieden lill-Istati Membri jtemmu l-apolidija u jiżguraw it-tgawdija tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem għal kulħadd;

22.  Jistieden lill-Istati Membri jwettqu r-reġistrazzjoni tat-twelid mingħajr diskriminazzjoni u jiżguraw l-identifikazzjoni taċ-ċittadini kollha tagħhom sabiex jiġi evitat li l-persuni Rom jiġu mċaħħda mill-aċċess għas-servizzi bażiċi essenzjali kollha; jistieden lill-Istati Membri jieħdu miżuri korrettivi immedjati biex tintemm ir-reġistrazzjoni diskriminatorja tat-twelid u, permezz tal-awtoritajiet lokali tagħhom, jieħdu passi attivi f'dan ir-rigward sabiex jiġi żgurat li kull tifel u tifla jiġu reġistrati; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta u twettaq monitoraġġ tas-sitwazzjoni fl-Istati Membri, tikkondividi l-aħjar prattiki dwar l-identifikazzjoni u l-protezzjoni ta' persuni li ċ-ċittadinanza tagħhom ma tkunx ġiet rikonoxxuta u li m'għandhomx aċċess għal dokumenti ta' identità, u tniedi kampanji ta' sensibilizzazzjoni dwar l-importanza tar-reġistrazzjoni tat-twelid;

23.  Jesprimi t-tħassib profond tiegħu dwar l-inugwaljanzi fl-aċċess tar-Rom għall-informazzjoni, is-servizzi u l-kura tas-saħħa, kif ukoll in-nuqqas serju ta' karti tal-assigurazzjoni tas-saħħa fost ir-Rom u l-abbuż razzjali li jġarrbu; jistieden lill-Istati Membri jieħdu miżuri effettivi biex ineħħu kwalunkwe ostaklu għall-aċċess għas-sistema tal-kura tas-saħħa; jitlob lill-Istati Membri jiżguraw, fejn meħtieġ, finanzjament għall-programmi ta' medjatur tal-kura tas-saħħa għar-Rom, iżidu s-sensibilizzazzjoni għall-kura tas-saħħa u jtejbu l-aċċess għat-tilqim u l-kura tas-saħħa preventiva fil-komunitajiet Rom;

24.  Jinsab allarmat mid-diskriminazzjoni tan-nisa Rom, li sikwit jitqiegħdu fi swali tal-maternità segregati u ta' standard baxx, u jiffaċċjaw abbuż fiżiku, traskuraġni, maltrattament jew trattament inadegwat min-naħa tal-persunal mediku meta jippruvaw jagħmlu użu minn servizzi tas-saħħa sesswali jew riproduttiva, u li sikwit ma jkollhomx aċċess għal skrinjar tas-saħħa mobbli; iħeġġeġ lill-Istati Membri joħolqu mekkaniżmu korrettiv u ta' monitoraġġ għal dan l-għan immedjatament, u jiżguraw li l-persunal mediku li jikser l-etika jinżamm responsabbli; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jtejbu l-isforzi biex irawmu bini ta' kapaċità sostenibbli u komprensiv fost in-nisa Rom, joħolqu strutturi speċjalizzati bħal punti tal-ikklerjar sabiex jipprovdu materjal ta' informazzjoni dwar is-saħħa mfassal apposta, u jipprovdu l-appoġġ meħtieġ għall-inizjattivi għas-saħħa tal-komunità;

25.  Jistieden lill-Istati Membri jagħtu prijorità lit-tfal waqt l-implimentazzjoni tal-qafas tal-UE għall-istrateġiji nazzjonali dwar ir-Rom, b'mod partikolari billi jipprovdu aċċess għas-servizzi tas-saħħa, kundizzjonijiet ta' għajxien dinjitużi u aċċess għall-edukazzjoni għat-tfal Rom; jenfasizza li l-ġlieda kontra l-illitteriżmu fost it-tfal Rom hija fundamentali għat-titjib fl-integrazzjoni u l-inklużjoni tal-persuni Rom, u dan jippermetti li l-ġenerazzjonijiet li jmiss itejbu l-aċċess tagħhom għall-impjieg;

26.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jikkundannaw l-isterilizzazzjoni furzata u jipprovdu kumpens għan-nisa Rom li jkunu ġew soġġetti għal sterilizzazzjoni sistemika u appoġġjata mill-istat, u jagħmlu apoloġija pubblika lill-vittmi ta' dan id-delitt kontra l-umanità;

