Indiċi 
Testi adottati
L-Erbgħa, 15 ta' Novembru 2017 - StrasburguVerżjoni finali
Perjodu għall-adozzjoni ta' atti delegati ***I
 Nomina ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri - Karel Pinxten
 Nomina ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri - Pietro Russo
 Nomina ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri - Hannu Takkula
 Nomina ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri - Baudilio Tomé Muguruza
 Nomina ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri - Bettina Jakobsen
 Nomina ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri - João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo
 Nomina ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri - Iliana Ivanova
 Protezzjoni kontra importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping u ssussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-UE ***I
 L-Istat tad-Dritt f'Malta
 Negozjati multilaterali fid-dawl tal-11-il Konferenza Ministerjali tad-WTO
 Is-Sħubija tal-Lvant: Is-Summit ta' Novembru 2017
 Pjan ta' Azzjoni għan-natura, in-nies u l-ekonomija
 Sitwazzjoni tal-istat tad-dritt u tad-demokrazija fil-Polonja

Perjodu għall-adozzjoni ta' atti delegati ***I
PDF 400kWORD 45k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Novembru 2017 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2010/40/UE fir-rigward tal-perjodu għall-adozzjoni ta' atti delegati (COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD))
P8_TA(2017)0429A8-0332/2017

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2017)0136),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 91 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0116/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-5 ta' Lulju 2017(1),

–  wara li kkonsulta lill-Kumitat tar-Reġjuni,

–  wara li kkunsidra l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tas-27 ta' Ottubru 2017, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A8-0332/2017),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-15 ta’ Novembru 2017 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni (UE) 2017/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2010/40/UE fir-rigward tal-perjodu għall-adozzjoni ta' atti delegati

(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Deċiżjoni (UE) 2017/2380.)

(1) ĠU C 345, 13.10.2017, p. 67.


Nomina ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri - Karel Pinxten
PDF 306kWORD 47k
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Novembru 2017 dwar il-ħatra proposta ta' Karel Pinxten bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri (C8-0328/2017 – 2017/0812(NLE))
P8_TA(2017)0430A8-0336/2017

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 286(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0328/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 121 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0336/2017),

A.  billi l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tiegħu evalwa l-kwalifiki tal-kandidat propost, b'mod partikolari fir-rigward tal-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 286(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

B.  billi waqt il-laqgħa tiegħu tad-19 ta' Ottubru 2017, il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit sema' lill-kandidat propost mill-Kunsill għall-kariga ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri;

1.  Jagħti opinjoni negattiva dwar il-proposta tal-Kunsill għall-ħatra ta' Karel Pinxten bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u, għal skopijiet ta' informazzjoni, lill-Qorti tal-Awdituri kif ukoll lill-istituzzjonijiet l-oħra tal-Unjoni Ewropea u lill-istituzzjonijiet tal-awditjar tal-Istati Membri.


Nomina ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri - Pietro Russo
PDF 306kWORD 47k
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Novembru 2017 dwar il-ħatra proposta ta' Pietro Russo bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri (C8-0329/2017 – 2017/0813(NLE))
P8_TA(2017)0431A8-0337/2017

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 286(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0329/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 121 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0337/2017),

A.  billi l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tiegħu evalwa l-kwalifiki tal-kandidat propost, b'mod partikolari fir-rigward tal-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 286(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

B.  billi waqt il-laqgħa tiegħu tad-19 ta' Ottubru 2017, il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit sema' lill-kandidat propost mill-Kunsill għall-kariga ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri;

1.  Jagħti opinjoni favorevoli dwar il-proposta tal-Kunsill għall-ħatra ta’ Pietro Russo bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u, għal skopijiet ta' informazzjoni, lill-Qorti tal-Awdituri kif ukoll lill-istituzzjonijiet l-oħra tal-Unjoni Ewropea u lill-istituzzjonijiet tal-awditjar tal-Istati Membri.


Nomina ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri - Hannu Takkula
PDF 307kWORD 47k
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Novembru 2017 dwar il-ħatra proposta ta' Hannu Takkula bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri (C8-0330/2017 – 2017/0814(NLE))
P8_TA(2017)0432A8-0338/2017

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 286(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0330/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 121 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0338/2017),

A.  billi l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tiegħu evalwa l-kwalifiki tal-kandidat propost, b'mod partikolari fir-rigward tal-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 286(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

B.  billi waqt il-laqgħa tiegħu tad-19 ta' Ottubru 2017, il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit sema' lill-kandidat propost mill-Kunsill għall-kariga ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri;

1.  Jagħti opinjoni favorevoli dwar il-proposta tal-Kunsill għall-ħatra ta' Hannu Takkula bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u, għal skopijiet ta' informazzjoni, lill-Qorti tal-Awdituri kif ukoll lill-istituzzjonijiet l-oħra tal-Unjoni Ewropea u lill-istituzzjonijiet tal-awditjar tal-Istati Membri.


Nomina ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri - Baudilio Tomé Muguruza
PDF 307kWORD 47k
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Novembru 2017 dwar il-ħatra proposta ta' Baudilio Tomé Muguruza bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri (C8-0331/2017 – 2017/0815(NLE))
P8_TA(2017)0433A8-0342/2017

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 286(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0331/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 121 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0342/2017),

A.  billi l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tiegħu evalwa l-kwalifiki tal-kandidat propost, b'mod partikolari fir-rigward tal-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 286(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

B.  billi waqt il-laqgħa tiegħu tas-26 ta' Ottubru 2017, il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit sema' lill-kandidat propost mill-Kunsill għall-kariga ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri;

1.  Jagħti opinjoni favorevoli dwar il-proposta mill-Kunsill għall-ħatra ta' Baudilio Tomé Muguruza bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u, għal skopijiet ta' informazzjoni, lill-Qorti tal-Awdituri kif ukoll lill-istituzzjonijiet l-oħra tal-Unjoni Ewropea u lill-istituzzjonijiet tal-awditjar tal-Istati Membri.


Nomina ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri - Bettina Jakobsen
PDF 306kWORD 47k
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Novembru 2017 dwar in-nomina ta' Bettina Jakobsen bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri (C8-0332/2017 – 2017/0816(NLE))
P8_TA(2017)0434A8-0341/2017

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 286(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8‑0332/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 121 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0341/2017),

A.  billi l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tiegħu evalwa l-kwalifiki tal-kandidat propost, b'mod partikolari fir-rigward tal-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 286(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

B.  billi waqt il-laqgħa tiegħu tas-26 ta' Ottubru 2017, il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit sema' lill-kandidat propost mill-Kunsill għall-kariga ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri;

1.  Jagħti opinjoni favorevoli dwar il-proposta tal-Kunsill għall-ħatra ta' Bettina Jakobsen bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u, għal skopijiet ta' informazzjoni, lill-Qorti tal-Awdituri kif ukoll lill-istituzzjonijiet l-oħra tal-Unjoni Ewropea u lill-istituzzjonijiet tal-awditjar tal-Istati Membri.


Nomina ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri - João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo
PDF 310kWORD 47k
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Novembru 2017 dwar il-ħatra proposta ta' João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri (C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE))
P8_TA(2017)0435A8-0343/2017

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 286(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0333/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 121 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0343/2017),

A.  billi l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tiegħu evalwa l-kwalifiki tal-kandidat propost, b'mod partikolari fir-rigward tal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 286(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

B.  billi waqt il-laqgħa tiegħu tas-26 ta' Ottubru 2017, il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit sema' lill-kandidat propost mill-Kunsill għall-kariga ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri;

1.  Jagħti opinjoni favorevoli dwar il-proposta tal-Kunsill għall-ħatra ta' João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u, għal skopijiet ta' informazzjoni, lill-Qorti tal-Awdituri kif ukoll lill-istituzzjonijiet l-oħra tal-Unjoni Ewropea u lill-istituzzjonijiet tal-awditjar tal-Istati Membri.


Nomina ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri - Iliana Ivanova
PDF 306kWORD 47k
Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Novembru 2017 dwar il-ħatra proposta ta' Iliana Ivanova bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri (C8-0334/2017 – 2017/0818(NLE))
P8_TA(2017)0436A8-0344/2017

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 286(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8‑0334/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 121 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A8-0344/2017),

A.  billi l-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tiegħu evalwa l-kwalifiki tal-kandidat propost, b'mod partikolari fir-rigward tal-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 286(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

B.  billi waqt il-laqgħa tiegħu tas-26 ta' Ottubru 2017, il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit sema' lill-kandidat propost mill-Kunsill għall-kariga ta' Membru tal-Qorti tal-Awdituri;

1.  Jagħti opinjoni favorevoli dwar il-proposta tal-Kunsill għall-ħatra ta' Iliana Ivanova bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri;

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill u, għal skopijiet ta' informazzjoni, lill-Qorti tal-Awdituri kif ukoll lill-istituzzjonijiet l-oħra tal-Unjoni Ewropea u lill-istituzzjonijiet tal-awditjar tal-Istati Membri.


Protezzjoni kontra importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping u ssussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-UE ***I
PDF 416kWORD 51k
Riżoluzzjoni
Test
Anness
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Novembru 2017 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2016/1036 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Unjoni Ewropea u r-Regolament (UE) 2016/1037 dwar il-protezzjoni kontra importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea (COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))
P8_TA(2017)0437A8-0236/2017

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2016)0721),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 207(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0456/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta' Mejju 2016 dwar l-istatus ta' ekonomija tas-suq taċ-Ċina(1),

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tal-11 ta' Ottubru 2017, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A8-0236/2017),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jieħu nota tad-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni mehmuża ma' din ir-riżoluzzjoni;

3.  Jistieden lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

4.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-15 ta’ Novembru 2017 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2017/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2016/1036 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Unjoni Ewropea u r-Regolament (UE) 2016/1037 dwar il-protezzjoni kontra importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea

(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Regolament (UE) 2017/2321.)

ANNESS GĦAR-RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar it-tranżizzjoni

Il-Kummissjoni tfakkar li l-iskop tal-metodoloġija l-ġdida huwa li tinżamm il-protezzjoni kontinwa tal-industrija tal-Unjoni kontra prattiki kummerċjali inġusti, b’mod partikolari dawk ikkawżati minn distorsjonijiet sinifikanti fis-suq. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni ser tiżgura li l-industrija tal-Unjoni ma ġġarrab l-ebda piż addizzjonali meta din titlob protezzjoni taħt l-istrument antidumping, b’mod partikolari fil-kuntest ta’ talbiet potenzjali għal reviżjonijiet ta’ skadenza ppreżentati wara d-dħul fis-seħħ tal-metodoloġija l-ġdida.

