Seznam 
Přijaté texty
Středa, 15. listopadu 2017 - ŠtrasburkKonečné znění
Doba pro přijetí aktů v přenesené pravomoci ***I
 Jmenování člena Účetního dvora – Karel Pinxten
 Jmenování člena Účetního dvora – Pietro Russo
 Jmenování člena Účetního dvora – Hannu Takkula
 Jmenování člena Účetního dvora – Baudilio Tomé Muguruza
 Jmenování člena Účetního dvora – Bettina Jakobsen
 Jmenování člena Účetního dvora – João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo
 Jmenování člena Účetního dvora – Iliana Ivanova
 Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU ***I
 Právní stát na Maltě
 Vícestranná jednání s ohledem na 11. zasedání Konference ministrů Světové obchodní organizace (WTO)
 Východního partnerství: summit v listopadu 2017
 Akční plán pro přírodu, lidi a hospodářství
 Stav právního státu a demokracie v Polsku

Doba pro přijetí aktů v přenesené pravomoci ***I
PDF 397kWORD 44k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2017 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2010/40/EU, pokud jde o dobu pro přijetí aktů v přenesené pravomoci (COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD))
P8_TA(2017)0429A8-0332/2017

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0136),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 91 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0116/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 5. července 2017(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 27. října 2017 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0332/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. listopadu 2017 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/..., kterým se mění směrnice 2010/40/EU, pokud jde o dobu pro přijímání aktů v přenesené pravomoci

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí (EU) 2017/2380.)

(1) Úř. věst. C 345, 13.10.2017, s. 67.


Jmenování člena Účetního dvora – Karel Pinxten
PDF 311kWORD 41k
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2017 o návrhu na jmenování Karla Pinxtena členem Účetního dvora (C8-0328/2017 – 2017/0812(NLE))
P8_TA(2017)0430A8-0336/2017

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 286 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C8-0328/2017),

–  s ohledem na článek 121 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0336/2017),

A.  vzhledem k tomu, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu zhodnotil kvalifikaci navrhovaného kandidáta, zejména s ohledem na podmínky uvedené v čl. 286 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

B.  vzhledem k tomu, že na své schůzi dne 19. října 2017 vyslechl Výbor pro rozpočtovou kontrolu kandidáta Rady na člena Účetního dvora;

1.  vydává záporné stanovisko k návrhu Rady jmenovat Karla Pinxtena členem Účetního dvora;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a pro informaci Účetnímu dvoru, jakož i ostatním orgánům a institucím Evropské unie a kontrolním institucím členských států.


Jmenování člena Účetního dvora – Pietro Russo
PDF 309kWORD 41k
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2017 o návrhu na jmenování Pietra Russa členem Účetního dvora (C8-0329/2017 – 2017/0813(NLE))
P8_TA(2017)0431A8-0337/2017

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 286 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C8-0329/2017),

–  s ohledem na článek 121 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0337/2017),

A.  vzhledem k tomu, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu zhodnotil kvalifikaci navrhovaného kandidáta, zejména s ohledem na podmínky uvedené v čl. 286 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

B.  vzhledem k tomu, že na své schůzi dne 19. října 2017 vyslechl Výbor pro rozpočtovou kontrolu kandidáta Rady na člena Účetního dvora;

1.  vydává kladné stanovisko k návrhu Rady jmenovat Pietra Russa členem Účetního dvora;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a pro informaci Účetnímu dvoru, jakož i ostatním orgánům a institucím Evropské unie a kontrolním institucím členských států.


Jmenování člena Účetního dvora – Hannu Takkula
PDF 310kWORD 41k
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2017 o návrhu na jmenování Hannua Takkuly členem Účetního dvora (C8-0330/2017 – 2017/0814(NLE))
P8_TA(2017)0432A8-0338/2017

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 286 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C8‑0330/2017),

–  s ohledem na článek 121 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0338/2017),

A.  vzhledem k tomu, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu zhodnotil kvalifikaci navrhovaného kandidáta, zejména s ohledem na podmínky uvedené v čl. 286 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

B.  vzhledem k tomu, že na své schůzi dne 19. října 2017 vyslechl Výbor pro rozpočtovou kontrolu kandidáta Rady na člena Účetního dvora;

1.  vydává kladné stanovisko k návrhu Rady jmenovat Hannua Takkulu členem Účetního dvora;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a pro informaci Účetnímu dvoru, jakož i ostatním orgánům a institucím Evropské unie a kontrolním institucím členských států.


Jmenování člena Účetního dvora – Baudilio Tomé Muguruza
PDF 310kWORD 41k
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2017 o návrhu na jmenování Baudilia Tomého Muguruzy členem Účetního dvora (C8-0331/2017 – 2017/0815(NLE))
P8_TA(2017)0433A8-0342/2017

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 286 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C8-0331/2017),

–  s ohledem na článek 121 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0342/2017),

A.  vzhledem k tomu, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu zhodnotil kvalifikaci navrhovaného kandidáta, zejména s ohledem na podmínky uvedené v čl. 286 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

B.  vzhledem k tomu, že na své schůzi dne 26. října 2017 vyslechl Výbor pro rozpočtovou kontrolu kandidáta Rady na člena Účetního dvora;

1.  vydává kladné stanovisko k návrhu Rady jmenovat Baudilia Tomého Muguruzu členem Účetního dvora;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a pro informaci Účetnímu dvoru, jakož i ostatním orgánům a institucím Evropské unie a kontrolním institucím členských států.


Jmenování člena Účetního dvora – Bettina Jakobsen
PDF 310kWORD 43k
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2017 o návrhu na jmenování Bettiny Jakobsenové členkou Účetního dvora (C8-0332/2017 – 2017/0816(NLE))
P8_TA(2017)0434A8-0341/2017

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 286 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C8-0332/2017),

–  s ohledem na článek 121 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0341/2017),

A.  vzhledem k tomu, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu zhodnotil kvalifikaci navrhované kandidátky, zejména s ohledem na podmínky uvedené v čl. 286 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

B.  vzhledem k tomu, že na své schůzi dne 26. října 2017 vyslechl Výbor pro rozpočtovou kontrolu kandidátku Rady na členku Účetního dvora;

1.  vydává kladné stanovisko k návrhu Rady jmenovat Bettinu Jakobsenovou členkou Účetního dvora;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a pro informaci Účetnímu dvoru, jakož i ostatním orgánům a institucím Evropské unie a kontrolním institucím členských států.


Jmenování člena Účetního dvora – João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo
PDF 315kWORD 41k
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2017 o návrhu na jmenování Joãa Alexandra Tavarese Gonçalvese de Figueiredo členem Účetního dvora (C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE))
P8_TA(2017)0435A8-0343/2017

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 286 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C8‑0333/2017),

–  s ohledem na článek 121 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0343/2017),

A.  vzhledem k tomu, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu zhodnotil kvalifikaci navrhovaného kandidáta, zejména s ohledem na podmínky uvedené v čl. 286 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

B.  vzhledem k tomu, že na své schůzi dne 26. října 2017 vyslechl Výbor pro rozpočtovou kontrolu kandidáta Rady na člena Účetního dvora;

1.  vydává kladné stanovisko k návrhu Rady jmenovat Joãa Alexandra Tavarese Gonçalvese de Figueiredo členem Účetního dvora;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a pro informaci Účetnímu dvoru, jakož i ostatním orgánům a institucím Evropské unie a kontrolním institucím členských států.


Jmenování člena Účetního dvora – Iliana Ivanova
PDF 309kWORD 41k
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2017 o návrhu na jmenování Iliany Ivanovové členkou Účetního dvora (C8-0334/2017 – 2017/0818(NLE))
P8_TA(2017)0436A8-0344/2017

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 286 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C8-0334/2017),

–  s ohledem na článek 121 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0344/2017),

A.  vzhledem k tomu, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu zhodnotil kvalifikaci navrhované kandidátky, zejména s ohledem na podmínky uvedené v čl. 286 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

B.  vzhledem k tomu, že na své schůzi dne 26. října 2017 vyslechl Výbor pro rozpočtovou kontrolu kandidátku Rady na členku Účetního dvora;

1.  vydává kladné stanovisko k návrhu Rady jmenovat Ilianu Ivanovovou členkou Účetního dvora;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a pro informaci Účetnímu dvoru, jakož i ostatním orgánům a institucím Evropské unie a kontrolním institucím členských států.


Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU ***I
PDF 411kWORD 44k
Usnesení
Text
Příloha
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2017 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))
P8_TA(2017)0437A8-0236/2017

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2016)0721),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0456/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. května 2016 o statusu tržního hospodářství Číny(1),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 11. října 2017 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci a stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0236/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. listopadu 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/…, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2017/2321.)

PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Prohlášení Komise týkající se přechodu na nový systém

Komise připomíná, že cílem nové metodiky je zachovat trvalou ochranu výrobního odvětví Unie proti nekalým obchodním praktikám, zvláště těm, jež vyplývají z podstatného zkreslení trhu. V tomto ohledu Komise zajistí, že výrobnímu odvětví Unie nevznikne žádná dodatečná zátěž, bude-li požadovat ochranu na základě antidumpingového nástroje, zejména v rámci případných žádostí o přezkum před pozbytím platnosti podaných po vstupu nové metodiky v platnost.

Prohlášení Komise týkající se článku 23 a spolupráce s Evropským parlamentem a Radou

Komise bude Evropský parlament a Radu informovat vždy, když bude mít v úmyslu vydat či aktualizovat zprávu podle čl. 2 odst. 6a písm. c) základního nařízení. Oznámí-li Evropský parlament nebo Rada Komisi, že se domnívají, že podmínky pro vydání nebo aktualizaci zprávy podle čl. 2 odst. 6a písm. c) základního nařízení jsou splněny, podnikne Komise náležité kroky a bude o nich Evropský parlament a Radu odpovídajícím způsobem informovat.

Prohlášení Komise týkající se zpráv podle čl. 2 odst. 6a písm. c) základního nařízení

Komise urychleně využije možnosti stanovené v čl. 2 odst. 6a písm. c) základního nařízení k vydání zpráv o podstatných zkresleních, tak aby zúčastněné strany měly tyto zprávy k dispozici při přípravě podání, na která se mohou ustanovení čl. 2 odst. 6a vztahovat. Zúčastněným stranám poskytne informace ohledně využití těchto zpráv.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2016)0223.


Právní stát na Maltě
PDF 438kWORD 53k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2017 o právním státě na Maltě (2017/2935(RSP))
P8_TA(2017)0438B8-0597/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 2, 4, 5, 6, 9 a 10 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

–  s ohledem na článek 20 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na články 6, 7, 8, 10, 11, 12 a 47 Listiny základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech (EÚLP) a příslušnou judikaturu Evropského soudu pro lidská práva,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2014 o občanství EU na prodej(1),

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv a četné smlouvy OSN týkající se lidských práv, jež jsou závazné pro všechny členské státy,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. března 2014 s názvem „Nový postup EU pro posílení právního státu“ (COM(2014)0158),

–  s ohledem na diskusi v plénu o svobodě sdělovacích prostředků na Maltě, která se konala dne 24. října 2017,

–  s ohledem na odhalení Mezinárodního konsorcia investigativních novinářů a sítě pro evropskou investigativní spolupráci (European Investigative Collaborations) v souvislosti s kauzami Panama PapersMalta Files,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2016 obsahující doporučení Komisi o vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 24. října 2017 k legitimním opatřením na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu při zveřejňování důvěrných informací společností a veřejných orgánů(3),

–  s ohledem na zprávu a doporučení vyšetřovacího výboru pro prošetření údajných porušení a nesprávného úředního postupu při uplatňování právních předpisů Unie v souvislosti s praním peněz, vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovými úniky (výbor PANA) a na přílohu k této zprávě o pracovní cestě výboru PANA na Maltu,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, a vzhledem k tomu, že tyto hodnoty jsou všeobecné a společné všem členským státům;

B.  vzhledem k tomu, že Listina základních práv Evropské unie je součástí primárního práva EU; vzhledem k tomu, že svoboda projevu a svoboda a pluralita sdělovacích prostředků jsou zakotveny v článku 11 Listiny základních práv EU a v článku 10 EÚLP; vzhledem k tomu, že v souladu s článkem 2, čl. 3 odst. 1 a článkem 7 Smlouvy o EU může Unie jednat v zájmu ochrany společných hodnot, na nichž je založena; vzhledem k tomu, že mechanismus v oblasti právního státu by měl být uplatňován u všech členských států se stejným důrazem;

C.  vzhledem k tomu, že EU je ústavním systémem, který funguje na základě předpokladu vzájemné důvěry zejména v to, že členské státy budou jednat ve shodě s demokracií, právním státem a základními právy;

D.  vzhledem k tomu, že nezávislost soudnictví je zakotvena v článku 47 Listiny základních práv a článku 6 EÚLP a že představuje nezbytný požadavek demokratické zásady dělby moci;

E.  vzhledem k tomu, že dne 16. října 2017 byla při bombovém útoku zavražděna maltská investigativní novinářka a blogerka Daphne Caruanová Galiziová, která bojovala proti korupci;

F.  vzhledem k tomu, že po této vraždě se na Maltě konaly pouliční demonstrace a protestní akce občanské společnosti volající po spravedlnosti, veřejné odpovědnosti a dodržování zásad právního státu;

G.  vzhledem k tomu, že Observatoř pro pluralitu sdělovacích prostředků (MPM) ve své zprávě o Maltě za rok 2016 konstatovala střední riziko (blížící se vysokému riziku) pro tržní pluralitu a politickou nezávislost a určila faktory, které toto riziko ještě zvyšují v důsledku nedostatečných údajů o mediálním trhu, slabé ochrany a autocenzury novinářů, ohrožení redakční nezávislosti, přímého politického vlastnictví sdělovacích prostředků a absence politiky pro mediální gramotnost(4);

H.  vzhledem k tomu, že ve světovém indexu svobody tisku za rok 2017 (zveřejňovaný Reportéry bez hranic) jsou maltské zákony o pomluvě, které ukládají peněžní tresty nebo trest odnětí svobody a jsou široce využívány zejména politiky vůči novinářům, označeny za klíčový faktor omezující svobodu projevu na Maltě(5);

I.  vzhledem k tomu, že maltský parlament právě projednává zákon navržený maltskou vládou, který ruší kriminalizaci pomluvy a zavádí ad hoc zákaz jakékoli formy příkazů k předběžnému zadržení nebo zatýkacích rozkazů za činy urážky na cti nebo pomluvy podle kteréhokoli zákona(6);

J.  vzhledem k tomu, že Daphne Caruanová Galiziová čelila mnoha obviněním z pomluvy, která proti její osobě vznesli politici z celého maltského politického spektra;

K.  vzhledem k tomu, že v letošním roce byly soudním příkazem zmrazeny bankovní účty paní Caruanové Galiziové na základě předběžného příkazu soudu v souvislosti s případem pomluvy, s nímž se na soud obrátil jeden ministr vlády, a to předtím, než byl tento soudní případ uzavřen;