27.  Jinsab profondament allarmat mill-fenomenu tat-tneħħija illegali tat-tfal Rom minn mal-ġenituri tagħhom; jistieden lill-Istati Membri jinvestigaw dawn il-każijiet mingħajr dewmien u jieħdu miżuri xierqa sabiex jiġu evitati sitwazzjonijiet bħal dawn;

28.  Jikkundanna l-fatt li l-Istati Membri naqsu milli jiżguraw li l-persuni Rom ikollhom aċċess indaqs għall-ġustizzja u l-ugwaljanza tagħhom quddiem il-liġi fl-għamla ta':

   nuqqas ta' ġustizzja jew proċeduri li jimxu inaċċettabbilment bil-mod fl-iżgurar tal-ġustizzja għall-vittmi tar-reati ta' mibegħda, speċjalment dawk imwettqa minn uffiċjali tal-pulizija,
   kriminalizzazzjoni sproporzjonata tar-Rom,
   ħidma żejda mill-pulizija (tfassil ta' profili etniċi, proċeduri ta' kontrolli u t-tiftix eċċessivi, perkwiżizzjonijiet inġustifikati f'insedjamenti Rom, sekwestru u qerda arbitrarji tal-proprjetà, użu eċċessiv tal-forza waqt arresti, theddid, trattament umiljanti, abbuż fiżiku, u ċ-ċaħda tad-drittijiet waqt l-interrogazzjoni u fil-kustodja tal-pulizija),
   u nuqqas ta' azzjoni min-naħa tal-pulizija fir-rigward ta' delitti mwettqa kontra r-Rom, bi ftit jew xejn għajnuna, protezzjoni (bħal f'każijiet ta' traffikar u għall-vittmi ta' vjolenza domestika) jew investigazzjoni fil-każijiet ta' delitti rapportati mir-Rom;

29.  Jistieden lill-Istati Membri:

   jiggarantixxu li ċ-ċittadini kollha jkunu ndaqs quddiem il-liġi, u b'hekk jiżguraw li kulħadd ikollu aċċess indaqs għall-ġustizzja u għad-drittijiet proċedurali,
   jipprovdu taħriġ intern obbligatorju lill-uffiċjali tal-infurzar tal-liġi u l-uffiċjali fis-sistema ġudizzjarja fil-livelli kollha li jkun ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem u orjentat lejn is-servizz,
   jinvestigaw, jistitwixxu proċedimenti legali u jipprovdu l-aħjar prattiki għall-identifikazzjoni u l-investigazzjoni tar-reati ta' mibegħda, inklużi dawk motivati speċifikament mill-anti-Żingariżmu,
   iwaqqfu unitajiet kontra r-reati ta' mibegħda b'għarfien ta' anti-Żingariżmu fil-korpi tal-pulizija,
   jinkoraġġixxu ħidma xierqa min-naħa tal-pulizija u, f'każijiet ta' kondotta ħażina tal-pulizija, japplikaw sanzjonijiet,
   jirreklutaw professjonisti tas-soluzzjoni tat-tilwim biex jaħdmu mal-pulizija,
   jinkoraġġixxu r-reklutaġġ attiv ta' persuni Rom bħala membri tal-korp tal-pulizija,
   jiżguraw li l-programmi ta' appoġġ għall-vittmi jindirizzaw il-ħtiġijiet speċifiċi tar-Rom u li tingħatalhom għajnuna meta jkunu qed jirrapportaw reati u jissottomettu lmenti,
   ikomplu u jestendu l-kamp ta' applikazzjoni ġeografika tal-JUSTROM, programm konġunt tal-Kummissjoni u l-Kunsill tal-Ewropa dwar l-aċċess għall-ġustizza tan-nisa Rom;
   jimplimentaw bis-sħiħ id-Direttiva tal-UE kontra t-traffikar u jsaħħu l-kooperazzjoni tal-pulizija u ġudizzjarja tagħhom fil-ġlieda kontra t-traffikar, u,
   jimplimentaw bis-sħiħ id-Direttiva 2011/93/UE(14) biex jimpedixxu u jikkumbattu l-abbuż u l-isfruttament sesswali tat-tfal u jipproteġu l-vittmi;