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Artikolu 23 u l-interazzjoni mal-Parlament Ewropew u mal-Kunsill

Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill kull meta jkollha l-intenzjoni li tipproduċi jew taġġorna rapport skont l-Artikolu 2(6a)(c) tar-Regolament Bażiku. Fejn il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill jinformaw lill-Kummissjoni li jkunu jqisu li l-kundizzjonijiet għall-produzzjoni jew l-aġġornament ta’ rapport skont l-Artikolu 2(6a)(c) tar-Regolament Bażiku jkunu ssodisfati, il-Kummissjoni se tieħu azzjoni xierqa u tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill b’dan.

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-rapporti skont l-Artikolu 2(6a)(c) tar-Regolament Bażiku

Il-Kummissjoni, bla dewmien, ser tagħmel użu mill-possibbiltà prevista taħt l-Artikolu 2(6a)(c) tar-Regolament Bażiku biex tipproduċi rapporti dwar distorsjonijiet sinifikanti, b’tali mod li l-partijiet interessati jkollhom dawk ir-rapporti għad-dispożizzjoni tagħhom meta jkunu qed iħejju s-sottomissjonijiet li għalihom japplikaw l-Artikolu 2(6a) tar-Regolament Bażiku. Hija ser tipprovdi gwida lill-partijiet interessati dwar l-użu ta’ dawk ir-rapporti.

(1) Testi adottati, P8_TA(2016)0223.


L-Istat tad-Dritt f'Malta
PDF 357kWORD 52k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Novembru 2017 dwar l-istat tad-dritt f'Malta (2017/2935(RSP))
P8_TA(2017)0438B8-0597/2017

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 2, 4, 5, 6, 9 u 10 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 20 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 6, 7, 8, 10, 11, 12 u 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (KEDB) u l-ġurisprudenza relatata tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Jannar 2014 dwar iċ-ċittadinanza tal-UE għall-bejgħ(1),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem u t-trattati numerużi tan-NU dwar id-drittijiet tal-bniedem, li huma vinkolanti għall-Istati Membri kollha,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Marzu 2014 bit-titlu "Qafas ġdid tal-UE biex jissaħħaħ l-Istat tad-Dritt" (COM(2014)0158),

–  wara li kkunsidra d-dibattitu fil-plenarja dwar il-libertà tal-midja f'Malta tal-24 ta' Ottubru 2017,

–  wara li kkunsidra r-rivelazzjonijiet tal-Panama Papers u tal-Malta Files magħmula mill-International Consortium of Investigative Journalists (il-Konsorzju Internazzjonali ta' Ġurnalisti Investigattivi) u min-netwerk tal-European Investigative Collaborations (il-Kollaborazzjonijiet Investigattivi Ewropej),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Ottubru 2016 li tinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar l-istabbiliment ta' mekkaniżmu tal-UE rigward id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali(2),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta' Ottubru 2017 dwar miżuri leġittimi għall-ħarsien ta' informaturi li jkunu qed jaġixxu fl-interess pubbliku meta jiżvelaw informazzjoni kunfidenzjali dwar kumpaniji u korpi pubbliċi(3),

–  wara li kkunsidra r-rapport u r-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat ta' Inkjesta biex jinvestiga allegati kontravvenzjonijiet u amministrazzjoni ħażina fl-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni b'rabta mal-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa (il-Kumitat PANA), kif ukoll l-anness mar-rapport dwar il-missjoni tal-Kumitat f'Malta,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-Unjoni Ewropea hija komunità bbażata fuq il-valuri tar-rispett tad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem, u billi dawn il-valuri huma universali u komuni għall-Istati Membri kollha;

B.  billi l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea hija parti mid-dritt primarju tal-UE; billi l-libertà tal-espressjoni u l-libertà u l-pluraliżmu tal-midja huma minquxa fl-Artikolu 11 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u fl-Artikolu 10 tal-KEDB; billi, f'konformità mal-Artikolu 2, l-Artikolu 3(1) u l-Artikolu 7 tat-TUE, l-Unjoni għandha l-possibbiltà li taġixxi sabiex tipproteġi l-valuri komuni li fuqhom hija msejsa; billi l-mekkaniżmu tal-istat tad-dritt għandu jiġi applikat b'saħħa ugwali għall-Istati Membri kollha;

C.  billi l-UE hija sistema kostituzzjonali li tiffunzjona fuq il-preżunzjoni ta' fiduċja reċiproka, jiġifieri li kull Stat Membru jaġixxi f'konformità mad-demokrazija, mal-istat tad-dritt u mad-drittijiet fundamentali;

D.  billi l-indipendenza tal-ġudikatura hija minquxa fl-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u fl-Artikolu 6 tal-KEDB, u hija rekwiżit essenzjali tal-prinċipju demokratiku tas-separazzjoni tal-poteri;

E.  billi l-ġurnalista investigattiva u blogger Maltija Daphne Caruana Galizia, li ħaditha kontra l-korruzzjoni, sfat assassinata f'attakk b'karozza bomba fis-16 ta' Ottubru 2017;

F.  billi dan l-assassinju wassal għal dimostrazzjonijiet fit-toroq u protesti mis-soċjetà ċivili f'Malta li talbu ġustizzja, rispett tal-obbligu ta' rendikont, u rispett tal-istat tad-dritt;

G.  billi r-Rapport dwar Malta tal-2016 tal-Media Pluralism Monitor identifika livelli medji (kważi għoljin) ta' riskju rigward il-pluralità fis-suq u l-indipendenza politika, u identifika fatturi li jkattru r-riskju bi rbit ma' nuqqas ta' data dwar is-suq medjatiku, nuqqas ta' protezzjoni u awtoregolazzjoni tal-ġurnalisti u awtonomija editorjali, sjieda politika diretta fuq mezzi tal-midja u nuqqas ta' politika dwar il-litteriżmu medjatiku(4),

H.  billi l-World Press Freedom Index (l-Indiċi tal-Libertà tal-Istampa, ippubblikat minn Reporters Without Borders) jidentifika l-liġijiet ta' Malta dwar il-malafama, li jimponu sanzjonijiet ta' multi jew ħabs u li jintużaw ta' spiss kontra l-ġurnalisti, speċjalment mill-politiċi, bħala fattur ewlieni li jillimita l-libertà tal-espressjoni f'Malta(5),

I.  billi l-Parlament Malti bħalissa qiegħed jiddiskuti abbozz ta' liġi propost mill-Gvern Malti li jabolixxi l-libell kriminali u jintroduċi projbizzjoni ad hoc tar-rikors għal kwalunkwe forma ta' mandati kawtelatorji jew mandati ta' qbid jew ta' sekwestru f'kawżi għal libell jew malafama skont kwalunkwe liġi(6);

J.  billi Daphne Caruana Galizia kienet qed tiffaċċja diversi kawżi ta' libell istitwiti minn rappreżentanti politiċi minn partijiet differenti tal-ispettru politiku f'Malta;

K.  billi l-kontijiet tal-bank tas-Sinjura Caruana Galizia ġew iffriżati din is-sena b'inġunzjoni għall-ħruġ ta' mandati kawtelatorji relatati ma' kawża ta' libell istitwita minn ministru tal-gvern, qabel ma l-kawża waslet għall-eżitu tagħha;

L.  billi mezzi tal-midja f'Malta rrappurtaw li saritilhom pressjoni qawwija min-naħa ta' Pilatus Bank, li jinsab fiċ-ċentru ta' allegazzjonijiet ta' ħasil tal-flus, biex jirtiraw jew ineħħu rapporti li jikkonċernaw lil dak il-bank; billi Pilatus Bank qed jieħu passi legali fl-Istati Uniti tal-Amerka kontra mezzi tal-midja f'Malta talli ċappsulu r-reputazzjoni tiegħu; billi rapport ta' konformità mill-Korp għall-Analiżi ta' Informazzjoni Finanzjarja (Financial Intelligence Analysis Unit - FIAU) li nħareġ b'mod mhux uffiċjali jiżvela li l-klijenti ta' Pilatus Bank huma predominantement Persuni Esposti Politikament mill-Ażerbajġan, iżda l-bank ma applikax diliġenza dovuta msaħħa fil-konfront ta' dawn il-klijenti, kif tirrikjedi d-Direttiva Kontra l-Ħasil tal-Flus (Anti-Money Laundering Directive - AMLD); billi deputat parlamentari tal-gvern talab li ssir inkjesta dwar l-informatur tal-FIAU;

M.  billi, qabel ma seħħ l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, informatriċi fiċ-ċentru tal-allegazzjonijiet ta' korruzzjoni u ħasil tal-flus li jinvolvu lil Persuni Esposti Politikament ħarbet mill-pajjiż;

N.  billi l-Gvern ta' Malta implimenta l-Att dwar il-Protezzjoni ta' Informatur, 2013(7), u billi huwa wieħed minn minoranza ta' Stati Membri tal-UE li daħħlu miżuri ddedikati dwar il-protezzjoni tal-informaturi fid-dritt tagħhom;

O.  billi, skont il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta' Malta, il-Kummissarju tal-Pulizija jinħatar mill-Prim Ministru, l-Avukat Ġenerali jinħatar mill-President fuq il-parir tal-Prim Ministru, u l-membri tal-ġudikatura, mill-2017, jinħatru wara li kumitat ikun skrutinizza lill-persuni nnominati għall-ġudikatura qabel il-ħatra tagħhom(8); billi l-indipendenza tal-infurzar tal-liġi u tal-ġudikatura f'Malta tista' tkun kompromessa mill-fatt li l-gvern għandu s-setgħa li jaħtar lill-Kummissarju tal-Pulizija, lill-kap tal-FIAU u lill-Avukat Ġenerali;

P.  billi diversi rapporti fil-midja jinnotaw li għadd kbir ta' impjiegi f'kumpaniji pubbliċi Maltin inħolqu ftit ġimgħat qabel l-elezzjonijiet ta' Ġunju 2017, b'mod li jqajjem tħassib dwar jekk dan sarx għal raġunijiet elettorali;

Q.  billi Malta rrifjutat li tieħu sehem fl-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (European Public Prosecutor’s Office - EPPO), il-korp indipendenti tal-Unjoni bl-awtorità li jinvestiga u jipprosegwixxi każijiet ta' frodi kontra l-Unjoni u reati oħra li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni;

R.  billi r-rivelazzjonijiet tal-Panama Papers ta' April 2016 urew li total ta' 714-il kumpanija marbuta ma' Malta huma elenkati fid-database tal-Panama Papers tal-Konsorzju Internazzjonali ta' Ġurnalisti Investigattivi; billi dawn id-dokumenti kienu jinkludu rivelazzjonijiet rigward ministru fil-gvern kurrenti u eks ministru mill-amministrazzjoni preċedenti, u dwar uffiċjali ta' livell għoli;