L.  vzhledem k tomu, že maltské sdělovací prostředky informovaly o tom, že na ně Pilatus Bank, která je hlavním aktérem údajného praní peněz, vyvíjí silný nátlak, aby stáhly všechny články, které se jí týkají; vzhledem k tomu, že Pilatus Bank již proti maltským sdělovacím prostředkům vznesla žalobu v USA za poškození dobré pověsti; vzhledem k tomu, že uniklá zpráva maltské finanční zpravodajské a analytické jednotky (FIAU) odhaluje, že mezi klienty Pilatus Bank patří především významné politické osobnosti Ázerbajdžánu, na něž však dotčená banka neuplatňovala postupy hloubkové kontroly klienta, jak to ukládá směrnice o boji proti praní peněz; vzhledem k tomu, že jeden poslanec vládní strany požaduje vyšetření oznamovatele FIAU;

M.  vzhledem k tomu, že ještě před vraždou Daphne Caruanové Galiziové z Malty uprchl hlavní oznamovatel v korupční aféře a kauze praní peněz, do nichž jsou zapojeny významné politické osobnosti Malty;

N.  vzhledem k tomu, že maltská vláda uplatňuje zákon o ochraně oznamovatelů z roku 2013(7) a že Malta je jedním z mála členských států EU, který opatření na ochranu oznamovatelů zakotvil v právních předpisech;

O.  vzhledem k tomu, že podle maltské ústavy a zákonů je policejní prezident jmenován předsedou vlády, nejvyšší státní zástupce prezidentem na návrh předsedy vlády a sbor soudců je od roku 2017 jmenován poté, co kandidáty prověří zvláštní výbor(8); vzhledem k tomu, že nezávislé vymáhání práva a soudnictví na Maltě mohou být ohroženy tím, že vláda má pravomoc jmenovat policejního prezidenta, velitele FIAU a nejvyššího státního zástupce;

P.  vzhledem k tomu, že různé sdělovací prostředky ve svých zprávách konstatují, že několik týdnů před volbami v červnu 2017 vznikl v maltských veřejných společnostech velký počet nových pracovních míst, což vyvolává obavy z toho, že tímto krokem si určité subjekty snažily získat voliče;

Q.  vzhledem k tomu, že Malta se odmítla připojit k Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO), nezávislému orgánu Unie s pravomocí vyšetřovat a stíhat podvody spáchané v EU a jiné trestné činy, které ohrožují finanční zájmy Unie;

R.  vzhledem k tomu, že informace zveřejňované od dubna 2016 v kauze Panama Papers ukázaly, že celkem 714 společností spojených s Maltou je vedeno v databázi vedené Mezinárodním konsorciem investigativních novinářův souvislosti se skandálem Panama Papers; vzhledem k tomu, že dotčené dokumenty odhalují skutečnosti týkající se jednoho současného ministra, jednoho ministra předchozí vlády a vysokých státních úředníků;

S.  vzhledem k tomu, že v únoru 2017 Evropský parlament vyslal v rámci vyšetřování kauzy Panama Papers na Maltu delegaci; vzhledem k tomu, že delegace ve své zprávě o pracovní cestě dospěla k závěru, že existují důvody domnívat se, že maltské policejní jednotky nemají potřebné nástroje k optimálnímu plnění svých úkolů, což může poukazovat na nesprávný úřední postup; vzhledem k tomu, že tato delegace konstatovala, že počet usvědčení a konfiskací v souvislosti s praním peněz na Maltě se jeví jako mimořádně nízký vzhledem k průměrnému počtu zpráv, které policii zasílá FIAU; vzhledem k tomu, že jeden vládní úředník a jeden bývalý ministr odmítli žádost výboru PANA o schůzku během uvedené pracovní cesty;

T.  vzhledem k tomu, že v květnu 2017 byly zveřejněny dvě důvěrné zprávy maltské FIAU z roku 2016, podle nichž existuje důvodné podezření, že jeden vládní úředník je zapojen do praní peněz; vzhledem k tomu, že třetí zpráva, která byla zveřejněna zároveň, obsahovala podrobné informace o inspekci FIAU v Pilatus Bank, při níž bylo údajně zjištěno, že banka porušuje maltské právní předpisy pro boj s praním peněz; vzhledem k tomu, že postup udělení licence pro Pilatus Bank byl v porovnání s průměrnou dobou potřebnou k zajištění souladu se standardy směrnice o kapitálových požadavcích velmi rychlý;

U.  vzhledem k tomu, že velitel FIAU i policejní prezident, což jsou v obou případech funkce přímo obsazované vládou, krátce po dokončení těchto zpráv rezignovali; vzhledem k tomu, že zatím nebylo zahájeno žádné policejní vyšetřování těchto vážných obvinění z praní peněz významnými politickými osobnostmi, mezi něž patří i jeden člen vlády; vzhledem k tomu, že výše uvedené případy byly přiděleny soudům nižší instance; vzhledem k tomu, že dva zaměstnanci FIAU byli po úniku zpráv FIAU do tisku propuštěni;

V.  vzhledem k tomu, že Evropská komise byla o těchto obviněních informována nejpozději v červnu 2017 a byla požádána, aby zahájila další šetření Malty ohledně toho, zda dodržuje a řádně provádí třetí směrnici o boji proti praní peněz a směrnice o kapitálových požadavcích;

W.  vzhledem k tomu, že občanství EU je jedním z hlavních výdobytků Evropské unie, a vzhledem k tomu, že podle Smluv EU spadají záležitosti související s trvalým pobytem a občanstvím do výlučné pravomoci členských států; vzhledem k tomu, že EU má pravomoc sledovat protikorupční postupy členských států;

X.  vzhledem k tomu, že ustálená judikatura Soudního dvora Evropské unie potvrzuje, že je na každém členském státě, aby s náležitým zřetelem na právo Unie stanovil podmínky pro nabytí a ztrátu státní příslušnosti; vzhledem k tomu, že od vstupu Maastrichtské smlouvy v platnost znamená udělení státní příslušnosti členského státu rovněž přiznání občanství EU, a tedy i silná dodatečná práva, což znamená, že rozhodnutí o udělení státního občanství členského státu nejsou neutrální vůči ostatním členským států a EU;

Y.  vzhledem k tomu, že maltská vláda vytvořila v roce 2014 program pro individuální investory, který prodává maltské občanství a občanství EU státním příslušníkům třetích zemí za cenu 650 000 EUR; vzhledem k tomu, že seznam osob, které získaly občanství, zůstává nejasný, neboť tyto osoby nejsou identifikovány ve zveřejněném seznamu naturalizovaných občanů; vzhledem k tomu, že zpráva z roku 2016, která unikla z  IAU, vyvolala obavy z možné korupce ve správě tohoto programu;

Z.  vzhledem k tomu, že řízení tohoto programu pro individuální investory vláda svěřila společnosti Nexia BT, prostředníkovi, který je v Panama Papers uveden jako iniciátor trustů a offshorových společností významných maltských politických osobností, včetně jednoho člena vlády; vzhledem k tomu, že Panama Papers vypovídají o tom, že společnost Nexia BT nejednala při poskytování všech informací nezbytných k identifikaci skutečného majitele s náležitou péčí;

AA.  vzhledem k tomu, že zpráva skupiny finančního zpravodajství Europolu „From suspicion to action – converting financial intelligence into greater operational impact“ (Od podezření k akci – modernizace finančního zpravodajství k dosažení většího operačního dopadu) zdůrazňuje, že některé strany, včetně zločineckých organizací, zneužívaly určitých aspektů maltských internetových odvětví k praní výnosů z trestné činnosti; vzhledem k tomu, že by toto konstatování nemělo být vztahováno na celé odvětví;

1.  důrazně odsuzuje vraždu Daphne Caruanové Galiziové a vyzývá maltskou vládu, aby nasadila veškeré nezbytné zdroje k tomu, aby postavila její vrahy před soud;

2.  vyzývá k nezávislému mezinárodnímu vyšetřování vraždy Daphne Caruanové Galiziové; bere na vědomí kroky maltských orgánů, jejichž cílem je přizvat k vyšetřování mezinárodní donucovací orgány, včetně amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) a nizozemských forenzních odborníků; vyzývá k plnému zapojení Europolu do vyšetřování po celou dobu jeho trvání;

3.  konstatuje, že ochrana investigativních novinářů a oznamovatelů je v zájmu společnosti; vyzývá maltské orgány a všechny členské státy EU, aby zajistily ochranu osobní bezpečnosti a živobytí novinářů a oznamovatelů;

4.  vyzývá Konferenci předsedů, aby založila „evropskou cenu Daphne Caruanové Galiziové za investigativní žurnalistiku“, která by byla každoročně udělována za vynikající investigativní žurnalistiku v Evropě;

5.  vyjadřuje politování nad tím, že vývoj na Maltě v posledních letech vyvolal vážné obavy o právní stát, demokracii a základní práva, včetně svobody sdělovacích prostředků a nezávislosti policie a soudnictví;

6.  vyzývá Komisi, aby zahájila dialog s maltskou vládou o fungování právního státu na Maltě a respektování evropských hodnot; vyzývá Komisi, aby Parlament průběžně v plném rozsahu informovala o závěrech svého hodnocení; opakuje, že je třeba zavést pravidelný postup monitorování a dialogu, jehož se budou účastnit všechny členské státy, Rada, Komise a Parlament, s cílem chránit základní hodnoty EU – demokracii, základní práva a právní stát –, jak je uvedeno v usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2016 obsahující doporučení Komisi o vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva (Pakt EU o demokracii, právním státu a základních právech);

7.  vyjadřuje politováním nad tím, že několik závažných obvinění z korupce a porušování povinností v souvislosti s praním peněz a bankovním dohledem nebylo policií na Maltě vyšetřováno, což představuje ohrožení právního státu v tomto členském státě; s uspokojením bere na vědomí, že probíhá několik soudních vyšetřování některých obvinění; vyjadřuje politování zejména nad skutečností, že dosud nedošlo k žádnému policejnímu vyšetřování odhalených informací v souvislosti s kauzou Panama Papers a významnými politickými osobnostmi, která se objevila v uniklých zprávách FIAU, a konstatuje, že některé osoby uvedené ve zprávách FIAU jsou i nadále členy vlády; vyzývá maltského policejního prezidenta k zahájení tohoto vyšetřování;

8.  bere na vědomí komentáře předsedy maltského nejvyššího soudu týkající se právního státu a podporuje jeho prohlášení, že bez řádného prosazování práva nelze na Maltě zachovat právní stát(9);

9.  vyjadřuje znepokojení nad zprávou vypracovanou výborem PANA po návštěvě Malty, v níž se uvádí, že veřejné orgány odpovědné za dodržování předpisů, vyšetřování podvodů a finanční trestné činnosti jsou vysoce zpolitizované;

10.  vyzývá Komisi, aby ověřila, zda Malta dodržuje třetí směrnici o boji proti praní peněz a směrnici o kapitálových požadavcích; konstatuje, že Malta je jedním z členských států, vůči nimž Komise přijala první opatření v rámci řízení o nesplnění povinnosti kvůli neprovedení čtvrté směrnice o boji proti praní peněz ve lhůtě do 26. června 2017; uznává, že toto provedení již probíhá;

11.  vyzývá maltské orgány, aby se připojily k EPPO, aby s ostatními zúčastněnými členskými státy společně bojovaly proti podvodům v EU a dalším trestným činům, které ohrožují finanční zájmy Unie;

12.  vyzývá maltské orgány dohledu a soudní orgány, aby vyšetřily proces udělení licence Pilatus Bank, zejména pokud jde o splnění požadavků na způsobilost a bezúhonnost řízení finančních institucí, jak je uvedeno ve směrnici o kapitálových požadavcích, a aby prošetřily, zda společnost Nexia BT dodržuje směrnici o boji proti praní peněz;

13.  opakovaně upozorňuje na časté obavy členů tohoto shromáždění ohledně investičních programů umožňujících získat občanství, a to na Maltě i v jiných členských státech EU; vyzývá Maltu, aby objasnila, kdo si koupil maltský pas a všechna práva, která jej provází, a jaké záruky zajišťují, aby všichni tito noví občané skutečně pobývali před zakoupením občanství rok na Maltě; vyzývá Komisi, aby sledovala podobné programy udělování občanství v členských státech, neboť tyto státy musí náležitě zohledňovat unijní právo při výkonu svých pravomocí v oblasti státní příslušnosti;

14.  vyzývá Maltu a všechny ostatní členské státy, aby zajistily, aby byl boj proti daňovým únikům prioritou a aby byly na tuto oblast přiděleny všechny nezbytné zdroje;

15.  vyjadřuje politování nad rozhodnutím Komise nezveřejňovat zprávu o boji proti korupci v EU v roce 2017;

16.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Radě Evropy a prezidentovi Maltské republiky.

(1) Úř. věst. C 482, 23.12.2016, s. 117.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2016)0409.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2017)0402.
(4) Nenadic, Iva, 2016. „Media Pluralism Monitor 2016 – Monitoring Risks for Media Pluralism in the EU and Beyond. Country report: Malta“ (Observatoř pro pluralitu sdělovacích prostředků 2016 – Monitorování rizik pro pluralitu sdělovacích prostředků v EU a ve světě. Zpráva o Maltě). Centrum pro pluralitu a svobodu sdělovacích prostředků (CMPF). Zprávu lze stáhnout na adrese http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2016-results/malta/
(5) Viz https://rsf.org/en/malta
(6) Maltská vláda, „AN ACT to provide for the updating of the regulation of media and defamation matters and for matters consequential or ancillary thereto“ (zákon novelizující regulaci sdělovacích prostředků a záležitostí týkajících se pomluvy a otázek, které z toho vyplývají nebo s tím souvisejí), čl. 26. odst. 6. Viz http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=28292&l=1
(7) Viz http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=25151&l=1
(8) Zákon č. XLIV z roku 2016, článek 5 (96A) http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=27835&l=1
(9) http://www.independent.com.mt/articles/2017-10-02/local-news/Chief-Justice-boldly-speaks-out-about-rule-of-law-need-for-proper-law-enforcement-6736179695


Vícestranná jednání s ohledem na 11. zasedání Konference ministrů Světové obchodní organizace (WTO)
PDF 352kWORD 49k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2017 o vícestranných jednáních s ohledem na 11. zasedání Konference ministrů Světové obchodní organizace (WTO) v Buenos Aires ve dnech 10.–13. prosince 2017 (2017/2861(RSP))
P8_TA(2017)0439B8-0593/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na prohlášení ministerské konference Světové obchodní organizace (WTO), které bylo přijato dne 14. listopadu 2001 v Dohá(1),

–  s ohledem na prohlášení Konference ministrů WTO, které bylo přijato dne 18. prosince 2005 v Hongkongu(2),

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o rozvojovém programu z Dohá (DDA), zejména na usnesení ze dne 9. října 2008(3), 16. prosince 2009(4), 14. září 2011(5), 21. listopadu 2013(6) a ze dne 26. listopadu 2015(7),

–  s ohledem na výsledky 9. zasedání Konference ministrů, které se konalo v prosinci 2013 na Bali, a zejména na dohodu o usnadnění obchodu(8),