30.  Jistieden lill-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija (CEPOL) ikompli jagħti taħriġ fil-qasam tad-drittijiet fundamentali u s-sensitizzazzjoni intersezzjonali relatata tal-pulizija;

31.  Jinsab imħasseb ħafna dwar id-diskriminazzjoni mifruxa kontra r-Rom fil-qasam tal-akkomodazzjoni kkaratterizzat minn suq tal-kiri u tas-sjieda tal-proprjetà diskriminatorji, u sistema ta' akkomodazzjoni soċjali diskriminatorja, evizzjonijiet u demolizzjonijiet furzati tad-djar tar-Rom mingħajr il-forniment ta' akkomodazzjoni alternattiva adegwata, it-tqegħid tar-Rom f'kampijiet segregati u xelters ta' emerġenza maqtugħin mis-servizzi bażiċi, il-bini ta' ħitan madwar l-insedjamenti Rom, u n-nuqqas tal-awtoritajiet pubbliċi milli jiżguraw l-aċċess sħiħ ta' kuljum tal-persuni Rom għal ilma tal-vit tajjeb għax-xorb u għas-sistemi tad-drenaġġ;

32.  Jistieden lill-Istati Membri jieħdu miżuri effettivi biex jiżguraw it-trattament indaqs tar-Rom fl-aċċess għall-akkomodazzjoni u jagħmlu użu sħiħ mill-fondi tal-UE biex itejbu s-sitwazzjoni tal-akkomodazzjoni tar-Rom, b'mod partikolari billi jippromwovu d-desegregazzjoni, jeliminaw kwalunkwe segregazzjoni spazjali u jippromwovu l-iżvilupp lokali mmexxi mill-komunità u investiment territorjali integrat appoġġjat mill-FSIE; iħeġġeġ lill-Istati Membri jiżguraw l-aċċess għall-utilitajiet pubbliċi, bħall-ilma, l-elettriku u l-gass, kif ukoll l-infrastruttura għall-akkomodazzjoni f'konformità mar-rekwiżiti legali nazzjonali;

33.  jistieden lill-Kummissjoni tirrikonoxxi l-kompetenza tagħha fil-kuntest tal-iżgumbramenti furzati motivati mir-razziżmu; jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li l-evizzjonijiet furzati jkunu f'konformità sħiħa mal-liġi tal-Unjoni kif ukoll ma' obbligi internazzjonali oħra tad-drittijiet tal-bniedem, bħal dawk li joħorġ mill-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem; jitlob, barra minn hekk, żieda fl-għadd u d-disponibbiltà ta' esperti tad-desegregazzjoni fl-Istati Membri li huma l-aktar ikkonċernati sabiex jingħata appoġġ lill-awtoritajiet biex jiżguraw li l-fondi strutturali u ta' investiment Ewropej jippromwovu d-desegregazzjoni b'mod effettiv, u jitlob li jiġu allokati fondi mill-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FSE-FEŻR) għal miżuri ta' desegregazzjoni spazjali;

34.  Jilqa' l-inizjattivi proattivi li jfittxu li jtejbu s-sitwazzjoni tal-akkomodazzjoni tar-Rom fl-ibliet; jirrikonoxxi l-inizjattiva tal-Eurocities li tiġbor l-evidenza permezz ta' eżerċizzju ta' mmappjar li jesplora l-karatteristiċi tal-komunitajiet Rom li jgħixu fl-ibliet, l-isfidi li jiffaċċjaw u r-reazzjonijiet tal-ibliet fil-konfront tagħhom,

35.  Jiddeplora s-segregazzjoni skolastika persistenti, inkluża r-rappreżentanza żejda ta' tfal Rom fi "skejjel speċjali", skejjel għar-Rom biss, klassijiet separati, skejjel "kontejners", eċċ.; jistieden lill-Istati Membri jfasslu u jieħdu miżuri ta' desegregazzjoni skolastika speċifiċi u miżuri effikaċi oħra biex jiżguraw trattament indaqs u aċċess sħiħ għat-tfal Rom għal edukazzjoni ġenerali u ta' kwalità għolja u jiżguraw li t-tfal Rom kollha jtemmu, tal-inqas, l-edukazzjoni obbligatorja; jenfasizza, f'dan ir-rigward, l-importanza li jiġu esplorati r-raġunijiet tat-tluq bikri mill-iskola, b'mod partikolari r-rwol tal-anti-Żingariżmu f'dan il-fenomenu; jinkoraġġixxi lill-Istati Membri, barra minn hekk, jesploraw modi ġodda biex jingħalaq id-distakk edukattiv eżistenti permezz tat-tagħlim għall-adulti, l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, u t-tagħlim informali u mhux formali; jinsisti li dan għandu jsir filwaqt li tingħata attenzjoni wkoll għad-diskriminazzjoni intersezzjonali, bl-involviment ta' esperti Rom u medjaturi tal-iskejjel, u jiġu żgurati riżorsi adegwati għal dawn il-miżuri;

