Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2017. gada 14. novembris - StrasbūraGalīgā redakcija
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2017/004 IT/Almaviva
 Dzīvību glābšana: autotransporta drošības uzlabošana ES
 Teritoriālās tipoloģijas ***I
 Profesionālās kvalifikācijas atzīšana kuģošanā iekšējos ūdeņos ***I
 Sadarbība starp valstu iestādēm, kas atbild par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību aizsardzības jomā ***I
 Kohēzijas politikas instrumentu izmantošana reģionos demogrāfisko pārmaiņu problēmas risināšanai
 Rīcības plāns par finanšu pakalpojumiem privātpersonām, vidējiem un mazajiem uzņēmumiem
Teksti
Galīgā redakcija (153 kb)
Juridisks paziņojums