–  s ohledem na výsledky 10. zasedání Konference ministrů, které se konalo v prosinci 2015 v Nairobi, a zejména na ministerské prohlášení přijaté dne 19. prosince 2015(9),

–  s ohledem na závěrečný dokument přijatý konsensem dne 14. června 2016 na výročním zasedání Parlamentní konference o WTO v Ženevě(10),

–  s ohledem na cíle udržitelného rozvoje OSN(11),

–  s ohledem na 6. celkové hodnocení pomoci na podporu obchodu (Aid for Trade), které se uskutečnilo ve dnech 11.–13. července 2017 v Ženevě(12),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že WTO od svého vytvoření hraje zásadní úlohu při posilování mnohostrannosti, podpoře světového hospodářského řádu, který vede k začlenění, a při vytváření otevřeného a nediskriminačního mnohostranného obchodního systému založeného na pravidlech; vzhledem k tomu, že jednací kolo z Dohá bylo v roce 2001 zahájeno s cílem vytvořit nové obchodní příležitosti, upevnit pravidla mnohostranného obchodu a vyřešit stávající problémy v oblasti nerovnováhy obchodního systému v rámci jednání, jejichž ústředním bodem budou potřeby a zájmy rozvojových zemí, zejména těch nejméně rozvinutých;

B.  vzhledem k tomu, že EU soustavně podporuje přístup k obchodu založený na pevných mnohostranných pravidlech, přičemž uznává, že doplňkové přístupy, jako jsou dvoustranné, regionální a vícestranné dohody, mohou rovněž podporovat otevření obchodu a hospodářský rozvoj, především umožněním liberalizace a posílením pravidel a disciplíny v politických oblastech, na které se WTO tolik nezaměřuje, a posilovat mnohostranný systém, pokud jsou takovéto dohody v souladu s WTO, jsou založeny na sdílených pravidlech a vytvářejí podmínky pro možnou budoucí mnohostrannost;

C.  vzhledem k tomu, že výsledky 9. zasedání Konference ministrů konaného v roce 2013 mají pro tuto organizaci systémový význam, a zejména pak dohoda o usnadnění obchodu, která zde byla uzavřena, je nejvýznamnější mnohostrannou obchodní dohodou od doby, kdy byla WTO v roce 1995 založena;

D.  vzhledem k tomu, že někteří členové WTO se snaží podkopávat současný model řešení mezinárodních sporů; vzhledem k tomu, že počet soudců odvolacího orgánu WTO se blíží minimu nutnému pro jeho fungování; vzhledem k tomu, že Spojené státy americké před nedávnem odmítly návrhy EU a některých zemí Latinské Ameriky zahájit proces výběru za účelem obsadit místa, jejichž počet se zvyšuje; vzhledem k tomu, že tato patová situace způsobená neobsazením již dvou ze sedmi míst odvolacího orgánu WTO, by mohla vést ke kolapsu systému nezbytného pro řešení sporů mezi nejsilnějšími obchodujícími státy světa;

E.  vzhledem k tomu, že výsledky, jichž bylo dosaženo na 10. zasedání Konference ministrů konaném v roce 2015, byly rovněž zásadní, a to díky sérii šesti ministerských rozhodnutí v oblasti zemědělství, bavlny a v souvislosti s otázkami, jež se týkají nejméně rozvinutých zemí, včetně závazku zrušit vývozní dotace na vývoz zemědělských podniků, což představuje pravděpodobně nejdůležitější výsledek, jehož bylo v rámci WTO v oblasti zemědělství dosaženo;

F.  vzhledem k tomu, že nedávné diskuse o tom, jak dále postupovat v rámci rozvojového programu z Dohá, jasně ukázaly, že mezi členy WTO existují rozdílné názory na to, jak pokračovat v jednání, což prokazuje, že je třeba přehodnotit úroveň cílů, aby se dosáhlo reálných výsledků napříč všemi pilíři jednání, a že v tomto přezkumu je zapotřebí vzít plně v úvahu realitu dnešního obchodního prostředí;

G.  vzhledem k tomu, že digitální transformace ekonomiky otevírá nové obchodní kanály usnadňující malým a středním podnikům (MSP) jejich zapojení do světového obchodu prostřednictvím elektronického obchodování; vzhledem k tomu, že je tato skutečnost stále více vnímána jako záležitost, v níž WTO bude sehrávat stále větší roli;

H.  vzhledem k tomu, že ve dnech 10. až 13. prosince 2017 proběhne v argentinském Buenos Aires 11. zasedání Konference ministrů WTO (MC11);

1.  znovu potvrzuje, že plně podporuje trvalou hodnotu mnohostrannosti a vyzývá k přijetí programu obchodu založeného na volném a spravedlivém obchodu ku prospěchu všech, což podporuje agendu udržitelného rozvoje tím, že přikládá zásadní význam sociálním, environmentálním a lidským právům a zajišťuje, aby harmonizovaná pravidla a pravidla přijatá na multilaterální úrovni byla uplatňována jednotně na všechny;

2.  zdůrazňuje, že je nutné vycházet z dohodnutých výsledků 9. a 10. zasedání Konference ministrů, aby se v Buenos Aires na 11. zasedání Konference ministrů WTO v prosinci 2017 uskutečnily a zajistily zásadní progresivní kroky směřující k zachování i posílení mnohostranné obchodní architektury; zdůrazňuje, že i přesto by zúčastněné strany měly sledovat nové politické cíle v oblastech, jako jsou digitální obchod a podpora investic;

3.  naléhavě žádá všechny členy WTO, aby využili impulsu nedávno dosaženého pokroku s ohledem na strategické cíle posílení mnohostranného obchodního systému a potřebu upevnění WTO jakožto centra obchodních jednání, a zároveň uznali, že za účelem řešení současných problémů jsou zapotřebí nové přístupy; konstatuje, že flexibilita, otevřenost, začlenění a politická angažovanost budou pro komplexní, vyrovnaný a realistický pokrok v oblasti všech zbývajících otázek rozvojového programu z Dohá (DDA) zásadní; domnívá se, že od doby, kdy bylo v roce 2001 zahájeno jednací kolo z Dohá, se na světové úrovni dramaticky změnily ekonomické, politické a technické podmínky, a že je nutné hovořit o nových výzvách, jako je elektronické obchodování, digitální obchod, transparentnost investic, subvence a nadměrná kapacita, globální hodnotové řetězce, veřejné zakázky, vnitrostátní předpisy týkající se služeb, mikropodniků a malých a středních podniků a větší kompatibilita mezi programy obchodu, práce a životního prostředí, které nespadají do rámce rozvojového programu z Dohá, což lze učinit, aniž by tím byly dotčeny nevyřešené otázky rozvojového programu z Dohá; zdůrazňuje, že je nezbytné umožnit rozvojovým zemím hledat vlastní přístup umožňující nadále zajišťovat rovné příležitosti v těchto nových odvětvích;

4.  zdůrazňuje význam fungování WTO jako účinného a účelného vyjednávacího fóra zabývajícího se všemi otázkami, které jsou předmětem zájmu jeho členů, a její význam spočívající v tom, že poskytuje platformu k zahájení diskuse o otázkách světového obchodu;

5.  zdůrazňuje, že je třeba do Buenos Aires dorazit s dobře propracovanými návrhy znění s cílem zajistit transparentnější a inkluzivnější obchodní jednání, jelikož Konference ministrů by měla být dobře připravena na jednáních na úrovni výboru; v této souvislosti vyzdvihuje pokročilá jednání o otázkách, jako jsou dotace na rybolov coby způsob, jak bojovat proti nadměrnému rybolovu i nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu;

6.  bere na vědomí návrhy týkající se vnitrostátní podpory zemědělství a včetně společného návrhu EU a Brazílie; domnívá se, že posunutí diskuze v této oblasti by mohlo přinést na MC11 klíčový výsledek; opakuje v této souvislosti, že je třeba nalézt trvalé řešení týkající se držení veřejných zásob pro účely potravinového zabezpečení, podpory pro bavlnu a subvencí v souladu s ministerským rozhodnutím z Nairobi; zdůrazňuje, že jednání o této věci a jejich možný výsledek nesmí převážit nad diskuzemi o budoucnosti společné zemědělské politiky;

7.  znovu zdůrazňuje, že je důležité pokročit v jednáních a dosáhnout výsledků v jiných oblastech, na něž poukázali členové, a to včetně: vnitrostátních právních předpisů týkajících se služeb, elektronického obchodování, podpory investic, horizontálních subvencí a zlepšení transparentnosti a osvědčených regulačních postupů v zájmu malých a středních podniků;

8.  domnívá se, že výsledky Konference ministrů v roce 2017 by měly jasně uznat význam cílů udržitelného rozvoje a závazků Pařížské dohody v boji proti změně klimatu a úlohu, kterou obchod může hrát při dosahování jejích cílů, a že musí stanovit konkrétní opatření, jež mají být v tomto ohledu přijata tam, kde jsou celosvětové normy a mnohostranné rovné podmínky přínosem pro světový obchod;

9.  znovu opakuje souvislost mezi rovností žen a mužů a rozvojem podporujícím začlenění, přičemž zdůrazňuje, že posílení postavení žen je klíčem k vymýcení chudoby a že odstranění překážek bránících účasti žen v obchodování má pro hospodářský rozvoj zásadní význam; uznává, že je nutné rozvíjet opatření zaměřující se na celou řadu překážek, které omezují příležitosti žen v ekonomice; vyzývá členy WTO, aby mezi výsledky z Konference ministrů v roce 2017 začlenili pracovní program s cílem zajistit obchodní politiku, jež rovnost žen a mužů zohlední;

10.  poukazuje na konferenci týkající se šestého celkového hodnocení pomoci v oblasti obchodu (Aid for Trade) nazvanou „Podpora obchodu, zapojení více stran a konektivity pro udržitelný rozvoj“, jež proběhla v červenci 2017 v Ženevě a která byla mj. zaměřena na překlenutí digitální propasti;

11.  podporuje názor, že výše uvedené je třeba převést do podoby konkrétních opatření, usnadnit tak elektronický obchod a přeměnit digitální příležitosti v obchodní realitu; zdůrazňuje, že lepší konektivita nabízí více obchodních příležitostí, jelikož umožňuje jednodušší a méně nákladný přístup na trhy i pro podnikatele činné v mikropodnicích, malých a středních podnicích v rozvojových zemích; v této souvislosti bere na vědomí, že investice do infrastruktury nadále představují hlavní výzvu a že je zásadní dosáhnout v této oblasti pokroku; vyzývá proto členské státy WTO, aby podporovaly investice do infrastruktur posilováním partnerství veřejného a soukromého sektoru spolu s dalšími iniciativami;

12.  zdůrazňuje nutnost diskuze o možných reakcích obchodní politiky na stále častější jev, jímž je servitizace v oblasti obchodu se zbožím („způsob 5“);

13.  vyzývá Komisi, aby i nadále usilovala o vytvoření souboru mnohostranných závazných pravidel pro elektronický obchod v rámci WTO; podporuje sdělení EU s názvem „Vhodné prostředí pro usnadnění online transakcí“ („An Enabling Environment to Facilitate Online Transactions“) předložené členům Rady pro obchod službami v červnu 2017, které přináší velmi potřebné a pro tuto dobu nutné zásady týkající se ochrany spotřebitele, nevyžádaných zpráv, elektronické identifikace a důvěryhodných služeb a elektronických smluv, které by zvýšily důvěru online spotřebitelů a vytvořily by vhodné prostředí pro digitální obchod;

14.  vyzývá k obnovení mnohostranných obchodních jednání o dohodě o environmentálních produktech;

15.  vítá skutečnost, že dne 22. února 2017 vstoupila v platnost dohoda o usnadnění obchodu; domnívá se, že tato dohoda bude mít značný přínos pro všechny členy WTO, zejména pro rozvojové země a příslušné hospodářské subjekty, a to díky posílení transparentnosti a právní jistoty, snížení správních nákladů a zkrácení celních postupů;

16.  zdůrazňuje, že je důležité, aby všichni členové WTO plnili rozhodnutí přijatá v Nairobi i na Bali, včetně vytvoření nových vývozních příležitostí pro poskytovatele služeb z nejméně rozvinutých zemí v rámci výjimky v oblasti služeb pro nejméně rozvinuté země a zjednodušení předpisů upravujících pravidla původu; bere na vědomí rostoucí zájem členů WTO o dohodu o usnadnění služeb; vyzývá k většímu úsilí na mnohostranné úrovni s cílem výrazně zjednodušit a harmonizovat pravidla původu;

17.  zdůrazňuje zásadní význam WTO pro obchodní systém založený na pravidlech a považuje za zásadní, aby bylo zajištěno provádění jejích rozhodnutí, prosazování závazných ujednání a urovnávání obchodních sporů, zdůrazňuje i její jedinečnou úlohu při prosazování větší transparentnosti a vzájemného hodnocení, zejména prostřednictvím mechanismu přezkoumávání obchodní politiky; vyjadřuje své velké znepokojení nad tím, že několik pracovních míst v rámci odvolacího orgánu zůstává neobsazeno, což značně omezuje činnost tohoto významného subjektu a může narušit současný model řešení mezinárodních obchodních sporů a jeho řádné fungování a trvá na přijetí urychleného rozhodnutí ohledně obsazení těchto míst;

18.  zdůrazňuje, že je zapotřebí konečné prohlášení jedenáctého zasedání Konference ministrů, v němž by členové mohli specifikovat nové oblasti a oblasti uvedené v programu jednacího kola v Dohá, ve kterých členové začnou vést jednání, nebo v nich budou pokračovat;

19.  žádá Komisi a Radu, aby zajistily pokračující úzké zapojení Parlamentu do příprav jedenáctého zasedání Konference ministrů, s aby jej vždy okamžitě informovaly o nejnovějším vývoji a aby s ním během zasedání Konference ministrů v roce 2017 vedly konzultace; vyzývá Komisi, aby před ostatními členy WTO nepřestávala hájit rostoucí význam parlamentní dimenze WTO;

20.  vyzývá členy WTO, aby posílením parlamentní dimenze WTO zajistili demokratickou legitimitu a transparentnost této organizace; zdůrazňuje v této souvislosti, že je třeba zajistit, aby poslanci měli lepší přístup k obchodním jednáním a byli zapojeni do vytváření a provádění rozhodnutí WTO a aby obchodní politiky podléhaly řádnému dohledu v zájmu občanů;

21.  vyjadřuje politování nad tím, že tzv. malá Konference ministrů konaná ve dnech 9. a 10. října 2017 v Marrákeši nevedla k výraznému pokroku, pokud jde o jedenácté zasedání Konference ministrů; vyzývá všechny strany, aby beze zbytku plnily své závazky a promítly ochotu vyplývající z politických prohlášení do konkrétních kroků v rámci jednání s cílem dosáhnout pozitivního výsledku na jedenáctém zasedání Konference ministrů v Buenos Aires a vytvořit pevný základ pro další kroky a rozhodnutí přesahující rámec zasedání konference ministrů v roce 2017;

22.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a generálnímu řediteli WTO.