36.  Iqis allarmanti u inaċċettabbli d-diskriminazzjoni tar-Rom fil-qasam tal-impjieg, l-aktar ta' sikwit ikkaratterizzata minn qgħad fit-tul, kuntratti ta' żero sigħat, kundizzjonijiet ta' impjieg prekarji li huma nieqsa minn assigurazzjoni medika jew soċjali jew pensjonijiet, ostakli għas-suq tax-xogħol (li jeżistu anki għar-Rom b'edukazzjoni terzjarja) u n-nuqqas ta' possibbiltajiet ta' taħriġ mill-ġdid; iħeġġeġ lill-Istati Membri, għaldaqstant, jieħdu miżuri effikaċi biex jiżguraw it-trattament indaqs tar-Rom fl-aċċess għas-suq tax-xogħol u l-opportunitajiet ta' impjieg u jeqirdu ostakli diretti u indiretti, inkluża d-diskriminazzjoni;

37.  Jitlob lill-Istati Membri jikkollaboraw mas-settur privat biex jappoġġjaw opportunitajiet ta' taħriġ, impjieg u negozju għar-Rom, speċjalment fis-setturi teknoloġiċi li qed jikbru; jistieden lill-Istati Membri jesploraw b'mod ambizzjuż kif it-teknoloġiji l-ġodda jistgħu jassistu u jikkontribwixxu għall-inklużjoni soċjali u ekonomika tar-Rom u għall-ġlieda kontra l-anti-Żingariżmu; jenfasizza l-importanza tal-iżvilupp reġjonali għall-ħolqien ta' opportunitajiet sostenibbli ta' impjieg fir-reġjuni l-inqas żviluppati;

38.  Jistieden lill-Istati Membri jippromwovu politiki li taw prova ta' impatt pożittiv sinifikanti, bħat-taħriġ vokazzjonali u fuq il-post tax-xogħol, servizzi ta' konsulenza individwali, impjieg indipendenti, intraprenditorija soċjali u programmi tal-ewwel esperjenza ta' xogħol, sabiex titrawwem il-parteċipazzjoni tar-Rom fis-suq tax-xogħol u tiġi evitata t-trażmissjoni interġenerazzjonali tal-faqar fil-komunitajiet Rom;

39.  Jikkundanna l-forom numerużi u inkroċjati ta' diskriminazzjoni kontra r-Rom, li sikwit ikunu mgħottija jew moħbija; jisħaq li l-politiki mmirati lejn bażi waħda ta' diskriminazzjoni għandhom jagħtu attenzjoni lis-sitwazzjoni ta' gruppi speċifiċi li x'aktarx jisfaw vittmi ta' diskriminazzjoni fuq diversi livelli; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħtu attenzjoni speċjali lit-titjib tal-livell edukattiv, il-parteċipazzjoni, l-aċċess għall-impjiegi, l-akkomodazzjoni, il-kura tas-saħħa u l-prevenzjoni tad-diskriminazzjoni fil-każ tar-Rom li jiffaċċjaw diskriminazzjoni intersezzjonali u fuq diversi livelli, u jħeġġiġhom jinkludu programmi speċifiċi għalihom fil-Qafas tal-UE għall-Istrateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom wara l-2020;

40.  Jinnota bi tħassib li n-nisa Rom huma esposti għal diskriminazzjoni intersezzjonali u fuq diversi livelli, għax huma nisa u għax jappartjenu għall-grupp ta' minoranza etnika tar-Rom u għaldaqstant isibu ruħhom f'pożizzjoni żvantaġġata meta jiġu biex jipparteċipaw fis-soċjetà fil-livelli kollha u biex jiksbu aċċess għal servizzi u riżorsi bażiċi; jenfasizza li d-diskriminazzjoni hija saħansitra aktar akuta għan-nisa u l-bniet Rom li m'għandhomx dokumenti tal-identità; jenfasizza li t-tijib tas-sitwazzjoni tan-nisa u l-bniet Rom tirrikjedi politiki nondiskriminatorji speċifiċi u mmirati li jippermettu aċċess indaqs għall-impjieg u l-edukazzjoni, inkluż it-tagħlim tul il-ħajja, u li jiżguraw akkomodazzjoni ta' kwalità, li hija kruċjali għat-titjib tal-kundizzjonijiet ta' għajxien tagħhom u għall-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni;