S.  billi l-Parlament Ewropew organizza żjara ta' delegazzjoni f'Malta fi Frar 2017 fil-qafas tal-inkjesta tiegħu dwar il-Panama Papers; billi din id-delegazzjoni kkonkludiet, fir-rapport dwar il-missjoni tagħha, li hemm raġunijiet għall-konvinzjoni li l-forza tal-pulizija Maltija mhijiex mgħammra sew biex twettaq il-kompitu tagħha bl-aħjar mod, hekk li dan possibbilment jissuġġerixxi każ ta' amministrazzjoni ħażina; billi din id-delegazzjoni rrimarkat li l-għadd ta' kundanni u konfiski relatati mal-ħasil tal-flus f'Malta jidher estremament baxx f'relazzjoni mal-għadd ta' rapporti, li huwa fil-medja, mibgħuta lill-pulizija mill-FIAU; billi uffiċjal tal-gvern u eks ministru rrifjutaw it-talba tal-Kumitat PANA li jiltaqgħu miegħu matul din il-missjoni;

T.  billi żewġ rapporti kunfidenzjali mill-FIAU f'Malta, ta' data fl-2016, ġew ippubblikati f'Mejju 2017 u kkonkludew li kien hemm suspett raġonevoli ta' ħasil tal-flus relatat ma' uffiċjal tal-gvern; billi t-tielet rapport, ippubblikat fl-istess żmien, ta dettalji tal-ispezzjoni fil-post imwettqa mill-FIAU f'Pilatus Bank, u allegatament sab li l-bank kien qed jikser il-leġiżlazzjoni Maltija kontra l-ħasil tal-flus; billi l-proċess tal-għoti ta' liċenzja lil Pilatus Bank kien imħaffef meta mqabbel maż-żmien medju meħtieġ biex tkun żgurata l-konformità mal-istandards stabbiliti fid-Direttiva dwar ir-Rekwiżiti Kapitali;

U.  billi l-kap tal-FIAU u l-Kummissarju tal-Pulizija, it-tnejn li huma persuni f'karigi maħtura direttament mill-gvern, irriżenjaw ftit wara l-ikkompletar ta' dawn ir-rapporti; billi ma ġiet varata l-ebda investigazzjoni tal-pulizija ta' dawn l-allegazzjonijiet serji ta' ħasil tal-flus minn Persuni Esposti Politikament, inkluż minn membru tal-gvern; billi nħatru maġistrati biex jindagaw il-każijiet imsemmija hawn fuq; billi żewġ membri tal-persunal tal-FIAU tkeċċew minn xogħolhom wara li r-rapporti tal-FIAU ġew żvelati lill-istampa b'mod mhux uffiċjali;

V.  billi l-Kummissjoni Ewropea kienet infurmata b'dawn l-allegazzjonijiet tal-anqas f'Ġunju 2017, bit-talba li tagħmel inkjesta ulterjuri dwar Malta u r-rispett ta' din tal-aħħar għat-tielet AMLD u għad-Direttiva dwar ir-Rekwiżiti Kapitali u l-adegwatezza tal-implimentazzjoni tagħhom fil-pajjiż;

W.  billi ċ-ċittadinanza tal-UE hija waħda mill-kisbiet ewlenin tal-UE u billi, skont it-Trattati, kwistjonijiet ta' residenza u ċittadinanza huma kompetenza esklussiva tal-Istati Membri; billi l-UE għandha s-setgħa li tissorvelja prattiki kontra l-korruzzjoni min-naħa tal-Istati Membri;

X.  billi l-ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tikkonferma li huwa kompitu ta' kull Stat Membru li, filwaqt li jirrispetta debitament id-dritt tal-Unjoni, jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-ksib u t-telf taċ-ċittadinanza tiegħu; billi, sa mid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Maastricht, l-għoti ta' ċittadinanza ta' Stat Membru jfisser ukoll l-għoti ta' ċittadinanza tal-UE u b'hekk ta' drittijiet addizzjonali qawwija, hekk li d-deċiżjonijiet ta' naturalizzazzjoni minn Stat Membru wieħed mhumiex newtrali fir-rigward tal-Istati Membri l-oħra u tal-UE;

Y.  billi l-Gvern Malti fl-2014 ħoloq Programm tal-Investitur Individwali li jbigħ iċ-ċittadinanza Maltija u tal-UE lil ċittadini ta' pajjiżi terzi bi prezz ta' EUR 650 000; billi l-lista ta' dawk li ngħataw din iċ-ċittadinanza tibqa’ mhux ċara minħabba li mhumiex identifikati fil-lista ppubblikata ta' ċittadini naturalizzati; billi rapport tal-FIAU li ġie żvelat b'mod mhux uffiċjali fl-2016 iqajjem tħassib dwar il-possibbiltà ta' korruzzjoni fl-amministrazzjoni ta' dan il-programm;

Z.  billi l-ġestjoni ta' dan il-Programm tal-Investitur Individwali ngħatat mill-gvern lil Nexia BT, ditta intermedjarja li ssemmiet fil-Panama Papers bħala inizjatriċi ta' trusts u kumpaniji offshore għal Persuni Esposti Politikament minn Malta, inkluż membru tal-gvern; billi l-Panama Papers jissuġġerixxu li Nexia BT aġixxiet b'nuqqas ta' diliġenza dovuta fl-għoti tal-informazzjoni sħiħa meħtieġa għall-identifikazzjoni tas-sidien benefiċjarji;

AA.  billi r-rapport tal-Grupp tal-Intelligence Finanzjarja tal-Europol, bit-titlu "From suspicion to action – converting financial intelligence into greater operational impact" (Mis-suspett għall-azzjoni – it-tisrif tal-intelligence finanzjarja f'impatt operazzjonali akbar), jenfasizza li ċerti partijiet, fosthom organizzazzjonijiet kriminali, abbużaw minn aspetti tal-industriji Maltin ibbażati fuq l-internet biex jaħslu r-rikavat tal-kriminalità; billi dan m'għandux jiġi interpretat li jirrifletti fuq l-industrija kollha kemm hi;

1.  Jikkundanna bil-qawwa l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia u jistieden lill-Gvern Malti jimmobilizza r-riżorsi kollha meħtieġa biex iressaq lil min qatilha quddiem il-ġustizzja;

2.  Jitlob li ssir investigazzjoni internazzjonali indipendenti dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia; jirrikonoxxi l-azzjonijiet tal-awtoritajiet Maltin li stiednu l-parteċipazzjoni f'dan ir-rigward ta' korpi internazzjonali tal-infurzar tal-liġi, inklużi l-Federal Bureau of Investigation tal-Istati Uniti u speċjalisti tal-forensika Olandiżi; jitlob li l-Europol ikun involut bis-sħiħ matul l-investigazzjoni kollha;

3.  Jinnota li l-protezzjoni tal-ġurnalisti investigattivi u tal-informaturi hija fl-interess vitali tas-soċjetà; jistieden lill-awtoritajiet Maltin, u lill-Istati Membri kollha tal-UE, biex jiżguraw il-protezzjoni tas-sikurezza personali u tal-għajxien tal-ġurnalisti u tal-informaturi;

4.  Jitlob li l-Konferenza tal-Presidenti toħloq "Premju Ewropew Daphne Caruana Galizia għall-Ġurnaliżmu Investigattiv", li għandu jingħata kull sena għal ġurnaliżmu investigattiv li jispikka fl-Ewropa;

5.  Jiddispjaċih li żviluppi f'Malta f'dawn l-aħħar snin wasslu għal tħassib serju dwar l-istat tad-dritt, id-demokrazija u d-drittijiet fundamentali, inklużi l-libertà tal-midja u l-indipendenza tal-pulizija u tal-ġudikatura;

6.  Jitlob li l-Kummissjoni tistabbilixxi djalogu mal-Gvern Malti dwar il-funzjonament tal-istat tad-dritt f'Malta u tiżgura r-rispett tal-valuri Ewropej; jitlob li l-Kummissjoni żżomm lill-Parlament infurmat bis-sħiħ dwar il-valutazzjoni tagħha; itenni l-ħtieġa li jkun hemm proċess regolari ta' monitoraġġ u ta' djalogu li jinvolvi lill-Istati Membri kollha, sabiex jissalvagwardja l-valuri fundamentali tal-UE ta' demokrazija, drittijiet fundamentali u stat tad-dritt, bl-involviment tal-Kunsill, tal-Kummissjoni u tal-Parlament, kif dan tal-aħħar ippropona fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Ottubru 2016 dwar l-istabbiliment ta' mekkaniżmu tal-UE dwar id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali (il-Patt DRF);

7.  Jiddispjaċih li diversi allegazzjonijiet serji ta' korruzzjoni u ta' ksur tal-obbligi rigward il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u rigward is-superviżjoni bankarja ma ġewx investigati mill-pulizija f'Malta, fatt li jirrappreżenta theddida għall-istat tad-dritt f'dan l-Istat Membru; jirrikonoxxi li hemm diversi inkjesti maġisterjali għaddejjin rigward uħud minn dawn l-allegazzjonijiet; jiddispjaċih, bmod speċifiku, għall-fatt li sal-lum ma saret l-ebda investigazzjoni mill-pulizija f'Malta dwar ir-rivelazzjonijiet rigward il-Panama Papers u Persuni Esposti Politikament f'rapporti tal-FIAU li ġew żvelati b'mod mhux uffiċjali, u jinnota li wħud mill-persuni msemmija b'isimhom fir-rapporti tal-FIAU għadhom membri tal-gvern; jistieden lill-Kummissarju tal-Pulizija ta' Malta jiftaħ tali investigazzjoni;

8.  Jinnota l-kummenti magħmula mill-Prim Imħallef ta' Malta dwar l-istat tad-dritt, u jappoġġja l-affermazzjoni tiegħu li, mingħajr infurzar tal-liġi sod, l-istat tad-dritt f'Malta ma jistax ikun salvagwardat(9);

9.  Jesprimi tħassib dwar ir-rapport tal-Kumitat PANA wara ż-żjara tiegħu f'Malta, li jsostni li l-istituzzjonijiet pubbliċi responsabbli għall-konformità u għall-ġlieda kontra l-frodi u l-kriminalità finanzjarja huma politiċizzati bil-kbir;

10.  Jitlob li l-Kummissjoni tivverifika jekk Malta hijiex konformi mat-tielet AMLD u mad-Direttiva dwar ir-Rekwiżiti Kapitali; jinnota li Malta hija waħda minn diversi Stati Membri li il-Kummissjoni ħadet azzjoni inizjali ta' ksur kontrihom talli naqsu milli jittrasponu r-raba' AMLD sal-iskadenza tat-26 ta' Ġunju 2017; jirrikonoxxi li din it-traspożizzjoni qiegħda ssir;

11.  Jistieden lill-awtoritajiet Maltin jieħdu sehem fl-EPPO bil-għan li jaħdmu flimkien ma' Stati Membri oħra parteċipanti biex jikkumbattu l-frodi kontra l-UE u reati oħra li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni;