(1) Prohlášení konference WT/MIN(01)/DEC/1 ze dne 14. listopadu 2001 – https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm
(2) Prohlášení konference WT/MIN(05)/DEC v Hongkongu ze dne 18. prosince 2005 – https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min05_e/final_text_e.htm
(3) Úř. věst. C 9 E, 15.1.2010, s. 31.
(4) Úř. věst. C 286 E, 22.10.2010, s. 1.
(5) Úř. věst. C 51 E, 22.2.2013, s. 84.
(6) Úř. věst. C 436, 24.11.2016, s. 6.
(7) Úř. věst. C 366, 27.10.2017, s. 140.
(8) Prohlášení konference WT/MIN(13)/DEC/1 na Bali ze dne 7. prosince 2013 – https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/balideclaration_e.htm
(9) Prohlášení konference WT/MIN(15)/DEC/1 v Nairobi ze dne 19. prosince 2015 – https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/nairobipackage_e.htm
(10) http://www.ipu.org/splz-e/trade16/outcome.pdf
(11) http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
(12) https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/gr17_e/gr17programme_e.htm


Východního partnerství: summit v listopadu 2017
PDF 443kWORD 56k
Doporučení Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2017 Radě, Komisi a ESVČ k Východnímu partnerství před summitem konaným v listopadu 2017 (2017/2130(INI))
P8_TA(2017)0440A8-0308/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 2, 3 a 8 a na hlavu V, zejména články 21, 22, 36 a 37 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a na část pátou Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na zahájení Východního partnerství v Praze dne 7. května 2009 coby společného úsilí EU a jejích východních partnerů Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny,

–  s ohledem na společná prohlášení vydaná na summitech Východního partnerství v roce 2011 ve Varšavě, v roce 2013 ve Vilniusu a v roce 2015 v Rize,

–  s ohledem na Prohlášení vedoucích představitelů 27 členských států a Evropské rady, Evropského parlamentu a Evropské komise, které bylo přijato dne 25. března 2017 v Římě,

–  s ohledem na doporučení Parlamentního shromáždění Euronest, Fóra občanské společnosti v rámci Východního partnerství, Evropského výboru regionů a Konference regionálních a místních orgánů zemí Východního partnerství (CORLEAP) a jejich činnost,

–  s ohledem na sdělení Evropské komise a Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) o evropské politice sousedství (EPS), zejména zprávu o provádění přezkumu EPS z roku 2017 (JOIN(2017)0018) a revidovaný pracovní dokument z roku 2017 nazvaný „Východní partnerství – 20 výstupů do roku 2020: Zaměření se na hlavní priority a hmatatelné výsledky“ (Eastern Partnership – 20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results) (SWD(2017)0300), jakož i sdělení z roku 2016 o globální strategii zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie,

–  s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci týkající se EPS a Východního partnerství,

–  s ohledem na své doporučení Radě ze dne 5. července 2017 týkající se 72. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů(1), na sváusnesení, zejména usnesení ze dne 15. června 2017 o případu Afgana Muhtarliho a situaci v oblasti sdělovacích prostředků v Ázerbájdžánu(2), ze dne 6. dubna 2017(3) a 24. listopadu 2016(4) o situaci v Bělorusku, ze dne 16. března 2017 o prioritách EU pro zasedání Rady OSN pro lidská práva v roce 2017(5), ze dne 13. prosince 2016 o právech žen ve státech Východního partnerství(6), ze dne 21. ledna 2016 o dohodách o přidružení a prohloubených a komplexních zónách volného obchodu s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou(7) a ze dne 9. července 2015 o přezkumu evropské politiky sousedství(8),

–  s ohledem na společné prohlášení parlamentů Gruzie, Moldavska a Ukrajiny ze dne 3. července 2017,

–  s ohledem na článek 113 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A8-0308/2017),

A.  vzhledem k tomu, že Východní partnerství je založeno na společném závazku Arménie, Ázerbájdžánu, Běloruska, Gruzie, Moldavska, Ukrajiny a Evropské unie k prohlubování vzájemných vztahů a dodržování mezinárodního práva a základních hodnot, včetně demokracie, právního státu, dodržování lidských práv, základních svobod a rovnosti žen a mužů, jakož i závazku k podpoře sociálně tržního hospodářství, udržitelného rozvoje a řádné správy věcí veřejných;

B.  vzhledem k tomu, že Východní partnerství usiluje o společné cíle, kterými jsou podpora stability, budování důvěry a spolupráce, podpora demokratických reforem, dobrých sousedských vztahů, mírového řešení konfliktů a regionální spolupráce, posilování mezilidských kontaktů a rozvoj obchodu, a to s cílem prohloubit politický dialog, přidružení a hospodářskou spolupráci a integraci;

C.  vzhledem k tomu, že EU se prostřednictvím své globální strategie a revidované EPS snaží přiblížit své partnery pomocí urychleného procesu politického přidružení k EU a hospodářské integrace s ní, přičemž se současně zaměřuje na podporu politické stabilizace, společenské odolnosti a hospodářské prosperity ve svém sousedství a nabízí příležitosti pro privilegované politické a hospodářské vztahy v souladu s mírou ambicí jednotlivých partnerských zemí;

D.  vzhledem k tomu, že na straně EU existuje závazek pokračovat ve spolupráci se všemi zeměmi Východního partnerství, pokud nebudou zpochybňovány nebo ohrožovány základní evropské hodnoty, neboť se EU domnívá, že spolupráce je hodnota sama o sobě, a je pevně přesvědčena, že vede k situacím prospěšným pro všechny zúčastněné strany;

E.  vzhledem k tomu, že EU a její partneři potřebují sladit zdroje a nástroje s přijatými závazky a že je nutné, aby se partneři více zaměřili na provádění stávajících dohod;

F.  vzhledem k tomu, že účastníci summitu v Rize konaném v roce 2015 požadovali, aby bylo do příštího summitu dosaženo pokroku v oblasti 1) posilování institucí a řádné správy věcí veřejných, 2) mobility a mezilidských kontaktů, 3) hospodářského rozvoje a tržních příležitostí a 4) konektivity, energetické účinnosti, životního prostředí a změny klimatu;

G.  vzhledem k tomu, že od posledního summitu bylo dosaženo významného pokroku, zejména díky tomu, že byly uzavřeny a vstoupily v platnost tři dohody o přidružení zahrnující prohloubenou a komplexní zónu volného obchodu, a to s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou, a že byl v roce 2017 zaveden bezvízový režim s Gruzií a Ukrajinou (s Moldavskem v roce 2014), uzavřena jednání o dohodě o komplexním a posíleném partnerství s Arménií (která slouží jako příklad, jak může být jedna země členem Euroasijské hospodářské unie a současně se podílet na unijních strategiích sousedství), zahájena jednání o nové komplexní dohodě s Ázerbájdžánem, přijaty zásadní reformy v řadě těchto zemí s politickou, technickou a finanční podporou Evropské unie a nadále se pokračovalo v politice „kritické angažovanosti“ vůči Bělorusku;

H.  vzhledem k tomu, že od zahájení projektu Východního partnerství v Praze došlo u některých jeho zakládajících členů k celkovému zhoršení situace v oblasti lidských práv a ke zvrácení demokratizačních trendů; vzhledem k tomu, že jednou z hlavních výzev bude usnadnění probíhajícího přechodu k otevřené, odpovědné, stabilní a životaschopné demokracii;

I.  vzhledem k tomu, že zvýšená mobilita mezi partnerskými zeměmi a EU a zlepšení mezilidských kontaktů zůstávají nepostradatelným nástrojem prosazování evropských hodnot;

J.  vzhledem k tomu, že cílem nového strategického pracovního plánu, který předložily Komise a ESVČ a který spojuje dvoustrannou a regionální spolupráci, je řídit budoucí činnost EU a šesti partnerských zemí tím, že se zaměří na splnění dvaceti požadavků do roku 2020;

K.  vzhledem k tomu, že nezávislost, svrchovanost a územní celistvost východních partnerů EU zůstávají ohroženy nevyřešenými regionálními konflikty, včetně několika, které zahájila a stále aktivně udržuje Ruská federace v rozporu se svým mezinárodním závazkem prosazovat mezinárodní právní řád; vzhledem k tomu, že by se EU měla aktivněji zapojit do úsilí o mírové řešení všech konfliktů, které probíhají v jejím sousedství; vzhledem k tomu, že ruská agrese vůči Ukrajině, anexe poloostrova Krym a pokračující okupace dvou gruzínských regionů spolu s ruskými hybridními hrozbami, mezi něž patří také činnosti zaměřené na destabilizaci a propaganda, ohrožují bezpečnost Evropy jako celku;

L.  vzhledem k tomu, že politika Východního partnerství je založena na svrchovaném právu jednotlivých partnerů zvolit si úroveň cílů, o jejichž dosažení usilují ve svých vztazích s EU; vzhledem k tomu, že země, které usilují o navázání užších vztahů s EU, by měly mít možnost počítat s intenzivnější pomocí a podporou při dosahování společně stanovených cílů, pokud splní stávající reformní závazky, a to v souladu se zásadou „více za více“;

1.  dává Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost následující doporučení:

K budoucnosti Východního partnerství

K provádění Východního partnerství

   a) zajistit, aby summit, který se bude konat v listopadu 2017, byl zaměřený na budoucnost, přinesl novou dynamiku a stanovil jasnou politickou vizi pro budoucnost Východního partnerství jako dlouhodobé politiky; zajistit, aby výsledky tohoto summitu prioritně poskytly půdu k prosazování základních hodnot Evropské unie, zejména dodržování demokracie, lidských práv, základních svobod, právního státu, zákazu diskriminace a rovnosti žen a mužů, z nichž vychází Východní partnerství, přičemž je třeba zdůraznit, že tyto hodnoty jsou jádrem dohod o přidružení, a také uznat závazek dotčených partnerů tyto hodnoty uplatňovat a prosazovat;
   b) dostát velkým očekáváním občanů ve všech partnerských zemích, pokud jde o vymýcení korupce, boj proti organizované trestné činnosti a upevnění právního státu a řádné správy věcí veřejných; usilovat tedy o to, aby se partneři opětovně zavázali k přijetí a plnému provedení reforem v oblasti soudnictví, veřejné správy a boje proti korupci a organizované trestné činnosti, a to na základě vhodných plánů s jasně vymezenými cíli a časovým rámcem;
   c) posílit občanskou společnost v partnerských zemích a její klíčovou úlohu v rámci Východního partnerství jakožto nepostradatelný prvek v procesu upevňování demokracie a rovněž jako platformu pro regionální spolupráci, a to nekompromisním odmítáním veškerých zákonů a opatření, které se snaží omezit její legitimní činnost, podporou jejího hlubšího zapojení do vymezování, kontroly a sledování způsobu provádění reforem souvisejících s tímto partnerstvím, jakož i prosazováním transparentnosti a odpovědnosti veřejných orgánů;
   d) podpořit reformy volebního systému, které zajistí soulad právních úprav s mezinárodními normami, doporučeními mezinárodních pozorovatelských misí vedených OBSE a stanovisky Benátské komise, kterých bude dosaženo prostřednictvím transparentního procesu a které budou předmětem širší konzultace a co možná největší shody s opozicí a občanskou společností, a to s cílem zlepšit volební systémy bez zaujatosti ve prospěch vládnoucích stran; zajistit důsledné uplatňování stávajícího hlediska podmíněnosti ze strany EU v případě reforem volebního systému;
   e) zajistit, aby v závěrech summitu, který se bude konat v listopadu 2017, byly vyhodnoceny dosavadní úspěchy, byla v nich zdůrazněna potřeba splnit všechny již přijaté závazky a aby v nich byly představeny nové podněty pro budoucnost partnerství, včetně hmatatelných výsledků pro občany, zejména z hlediska zaměstnanosti, snížení socioekonomické nerovnosti, dopravy, konektivity, energetické nezávislosti, mobility a vzdělávání, přičemž je třeba vzít na vědomí, že důležitým nástrojem je v tomto ohledu nový evropský plán vnějších investic (EEIP);
   f) usilovat o řešení problému nezaměstnanosti, zejména nezaměstnanosti mladých lidí, a to mimo jiné pomocí balíčku podpůrných opatření pro tyto lidi, jako je program EU4Youth, a prostřednictvím rozvoje dovedností přizpůsobených měnícím se požadavkům trhu práce vedle dalšího pomocí odborného vzdělávání a přípravy, podporou podnikání, místních odvětví a udržitelného zemědělství, rozvojem cestovního ruchu a digitální ekonomiky a taktéž rozšířením sociální infrastruktury a odvětví veřejných a soukromých služeb, kam patří i odvětví zdravotní péče a pečovatelských služeb;
   g) prosazovat a aktivně podporovat provádění antidiskriminační politiky na všech úrovních společnosti; zajistit začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do veřejných politik a podporovat zaměstnatelnost a podnikání žen, přičemž kontinuita této politiky musí být zaručena i v období po cílovém roce 2020;
   h) zavázat se ke spolupráci na zvýšené mobilitě mezi EU a partnerskými zeměmi; podporovat Moldavsko, Gruzii a Ukrajinu při provádění dohody o uvolnění vízového režimu a zajistit, aby v budoucnu nebyly aktivovány mechanismy pozastavení, zejména prostřednictvím úzké spolupráce v policejní a celní oblasti za účelem ochrany proti bezpečnostním hrozbám, kriminalitě a překračováním doby povoleného pobytu; zahájit dialog o vízech s Arménií, podpořit pokrok Ázerbájdžánu při provádění dohody o zjednodušení vízového režimu a dohody o zpětném přebírání s cílem zahájit dialog o vízech v budoucnosti a uzavřít jednání o dohodě o zjednodušení vízového režimu a dohodě o zpětném přebírání s Běloruskem ku prospěchu jeho občanů, a to za předpokladu, že tyto země dosáhnou významného pokroku v oblasti základních hodnot a splní přesné podmínky stanovené v akčních plánech pro uvolnění vízového režimu;
   i) dále zvýšit příležitosti pro užší spolupráci v oblastech vzdělávání, výzkumu a inovací, zejména pomocí usnadnění účasti na programech, jako je Erasmus+, Šíření excelence a rozšiřování účasti a EU4Innovation, a poskytnutím úvěrových záruk skupinou Evropské investiční banky v rámci jejího programu InnovFin; poskytnout podporu v zájmu reformy systému vzdělávání a zaplnění mezery v oblasti výzkumu a inovací;
   j) zajistit, aby výsledky summitu, který se bude konat v listopadu 2017, přinesly také obnovený impuls k oživení příležitostí k udržitelnému hospodářskému růstu, modernizaci stávajících odvětví, obchodní a investiční příležitosti, včetně vnitroregionálních příležitostí pro přeshraniční spolupráci, přičemž by zvláštní důraz měl být kladen na podnikatelského ducha a malé a střední podniky;
   k) požadovat přehodnocenou podporu EU pro programy pro přidružení a související strukturální reformy, zejména ty, které umožňují lepší konkurenceschopnost, příznivější podnikatelské prostředí a odpovídající přístup ke zdrojům financování, mimo jiné pomocí iniciativy EU4Business; pozorně sledovat provádění prohloubených a komplexních dohod o volném obchodu s cílem předejít sociálnímu a environmentálnímu dumpingu; vypracovat cílenou formu podpory malých a středních podniků s cílem pomoci jim plně absorbovat potenciál ukrytý v prohloubených a komplexních dohodách o volném obchodu; prosazovat a podporovat skutečnou reformu hospodářského systému, jejímž cílem bude postupné ukončování monopolů a omezování úlohy oligarchů, a to přijetím vhodných právních předpisů, jakož i pomocí rozsáhlé reformy bankovního a finančního odvětví zaměřené na boj proti praní peněz a daňovým únikům;
   l) podporovat rozvoj nezbytné dopravní infrastruktury a infrastruktury pro připojení, mimo jiné pomocí ambiciózního investičního plánu týkajícího se hlavní transevropské dopravní sítě, a podporovat rovněž vnitroregionální obchod; podporovat infrastrukturní projekty, které vytvoří nové příležitosti pro obchod a umožní intenzivnější komunikaci a výměnu mezi EU a partnerskými zeměmi, jakož i mezi partnery navzájem;
   m) posílit energetickou nezávislost i účinnost pomocí zvláštních investic a diverzifikace zdrojů energií, zejména pokud jde o energii z obnovitelných zdrojů a snížení závislosti na fosilních palivech, a to prostřednictvím posílené spolupráce ve všech prioritních oblastech, které pokrývá energetická unie EU, a užšího začlenění trhů s energií partnerských zemí do evropského trhu s energií, přičemž by zvláštní pozornost měla být věnována propojenosti energetických soustav a infrastruktuře; zajistit, aby všechny části nové potrubní infrastruktury v regionu, ať už na pevnině, či v moři, včetně plynovodu Nord Stream 2, plně odpovídaly právním předpisům EU, byly v souladu se strategií energetické unie a neohrožovaly energetickou bezpečnost regionu; spolupracovat s východními partnery za účelem podpory domácností, na které nejvíce dopadají vzrůstající ceny energií;
   n) zajistit, aby byly mezinárodní dohody a závazky v oblasti jaderné bezpečnosti a ochrany životního prostředí respektovány v plné míře; vystupňovat úsilí o splnění závazků v oblasti změny klimatu, a to i prostřednictvím informování veřejnosti a postupného a udržitelného ukončování provozu zastaralých elektráren v Arménii a na Ukrajině; pečlivě sledovat rozvoj nových projektů, jako je jaderná elektrárna v běloruském Ostrovci;
   o) zajistit, aby se závěry summitu, který se bude konat v listopadu 2017, zabývaly také bezpečnostními hrozbami a konflikty, které mají dopad na nezávislost, svrchovanost, územní celistvost, základní lidská práva, politickou, sociální a hospodářskou stabilitu a rozvoj partnerských zemí a celého regionu jako celku;
   p) zavázat se k tomu, že budou zachovávat jednotnost postupu členských států EU při udržování kolektivního tlaku na Rusko, jehož vojenská přítomnost v regionu za poslední roky posílila, a to především prostřednictvím posílených a cíleně zaměřených restriktivních opatření, že budou prosazovat řešení konfliktu na východní Ukrajině pomocí řádného provedení dohod z Minsku a zachováním pozorovatelské mise OSCE, že budou prosazovat řešení konfliktu mezi Ruskem a Gruzií dosažením hmatatelných výsledků při ženevských mezinárodních jednáních a tím, že se Rusko bude plně řídit dohodou o příměří z roku 2008, že budou prosazovat obnovu plné svrchovanosti Ukrajiny nad územím krymského poloostrova, Gruzie nad okupovanými územími Abcházie a Jižní Osetie a v případě Moldavska nad Podněstřím, že budou věnovat náležitou pozornost nebezpečné situaci na východní Ukrajině z hlediska ekologie, že budou podporovat své partnery při upevňování jejich odolnosti a že skoncují s dalšími hrozbami státem podporovaných vražd, kybernetické války, dezinformací a dalších druhů destabilizace;
   q) zdůraznit, že je nepřijatelné, aby se východní partner zúčastnil vojenského cvičení zaměřeného proti EU nebo některým z jejích partnerů, jako bylo například Ruskem vedené cvičení „Zapad 2017“ v Bělorusku; zajistit, aby se partnerská země takových cvičení v budoucnu opětovně neúčastnila;
   r) vyzvat k okamžitému ukončení ozbrojených konfliktů mezi arménskými a ázerbájdžánskými vojenskými jednotkami, které zbytečně vedou k obětem z řad civilního obyvatelstva a vojáků a současně brání sociálně-ekonomickému rozvoji; potvrdit podporu snahám spolupředsedů Minské skupiny OBSE vyřešit konflikt o Náhorní Karabach a jejich základním zásadám z roku 2009, které zahrnují zásady územní celistvosti, sebeurčení a zdržení se silového řešení; vyzvat Arménii a Ázerbájdžán, aby opětovně zahájily jednání v dobré víře s cílem uplatnit tyto zásady, a vyřešit tak konflikt, který nemá vojenské řešení; vyzývá vlády Arménie a Ázerbájdžánu, aby uspořádaly rozhovory na vysoké úrovni a zavázaly se k přijetí opatření k vybudování skutečné důvěry a k vedení dialogu mezi arménskou a ázerbájdžánskou občanskou společností; podmínit ratifikaci nových dohod mezi EU a jednotlivými stranami přijetím smysluplných závazků a podstatným pokrokem k vyřešení konfliktu, například zachováním příměří a podporou provádění základních zásad z roku 2009;
   s) požadovat nepřetržitou podporu činností, které vykonávají mise EU a OBSE v Gruzii, Moldavsku a na východní Ukrajině, coby zásadních operací za účelem zajištění míru a bezpečnosti především pro občany v daných místech; zajistit účinné naplňování mandátu těchto misí a požadovat po Rusku, aby jim zaručilo neomezených přístup; zvážit podporu vyslání ozbrojené policejní mise OBSE na východní Ukrajinu; zvážit spolu s partnerskými zeměmi možnosti posílené úlohy EU při řešení těchto konfliktů, mimo jiné prostřednictvím zahájení ambiciózních plnohodnotných misí společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) pověřených posílením bezpečnosti a stability;
   t) vyzvat země Východního partnerství k plné spolupráci s EU, pokud jde o řešení výzev, jež představují například nelegální migrace, terorismus, kybernetická kriminalita, obchodování s lidmi, pašeráctví a nelegální obchod;
   u) v rámci politiky Východního partnerství zvážit atraktivní dlouhodobější model „Východní partnerství+“ pro přidružené země, které dosáhly podstatného pokroku při provádění reforem v souvislosti s dohodou o přidružení a prohloubenou a komplexní dohodou o volném obchodu, jež by mohly v konečném důsledku vést k připojení k celní unii, energetické unii, digitální unii a schengenskému prostoru, širšímu přístupu na vnitřní trh EU, zapojení do dopravních sítí EU, průmyslovým partnerstvím, vyšší účasti na dalších programech a agenturách EU, zvýšené spolupráci v oblasti SBOP a bezprostřednějším opatřením, jako jsou dodatečné jednostranné celní preference, konkrétní časový rámec pro zrušení roamingových tarifů mezi partnerskými zeměmi a EU a rozvoj vysokokapacitního širokopásmového přístupu; zpřístupnit model „Východní partnerství+“ dalším zemím Východního partnerství, jakmile budou na tyto posílené závazky připraveny a jakmile dosáhnou výrazného pokroku při provádění vzájemně dohodnutých reforem;
   v) zvážit pro nepřidružené země nové prostředky podpory občanské společnosti, podnikání, akademických obcí, komunit nezávislých médií a mladých lidí, mimo jiné pomocí dodatečného financování a partnerství v oblasti mobility;
   w) zajistit, aby společné cíle byly v obou případech podle potřeby střednědobé a dlouhodobé, a současně podpořit některé z partnerských zemí, aby přesáhly mentální rozměr volebních cyklů ve prospěch strategičtějších vizí;
   x) opětovně zdůraznit zásadu diferenciace a skutečnost, že rozsah a hloubka spolupráce s EU se řídí ambicemi Unie a dané partnerské země, jakož i rychlostí a kvalitou reforem, které mají být hodnoceny na základě toho, zda jsou prováděny v plném rozsahu a účinným způsobem, především pokud jde o respektování demokratického zřízení, lidských práv, základních svobod, právního státu a řádné správy věcí veřejných;
   y) zdůraznit, že cílem Východního partnerství je vytvořit nezbytné podmínky pro úzké politické přidružení a hospodářskou integraci, včetně účasti na unijních programech; opětovně zdůraznit, že dohody o přidružení uzavřené s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou nepředstavují konečný cíl v rámci vztahů těchto zemí s EU; opětovně vyjádřit uznání evropským aspiracím těchto zemí; poukázat na to, že podle článku 49 SEU a v souladu s římským prohlášením učiněným dne 25. března 2017 může kterýkoli evropský stát požádat o členství v Evropské unii, pokud splní kodaňská kritéria a respektuje zásady demokracie, ctí základní svobody a lidská práva, včetně práv menšin, a dodržuje zásady právního státu; s naléhavostí v této souvislosti vyzvat členské státy, aby vyslovily souhlas s ambiciózní deklarací pro summit konaný v roce 2017, v níž budou vytyčeny relevantní dlouhodobé cíle;
   z) vyzvat Gruzii, Moldavsko a Ukrajinu, aby se zaměřily na plné provedení programů pro přidružení s cílem odblokovat všechny příležitosti, které jsou na základě těchto dohod k dispozici, a zapojily se také do společných debat o pokroku, příležitostech a výzvách v oblasti reforem týkajících se dohod o přidružení a prohloubených a komplexních dohod o volném obchodu; připomenout, že skutečné provedení výše uvedených reforem je důležité pro budoucí stabilitu a rozvoj zemí a pro dobré životní podmínky jejich společností; potvrdit, že prohloubení vztahů v rámci modelu Východní partnerství+ i jakékoli vyhlídky na členství v EU vyžadují podstatný pokrok z hlediska provedení těchto reforem, zejména pokud jde o právní stát, dodržování lidských práv a řádnou správu věcí veřejných;
   aa) zajistit, aby přísná podmíněnost byla vždy spojena se současnou a další mírou spolupráce a podpory pro partnery a byla také vždy dodržována; zdůraznit, že finanční podpora EU poskytovaná jejím partnerům bude podmíněna konkrétními reformními kroky a jejich účinným provedením a že přístup EU založený na pobídkách bude i nadále přinášet prospěch partnerům, kteří se do ambiciózních reforem nejvíce zapojí; počítat s vyplácením grantů v menších částkách, aby mohla EU lépe reagovat na neočekávané krize nebo nedostatečné reformy; zdůraznit zejména, že nebude ratifikována žádná komplexní dohoda se zemí, která nerespektuje hodnoty EU, zejména tím, že neprovádí rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a obtěžuje, zastrašuje nebo pronásleduje obránce lidských práv, nevládní organizace a novináře; dále zdůraznit, že před tím, než bude zahájen a uzavřen jakýkoli nový dialog o bezvízovém režimu, je třeba dosáhnout jasných referenčních hodnot; připomenout, že zvrácení již dříve dosaženého pokroku systematicky povede k pozastavení dohod, a to i v oblasti bezvízových režimů a financování ze strany EU;
   ab) podporovat vícestranný rozměr Východního partnerství coby prostředek posílení vícestranného budování důvěry, zejména v oblastech postižených konflikty, vytváření příležitostí k regionální spolupráci, a to i prostřednictvím nadnárodních platforem občanské společnosti, spolupráce mezi místními a regionálními orgány a přeshraničními projekty, jako jsou programy na podporu mezilidských kontaktů zahrnující mezikulturní dialog a mladší generaci jako prvky změny;
   ac) zdůraznit, že je důležité sdělovat informace o politikách týkajících se Východního partnerství na interní i externí úrovni souvislým a účinným způsobem a zpřístupnit možnosti v oblasti komunikace přizpůsobené konkrétním regionům, zejména za účelem zaplnění mezery v informovanosti, pokud jde o EU a vztahy s jejími partnery; uznat znamenitou práci, kterou doposud odvedla pracovní skupina East StratCom, a podpořit její činnost dalšími finančními prostředky; zabývat se otázkou poskytování lepších informací o konkrétních výhodách a cílech Východního partnerství, vyvracet dezinformace poskytováním podložených, přístupných a kvalitních informací ve všech jazycích partnerských zemí a zaručit plné dodržování svobody projevu;
   ad) zajistit, aby podpora EU byla individuálně přizpůsobena tak, aby odpovídala úrovni společných ambicí ve věci spolupráce s jednotlivými partnery na základě zásad „více za více“ a „méně za méně“; požadovat zejména, aby EU sladila své rozpočtové nástroje, jako je evropský nástroj sousedství a Evropský fond pro udržitelný rozvoj, s politickými úkoly a prováděcími strategiemi, a to především v rámci svých výročních a víceletých rozpočtových postupů;
   ae) uvítat návrhy Komise týkající se poskytování makrofinanční pomoci partnerům a současně trvat na přísné a účinné podmíněnosti spojené s návrhy, zejména pokud jde o dodržování zásad právního státu (včetně nezávislého soudnictví a parlamentního systému více politických stran), zajištění řádné správy věcí veřejných (včetně účinného boje proti korupci), obranu lidských práv a svobodu sdělovacích prostředků; předkládat Parlamentu a Radě každých šest měsíců podrobnou písemnou zprávu o pokroku, kterého bylo dosaženo v těchto třech oblastech v případě partnerů, kteří z této pomoci již těží; vyzvat Komisi, aby navrhla nové programy makrofinanční pomoci pro partnerské země, které úspěšně minulé programy dokončily, výše uvedenou podmíněnost v budoucích návrzích na poskytování takové pomoci systematicky zajistit a rovněž zajistit, aby se důsledně uplatňovala, především v případě Moldavska;
   af) požádat Komisi, Evropskou investiční banku a další multilaterální finanční instituce, aby vyvíjely činnost směrem k úspěšnému uplatňování investičního plánu pro Evropu a podpůrného mechanismu určeného pro země Východního partnerství, které se zavázaly k provedení dohod o přidružení; požadovat vytvoření svěřenského fondu pro Ukrajinu, Gruzii a Moldavsko založeného na osvědčených postupech získaných v souvislosti s nástroji několika investorů, přičemž je třeba zdůraznit, že tento svěřenský fond by se měl zaměřit na soukromé a veřejné investice, zejména na ty, které jsou určeny na sociální a hospodářskou infrastrukturu a na oživení schopnosti využívat investice, a na koordinaci podpory mezinárodních finančních institucí a mezinárodních dárců v konkrétním místě; zvážit uspořádání konference investorů zaměřené na Ukrajinu v zájmu podpory humanitárních potřeb země, které byly vyvolány konfliktem v její východní části a anexí Krymu; zajistit, aby využívání všech těchto finančních prostředků rovněž podléhalo důsledné kontrole, aby se předcházelo jakémukoli jejich zneužití;
   ag) zopakovat svou rozhodnou podporu příspěvkům Parlamentu k politice Východního partnerství a její kontrole, zejména pokud jde o dopad této politiky na životy občanů; posílit v tomto ohledu úlohu Parlamentního shromáždění Euronest v rámci nové vícestranné struktury Východního partnerství a úlohu Parlamentních výborů pro přidružení, jakož i Výborů pro parlamentní spolupráci v rámci Rady přidružení nebo Rady pro spolupráci; uvítat programy komplexního přístupu k poskytování demokratické podpory, které se nyní provádějí; vyzvat poslance parlamentů z partnerských zemí, aby spolupracovali na kontrole provádění a na výměně osvědčených postupů; posílit zapojení Fóra občanské společnosti Východního partnerství do tohoto procesu;
   ah) vzít na vědomí odhodlání Parlamentu posílit monitorování toho, jak jsou prováděny mezinárodní dohody s východními partnery, a zvýšit kontrolu podpory EU poskytované za tímto účelem; reagovat na výzvu Parlamentu určenou partnerům a Komisi, která se týká zvýšení transparentnosti všech příjemců financování EU; vyzvat Komisi a ESVČ, aby každých šest měsíců předkládaly Radě a Parlamentu podrobnou písemnou zprávu o provádění těchto dohod;
   ai) vzít na vědomí odhodlání Parlamentu zvýšit kontrolu jednání o budoucích mezinárodních dohodách s východními partnery; vyzvat Radu, aby Parlamentu v souladu s příslušnou interinstitucionální dohodou(9) bezodkladně předložila veškeré náležité směrnice pro vyjednávání; uvítat účinnou spolupráci Komise a ESVČ s Parlamentem při poskytování informací o těchto jednáních, ale vyzvat je, aby také v souladu s příslušnou rámcovou dohodou(10) bezodkladně předložily návrhy textů k jednání a parafované dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby toto doporučení předal Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost a pro informaci zvláštnímu zástupci EU pro jižní Kavkaz a krizi v Gruzii, Parlamentnímu shromáždění OBSE, Parlamentnímu shromáždění Rady Evropy a vládám a parlamentům zemí Východního partnerství.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2017)0304.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2017)0267.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2017)0126.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2016)0456.
(5) Přijaté texty, P8_TA(2017)0089.
(6) Přijaté texty, P8_TA(2016)0487.
(7) Přijaté texty, P8_TA(2016)0018.
(8) Úř. věst. C 265, 11.8.2017, s. 110.
(9) Úř. věst. C 95, 1.4.2014, s. 1.
(10) Úř. věst. L 304, 20.11.2010, s. 47.