41.  Jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li fl-Istrateġiji Nazzjonali tagħhom għall-Integrazzjoni tar-Rom ikun hemm kapitolu speċifiku dwar id-drittijiet tan-nisa u l-ugwaljanza bejn is-sessi, u li jiġu applikati miżuri ta' integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri f'kull taqsima tagħhom, b'mod partikolari fl-allokazzjoni tal-fondi, f'konformità mal-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar Qafas tal-UE għall-Istrateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom li jitolbu l-applikazzjoni ta' perspettiva tal-ġeneri fil-politiki u l-azzjonijiet kollha għall-avvanz tal-inklużjoni tar-Rom; jistieden lill-gvernijiet tal-Istati Membri u lill-awtoritajiet lokali jinvolvu lin-nisa Rom fit-tħejjija, l-implimentazzjoni, l-evalwazzjoni u l-monitoraġġ tal-Istrateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom; jenfasizza l-ħtieġa ta' data diżaggregata skont il-ġeneru li għandha tiġi miġbura sistematikament u analizzata regolarment, u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jevalwaw jekk il-politiki jkunux qed iġibu t-titjib mixtieq għan-nisa u l-bniet Rom, u jieħdu azzjoni jekk ikun hemm nuqqas ta' progress; jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja l-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-implimentazzjoni tal-aspetti kollha tal-Istrateġija Ewropa 2020 f'konformità mal-Istrateġija għall-Ugwaljanza bejn in-Nisa u l-Irġiel 2010-2015;

42.  Jistieden lill-Istati Membri jqisu l-isfidi partikolari li jħabbtu wiċċhom magħhom in-nisa u l-bniet Rom b'rabta maż-żwieġ bikri u furzat u ma' attakki fuq l-integrità fiżika tagħhom, u jħeġġeġ lill-Istati Membri jippromwovu u jappoġġjaw il-ġbir u t-tixrid tad-dejta dwar miżuri legali u oħrajn meħuda fil-livell nazzjonali biex jimpedixxu u jiġġieldu l-vjolenza fil-konfront tan-nisa u l-bniet Rom;

43.  Jinkoraġġixxi lin-negozji u lill-awtoritajiet lokali joħolqu skemi ta' taħriġ u opportunitajiet ta' xogħol għan-nisa Rom;

44.  Jistieden lill-gvernijiet jinkoraġġixxu u jappoġġjaw il-parteċipazzjoni effettiva tan-nisa Rom fil-ħajja pubblika u politika;

45.  Iqis li l-korpi ta' ugwaljanza huma essenzjali biex jinfurmaw lir-Rom dwar id-drittijiet tagħhom, jgħinuhom fl-eżerċizzju tad-drittijiet tagħhom u jirrappurtaw id-diskriminazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jistabbilixxu standards li jiżguraw setgħat u riżorsi adegwati għall-korpi ta' ugwaljanza biex iwettqu monitoraġġ u jaġixxu f'każijiet ta' anti-Żingariżmu; jistieden lill-Istati Membri jappoġġjaw il-ħidma u l-kapaċità istituzzjonali tal-korpi ta' ugwaljanza għall-promozzjoni tat-trattament indaqs billi jagħtuhom riżorsi adegwati biex ikunu jistgħu jipprovdu assistenza legali u ġudizzjarja effikaċi u jsaħħu l-ħidma tagħhom bl-għajnuna ta' konsulenti legali biex jiffaċilitaw ir-rappurtar ta' abbużi;