12.  Jistieden lill-awtoritajiet superviżorji u ġudizzjarji Maltin jinvestigaw il-proċess tal-għoti ta' liċenzja lil Pilatus Bank, b'mod partikolari rigward l-issodisfar ta' rekwiżiti ta' kompetenza u idoneità għall-korp maniġerjali ta' istituzzjonijiet finanzjarji, kif imsemmi fid-Direttiva dwar ir-Rekwiżiti Kapitali, u jistedinhom jinvestigaw il-konformità ta' Nexia BT mal-AMLD;

13.  Itenni t-tħassib li Membri ta' din il-Kamra sikwit esprimew dwar iċ-Ċittadinanza permezz ta' Skemi ta' Investiment inġenerali, inkluż f'Malta u fi Stati Membri oħra tal-UE; jistieden lil Malta tagħmilha ċara min xtara passaport Malti u d-drittijiet kollha li jmorru miegħu, u x'salvagwardji huma implimentati biex jiżguraw li dawn iċ-ċittadini jkunu effettivament qattgħu sena f'Malta qabel ma seħħ ix-xiri; jitlob li l-Kummissjoni tissorvelja tali programmi ta' ċittadinanza fl-Istati Membri, peress li dawn tal-aħħar għandhom l-obbligu li jqisu debitament id-dritt tal-UE huma u jeżerċitaw il-kompetenza tagħhom fil-qasam taċ-ċittadinanza;

14.  Jistieden lil Malta u lill-Istati Membri l-oħra kollha jiżguraw li l-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa tingħata prijorità u li jkunu allokati għal din il-kawża r-riżorsi kollha neċessarji;

15.  Jiddispjaċih dwar id-deċiżjoni tal-Kummissjoni li ma tippubblikax ir-rapport tal-UE kontra l-korruzzjoni fl-2017;

16.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lill-Kunsill tal-Ewropa u lill-President tar-Repubblika ta' Malta.

(1) ĠU C 482, 23.12.2016, p. 117.
(2) Testi adottati, P8_TA(2016)0409.
(3) Testi adottati, P8_TA(2017)0402.
(4) Nenadic, Iva, 2016. "Media Pluralism Monitor 2016 – Monitoring Risks for Media Pluralism in the EU and Beyond. Country report: Malta". (Monitoraġġ tal-Pluraliżmu Medjatiku 2016 – Monitoraġġ tar-Riskji għall-Pluraliżmu Medjatiku fl-UE u lil hinn minnha. Rapport dwar il-Pajjiż: Malta) Centre for Media Pluralism and Media Freedom. Disponibbli għat-tniżżil fl-indirizz http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2016-results/malta/
(5) Ara https://rsf.org/en/malta
(6) Il-Gvern ta' Malta, "Abbozz ta' Liġi bit-titlu 'Att biex jipprovdi għall-aġġornar tar-regolamentazzjoni ta' ħwejjeġ li jikkonċernaw il-midja u l-malafama u għal ħwejjeġ konsegwenzjali jew anċillari għal dan'", Artikolu 26(6). Ara http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=28292&l=2
(7) Ara http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=25151&l=2
(8) L-Att Nru XLIV tal-2016, Artikolu 5 (96A) http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=27835&l=2
(9) http://www.independent.com.mt/articles/2017-10-02/local-news/Chief-Justice-boldly-speaks-out-about-rule-of-law-need-for-proper-law-enforcement-6736179695


Negozjati multilaterali fid-dawl tal-11-il Konferenza Ministerjali tad-WTO
PDF 350kWORD 55k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Novembru 2017 dwar in-negozjati multilaterali fid-dawl tal-11-il Konferenza Ministerjali tad-WTO fi Buenos Aires, bejn l-10 u t-13 ta' Diċembru 2017 (2017/2861(RSP))
P8_TA(2017)0439B8-0593/2017

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Ministerjali ta' Doha tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) tal-14 ta' Novembru 2001(1),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Ministerjali ta' Hong Kong tad-WTO tat-18 ta' Diċembru 2005(2),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar l-Aġenda ta' Doha għall-Iżvilupp (DDA), partikolarment dawk tad-9 ta' Ottubru 2008(3), tas-16 ta' Diċembru 2009(4), tal-14 ta' Settembru 2011(5), tal-21 ta' Novembru 2013(6) u tas-26 ta' Novembru 2015(7),

–  wara li kkunsidra r-riżultati tad-Disa' Konferenza Ministerjali ta' Bali f'Diċembru 2013 u partikolarment il-Ftehim ta' Faċilitazzjoni tal-Kummerċ(8),

–  wara li kkunsidra r-riżultati tal-Għaxar Konferenza Ministerjali li saret f'Nairobi f'Diċembru 2015, u d-Dikjarazzjoni Ministerjali adottata fid-19 ta' Diċembru 2015(9),

–  wara li kkunsidra d-Dokument ta' Eżitu adottat b'kunsens fl-14 ta' Ġunju 2016 waqt is-Sessjoni Annwali tal-Konferenza Parlamentari dwar id-WTO f'Ġinevra(10),

–  wara li kkunsidra l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-NU(11),

–  wara li kkunsidra s-Sitt Rieżami Globali tal-Għajnuna għall-Kummerċ, li sar f'Ġinevra mill-11 sat-13 ta' Lulju 2017(12),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi sa mill-ħolqien tagħha, id-WTO żvolġiet rwol ċentrali fit-tisħiħ tal-multilateraliżmu, billi tippromwovi ordni ekonomiku dinji inklużiv u trawwem sistema kummerċjali multilaterali miftuħa, bbażata fuq ir-regoli u nondiskriminatorja; billi ċ-Ċiklu ta' Doha tnieda fl-2001 bl-objettivi li jinħolqu opportunitajiet kummerċjali ġodda, jissaħħu r-regoli kummerċjali multilaterali u jiġu indirizzati l-iżbilanċi attwali fis-sistema kummerċjali billi l-esiġenzi u l-interessi tal-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp u speċjalment tal-pajjiżi l-anqas żviluppati (LDCs) jitqiegħdu fil-qalba tan-negozjati;

B.  billi l-UE kienet konsistentement favur approċċ multilaterali b'saħħtu bbażat fuq ir-regoli fir-rigward tal-kummerċ, filwaqt li tirrikonoxxi li l-approċċi komplementari bħall-ftehimiet bilaterali, reġjonali u plurilaterali jistgħu wkoll irawmu l-ftuħ tal-kummerċ u l-iżvilupp ekonomiku, speċjalment billi jiżblokkaw il-liberalizzazzjoni u jaġġornaw regoli u dixxiplini f'oqsma politiċi ttrattati b'inqas reqqa mid-WTO, u jistgħu jsostnu s-sistema multilaterali, bil-patt li tali ftehimiet jaqblu mad-WTO, huma bbażati fuq regoli kondiviżi u joħolqu l-kundizzjonijiet għal multilateralizzazzjoni futura possibbli;

C.  billi r-riżultati tad-Disa' Konferenza Ministerjali tal-2013 kienu ta' importanza sistemika, b'mod partikolari l-konklużjoni tal-Ftehim ta' Faċilitazzjoni tal-Kummerċ, l-aktar ftehim kummerċjali multilaterali sinifikanti konkluż mindu twaqqfet id-WTO fl-1995;

D.  billi ċerti Membri tad-WTO qegħdin jippruvaw jimminaw il-mudell attwali għas-soluzzjoni tat-tilwim tal-kummerċ internazzjonali; billi l-Korp tal-Appell tad-WTO qiegħed jersaq lejn l-għadd minimu ta' mħallfin li għandu bżonn biex jaħdem; billi l-Istati Uniti reċentement ċaħdet proposti mill-UE u xi pajjiżi tal-Amerika Latina biex jinbeda proċess ta' għażla għall-mili ta' għadd dejjem jikber ta' postijiet tax-xogħol battala; billi dan l-imblokk, li diġà ħalla tnejn minn seba' siġġijiet fuq il-Korp Tal-Appell vakanti, jista' jwassal għall-kollass ta' sistema li hija essenzjali għall-ġestjoni tat-tilwim fost in-nazzjonijiet kummerċjali l-iktar b'saħħithom fid-dinja;

E.  billi r-riżultati miksuba fl-Għaxar Konferenza Ministerjali fl-2015 kienu wkoll ta' importanza ewlenija, b'serje ta' sitt deċiżjonijiet ministerjali dwar l-agrikoltura, il-qoton u kwistjonijiet relatati mal-LDCs, inkluż impenn biex jitneħħew is-sussidji tal-esportazzjoni għall-esportazzjonijiet agrikoli, li probabbilment huwa l-aktar riżultat sinifikanti għall-qasam tal-agrikoltura li qatt kien hemm fi ħdan id-WTO;

F.  billi diskussjonijiet reċenti dwar kif jista' jinkiseb progress dwar id-DDA, urew li jeżistu fehmiet differenti fost il-membri tad-WTO dwar kif għandhom jitkomplew in-negozjati - turija tal-ħtieġa għal rieżami tal-livell ta' ambizzjoni sabiex jinkisbu b'mod realistiku riżultati fil-pilastri kollha tan-negozjati, u billi dan ir-rieżami jeħtieġ li jqis bis-sħiħ ir-realtà tal-ambjent kummerċjali tal-lum;

G.  billi t-trasformazzjoni diġitali tal-ekonomija tiftaħ kanali ġodda għall-kummerċ, li tiffaċilita l-parteċipazzjoni ta’ intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) fil-kummerċ dinji permezz tal-kummerċ elettroniku; billi din hija dejjem iktar kwistjoni li fiha d-WTO jista' jkollha rwol importanti;

H.  billi l-11-il Konferenza Ministerjali tad-WTO se ssir fi Buenos Aires, l-Arġentina, mill-10 sat-13 ta' Diċembru 2017;

1.  Itenni l-impenn sħiħ tiegħu favur il-valur dejjiemi tal-multilateraliżmu, u jappella għal aġenda kummerċjali bbażata fuq kummerċ ħieles, ġust u bbażat fuq ir-regoli għall-benefiċċju ta' kulħadd, li tappoġġa l-aġenda tal-iżvilupp sostenibbli billi tagħti importanza primarja lid-drittijiet soċjali, ambjentali u lid-drittijiet tal-bniedem, u tiżgura regoli miftiehma b'mod multilaterali u armonizzati, applikati b'mod uniformi għal kulħadd;

2.  Jenfasizza l-ħtieġa li nibnu fuq ir-riżultati miftehma fid-Disgħa u l-Għaxar Konferenza Ministerjali biex jittieħdu u jiġu garantiti passi progressivi fil-11-il Konferenza Ministerjali fi Buenos Aires f'Diċembru 2017, bil-għan li tinżamm u tissaħħaħ l-arkitettura kummerċjali multilaterali; jenfasizza li, minkejja dan, il-partijiet għandhom isegwu objettivi politiċi ġodda fl-oqsma tal-kummerċ diġitali u l-faċilitazzjoni tal-investiment;