Akční plán pro přírodu, lidi a hospodářství
PDF 431kWORD 51k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2017 o akčním plánu pro přírodu, lidi a hospodářství (2017/2819(RSP))
P8_TA(2017)0441B8-0589/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na sdělení Komise nazvané „Akční plán pro přírodu, lidi a hospodářství“ (COM(2017)0198),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 2. února 2016 o přezkumu strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti v polovině období(1),

–  s ohledem na kontrolu účelnosti právních předpisů EU o ochraně přírody (směrnice o ochraně ptáků a směrnice o ochraně přírodních stanovišť) (SWD(2016)0472),

–  s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 1/2017 s názvem „Provádění sítě Natura 2000 s plným využitím jejího potenciálu vyžaduje více úsilí“,

–  s ohledem na zprávu Komise s názvem „Předkládání zpráv podle směrnic EU o přírodních stanovištních a ptácích za období 2007–2012: stav přírody v EU“,

–  s ohledem na statistiku Eurostatu o biologické rozmanitosti z listopadu 2016,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 19. června 2017 o akčním plánu EU pro přírodu, lidi a hospodářství(2),

–  s ohledem na otázku Komisi týkající se akčního plánu pro přírodu, lidi a hospodářství (O-000067/2017 – B8-0608/2017),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že přibližně pouze polovina chráněných ptáků a menší počet jiných chráněných druhů a stanovišť je v Unii v současnosti v příznivém stavu z hlediska ochrany a pouze 50 % lokalit sítě Natura 2000 má k dispozici plány řízení, v nichž jsou formulovány cíle a opatření týkající se ochrany;

B.  vzhledem k tomu, že směrnice o ochraně přírody jsou důležité z hlediska přínosu k plnění cílů Úmluvy o biologické rozmanitosti, strategického plánu pro biologickou rozmanitost na období 2011–2020, Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj a Pařížské dohody o změně klimatu;

C.  vzhledem k tomu, že v hodnocení, které vydala Evropská agentura pro životní prostředí pod názvem „stav přírody v EU z roku 2015“, se uvádí, že hlavní zátěže a rizika ohrožující suchozemské ekosystémy, které jsou hlášeny členskými státy, plynou ze zemědělství a z úprav přírodního prostředí a v případě mořských ekosystémů z využívání živých zdrojů (rybolov) a ze znečištění; vzhledem k tomu, že všechny tyto činnosti jsou činnosti prováděné člověkem a mají značný a škodlivý dopad na přírodu;

D.  vzhledem k tomu, že statistiky Eurostatu o biologické rozmanitosti z roku 2016 ukazují, že v letech 1990–2014(3) došlo k celkovému poklesu v populacích všech 167 druhů ptáků, kteří se běžně vyskytují v EU;

Obecné poznámky

1.  vítá akční plán pro přírodu, lidi a hospodářství jako krok správným směrem na cestě ke splnění cílů směrnic o ochraně přírody;

2.  se znepokojením však konstatuje, že cíle strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 a Úmluvy o biologické rozmanitosti nebudou splněny bez vynaložení dalšího a podstatně většího úsilí; zdůrazňuje, že cílů strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti vytyčených do roku 2010 nebylo dosaženo;

3.  konstatuje, že zdravé a odolné ekosystémy mají lepší schopnost zmírňovat účinky změny klimatu a přizpůsobit se jí, a tím i omezit globální oteplování; konstatuje, že tyto ekosystémy jsou odolnější vůči extrémním povětrnostním jevům a zotavují se z nich snadněji, přičemž přinášejí mnoho užitku, na němž jsou lidé závislí;

4.  konstatuje, že téměř jedné čtvrtině volně žijících druhů nyní v Evropě hrozí vyhynutí a že většina ekosystémů upadla natolik, že již nadále není schopna plnit svou hodnotnou funkci; konstatuje, že tato skutečnost vede k nesmírným sociálním a hospodářským ztrátám pro EU, neboť hlavní příčiny úbytku biologické rozmanitosti, tedy konkrétně úpadek přírodních stanovišť, nadměrné využívání přírodních zdrojů, vypouštění a podpora invazivních cizorodých druhů a změna klimatu, nabývají na síle a vyrušují pozitivní účinky iniciativ, jejichž cílem je těmto jevům předcházet;

5.  konstatuje, že účelem akčního plánu je „urychlit pokrok směrem ke splnění cíle EU vytyčeného na období do roku 2020, jímž je zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb“; považuje nicméně za politováníhodné, že v plánu nejsou žádné jiné odkazy na strategii v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 nebo na závěry přezkumu této strategie v polovině období;

6.  připomíná, že je zapotřebí dalšího značného a trvalého úsilí, aby bylo dosaženo cílů, které mají být splněny do roku 2020, a vyzývá Komisi a členské státy, aby tuto otázku zařadily mezi důležitější politické priority;

7.  zdůrazňuje, že je nutné zajistit úplné a patřičné uplatňování právních předpisů Unie týkajících se přírody;

8.  zdůrazňuje, že podstatný pokrok ve snižování emisí skleníkových plynů a množství látek znečišťujících ovzduší a jiných znečišťujících látek, jakož i ve zvyšování energetické a materiálové účinnosti, je nutné doplnit dalšími opatřeními členských států v zájmu plného uplatnění politik přijatých za účelem zlepšení ochrany biologické rozmanitosti, přírodních zdrojů a veřejného zdraví;

9.  zdůrazňuje nutnost další integrace politik a znalostí, aby bylo dosaženo cíle, kterým je spokojený život v mezích naší planety, což je dlouhodobá vize 7. akčního programu pro životní prostředí;

10.  vyjadřuje politování nad omezeným časovým rámcem akčního plánu a vyzývá Komisi, aby bezodkladně zahájila práci na příští strategii pro biologickou rozmanitost na období po roce 2020;

Zapojení všech aktérů

11.  vítá čtyři prioritní oblasti vymezené v akčním plánu a zdůrazňuje, že je nutné aktivní zapojení všech dotčených aktérů na vnitrostátní, regionální i místní úrovni tak, aby konkrétní kroky, jež mají být učiněny, mohly řešit nedostatky v provádění směrnic o ptácích a přírodních stanovištích;

12.  připomíná, že Evropský účetní dvůr uvedl ve své zvláštní zprávě č. 1/2017, že koordinace mezi příslušnými orgány a dalšími zúčastněnými stranami v členských státech nebyla dostatečně rozvinuta;

13.  vyzývá Komisi, aby vnitrostátním a regionálním aktérům při provádění právních předpisů na ochranu přírody a zkvalitňování inspekcí v oblasti životního prostředí poskytla účinnou podporu, mimo jiné i posilováním kompetencí, budováním kapacit a lepším přidělováním zdrojů;

14.  vítá záměr Komise zaktualizovat a dále rozpracovat pokyny ve všech úředních jazycích EU s cílem podpořit lepší porozumění právním předpisům v daném místě a pomoci veřejným orgánům je lépe uplatňovat, a vyzývá v této souvislosti Komisi, aby do tohoto procesu zahrnula všechny zúčastněné strany a vedla s nimi konzultace;

15.  zdůrazňuje úlohu občanské společnosti při zajišťování lepšího provádění právních předpisů Unie týkajících se přírody a podtrhuje význam ustanovení Aarhuské úmluvy souvisejících s touto problematikou;

16.  vyzývá Komisi, aby předložila nový legislativní návrh o minimálních normách pro přístup k soudnímu přezkumu a revizi aarhuského nařízení provádějícího příslušnou úmluvu, pokud jde o opatření Unie, s cílem zohlednit nedávné doporučení výboru pro kontrolu plnění závazků této úmluvy;

17.  vítá skutečnost, že pružné přístupy k provádění, jež zohledňují specifické vnitrostátní podmínky, přispívají ke snížení a postupnému odstraňování zbytečných konfliktů a problémů, které vyvstaly mezi opatřeními v rámci ochrany přírody a socioekonomickými činnostmi, jakož i k řešení praktických problémů vyplývajících z uplatňování příloh těchto směrnic, aniž by došlo k ohrožení cílů v oblasti ochrany a požadavků stanovených ve směrnicích o ochraně přírody;

18.  vyzývá Komisi, aby vyjasnila úlohu Výboru regionů při zvyšování informovanosti, podpoře místního zapojení a výměně informací;

Chráněné druhy a chráněná stanoviště

19.  zdůrazňuje, že členské státy musí zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování stavu lokalit sítě Natura 2000, a musí přijmout opatření za účelem zachování nebo obnovení takového stavu chráněných druhů a stanovišť, jaký je příznivý z hlediska ochrany;

20.  vyzývá k plnému provedení směrnic o ochraně přírody s cílem zajistit, aby byla přijímaná ochranná opatření v souladu s nejnovějším technickým a vědeckým pokrokem;

21.  lituje toho, že akční plán nepřináší žádnou prioritní strategii ani nenavrhuje konkrétní kroky ke zlepšení: ochrany opylovačů, zejména pokud jde o snahu řešit zdravotní rizika a parazitické druhy (zvláště rodu kleštíků), koordinace prací při výzkumu, harmonizace analytických metod a předávání vědeckých údajů o opylovačích na evropské úrovni, jak již Evropský parlament požadoval;

22.  naléhavě opět Komisi vyzývá, aby předložila strategii EU na ochranu a zachování ohrožených opylovačů, která by komplexně a průřezově řešila zásadní otázku nadměrné úmrtnosti opylovačů v Evropě, zejména včel, jejichž přínos pro životní prostředí a hospodářství je nevyčíslitelný;

23.  navrhuje, aby byla opatření proti kleštíkům na úrovni EU povinná, aby byla podporována odborná příprava včelařů, pokud jde o metody ochrany včel, a aby byli místní a regionální orgány, zemědělci, a všichni ostatní občané vybízeni k podpoře pěstování rostlinných druhů ve venkovských a městských oblastech, zejména kvetoucích rostlin, s cílem zvýšit dostupnost medonosných rostlin;

24.  připomíná, že nezákonné zabíjení ptáků, zejména stěhovavých druhů ve Středozemí, ale také dravých ptáků v některých členských státech, je i nadále důvodem k obavám; zdůrazňuje, že je zapotřebí přijmout plán, koordinovaný na evropské úrovni a založený na vědeckých údajích, s cílem řídit druhy stěhovavých ptáků přesouvajících se přes více než jeden členský stát;

25.  vyzývá k plnému a účinnému provádění nařízení o invazivních nepůvodních druzích a k poskytování odpovídajících finančních prostředků v rámci rozpočtu EU; zdůrazňuje, že zařazování druhů na seznam invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii se musí zakládat na standardizovaném a harmonizovaném hodnocení rizik; domnívá se, že regulace těchto druhů představuje naléhavou prioritu, zejména v lokalitách sítě Natura 2000; vítá Evropskou síť pro informace o nepůvodních druzích (EASIN), tj. internetovou platformu, která usnadňuje přístup k údajům o nepůvodních druzích;

26.  zdůrazňuje, že ochrana našeho společného evropského přírodního prostředí má zásadní význam jak pro naše hospodářství, tak pro dobré životní podmínky, že hospodářská hodnota sítě Natura 2000 se odhaduje na 200 až 300 miliard EUR ročně, že tato síť může být díky cestovnímu ruchu a rekreacím zdrojem příjmu pro místní společenství a že zdravé ekosystémy poskytují klíčové služby, jako např. sladkovodní zdroje, ukládání uhlíku, opylující hmyz, ochranu před povodněmi, lavinami a pobřežní erozí;(4) zdůrazňuje proto, že investice do sítě Natura 2000 jsou z ekonomického hlediska velmi rozumné;

27.  připomíná, že mořské lokality sítě Natura 2000 jsou výrazně méně zavedeny než suchozemské lokality; vyzývá příslušné členské státy, aby se tímto problémem zabývaly, a Komisi vyzývá, aby usnadnila nezbytnou spolupráci se třetími zeměmi za účelem zlepšení ochrany životního prostředí v mořských lokalitách;

28.  vítá kroky zaměřené na začlenění ekosystémových služeb do procesu rozhodování; vyjadřuje však politování nad tím, že v akčním plánu chybí konkrétní iniciativa týkající se „nulové čisté ztráty biologické rozmanitosti“;

Vazby na jiné oblasti politiky

29.  zdůrazňuje, že je naléhavě nutné zabývat se hlavními příčinami úbytku biologické rozmanitosti, jako je ničení a poškozování přírodních stanovišť, k jejichž příčinám patří především nadměrné využívání půdy, znečištění, intenzivní zemědělství, využívání syntetických chemických pesticidů, rozšíření nepůvodních druhů a změna klimatu, a dále zdůrazňuje, že je nutné zajistit soudržnost jednotlivých politik EU;