46.  Jinsab imħasseb dwar il-livell baxx ta' parteċipazzjoni tal-persuni Rom bħala interlokuturi mal-gvernijiet lokali, reġjonali u nazzjonali jew bħala rappreżentanti eletti f'tali gvernijiet u dwar il-fatt li l-gvernijiet naqsu milli jiggarantixxu li r-Rom jeżerċitaw ċittadinanza sħiħa; jirrikonoxxi r-rwol kruċjali tas-soċjetà ċivili f'dan ir-rigward; jitlob kooperazzjoni usa' fost l-awtoritajiet nazzjonali u lokali kkonċernati, l-UE, il-Kunsill tal-Ewropa u l-NGOs; jinkoraġġixxi lill-istituzzjonijiet u l-partiti politiċi tal-UE u tal-Istati Membri jippromwovu l-parteċipazzjoni politika u l-awtonomizzazzjoni tar-Rom u r-reklutaġġ tagħhom fl-amministrazzjonijiet pubbliċi; jitlob programmi ta' awtonomizzazzjoni għar-Rom, inklużi programmi mmirati biex iżidu u jiżguraw il-parteċipazzjoni fit-tul tar-Rom minn perspettiva intersezzjonali bħala rappreżentanti tal-gvernijiet lokali, reġjonali u nazzjonali; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu azzjoni biex jiżguraw li tissaħħaħ il-parteċipazzjoni tan-nisa Rom fit-tfassil tal-politika u t-teħid tad-deċiżjonijiet;

47.  Jistieden lill-Istati Membri jipprovdu korsijiet ta' taħriġ obbligatorji, prattiċi u intersezzjonali relatati mad-drittijiet fundamentali u n-nondiskriminazzjoni lill-uffiċjali pubbliċi kollha, li għandhom responsabbiltajiet x'jassumu u li għandhom rwol prinċipali fl-implimentazzjoni korretta tal-leġiżlazzjoni tal-UE u tal-Istati Membri, sabiex ikunu mgħammra bl-għarfien u l-ħiliet meħtieġa biex ikunu jistgħu jaqdu liċ-ċittadini kollha minn perspettiva bbażata fuq id-drittijiet tal-bniedem;

48.  Jistieden lill-Istati Membri, fid-dawl tas-setgħa li għandha l-midja li tinfluwenza l-perċezzjoni tal-minoranzi etniċi min-naħa tal-pubbliku:

   jipprovdu taħriġ obbligatorju lil dawk li jaħdmu fix-xandir pubbliku u fil-midja biex jgħollu l-livell ta' sensibilizzazzjoni tagħhom dwar l-isfidi u d-diskriminazzjoni li jħabbtu wiċċhom magħhom ir-Rom u dwar l-istereotipi li jagħmlu l-ħsara,
   jippromwovu r-reklutaġġ tar-Rom fix-xandir pubbliku, u
   jippromwovu r-rappreżentanza tar-Rom fil-bordijiet tax-xandir pubbliku;

49.  Jinkoraġġixxi lill-Istati Membri – sabiex l-anti-Zingariżmu jieqaf darba għal dejjem – jinkludu korsijiet ta' taħriġ obbligatorji fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem, iċ-ċittadinanza demokratika u l-litteriżmu politiku fil-kurrikuli tal-iskejjel fil-livelli kollha sabiex tintemm l-insikurezza tal-identità tal-persuni Rom u tissaħħaħ il-fiduċja tagħhom fihom infushom u l-kapaċità li jeżerċitaw u jitolbu l-ugwaljanza fir-rigward ta' drittijiethom;

50.  Jesprimi t-tħassib profond tiegħu dwar it-tnaqqis li qed isir fis-settur pubbliku, li affettwa drammatikament l-attivitajiet tal-Istat kif ukoll tal-NGOs iffinanzjati mill-Istat fil-promozzjoni tal-ugwaljanza għall-persuni Rom u llimita l-firxa ta' dawn il-proġetti; jenfasizza li l-Istat u l-istituzzjonijiet tiegħu għandhom rwol fundamentali fil-promozzjoni tal-ugwaljanza, li ma jistax jiġi sostitwit;

Strateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom

51.  Jinnota bi tħassib li l-isforzi u l-mezzi finanzjarji li ġew investiti, kif ukoll id-diversi programmi u fondi Ewropej u nazzjonali li indirizzaw il-komunità Rom, ma kkontribwewx b'mod sinifikanti għat-titjib tal-kundizzjonijiet tal-għajxien tagħhom u ma mexxewx 'il quddiem l-integrazzjoni tar-Rom, b'mod partikolari fil-livell lokali; jistieden lill-Istati Membri, għalhekk, għall-fini tal-ġlieda kontra l-emarġinazzjoni, id-diskriminazzjoni u l-esklużjoni tar-Rom, u bil-ħsieb li jitmexxa 'l quddiem il-proċess ta' integrazzjoni tar-Rom u l-ġlieda kontra l-anti-Żingariżmu:

   ikunu ambizzjużi fil-ħolqien tal-Istrateġiji Nazzjonali tagħhom għall-Integrazzjoni tar-Rom, iwettqu aktar riċerka dwar prattiki lokali u programmi ta' suċċess bl-involviment attiv tar-Rom sabiex joħorġu fil-beraħ is-sitwazzjoni tagħhom u r-realtajiet u l-isfidi li jiffaċċjaw, u jagħtu attenzjoni speċjali lill-anti-Żingariżmu u l-konsegwenzi tiegħu bil-għan li jiġi żviluppat approċċ imtejjeb, komprensiv u olistiku għall-kwistjoni u b'hekk mhux biss jiġi indirizzat l-aspett ekonomiku u soċjali, iżda jiġi anke miġġieled ir-razziżmu, filwaqt li ssir ħidma fuq il-fiduċja reċiproka,
   jimplimentaw bis-sħiħ l-Istrateġiji Nazzjonali tagħhom għall-Integrazzjoni tar-Rom;
   jevalwaw l-effikaċja tagħhom u jaġġornawhom regolarment, kif ukoll jiddefinixxu azzjonijiet ċari u miżuri mfassla apposta u jiffissaw miri u objettivi li jistgħu jitkejlu,
   jaħdmu mill-qrib ma' kull parti kkonċernata, inklużi l-entitajiet reġjonali u lokali, l-akkademiċi, l-organizzazzjonijiet lokali u l-NGOs, u jinvolvu lir-Rom b'mod attiv,
   jiżviluppaw ulterjorment il-ġbir tad-data u metodoloġiji ta' monitoraġġ u rapportar ta' natura finanzjarja u orjentati lejn il-kwalità bbażati fuq il-ħidma fil-post, peress li dawn jappoġġjaw politiki effikaċi bbażati fuq l-evidenza u jistgħu jikkontribwixxu għat-titjib tal-effikaċja tal-istrateġiji, l-azzjonijiet u l-miżuri meħuda u jidentifikaw għaliex il-programmi u l-istrateġiji ma jġibux ir-riżultati tant mistennija,
   jawtonomizzaw il-Punti ta' Kuntatt nazzjonali tar-Rom billi jiġi żgurat li jkollhom mandat adegwat, ir-riżorsi meħtieġa u kundizzjonijiet tax-xogħol xierqa sabiex iwettqu l-kompiti ta' koordinazzjoni tagħhom;

Il-prijoritizzazzjoni tal-anti-Żingariżmu għat-titjib tal-istrateġija ta' wara l-2020

52.  Jilqa' l-isforzi li saru, u l-firxa wiesgħa ta' mekkaniżmi u fondi utli żviluppati mill-Kummissjoni biex titrawwem l-inklużjoni soċjali u ekonomika tar-Rom u l-fatt li din varat Qafas tal-UE għal Strateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom sal-2020, li jistieden lill-Istati Membri jadottaw strateġiji nazzjonali;