3.  Iħeġġeġ lill-membri kollha tad-WTO jikkapitalizzaw fuq il-momentum li nħoloq mill-progress reċenti, filwaqt li jżommu f'moħħhom l-objettiv strateġiku li tissaħħaħ is-sistema kummerċjali multilaterali u l-ħtieġa li tiġi konsolidata d-WTO bħala ċ-ċentru tan-negozjati kummerċjali, filwaqt li fl-istess ħin jiġi rikonoxxut li hemm bżonn ta' approċċi ġodda biex jiġu ffaċċjati l-isfidi attwali; jirrikonoxxi li l-flessibbiltà, it-trasparenza, l-inklużività u l-impenn politiku se jkunu kruċjali biex isir progress b'mod globali, bilanċjat u realistiku fir-rigward tal-kwistjonijiet kollha li għad fadal tad-DDA; huwa tal-fehma li, mindu tnieda ċ-Ċiklu ta' Doha fl-2001, id-dinja nbidlet b'mod drammatiku f'termini ekonomiċi, politiċi u teknoloġiċi, u li hemm bżonn li jiġu diskussi sfidi ġodda bħall-kummerċ elettroniku, il-kummerċ diġitali, it-trasparenza fl-investiment, is-sussidji u l-kapaċità żejda, il-ktajjen ta' valur globali, l-akkwist pubbliku, ir-regolamentazzjoni domestika fis-servizzi, l-intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju (MSMEs) u kompatibbiltà akbar bejn l-aġendi tal-kummerċ, ix-xogħol u l-ambjent lil hinn mid-DDA, li jista' jsir mingħajr preġudizzju għal kwistjonijiet pendenti dwar id-DDA; jenfasizza l-ħtieġa biex il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw ikunu jistgħu jsibu l-approċċi tagħhom stess biex ikomplu jiżguraw opportunitajiet indaqs f'dawn is-setturi l-ġodda;

4.  Jenfasizza l-importanza li d-WTO tiffunzjona bħala forum ta' negozjati effiċjenti u effikaċi dwar il-kwistjonijiet kollha ta' interess għall-membri tagħha, u li tipprovdi pjattaforma għal diskussjoni miftuħa dwar kwistjonijiet relatati mal-kummerċ globali;

5.  Jenfasizza l-ħtieġa li wieħed jasal fi Buenos Aires bi proposti testwali avvanzati sew sabiex jiġu żgurati negozjati aktar trasparenti u inklużivi, peress li l-Konferenza Ministerjali għandha tkun imħejjija tajjeb permezz ta' negozjati fil-livell ta' kumitat; ifaħħar, f'dan ir-rigward, in-negozjati avvanzati dwar is-sussidji għas-sajd bħala mod kif jiġi miġġieled is-sajd żejjed kif ukoll is-sajd illegali, mhux rappurtat u mhux regolat;

6.  Jieħu nota tal-proposti mressqa dwar l-appoġġ nazzjonali għall-agrikoltura, inkluża l-proposta konġunta mill-UE u l-Brażil; iqis li jkun riżultat kruċjali għall-11-il Konferenza Ministerjali jekk id-dibattitu f'dan il-qasam jimxi 'l quddiem; itenni, f'dan il-kuntest, il-ħtieġa li tinstab soluzzjoni permanenti dwar il-ħażna pubblika għal skopijiet ta' sigurtà alimentari, l-appoġġ għall-industrija tal-qoton u s-sussidji, f'konformità mad-Deċiżjoni Ministerjali ta' Nairobi; jenfasizza li n-negozjati dwar dan is-suġġett u l-potenzjal tagħhom m'għandhomx jieħdu preċedenza fuq id-diskussjonijiet dwar il-futur tal-politika agrikola komuni;

7.  Jafferma mill-ġdid l-importanza li jimxu 'l quddiem negozjati u li jinkisbu riżultati dwar kwistjonijiet oħra li tqajmu mill-membri, inklużi: ir-regolamentazzjoni domestika fis-servizzi, il-kummerċ elettroniku, il-faċilitazzjoni tal-investiment, is-sussidji orizzontali u t-titjib fit-trasparenza u l-prattiki regolatorji tajba għall-benefiċċju tal-SMEs;

8.  Jemmen li r-riżultat tal-Konferenza Ministerjali tal-2017 għandu jagħraf b'mod ċar l-importanza tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tal-2030 u l-impenji tal-Ftehim ta' Pariġi fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, u r-rwol li jista' jkollu l-kummerċ fil-kontribut lejn l-ilħuq tagħhom, u li dan irid jiddefinixxi azzjonijiet konkreti li għandhom jittieħdu f'dan ir-rigward, peress li standards globali u kundizzjonijiet multilaterali ekwivalenti huma ta' benefiċċju għall-kummerċ globali;

9.  Jafferma mill-ġdid ir-rabtiet bejn l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-iżvilupp inklużiv, filwaqt li jenfasizza li l-emanċipazzjoni tan-nisa hija fundamentali għall-qerda tal-faqar u li t-tneħħija tal-ostakli għall-parteċipazzjoni tan-nisa hija kritika għall-iżvilupp ekonomiku; jirrikonoxxi l-ħtieġa li jiġu żviluppati interventi li jindirizzaw l-firxa ta' ostakli li jillimitaw l-opportunitajiet għan-nisa fl-ekonomija; jistieden lill-membri tad-WTO jinkludu programm ta' ħidma biex ikun żgurat li fost ir-riżultati tal-Konferenza Ministerjali tal-2017 ikun hemm politika kummerċjali konxja tal-ugwaljanza bejn is-sessi;

10.  Jiġbed l-attenzjoni lejn is-Sitt Rieżami Globali tal-Għajnuna għall-Kummerċ li sar f'Lulju 2017 f'Ġinevra, bit-titolu "promoting trade, inclusiveness and connectivity for sustainable development" (il-promozzjoni tal-kummerċ, l-inklużività u l-konnettività għal żvilupp sostenibbli), u li ffoka fost l-oħrajn fuq il-bżonn li jitnaqqas id-distakk diġitali;

11.  Jappoġġa l-fehma li dan għandu jissarraf f'azzjonijiet konkreti sabiex jiġi ffaċilitat il-kummerċ elettroniku u l-opportunitajiet diġitali jinbidlu f'realtajiet kummerċjali; jissottolinja li konnettività aħjar toffri aktar opportunitajiet ta' negozju billi tagħmilha aktar faċli u irħas biex anke n-negozjanti tal-MSMEs fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw ikollhom aċċess għas-swieq; jinnota, f'dan ir-rigward, li l-investimenti fl-infrastruttura jibqgħu sfida ewlenija u li huwa kruċjali li jinkiseb progress f'dan il-qasam; jappella, għalhekk, biex il-membri tad-WTO jippromwovu l-investiment fl-infrastruttura, filwaqt li jinkoraġġixxu, fost inizjattivi oħra, sħubiji pubbliċi-privati;

12.  Jenfasizza l-importanza ta' diskussjoni dwar it-tweġibiet ta' politika kummerċjali possibbli għall-fenomenu dejjem jikber ta' servitizzazzjoni fil-qasam tal-kummerċ f'oġġetti (''modalità 5'');

13.  Jistieden lill-Kummissjoni tkompli bl-isforzi tagħha favur l-iżvilupp ta' ġabra ta' dixxiplini multilaterali vinkolanti dwar il-kummerċ elettroniku fi ħdan id-WTO; jappoġġa l-komunikazzjoni tal-UE ''An enabling environment to facilitate online transactions'' (Ambjent favorevoli li jiffaċilita t-tranżazzjonijiet online) ippreżentata lill-Membri tal-Kunsill għall-Kummerċ fis-Servizzi f'Ġunju 2017, li tipprovdi xprun tant meħtieġ u sett f'waqtu ta' prinċipji komuni dwar il-protezzjoni tal-konsumatur, messaġġi mhux mitluba, servizzi ta' awtentikazzjoni u dawk fiduċjarji, u kuntratti elettroniċi, li jsaħħu l-fiduċja tal-konsumaturi online u joħolqu ambjent li jippermetti l-kummerċ diġitali;

14.  Iħeġġeġ il-bidu mill-ġdid tan-negozjati kummerċjali plurilaterali b'rabta mal-Ftehim dwar il-Beni Ambjentali;

15.  Jilqa' d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta' Faċilitazzjoni tal-Kummerċ fit-22 ta' Frar 2017; iqis li dan il-ftehim se jissarraf f'benefiċċji sinifikanti għall-membri kollha tad-WTO, u partikolarment għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw u għall-operaturi ekonomiċi rilevanti, billi jsaħħaħ it-trasparenza u ċ-ċertezza ġuridika u jnaqqas il-kostijiet amministrattivi kif ukoll it-tul tal-proċeduri doganali;

16.  Jenfasizza l-importanza li l-membri kollha tad-WTO jagħtu segwitu għad-deċiżjonijiet li ttieħdu kemm f'Nairobi kif ukoll f'Bali, inkluż il-ħolqien ta' opportunitajiet ġodda ta' esportazzjoni għal fornituri tas-servizzi tal-LDCs skont id-deroga għas-servizzi tal-LDCs u s-semplifikazzjoni tar-regolamenti dwar ir-regoli ta' oriġini; jinnota l-interess li qed jikber fost il-membri tad-WTO fi ftehim ta' faċilitazzjoni tas-servizzi; jitlob sforzi msaħħa fuq livell multilaterali biex jiġu semplifikati u armonizzati ulterjorment ir-regoli tal-oriġini;

17.  Jisħaq fuq l-importanza kruċjali tad-WTO fir-rigward tas-sistema kummerċjali bbażata fuq ir-regoli, u jqis kritika l-ħtieġa li jiġu żgurati l-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet tagħha, l-infurzar ta' impenji vinkolanti u r-riżoluzzjoni tat-tilwim kummerċjali, kif ukoll il-kontribut uniku tagħha fil-promozzjoni ta' aktar trasparenza u reviżjoni bejn il-pari, partikolarment permezz tal-Mekkaniżmu ta' Reviżjoni tal-Politika Kummerċjali (TPRM); jesprimi l-akbar tħassib tiegħu li diversi karigi fuq il-Korp tal-Appell għadhom battala, u li dan irażżan bil-qawwi l-ħidma ta' dan il-korp kruċjali billi jhedded li jimmina l-funzjonament attwali u tajjeb tas-soluzzjoni tat-tilwim, u jinsisti fuq deċiżjoni rapida dwar il-mili ta' dawn il-karigi;