30.  podtrhuje, že kontrola účelnosti klade důraz na nutnost zlepšit soulad se společnou zemědělskou politikou (SZP), a zdůrazňuje, že v souvislosti se zemědělstvím dochází ke znepokojujícímu úbytku druhů a stanovišť; vyzývá Komisi, aby posoudila dopad SZP na biologickou rozmanitost;

31.  připomíná, že jednou ze šesti klíčových priorit rozvoje venkova v EU je obnova, zachování a posílení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím, a to i v lokalitách sítě Natura 2000; připomíná značnou snahu, kterou vyvinuly subjekty z odvětví zemědělství, zejména v rámci realizace ekologických opatření zaváděných po přezkumu SZP v roce 2013;

32.  opětovně vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, že prostředky poskytované v rámci SZP budou přesměrovány z podpory činností spojených s úbytkem biologické rozmanitosti na financování environmentálně udržitelných zemědělských postupů a zachování s tím spojené biologické rozmanitosti;

33.  dále Komisi a členské státy vyzývá, aby ve spolupráci s vlastníky a uživateli půdy ověřily možnosti poskytování „zelených a modrých služeb“ (péče o krajinu a přírodu a vodohospodářství) za úplatu založenou na tržních podmínkách;

34.  poukazuje na to, že u druhů, které vyžadují podle směrnice o přírodních stanovištích zvláštní ochranu, se v některých regionech v Evropě dosáhlo příznivého stavu z hlediska ochrany a mohou tedy ohrožovat jiné volně žijící druhy a domácí zvířata, a tím narušit přirozenou rovnováhu ekosystému; vyzývá Komisi, aby vypracovala postup hodnocení, na jehož základě by bylo možné status ochrany druhů upravit, jakmile je dosažen požadovaný stav ochrany;

35.  připomíná, že soužití lidí s velkými šelmami, například s vlky, může mít v určitých regionech nepříznivý dopad na udržitelný rozvoj ekosystémů a obydlených venkovských oblastí, zejména v souvislosti s tradičním zemědělstvím a udržitelným cestovním ruchem, ale i na jiné sociálně-ekonomické činnosti; žádá Komisi a členské státy, aby přijaly konkrétní opatření, která by tyto otázky řešila, aby tak nebyl ohrožen udržitelný rozvoj venkovských oblastí, a současně aby braly v potaz flexibilitu, která se nabízí v souvislosti se směrnicí o přírodních stanovištích;

36.  vyzývá Komisi, aby podporovala opatření, jako jsou školení zemědělců, pokud jde o ochranu hospodářských zvířat před velkými šelmami, a sdílení osvědčených postupů na ochranu hospodářských zvířat ve všech členských státech;

37.  vyjadřuje politování nad tím, že SZP nebyla vytvořena s cílem chránit mizící tradiční zemědělské postupy pastevectví, což je významný historický způsob péče o přírodní stanoviště a ochrany přírody; žádá, aby akční plán podporoval v síti Natura 2000 rámec pro rozvoj pastevectví;

38.  vyzývá Komisi, aby považovala zejména adaptivní řízení lovu za nejlepší praktický nástroj udržitelného řízení dostatečně bohaté populace vodních ptáků a zachování hynoucí populace vodních ptáků v EU;

39.  zdůrazňuje, že k významným úbytkům biologické rozmanitosti dochází v mořských oblastech, a domnívá se, že společná rybářská politika (SRP) by měla podporovat biologickou rozmanitost a udržitelné modely spotřeby a produkce; vyzývá k posouzení dopadu SRP na biologickou rozmanitost;

Financování

40.  vítá zprávu Evropského účetního dvora o síti Natura 2000 a souhlasí s jejím hodnocením, v němž se konstatuje, že prostředky EU nebyly dostatečně využity na podporu správy této sítě;

41.  zdůrazňuje, že hlavní odpovědnost za financování sítě Natura 2000 nesou členské státy, a podtrhuje, že chybějící finanční prostředky byly pravděpodobně jedním z hlavních důvodů nedostatečného provádění směrnic o ochraně přírody, jak zjistila kontrola účelnosti;

42.  zdůrazňuje, že vzhledem k časovému rámci stávajícího víceletého finančního rámce (VFR) není vytvoření nových finančních mechanismů na ochranu biologické rozmanitosti za účelem splnění cílů vytyčených na období do roku 2020 pravděpodobné; vyzývá k maximálnímu využívání stávajících prostředků, včetně programu LIFE (L'Instrument Financier pour l'Environnement), SZP a strukturálních fondů;

43.  vítá připravovaný návrh Komise, podle něhož by měl být v rámci programu LIFE příděl prostředků na ochranu přírody a biologickou rozmanitost zvýšen o 10 %;

44.  konstatuje, že v souvislosti s příštím VRF je zapotřebí více přípravných prací, a to jak na přezkumu, tak na odhadech, aby bylo zajištěno dostatečné financování ochrany přírody, biologické rozmanitosti a udržitelného zemědělství v lokalitách sítě Natura 2000; domnívá se, že v tomto ohledu by byl klíčový komplexní přezkum výdajů v minulosti, který by poukázal na ponaučení, jež je třeba si vzít z výsledků předešlých opatření;

45.  vyzývá k tomu, aby do příštího VFR byly začleněny nové finanční mechanismy na ochranu biologické rozmanitosti; vyzývá Komisi k zajištění toho, aby příští finanční nástroje určené pro potřeby zemědělství, rozvoje venkova a regionálního rozvoje obsahovaly konkrétní příděly prostředků na biologickou rozmanitost a správu sítě Natura 2000, jež budou společně spravovat vnitrostátní a regionální orgány pro ochranu životního prostředí;

46.  vyzývá Komisi, aby režimy financování účinněji přizpůsobila cílům sítě Natura 2000 a aby u této sítě zavedla průřezové ukazatele výkonnosti všech příslušných fondů EU; vyzývá Komisi, aby rovněž zřídila mechanismus pro sledování čerpání prostředků na síť Natura 2000, kterým by zlepšila transparentnost a účelnost prostředků a odpovědnost za tyto prostředky a začlenila je do příštího VFR;

47.  připomíná, že program Natura 2000 je obvykle financován prostřednictvím spolufinancování; vyzývá členské státy k podstatnému navýšení prostředků přidělovaných na síť Natura 2000, aby se docílilo zajímavé míry spolufinancování stimulující k většímu využívání tohoto fondu, a k přijetí opatření na snížení administrativního zatížení žadatelů a příjemců čerpajících z projektu;

48.  zdůrazňuje potenciál partnerství veřejného a soukromého financování pro účely rozvoje ekosystémových služeb, zelené infrastruktury a dalších oblastí souvisejících s přírodním kapitálem, a vítá skutečnost, že z nástroje financování přírodního kapitálu (NCFF) budou i nadále v prováděcím období 2017–2019 podporovány projekty související s biologickou rozmanitostí;

49.  vyzývá Komisi, aby podpořila a navrhla prostředky pro financování a rozvoj přeshraničních plánů řízení populace velkých šelem, a vyzývá také k podrobnému studiu úlohy velkých šelem a k případnému zavedení opatření k přizpůsobení, která by zajistila zachování biologické rozmanitosti, zemědělské krajiny a po staletí prováděné pastvy býložravých zvířat v horských oblastech;

Zelená infrastruktura

50.  vítá závazek uvedený v akčním plánu, a to poskytnout pokyny, jež by pomohly při rozvoji zelené infrastruktury za účelem lepšího propojení lokalit sítě Natura 2000, avšak připomíná, že Parlament požadoval, aby byl vypracován skutečný návrh rozvoje transevropské sítě zelené infrastruktury (TEN-G);

51.  konstatuje, že je důležité, aby příslušné orgány v členských státech za účasti všech příslušných zainteresovaných stran lépe využívaly integrované procesy územního plánování, zlepšily horizontální vnímání sítě TEN-G s ohledem na znalosti konkrétního odvětví a prostřednictvím fondů na rozvoj venkova a regionální rozvoj umožnily financování větší propojenosti a zelené infrastruktury obecně; konstatuje, že tato kritéria by měla být vodítkem pro VFR na období po roce 2020 pro plánování infrastruktury; konstatuje, že koncepce zelené infrastruktury přispívá rovněž k vytvoření udržitelného hospodářství, a to zachováním výhod ekosystémů, přičemž budou současně zmírněny nepříznivé dopady dopravy a energetické infrastruktury;

52.  konstatuje, že je nezbytné zkoumat úlohu zelené infrastruktury při zmírňování dopadů přírodních katastrof souvisejících s meteorologickými a klimatickými změnami, zejména s extrémními meteorologickými a klimatickými jevy, jež jsou příčinou některých přírodních katastrof, které patří v Evropě i ve světě k těm nejničivějším a mají nejvíce smrtelných následků;

o
o   o

53.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2016)0034.
(2) http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/19/conclusions-eu-action-plan-nature/pdf
(3) http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Biodiversity_statistics
(4) http://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/state_of_nature_en.pdf


Stav právního státu a demokracie v Polsku
PDF 264kWORD 52k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2017 o stavu právního státu a demokracie v Polsku (2017/2931(RSP))
P8_TA(2017)0442B8-0595/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na Smlouvy EU, a zejména na články 2, 3, 4, 6 a 7 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na Ústavu Polské republiky,

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o lidských právech (EÚLP) a příslušnou judikaturu Evropského soudu pro lidská práva (ESLP),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. března 2014 s názvem „Nový postup EU pro posílení právního státu“ (COM(2014)0158),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. dubna 2016 o situaci v Polsku(1),

–  s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. září 2016 o událostech poslední doby v Polsku a jejich dopadu na základní práva zakotvená v Listině základních práv Evropské unie(2),

–  s ohledem na doporučení Komise týkajícího se právního státu ze dne 21. prosince 2016(3), jež doplňuje její doporučení ze dne 27. července 2016 s přihlédnutím k nejnovějšímu vývoji v Polsku s ohledem na jmenování nového předsedy Ústavního soudu,

–  s ohledem na třetí doporučení Komise týkajícího se právního státu ze dne 26. července 2017(4), v němž vyjadřuje své vážné znepokojení ohledně plánované reformy soudnictví v Polsku, která podle hodnocení Komise umocňuje systémové ohrožení právního státu v Polsku, které již bylo uvedeno v postupu pro posílení právního státu, jejž Komise zahájila v lednu 2016,

–  s ohledem na odpověď polské vlády ze dne 20. února 2017, v níž odmítla tvrzení, že existuje systémové ohrožení právního státu v Polsku, a na údajnou odpověď polské vlády ze dne 29. srpna 2017, v níž měla odmítnout námitky Komise proti reformě soudnictví a napadnout její schopnost posuzovat systém soudnictví,

–  s ohledem na řízení o nesplnění povinnosti, které Komise zahájila proti Polsku, včetně postupu ze dne 29. července 2017 a odůvodněného stanoviska ze dne 12. září 2017 týkajícího se zákona o řádné organizaci soudů, v nichž se uvádí, že polský zákon je v rozporu s unijním právem, zejména s čl. 157 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), směrnice 2006/54/ES o rovnosti žen a mužů v oblasti zaměstnání, a čl. 19 odst. 1 SEU ve spojení s článkem 47 Listiny základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na výměny názorů ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci s prvním místopředsedou Komise Fransem Timmermansem 22.3., 31.8. a 6.11.2017,

–  s ohledem na výměny názorů na schůzích Rady pro všeobecné záležitosti 16.5.2017 a 25.9.2017 o právním státě v Polsku,

–  s ohledem na stanovisko Benátské komise ze dne 14. října 2016 k Zákonu o Ústavním soudu a na prohlášení předsedy Benátské komise ze dne 24. ledna 2017, v němž vyjadřuje hluboké znepokojení nad „zhoršující se situací“ v Polsku,

–  s ohledem na to, že 18. května 2017 byly z internetových stránek Ústavního soudu a jeho online právní databáze odstraněny tři rozsudky týkající se následujících případů: 9. března 2016, K 47/15 (prohlašující, že změny, které přijal polský parlament v zákonu o Ústavním soudu, jsou protiústavní), 11. srpna 2016, K 39/16 (zpochybňující zákonnost hlavních ustanovení druhého zákona, kterým se mění fungování Ústavního soudu) a 7. listopadu 2016, K 44/16 (o zákonnosti jmenování předsedy a místopředsedy Ústavního soudu),

–  s ohledem na přijetí čtyř zákonů na reformu soudnictví polským parlamentem v červnu a červenci 2017, a to: zákona, kterým se mění zákon o Národní škole soudnictví a státního zastupitelství, zákon o organizaci obecných soudů a některé další zákony („zákon o Národní škole soudnictví“), zákona, kterým se mění zákon o Státní soudní radě a některé další zákony („zákon o Státní soudní radě“); zákona, kterým se mění zákon o organizaci obecných soudů („zákon o organizaci obecných soudů“); a zákona o Nejvyšším soudu, který vyvolal závažné obavy ohledně porušení oddělení pravomocí a konce nezávislosti soudnictví,

–  s ohledem na dopis předsedy Evropského parlamentu ze dne 18. července 2017, v němž vyjádřil znepokojení velké většiny vedoucích politických skupin v Parlamentu ohledně přijímaných zákonů na reformu soudnictví,

–  s ohledem na rozhodnutí polského prezidenta ze dne 27. července 2017 vetovat dva sporné zákony, které polský parlament přijal dříve v témž měsíci a které vážně ohrozily nezávislost soudnictví v Polsku,

–  s ohledem na dva návrhy polského prezidenta týkající se Státní soudní rady a Nejvyššího soudu, které vzbuzují obavy, pokud jde o to, zda jsou v souladu s polskou ústavou, a neřeší problémy týkající se oddělení pravomocí a nezávislosti soudnictví,

–  s ohledem na rozhodnutí polského Ústavního soudu ze dne 24. října 2017, podle nějž jsou pravidla pro volbu předsedů Nejvyššího soudu a valného shromáždění soudců Nejvyššího soudu neústavní,

–  s ohledem na dočasný příkaz Soudního dvora EU ze dne 27. července 2017 ve věci C-441/17, aby bylo okamžitě zastaveno rozsáhlé kácení v Bělověžském pralese, který polská vláda neprovedla, a na obavy, že pokračující kácení způsobí „závažné a nevratné poškození“ pralesa, zatímco soudy budou na daném případě pracovat,

–  s ohledem na předběžná opatření ze dne 8. června 2017 vydaná Evropským soudem pro lidská práva, aby zastavil nucené návraty do Běloruska, s ohledem na návrhy předložené v lednu 2017 na změny zákona o cizincích polským ministrem vnitra, které vzbuzují obavy, pokud jde o jejich soulad s evropským a mezinárodním právem,