53.  Jistieden lill-Kummissjoni:

   ittejjeb il-Qafas tal-UE għall-Istrateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom wara l-2020, billi tibni fuq il-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti tal-Awdituri, l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA), l-NGOs, l-organizzazzjonijiet ta' sorveljanza u l-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha, biex ikun hemm approċċ aħjar, aġġornat u saħansitra aktar komprensiv,
   tqiegħed l-anti-Żingariżmu fil-qofol tal-Qafas tal-UE wara l-2020 – flimkien mal-inklużjoni soċjali – u tintroduċi indikaturi antidiskriminatorji fl-oqsma tal-edukazzjoni, l-impjiegi, l-akkomodazzjoni, is-saħħa, eċċ., peress li l-anti-Żingariżmu jimmina s-suċċess tal-implimentazzjoni tal-Istrateġiji Nazzjonali għall-Integrazzjoni tar-Rom;
   tittratta l-anti-Żingariżmu bħala kwistjoni orizzontali, u tiżviluppa – bi sħubija mal-Istati Membri, l-FRA u l-NGOs – inventarju ta' passi prattiċi biex l-Istati Membri jiġġieldu l-anti-Żingariżmu;
   tiffinalizza t-Task Force għar-Rom tas-servizzi rilevanti tal-Kummissjoni billi tistabbilixxi, fil-livell tal-Kummissarji, tim ta' proġett dwar il-kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mar-Rom, li jlaqqa' flimkien il-Kummissarji rilevanti kollha li jaħdmu fil-qasam tad-drittijiet indaqs u n-nondiskriminazzjoni, iċ-ċittadinanza, id-drittijiet soċjali, l-impjiegi, l-edukazzjoni u l-kultura, is-saħħa, l-akkomodazzjoni, u d-dimensjoni esterna tagħhom, sabiex jiggarantixxu l-ħolqien ta' fondi u programmi tal-UE nondiskriminatorji u komplementari;
   issaħħaħ u tikkomplementa l-ħidma tal-unità tal-Kummissjoni responsabbli mill-koordinazzjoni ta' kwistjonijiet marbuta man-nondiskriminazzjoni u r-Rom bit-tisħiħ tat-tim, l-allokazzjoni ta' riżorsi adegwati u r-reklutaġġ ta' aktar persunal sabiex ikun hemm biżżejjed kapaċitajiet biex jiġi miġġieled l-anti-Żingariżmu, titqajjem kuxjenza dwar l-Olokawst tar-Rom u titrawwem it-Tifkira tal-Olokawst;

54.  Jistieden lill-istituzzjonijiet tal-UE jinkorporaw id-drittijiet tar-Rom fil-kuntest tar-relazzjonijiet esterni; jinsisti bil-qawwa fuq il-bżonn tal-ġlieda kontra l-anti-Żingariżmu u l-promozzjoni tad-drittijiet tar-Rom fil-pajjiżi kandidati u potenzjalment kandidati;

55.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jadottaw u jxerrdu attivament id-definizzjoni operattiva ta' anti-Żingariżmu mogħtija mill-ECRI sabiex l-awtoritajiet statali jingħataw gwida ċara;

56.  Jistieden lill-gruppi politiċi kollha fil-Parlament u lill-partiti politiċi kollha fl-Istati Membri jirrispettaw il-karta riveduta tal-partiti politiċi Ewropej għal soċjetà nonrazzista u jitlobhom iġeddu l-impenn tagħhom regolarment u jikkundannaw u jissanzjonaw id-diskors ta' mibegħda;

57.  Jistieden lill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali tħejji studju dwar l-anti-Żingariżmu fl-UE u fil-pajjiżi kandidati, tiffoka fuq l-anti-Żingariżmu fil-ħidma tagħha dwar il-kwistjonijiet tar-Rom u tissorveljah fl-oqsma rilevanti kollha;

o
o   o

58.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri u tal-pajjiżi kandidati, lill-Kunsill tal-Ewropa u lin-Nazzjonijiet Uniti.

(1) ĠU L 180, 19.7.2000, p. 22.
(2) ĠU L 303, 2.12.2000, p. 16.
(3) ĠU L 315, 14.11.2012, p. 57.
(4) ĠU L 166, 30.4.2004, p. 1.
(5) ĠU L 328, 6.12.2008, p. 55.
(6) ĠU C 4 E, 7.1.2011, p. 7; ĠU C 308 E, 20.10.2011, p. 73; ĠU C 199 E, 7.7.2012, p. 112; ĠU C 468, 15.12.2016, p. 36; ĠU C 468, 15.12.2016, p. 157.
(7) ĠU C 328, 6.9.2016, p. 4.
(8) Testi adottati, P8_TA(2016)0485.
(9) Ir-Rakkomandazzjoni ta' Politika Ġenerali Nru 13 tal-ECRI dwar "Combating Anti-Gypsyism and Discrimination against Roma" ("Il-Ġlieda kontra l-Anti-Żingariżmu u d-Diskriminazzjoni kontra r-Rom").
(10) Xi drabi l-anti-Żingariżmu jiġi definit b'mod differenti u fid-diversi Stati Membri tista' ssir referenza għalih b'terminu xi ftit differenti, bħal "Antiziganismus" (bil-Ġermaniż).
(11) ĠU L 158, 30.4.2004, p. 77.
(12) ĠU L 95, 15.4.2010, p. 1.
(13) ĠU L 373, 21.12.2004, p. 37.
(14) ĠU L 335, 17.12.2011, p. 1.

Avviż legali