18.  Jenfasizza l-ħtieġa ta' dikjarazzjoni finali tal-11-il Konferenza Ministerjali, li fiha l-membri jistgħu jispeċifikaw oqsma ġodda u oqsma elenkati fuq l-aġenda taċ-Ċiklu ta' Doha li dwarhom se jibdew u se jkomplu jinnegozjaw;

19.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jiżguraw li l-Parlament ikompli jkun involut mill-qrib fit-tħejjija tal-11-il Konferenza Ministerjali, jinżamm aġġornat fil-pront u jiġi kkonsultat matul il-Konferenza Ministerjali 2017; jistieden lill-Kummissjoni tkompli ssostni quddiem il-membri l-oħra tad-WTO biex tiżdied l-importanza tad-dimensjoni parlamentari tad-WTO;

20.  Jistieden lill-membri tad-WTO jiżguraw il-leġittimità demokratika u t-trasparenza billi tissaħħaħ id-dimensjoni parlamentari tad-WTO; jisħaq, f'dan ir-rigward, fuq il-ħtieġa li jkun żgurat li l-parlamentari jkollhom aċċess aħjar għan-negozjati kummerċjali u jkunu involuti fil-formulazzjoni u fl-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet tad-WTO u li l-politiki kummerċjali jkunu analizzati adegwatament fl-interessi taċ-ċittadini tagħhom;

21.  Jiddispjaċih li l-Konferenza Ministerjali qasira tad-9 u l-10 ta' Ottubru 2017 f'Marrakesh ma waslitx għal progress sinifikanti fir-rigward tal-11-il Konferenza Ministerjali; jistieden lill-partijiet kollha jerfgħu bis-sħiħ ir-responsabbiltajiet tagħhom u li fin-negozjati jsarrfu r-rieda li ħarġet mid-dikjarazzjonijiet politiċi f'azzjonijiet konkreti, biex b'hekk jinkisbu riżultati pożittivi fil-11-il Konferenza Ministerjali fi Buenos Aires, u tinħoloq bażi soda għal aktar azzjonijiet u deċiżjonijiet lil hinn mill-Konferenza Ministerjali tal-2017;

22.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u lid-Direttur Ġenerali tad-WTO.

(1) Dikjarazzjoni ministerjali ta' Doha (WT/MIN(01)/DEC/1) tal-14 ta' Novembru 2001 https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm
(2) Dikjarazzjoni Ministerjali ta' Hong Kong (WT/MIN (05)/DEC) tat-18 ta' Diċembru 2005 https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min05_e/final_text_e.htm
(3) ĠU C 9 E, 15.1.2010, p. 31.
(4) ĠU C 286 E, 22.10.2010, p. 1.
(5) ĠU C 51 E, 22.2.2013, p. 84.
(6) ĠU C 436, 24.11.2016, p. 6.
(7) ĠU C 366, 27.10.2017, p. 140.
(8) Dikjarazzjoni Ministerjali ta' Bali (WT/MIN(13)/DEC) tas-7 ta' Diċembru 2013 https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/balideclaration_e.htm
(9) Dikjarazzjoni Ministerjali ta' Nairobi (WT/MIN(15)/DEC) tad-19 ta' Diċembru 2015 https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/nairobipackage_e.htm
(10) http://www.ipu.org/splz-e/trade16/outcome.pdf
(11) http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
(12) https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/gr17_e/gr17programme_e.htm


Is-Sħubija tal-Lvant: Is-Summit ta' Novembru 2017
PDF 451kWORD 62k
Rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Novembru 2017 dwar lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-SEAE dwar is-Sħubija tal-Lvant, fit-tħejjija għas-Summit ta' Novembru 2017 (2017/2130(INI))
P8_TA(2017)0440A8-0308/2017

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 2, 3 u 8 u t-Titolu V, b'mod partikolari l-Artikoli 21, 22, 36 u 37 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), kif ukoll il-Parti Ħamsa tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

–  wara li kkunsidra t-tnedija tas-Sħubija tal-Lvant fi Praga fis-7 ta' Mejju 2009 bħala sforz komuni tal-UE u s-sħab tal-Lvant tagħha l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarussja, il-Georgia, il-Moldova u l-Ukrajna,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjonijiet Konġunti tas-Summits dwar is-Sħubija tal-Lvant tal-2011 f'Varsavja, tal-2013 f'Vilnius u tal-2015 f'Riga,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tal-mexxejja ta' 27 Stat Membru u tal-Kunsill Ewropew, tal-Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni Ewropea adottata f'Ruma fil-25 ta' Marzu 2017,

–  wara li kkunsidra rakkomandazzjonijiet minn u l-attivitajiet tal-Assemblea Parlamentari Euronest, tal-Forum tas-Soċjetà Ċivili tas-Sħubija tal-Lvant, u tal-Kumitat tar-Reġjuni u l-Konferenza tal-Awtoritajiet Lokali u Reġjonali għas-Sħubija tal-Lvant (CORLEAP),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) dwar il-Politika Ewropea tal-Viċinat (PEV), b'mod partikolari r-rapport tal-2017 dwar l-implimentazzjoni tar-rieżami tal-PEV (JOIN(2017)0018) u d-dokument ta' ħidma rivedut tal-2017, bit-titolu "Is-Sħubija tal-Lvant – 20 Riżultat għall-2020: Enfasi fuq il-prijoritajiet ewlenin u r-riżultati tanġibbli" (SWD(2017)0300), kif ukoll il-Komunikazzjoni tal-2016 dwar l-"Istrateġija Globali għall-Politika Estera u ta' Sigurtà tal-Unjoni Ewropea",

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Affarijiet Barranin dwar il-PEV u s-Sħubija tal-Lvant,

–  wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tiegħu tal-5 ta' Lulju 2017 dwar it-72 Sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti(1), għar-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-15 ta' Ġunju 2017 dwar il-każ ta' Afgan Mukhtarli u s-sitwazzjoni tal-midja fl-Ażerbajġan(2), tas-6 ta' April 2017(3) u tal-24 ta' Novembru 2016(4) dwar is-sitwazzjoni fil-Belarussja, tas-16 ta' Marzu 2017 dwar il-prijoritajiet tal-UE għas-sessjonijiet tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU fl-2017(5), tat-13 ta' Diċembru 2016 dwar id-drittijiet tan-nisa fl-Istati tas-Sħubija tal-Lvant(6), tal-21 ta' Jannar 2016 dwar il-Ftehimiet ta' Assoċjazzjoni/iż-Żoni ta' Kummerċ Ħieles Approfonditi u Komprensivi mal-Georgia, il-Moldova u l-Ukrajna(7) u tad-9 ta' Lulju 2015 dwar ir-rieżami tal-Politika Ewropea tal-Viċinat(8),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Konġunta tal-Parlamenti tal-Georgia, il-Moldova u l-Ukrajna tat-3 ta' Lulju 2017,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 113 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A8-0308/2017),

A.  billi s-Sħubija tal-Lvant hija bbażata fuq impenn kondiviż bejn l-Armenja, l-Ażerbajġan, il-Belarussja, il-Georgia, il-Moldova, l-Ukrajna u l-Unjoni Ewropea bil-għan li japprofondixxu r-relazzjonijiet tagħhom u jaderixxu mad-dritt internazzjonali u l-valuri fundamentali, inklużi d-demokrazija, l-istat tad-dritt, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, il-libertajiet fundamentali u l-ugwaljanza bejn is-sessi, kif ukoll l-ekonomija tas-suq soċjali, l-iżvilupp sostenibbli u l-governanza tajba;

B.  billi s-Sħubija tal-Lvant tfittex li tikseb l-għanijiet komuni tal-promozzjoni tal-istabbiltà, il-bini ta' fiduċja u l-kooperazzjoni, l-appoġġ għal riformi demokratiċi, ir-relazzjonijiet tajba mal-viċinat, is-soluzzjoni paċifika tal-kunflitt u l-kooperazzjoni reġjonali, it-tisħiħ tal-kuntatti bejn in-nies u l-ixprunar tal-kummerċ, sabiex jitkattar id-djalogu u l-assoċjazzjoni politika kif ukoll il-kooperazzjoni ekonomika u l-integrazzjoni;

C.  billi permezz tal-Istrateġija Globali u, l-PEV riveduta tagħha, l-UE tfittex li tqarreb is-sħab tagħha permezz ta' assoċjazzjoni politika u integrazzjoni ekonomika mħaffa mal-UE, waqt li fl-istess ħin għandha l-għan li tippromwovi l-istabbilizzazzjoni politika, ir-reżiljenza tas-soċjetà u l-prosperità ekonomika fil-viċinat tagħha, u toffri opportunitajiet għal relazzjonijiet ekonomiċi u politiċi privileġġati skont il-livell ta' ambizzjoni ta' kull pajjiż imsieħeb;

D.  billi, minħabba li l-UE tikkunsidra l-kooperazzjoni bħala valur fiha nnifisha u temmen bis-sħiħ li din twassal għal sitwazzjonijiet ta' benefiċċju reċiproku għall-partijiet kollha kkonċernati, hemm impenn min-naħa tal-UE biex tkompli taħdem mal-pajjiżi kollha tas-Sħubija tal-Lvant sakemm il-valuri ewlenin Ewropej ma jiġux dubitati jew imxekkla;

E.  billi l-UE u s-sħab tagħha jinħtieġu li jqabblu r-riżorsi u l-istrumenti mal-impenji magħmula u billi s-sħab għandhom jiffokaw aktar fuq l-implimentazzjoni tal-ftehimiet eżistenti;

F.  billi l-parteċipanti fis-Summit ta' Riga fl-2015 talbu li jsir progress sas-Summit li jmiss fl-oqsma ta': (1) it-tisħiħ tal-istituzzjonijiet u l-governanza tajba, (2) il-mobbiltà u l-kuntatti bejn il-persuni, (3) l-iżvilupp ekonomiku u l-opportunitajiet tas-suq, u (4) il-konnettività, l-effiċjenza tal-enerġija, l-ambjent u t-tibdil fil-klima;

G.  billi twettaq progress sinifikanti mill-aħħar Summit, partikolarment bil-konklużjoni u d-dħul fis-seħħ ta' tliet Ftehimiet ta' Assoċjazzjoni inkluża Żona ta' Kummerċ Ħieles Approfondit u Komprensiv (DCFTA) mal-Georgia, il-Moldova u l-Ukrajna, kif ukoll reġimi mingħajr viża mal-Georgia u l-Ukrajna sa mill-2017 (u mal-Moldova sa mill-2014), il-konklużjoni ta' negozjati dwar Ftehim ta' Sħubija Imtejba u Komprensiva mal-Armenja (li jservi bħala eżempju ta' kif is-sħubija tal-Unjoni Ekonomika Ewroasjatika u l-parteċipazzjoni fl-istrateġiji tal-viċinat tal-UE jistgħu jgħixu flimkien), it-tnedija ta' negozjati dwar ftehim komprensiv ġdid mal-Ażerbajġan, l-adozzjoni ta' riformi kbar f'għadd minn dawn il-pajjiżi bl-appoġġ politiku, tekniku u finanzjarju tal-Unjoni Ewropea, u t-tkomplija tal-politika ta' parteċipazzjoni kritika fil-konfront tal-Belarussja;