–  s ohledem na zákon o veřejných shromážděních v pozměněném znění z prosince 2016, který umožňuje přílišné omezování práva na shromažďování včetně stanovení priorit pro tzv. „pravidelná/opakovaná shromáždění“ věnovaná vlasteneckým, náboženským a historickým událostem a dává orgánů možnost zakazovat protidemonstrace,

–  s ohledem na zákon o Národním institutu svobody - Centru rozvoje občanské společnosti ze dne 15. září 2017, který uvaluje na přístup k veřejnému financování pro organizace občanské společnosti včetně prostředků z EU kontrolu vlády, což vyvolává obavy, pokud jde o odpovídající financování nevládních organizací, včetně mimo jiné organizací pro práva žen,

–  s ohledem na zprávy mezinárodních nevládních organizací o stavu právního státu a základních práv v Polsku včetně zprávy Amnesty International ze dne 19. října 2017 nazvané „Polsko: V ulicích na obranu lidských práv“ a zprávu Human Rights Watch ze dne 24. října 2017 s názvem „Eroze brzd a protivah – útoky na právní stát a lidská práva v Polsku“,

–  s ohledem na stanoviska OBSE/ODIHR ze dne 5. května 2017 o návrhu změny zákona o Státní soudní radě a některých dalších zákonů Polské republiky; ze dne 22. srpna 2017 o návrhu zákona o Národním ústavu svobody svobody – centru pro rozvoj občanské společnosti; a ze dne 30. srpna 2017 o některých ustanoveních návrhu zákona o Nejvyšším soudu Polska, která poukázala na to, že navrhovaná ustanovení byla svou povahou neslučitelná s mezinárodními normami a závazky OBSE,

–  s ohledem na závěrečné připomínky k sedmé pravidelné zprávě o Polsku, kterou přijala Rada OSN pro lidská práva dne 31. října 2016, jež vyzvala Polsko, aby podniklo kroky k ochraně nezávislosti Ústavního soudu a soudnictví a k přesnějšímu vymezení trestného činu terorismu, s cílem bránit jeho zneužívání,

–  s ohledem na kanadské vystoupení ze dne 9. května 2017 na zasedání Rady OSN pro lidská práva v souvislosti se všeobecným pravidelným přezkumem týkajícím se Polska a na dopis ze dne 23. října 2017 adresovaný Polsku vysokým komisařem OSN pro lidská práva,

–  s ohledem na úvodní poznámky zvláštního zpravodaje OSN pro nezávislost soudců a právníků ze dne 27. října 2017 po oficiální návštěvě Polska, v nichž vyjádřil znepokojení ohledně nezávislosti polského soudnictví,

–  s ohledem na rezoluci Parlamentního shromáždění Rady Evropy 2188 (2017) ze dne 11. října 2017 „Nové hrozby pro právní stát v členských státech Rady Evropy: vybrané příklady“,

–  s ohledem na opakované masové protesty proti vládní politice a právním předpisům, včetně „černého protestu“, který proběhl v říjnu 2016 a zabránil změně současného zákona o interrupcích, „pochodu svobody“, který se uskutečnil 6. května 2017, a protestů, které proběhly v červenci 2017 po přijetí zákonů o reformě soudnictví,

–   s ohledem na zákon z června 2017 omezující přístup žen a dívek k nouzové antikoncepční tabletce; s ohledem na informativní přehled Světové zdravotnické organizace z června 2017, který nouzovou antikoncepční tabletku označuje za bezpečnou a doporučuje, aby byla zpřístupněna v rámci nezbytné reprodukční zdravotní péči; s ohledem na prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 7. ledna 2015, kterým se mění registrace, kterou rozhodnutí C(2009)4049 poskytlo přípravku „ellaOne, ulipristal-acetát“, což je humánní léčivý přípravek,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že EU je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin; vzhledem k tomu, že tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů; vzhledem k tomu, že dodržování těchto hodnot odhlasoval polský lid v referendu v roce 2003;

B.  vzhledem k tomu, že článek 9 polské ústavy uvádí, že Polská republika musí dodržovat mezinárodní právo, kterým je vázána;

C.  vzhledem k tomu, že EU funguje na základě presumpce vzájemné důvěry v to, že členské státy budou jednat ve shodě s demokracií, právním státem a základními právy zakotvenými v EÚLP a v Listině základních práv;

D.  vzhledem k tomu, že právní stát je jednou ze společných hodnot, na nichž je EU založena, a vzhledem k tomu, že Komise je podle Smluv spolu s Parlamentem a Radou zodpovědná za zajištění toho, že zásada právního státu bude jakožto základní hodnota Unie dodržována a že budou dodržovány právo, hodnoty a zásady Unie;

E.  vzhledem k tomu, že mezi tyto zásady patří: zákonnost, včetně transparentního, odpovědného, demokratického a pluralistického procesu přijímání právních předpisů, právní jistota, vyloučení svévolných výkonných pravomocí, nezávislé a nestranné soudy, účinný soudní přezkum zahrnující důsledné dodržování základních práv a rovnost před zákonem;

F.  vzhledem k tomu, že nezávislost soudnictví je zakotvena v článku 47 Listiny základních práv a článku 6 EÚLP a že představuje nezbytný požadavek demokratické zásady dělby moci, což je zohledněno rovněž v článku 10 polské ústavy;

G.  vzhledem k tomu, že je třeba chránit svobodu sdružování; vzhledem k tomu, že aktivní občanská společnost a pluralita sdělovacích prostředků hrají zásadní úlohu při prosazování otevřené a pluralistické společnosti, účasti veřejnosti na demokratických procesech a zvyšování odpovědnosti vlád; vzhledem k tomu, že by měly být dostatečně financovány nevládní organizace;

H.  vzhledem k tomu, že to, že polská vláda odmítá provést rozhodnutí Soudního dvora EU o zákazu těžby dřeva v Bělověžském pralese a respektovat prozatímní příkazy ESLP týkající se navracení do Běloruska, jednoznačně dokládá, že Polsko nedodržuje Smlouvy EU;

I.  vzhledem k tomu, že desítky demonstrantů jsou stíhány podle přestupkového zákona a v některých případech podle trestního zákoníku; vzhledem k tomu, že více než 300 osob bylo údajně předvoláno na policii v souvislosti s účastí na protestech v říjnu 2017;

J.  vzhledem k tomu, že podle Listiny základních práv, EÚLP a judikatury ESLP souvisí sexuální a reprodukční zdraví žen s řadou lidských práv, včetně práva na život a důstojnost, svobody od nelidského a ponižujícího zacházení, práva na přístup ke zdravotní péči, práva na soukromí, práva na vzdělání a zákazu diskriminace, což je rovněž zohledněno v polské ústavě;

K.  vzhledem k tomu, že odmítání přístupu ke službám sexuálního a reprodukčního zdraví, včetně bezpečného a legálního potratu, představuje porušení základních práv žen; vzhledem k tomu, že Výbor OSN pro lidská práva vyzval Polsko, aby neprovádělo žádnou legislativní reformu, která by znamenala návrat zpět od již dnes restriktivní právní úpravy přístupu žen k bezpečnému a legálnímu potratu; vzhledem k tomu, že Evropský soud pro lidská práva v několika případech rozhodl v neprospěch Polska na základě polského restriktivního výkladu tohoto práva;

1.  zdůrazňuje, že je bezpodmínečně nutné zaručit, aby byly dodržovány společné evropské hodnoty uvedené v článku 2 SEU a v polské ústavě a aby byla respektována základní práva uvedená v Listině základních práv Evropské unie;

2.  znovu opakuje svůj postoj, který vyjádřil ve svých usneseních ze dne 13. dubna 2016 a ze dne 14. září 2016; opětovně vyjadřuje zejména své znepokojení nad rychlým legislativním vývojem v řadě oblastí bez řádných konzultací nebo možnosti nezávislého a legitimního ústavního přezkumu, v důsledku čehož hrozí systematické oslabování základních lidských práv, demokratických kontrol a protivah a právního státu; znovu vyjadřuje znepokojení nad takovými změnami především v oblasti veřejnoprávních sdělovacích prostředků, v trestním právu, zákoně o policii, zákoně o veřejné službě, zákoně o boji proti terorismu, zákoně o nevládních organizacích a v azylovém zákoně a v oblasti svobody shromažďování a práv žen;

3.  vyjadřuje hluboké politování a rostoucí znepokojení nad tím, že nebylo nalezeno kompromisní řešení fundamentálního problému řádného fungování ústavního soudu (jeho nezávislosti a legitimity a zveřejňování a provádění jeho rozsudků), což vážně oslabuje polskou ústavu a demokracii a právní stát v Polsku; s hlubokým politováním poukazuje na to, že polská vláda odmítá zohledňovat konstruktivní kritiku ze strany polské veřejnosti a vnitrostátních, mezinárodních a evropských institucí a že neoznámila žádná opatření, jimiž by na tyto výhrady reagovala;

4.  je hluboce znepokojen přepracováním právních předpisů týkajících se polského soudnictví, zejména pokud jde o možné strukturální oslabení nezávislosti soudnictví a právního státu v Polsku;

5.  bere na vědomí, že dne 27. července 2017 vetoval prezident Duda dva kontroverzní zákony, které schválil polský parlament, s odvoláním na to, že byly neslučitelné s polskou ústavou a že vážně ohrožovaly nezávislost soudnictví v Polsku; vyzývá k rozsáhlé diskusi o reformě soudnictví, která by měla respektovat zásady právního státu, právní předpisy EU a evropské normy nezávislosti soudnictví, na celostátní úrovni se všemi příslušnými aktéry; vyzývá polského prezidenta, aby nepodepisoval nové zákony, pokud nebudou plně zaručovat nezávislé soudnictví;

6.  podporuje doporučení týkající se právního státu vydaná Komisí i řízení o nesplnění povinnosti vedená s Polskem kvůli porušování práva EU; bere na vědomí odhodlání Komise coby strážkyně Smluv sledovat situaci v Polsku a plnění jejích doporučení polskými orgány a nadále Polsku nabízet plnou podporu při hledání vhodných řešení k posílení právního státu;

7.  naléhavě vyzývá polský parlament a vládu, aby plně provedly veškerá doporučení Komise a Benátské komise a aby se zdržely jakýchkoli reforem, které by ohrozily právní stát, a zejména nezávislost soudnictví; v této souvislosti vyzývá k odložení přijetí veškerých zákonů, dokud Komise a Benátská komise neprovedou řádné posouzení;

8.  vyzývá polskou vládu, aby splnila dočasný příkaz Soudního dvora EU ze dne 27. července 2017 ve věci C-441/17 a aby okamžitě zastavila rozsáhlé kácení v Bělověžském pralese, které s sebou nese riziko závažného a nevratného poškození tohoto místa zapsaného na seznam světového dědictví UNESCO; vyzývá polskou vládu, aby zastavila hromadné navracení osob do Běloruska v souladu se závaznými prozatímními příkazy ESLP ze dne 8. června 2017 a aby zajistila, že každý, kdo vyjádří záměr požádat o azyl nebo mezinárodní ochranu na polských hranicích získá plný přístup k polskému azylovému řízení v souladu s mezinárodními závazky a právem EU;

9.  vyzývá polskou vládu, aby dodržovala právo na svobodu shromažďování, tedy aby ze současného zákona o shromažďování odstranila ustanovení upřednostňující „cyklická“ shromáždění schválená vládou; naléhavě žádá příslušné orgány, aby se zdržely uplatňování trestních postihů vůči účastníkům pokojných shromáždění nebo protidemonstrací a aby zastavily trestní stíhání pokojných demonstrantů;

10.  vyzývá polskou vládu, aby zrušila zákon o zřízení Národního institutu svobody - Centra rozvoje občanské společnosti, který bání přístupu klíčových skupin občanské společnosti k veřejnému financování, a aby zajistila spravedlivé, nestranné a transparentní přidělování veřejných prostředků občanské společnosti s cílem zaručit pluralitní zastoupení;

11.  vyjadřuje znepokojení nad zprávami o policejním sledování lídrů opozice a občanské společnosti, o němž informovaly sdělovací prostředky, a naléhavě vyzývá polské orgány, aby tyto informace vyšetřily a aby plně respektovaly soukromí všech občanů;

12.  vyzývá polskou vládu, aby zaujala důsledný postoj k otázce práv žen a dívek tím, že bude volně poskytovat dostupnou antikoncepci bez diskriminace a zpřístupní nouzovou antikoncepci, která nebude na lékařský předpis; v této souvislosti vyzývá k tomu, aby byl zrušen zákon omezující přístup žen a dívek k nouzové antikoncepční tabletě;

13.  důrazně kritizuje veškeré legislativní návrhy, které by zakazovaly potrat v případě závažného či fatálního postižení plodu; zdůrazňuje, že univerzální přístup ke zdravotní péči, zejména v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a s tím spojených práv, je jedním ze základních lidských práv; důrazně opakuje, že podporuje organizace bojující za práva žen, a to tím spíše, že byly tyto organizace nedávno cílem trestního stíhání;

14.  vyzývá polskou vládu, aby dodržovala všechna ustanovení týkající se právního státu a základních práv zakotvená ve Smlouvách, Listině základních práv, EÚLP a mezinárodních lidskoprávních normách a aby vedla přímý dialog s Komisí;

15.  vyzývá Komisi, aby Parlamentu pravidelně poskytovala podrobné a transparentní informace o dosaženém pokroku a přijatých opatřeních;

16.  je přesvědčen, že současná situace v Polsku představuje jednoznačné riziko závažného porušování hodnot uvedených v článku 2 SEU; pověřuje Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby v souladu s čl. 83 odst. 1 písm. a) jednacího řádu vypracoval zvláštní zprávu s cílem uspořádat hlasování v plénu o odůvodněném návrhu vyzývajícím Radu k tomu, aby jednala v souladu s čl. 7 odst. 1 SEU;

17.  opakuje, že je třeba zavést pravidelný postup monitorování a dialogu, jehož se účastní všechny členské státy, Rada, Komise a Parlament, s cílem ochránit základní hodnoty EU – demokracii, základní práva a právní stát –, jak je uvedeno v usnesení Parlamentu ze dne 25. října 2016 obsahujícím doporučení Komisi o vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva(5) (Pakt EU o demokracii, právním státu a základních právech);

18.  vyzývá polskou vládu, aby přijala náležitá opatření a důrazně odsoudila xenofobní a fašistickou demonstraci, která se uskutečnila v sobotu 11. listopadu 2017 ve Varšavě;

19.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, prezidentovi, vládě a parlamentu Polska, vládám a parlamentům členských států, Radě Evropy a OBSE.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2016)0123.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2016)0344.
(3) Doporučení Komise (EU) 2017/146 ze dne 21. prosince 2016 v otázce právního státu v Polsku komplementární k doporučení (EU) 2016/1374 (Úř. věst. L 22, 27.1.2017, s. 65).
(4) Doporučení Komise (EU) 2017/1520 ze dne 26. července 2017 v otázce právního státu v Polsku komplementární k doporučením (EU) 2016/1374 a (EU) 2017/146 (Úř. věst. L 228, 2.9.2017, s. 19).
(5) Přijaté texty, P8_TA(2016)0409.

Právní upozornění