H.  billi mit-tnedija tas-Sħubija tal-Lvant fi Praga, xi membri fundaturi esperjenzaw deterjorament ġenerali tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u t-treġġigħ lura ta' xejriet ta' demokratizzazzjoni; billi l-iffaċilitar ta' tranżizzjoni kontinwa għal tkabbir inklużiv, responsabbli, demokraziji stabbli u vijabbli hi waħda mill-isfidi ewlenin;

I.  billi żieda fil-mobbiltà u t-tisħiħ tal-kuntatti bejn il-persuni bejn il-pajjiżi sħab u l-UE tibqa' strument indispensabbli għall-promozzjoni tal-valuri Ewropej;

J.  billi pjan ġdid ta' ħidma strateġika propost mill-Kummissjoni Ewropea u s-SEAE li jgħaqqad flimkien il-kooperazzjoni bilaterali u dik reġjonali għandu l-għan li jiggwida l-ħidma futura mill-UE u s-sitt pajjiżi sħab billi jiffoka fuq għoxrin riżultat li jistgħu jinkisbu sal-2020;

K.  billi l-indipendenza, is-sovranità u l-integrità territorjali tas-sħab tal-Lvant tal-UE għadhom mhedda minn kunflitti reġjonali mhux solvuti, inklużi wħud li tnedew u li għadhom attivament sostnuti mill-Federazzjoni Russa f'kontradizzjoni mal-impenji internazzjonali tagħha li tiddefendi l-ordni ġuridiku internazzjonali; billi l-UE għandha twettaq rwol aktar attiv fis-soluzzjoni paċifika tal-konflitti kollha li għadhom għaddejjin fil-viċinat tagħha; billi l-aggressjoni Russa fil-konfront tal-Ukrajna, l-annessjoni tal-peniżola tal-Krimea u l-okkupazzjoni kontinwa taż-żewġ reġjuni tal-Georgia, kif ukoll it-theddid ibridu Russu inklużi l-attivitajiet ta' destabilizzazzjoni u propaganda, jheddu s-sigurtà Ewropea kollha kemm hi;

L.  billi l-politika tas-Sħubija tal-Lvant hija bbażata fuq id-dritt sovran ta' kull wieħed mis-sħab li jagħżel il-livell ta' ambizzjoni u l-miri li jaspira għalihom fir-relazzjonijiet tiegħu mal-UE; billi s-sħab li jfittxu relazzjonijiet aktar mill-qrib mal-UE għandhom ikunu kapaċi li jaċċedu għal aktar appoġġ u assistenza biex jinkisbu miri stipulati reċiproċi, jekk dawn jissodisfaw l-impenji ta' riforma eżistenti, bi qbil mal-prinċipju ta' "aktar għal aktar";

1.  Jirrakkomanda dan li ġej lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna:

Dwar il-futur tas-Sħubija tal-Lvant

Dwar l-implimentazzjoni tas-Sħubija tal-Lvant

   (a) li jiżguraw li s-summit ta' Novembru 2017 ikun wieħed li jħares 'il quddiem, li jinjetta dinamiżmu ġdid u li jfassal viżjoni politika ċara għall-futur tas-sħubija tal-Lvant bħala politika fuq il-perjodu twil; li jiżguraw li r-riżultati ta' dan is-Summit ta' Novembru 2017 ikollhom bħala l-ewwel prijorità, il-provviżjoni ta' bażi għad-difiża tal-valuri ewlenin tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari r-rispett tad-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem, il-libertajiet fundamentali, l-istat tad-dritt, il-governanza tajba, id-drittijiet ċivili, in-nondiskriminazzjoni u l-ugwaljanza bejn is-sessi, li fuqhom hija bbażata s-Sħubija tal-Lvant, filwaqt li jenfasizza li dawn il-valuri jinsabu fil-qalba tal-Ftehimiet ta' Assoċjazzjoni u jirrikonoxxi l-impenji tas-sħab ikkonċernati biex jimplimentaw u jippromwovu dawn il-valuri;
   (b) li jissodisfaw l-aspettattivi għolja taċ-ċittadini fil-pajjiżi sħab kollha rigward il-qerda tal-korruzzjoni, il-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata u t-tisħiħ tal-istat tad-dritt u l-governanza tajba; li jfittxu għalhekk l-impenn imġedded tas-sħab biex jadottaw u jimplimentaw b'mod sħiħ ir-riformi relatati mal-ġudikatura, l-amministrazzjoni pubblika u l-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata, skont pjani direzzjonali b'objettivi u skadenzi definiti biċ-ċar;
   (c) li jsaħħu s-soċjetà ċivili fil-pajjiżi sħab u r-rwol tagħha fi ħdan is-Sħubija tal-Lvant, kemm bħala attur dispensabbli fil-proċess ta' konsolidazjoni demokratika u bħala pjattaforma għal kooperazzjoni reġjonali billi topponi mingħajr kompromess kull tip ta' leġiżlazzjoni u miżuri li jfittxu li jnaqqsu l-attivitajiet leġittimi tagħha u billi jħeġġu l-involviment aktar profond tagħha fit-tfassil, fl-iskrutinju u fil-monitoraġġ tal-implimentazzjoni ta' riformi marbuta mas-Sħubija kif ukoll bil-promozzjoni tat-trasparenza u r-responsabbiltà tal-istituzzjonijiet pubbliċi;
   (d) li jinkoraġġixxu r-riformi elettorali li jiżguraw li l-oqfsa legali jkunu konformi mal-istandards internazzjonali, mar-rakkomandazzjonijiet minn missjonijiet ta' osservazzjoni internazzjonali mmexxija mill-OSKE u mal-opinjonijiet tal-Kummissjoni ta' Venezja u li jistgħu jinkisbu permezz ta' proċess trasparenti, u jkunu s-suġġett ta' konsultazzjoni wiesgħa u, sa fejn ikun possibbli, kunsens mal-oppożizzjoni u s-soċjetà ċivili, sabiex jittejbu l-oqfsa elettorali mingħajr l-ebda preġudizzju lejn il-partiti fil-gvern; li jiżguraw l-applikazzjoni stretta mill-UE tal-kundizzjonalità eżistenti fir-rigward tar-riforma elettorali;
   (e) li jiżguraw li l-eżitu tas-Summit ta' Novembru 2017 jieħu kont tar-riżultati tanġibbli li diġà nkisbu, li jenfasizza l-bżonn li jiġu ssodisfatti l-impenji kollha diġà magħmula u li jipprovdi impetu ġdid għall-futur tas-Sħubija, inkluż it-twassil ta' riżultati tanġibbli għaċ-ċittadini, partikolarment f'termini ta' impjiegi, it-tnaqqis tad-diskrepanzi soċjoekonomiċi, it-trasport u l-konnettività, l-indipendenza tal-enerġija, il-mobbiltà u l-edukazzjoni, filwaqt li tittieħed nota tal-fatt li Pjan ġdid ta' Investiment Estern Ewropew (PIE) huwa strument importanti f'dan ir-rigward;
   (f) li jkomplu bl-isforzi mmirati lejn l-indirizzar tal-qgħad, speċjalment il-qgħad fost iż-żgħażagħ, inkluż permezz ta' pakkett ta' miżuri ta' appoġġ għaż-żgħażagħ bħall-programm EU4Youth, u bl-iżvilupp ta' ħiliet adattati għall-ħtiġijiet li qed jevolvu tas-suq tax-xogħol, inkluż permezz ta' edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, it-trawwim tal-intraprenditorija u l-industriji lokali, l-appoġġ għal agrikoltura sostenibbli, l-iżvilupp tat-turiżmu u l-ekonomija diġitali, u l-espansjoni tal-infrastruttura soċjali u tas-setturi tas-servizzi pubbliċi u privati, inter alia fil-qasam tas-saħħa u tal-indukrar tas-saħħa;
   (g) li jippromwovu u jappoġġaw b'mod attiv l-implimentazzjoni ta' politiki kontra d-diskriminazzjoni fis-setturi kollha tas-soċjetà; li jiżguraw l-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi fil-politiki pubbliċi u l-appoġġ għall-impjegabbiltà u l-intraprenditorija tan-nisa, bil-garanzija tal-kontinwità ta' politika lil hinn mid-data fil-mira tal-2020;
   (h) li jimpenjaw ruħhom biex jaħdmu flimkien fuq mobbiltà akbar bejn l-UE u l-pajjiżi sħab; li jappoġġaw lill-Moldova, lill-Georgia u lill-Ukrajna fl-implimentazzjoni tal-ftehim ta' liberalizzazzjoni tal-viża u li jiżguraw li l-mekkaniżmi ta' sospensjoni ma jiskattawx fil-futur, partikolarment permezz ta' kooperazzjoni mill-qrib fl-oqsma tal-pulizija u tad-dwana sabiex issir salvagwardja kontra t-theddid għas-sigurtà, il-kriminalità u l-qbiż tas-soġġorn awtorizzat; li jiftħu djalogi dwar il-viża mal-Armenja, li jinkoraġġixxu l-progress mill-Ażerbajġan fl-implimentazzjoni tal-Ftehimiet għall-Faċilitazzjoni tal-Viża u ta' Riammissjoni (VFA/RA) bil-ħsieb li jinfetaħ djalogu dwar il-viża fil-ġejjieni, u biex jiġu ffinalizzati n-negozjati tal-VFA/RA mal-Belarussja għall-benefiċċju taċ-ċittadini tagħha, jekk dawn il-pajjiżi jagħmlu progress sinifikanti fil-qasam tal-valuri fundamentali u jissodisfaw il-kondizzjonijiet preċiżi definiti fi pjanijiet direzzjonali dwar il-liberalizzazzjoni tal-viża;
   (i) li jkomplu jżidu l-opportunitajiet għal kooperazzjoni aktar mill-qrib fl-oqsma tal-edukazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni, partikolarment permezz ta' programmi bħal Erasmus+, Spreading excellence and widening participation (it-Tixrid tal-eċċellenza u firxa tal-parteċipazzjoni) u EU4Innovation kif ukoll l-għoti ta' garanziji ta' self mill-Grupp tal-Bank Ewropew tal-Investiment bħala parti mill-programm InnovFin tiegħu; li jipprovdu appoġġ sabiex issir ir-riforma tal-edukazzjoni u li jindirizzaw id-distakk fl-edukazzjoni u l-innovazzjoni;
   (j) li jiżguraw li r-riżultati tas-Summit ta' Novembru 2017 jipprovdu wkoll impetu mġedded sabiex jiġi xprunati t-tkabbir ekonomiku sostenibbli, l-immodernizzar tas-setturi eżistenti, l-opportunitajiet ta' kummerċ u investiment, inklużi l-opportunitajiet intrareġjonali għal kooperazzjoni transfruntiera u b'enfasi partikolari fuq l-Intrapriżi Żgħar u ta' Daqs Medju (SMEs);
   (k) li jitolbu appoġġ tal-UE kalibrat mill-ġdid għall-aġendi ta' Assoċjazzjoni u r-riformi strutturali relatati, b'mod partikolari dawk li jippermettu titjib fil-kompetittività, ambjent tan-negozju iktar favorevoli u aċċess adegwat għas-sorsi ta' finanzjament, inkluż permezz tal-inizjattiva EU4business; li jimmonitorjaw mill-qrib l-implimentazzjoni tad-DCFTAs sabiex ikun evitat id-dumping soċjali u ambjentali; li jfassalu assistenza mmirata għall-SMEs biex jgħinuhom jassorbu bis-sħiħ il-potenzjal tad-DCFTAs; li jippromwovu u jappoġġaw riforma ġenwina tas-sistema ekonomika li għandha l-għan li telimina gradwalment il-monopolji u li ddgħajjef ir-rwol tal-oligarki bl-introduzzjoni ta' liġijiet adegwati, kif ukoll permezz ta' riforma ewlenija tas-settur bankarju u finanzjarju bil-għan li jiġu miġġielda l-ħasil tal-flus u l-evażjoni fiskali;
   (l) li jappoġġaw l-iżvilupp tal-infrastruttura tat-trasport u l-konnettività meħtieġa, inkluż permezz ta' pjan ta' investiment ambizzjuż għan-netwerk ewlieni tat-TEN-T, u anke sabiex jippromwovu l-kummerċ intrareġjonali; li jappoġġaw proġetti infrastrutturali li se jipprovdu opportunitajiet ġodda għall-kummerċ u li jippermettu aktar komunikazzjoni u skambji bejn l-UE u l-pajjiżi sħab kif ukoll fost is-sħab infushom;
   (m) li jtejbu kemm l-indipendenza enerġetika kif ukoll l-effiċjenza permezz ta' investimenti speċifiċi u d-diversifikazzjoni tas-sorsi tal-enerġija, partikolarment fir-rigward tal-enerġija rinnovabbli u t-tnaqqis tad-dipendenza fuq il-fjuwils fossili, permezz ta' kooperazzjoni msaħħa fl-oqsma prijoritarji kollha koperti mill-Unjoni tal-Enerġija tal-UE u bl-integrazzjoni aktar mill-qrib tas-swieq tal-enerġija tas-sħab mas-suq tal-enerġija Ewropew, u b'enfasi partikolari fuq l-interkonnettività u l-infrastruttura; li jiżguraw li s-sezzjonijiet onshore u offshore tal-infrastruttura ta' pipeline il-ġdida fir-reġjun, inkluż il-pipeline Nord Stream 2, jikkonformaw bis-sħiħ mal-leġiżlazzjoni tal-UE u mal-istrateġija tal-Unjoni tal-enerġija u li dawn ma jipperikolawx is-sigurtà enerġetika reġjonali; li jaħdmu mas-sħab tal-Lvant biex jappoġġaw l-unitajiet domestiċi l-iktar milquta mill-prezzijiet dejjem ogħla tal-enerġija;
   (n) li jiżguraw ir-rispett sħiħ tas-sigurtà nukleari internazzjonali u l-ftehimiet u l-obbligi tal-protezzjoni ambjentali; li jżidu l-isforzi lejn it-twettiq tal-impenji tat-tibdil fil-klima inkluż permezz tas-sensibilizzazzjoni tal-pubbliku u permezz tat-tneħħija gradwali tal-impjanti tal-enerġija qodma fl-Armenja u fl-Ukrajna; li jsegwu mill-qrib l-iżvilupp ta' proġetti ġodda bħall-impjant tal-enerġija nukleari f'Ostrovets, il-Belarussja;
   (o) li jiżguraw li r-riżultati tas-Summit ta' Novembru 2017 jindirizzaw ukoll it-theddid għas-sigurtà u l-kunflitti li jaffettwaw is-sovranità, l-integrità territorjali, id-drittijiet fundamentali tal-bniedem u l-istabbiltà politika, soċjali u ekonomika u l-iżvilupp tas-sħab u tar-reġjun kollu kemm hu;
   (p) li jimpenjaw ruħhom biex isostnu l-unità ta' azzjoni fost l-Istati Membri tal-UE sabiex iżommu pressjoni kollettiva fuq ir-Russja, li minkejja kollox il-preżenza militari tagħha fir-reġjun kompliet tikber matul dawn l-aħħar snin, partikolarment permezz tat-tisħiħ ta' miżuri restrittivi mmirati, biex jissolva l-kunflitt fil-Lvant tal-Ukrajna billi jikkonformaw b'mod sħiħ u ġenwin l-implimentazzjoni tal-ftehimiet ta' Minsk u biż-żamma ta' missjoni ta' monitoraġġ tal-OSKE, biex jissolva l-kunflitt bejn ir-Russja u l-Georgia permezz ta' riżultati tanġibbli għad-Diskussjonijiet Internazzjonali ta' Ġinevra u l-implimentazzjoni sħiħa min-naħa tar-Russja tal-ftehim ta' waqfien mill-ġlied tal-2008, li terġa' tiġi stabbilita s-sovranità sħiħa tal-Ukrajna fil-Krimea, u dik tal-Georgia fit-territorji okkupati tal-Abkażja u tal-Ossezja tan-Nofsinhar tal-Moldova fit-Transnistrija, biex tingħata attenzjoni adegwata dwar is-sitwazzjoni ekoloġika perikoluża fil-Lvant tal-Ukrajna, li tappoġġa s-sħab tagħha fit-tisħiħ tar-reżiljenza tagħhom, u biex itemmu t-theddid addizzjonali ta' qtil, attakki ċibernetiċi, diżinformazzjoni u tipi oħra ta' destabilizzazzjoni sponsorizzati mill-istat;
   (q) li jenfasizzaw li l-parteċipazzjoni ta' sieħeb tal-Lvant f'eżerċizzji militari fil-konfront tal-UE u/jew ta' xi wħud mis-sħab, bħall-eżerċizzju Zapad 2017 immexxi mir-Russja, mhijiex aċċettabbli; li jiżguraw li wieħed mis-sħab ma jerġax jieħu sehem f'eżerċizzji bħal dawn fil-futur;
   (r) li jsejħu għal waqfien immedjat tal-ostilitajiet militari bejn il-forzi tal-Armenja u l-Ażerbajġan, li wasslu għall-mewt mhux meħtieġa ta' persuni ċivili u suldati filwaqt xekklu l-iżvilupp soċjoekonomiku; li jaffermaw mill-ġdid l-appoġġ għall-isforzi tal-Kopresident tal-Grupp ta' Minsk tal-OSKE biex jiġi solvut il-kunflitt ta' Nagorno-Karabakh, u għall-Prinċipji Bażiċi 2009 tagħhom, li jinkludu l-integrità territorjali, l-awtodeterminazzjoni u n-nuqqas ta' użu tal-forza; li jistiednu lill-Armenja u lill-Ażerbajġan biex jerġgħu jniedu mill-ġdid in-negozjati in bona fede bil-għan li jimplimentaw dawn il-prinċipji biex jissolva l-kunflitt, li ma jistax jiġi solvut bl-użu tal-forza militari; li jappellaw lill-Gvernijiet tal-Armenja u tal-Ażerbajġan biex jorganizzaw taħdidiet ta' livell għoli u jimpenjaw ruħhom għal miżuri ta' bini ta' kunfidenza u ta' djalogu ġenwin bejn is-soċjetà ċivili Armena u tal-Ażerbajġan; li jirratifikaw ftehimiet ġodda bejn l-UE u kull waħda mill-partijiet bil-kondizzjoni li jittieħdu impenji serji u jitwettaq progress sostanzjali lejn is-soluzzjoni tal-konflitt bħal biż-żamma tal-waqfien mill-ġlied u bl-appoġġ tal-implimentazzjoni tal-Prinċipji Bażiċi tal-2009;
   (s) li jappellaw għal appoġġ kontinwu għall-ħidma mwettqa mill-missjonijiet tal-UE u l-OSKE fil-Georgia, il-Moldova u l-Ukrajnatal-Lvant bħala operazzjonijiet essenzjali fl-iżgurar tal-paċi u s-sigurtà, l-ewwel u qabel kollox, għall-benefiċċju taċ-ċittadini fuq il-post; li jiżguraw l-implimentazzjoni effettiva tal-mandati ta' dawn il-missjonijiet u jħeġġu lir-Russja tiggarantixxi l-aċċess mingħajr xkiel tagħhom; li jikkunsidraw li jappoġġaw l-iskjerament ta' missjoni armata tal-pulizija tal-OSKE fil-Lvant tal-Ukrajna; li jirriflettu, b'mod konġunt mal-pajjiżi sħab, dwar il-prospett ta' rwol imsaħħaħ għall-UE f'termini li tinstab soluzzjoni għal dawn il-kunflitti, inkluż billi jitniedu missjonijiet tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni (PSDK) ambizzjużi u żviluppati bil-kompitu li jtejbu s-sigurtà u l-istabbiltà;
   (t) li jistiednu lis-sħab tal-UE biex jikkoperaw bis-sħiħ mal-UE biex jiġu indirizzati sfidi bħalma huma l-migrazzjoni illegali, it-terroriżmu, iċ-ċiberkriminalità, it-traffikar tal-bnedmin, il-kuntrabandu u l-kummerċ illeċitu;
   (u) li jikkunsidraw, fi ħdan il-politika tal-EaP, mudell ta' "EaP+" attraenti fuq medda itwal ta' żmien għal pajjiżi assoċjati li jkunu wettqu progress sostanzjali fl-implimentazzjoni tar-riformi relatati mal-AA/DCFTA, li eventwalment jistgħu jwasslu biex huma jingħaqdu mal-unjoni doganali, mal-unjoni tal-enerġija, mal-unjoni diġitali u maż-żona Schengen, jitkattar aktar l-aċċess għas-suq intern tal-UE, l-integrazzjoni fin-netwerks tat-trasport tal-UE, sħubijiet industrijali, żieda fil-parteċipazzjoni fi programmi u aġenziji oħra tal-UE, kooperazzjoni ulterjuri fil-qasam tal-PSDK, u aktar miżuri immedjati bħal preferenzi tariffarji unilaterali addizzjonali, qafas ta' żmien konkret għall-abolizzjoni tat-tariffi tar-roaming bejn is-sħab u l-UE, u l-iżvilupp ta' broadband b'kapaċita għolja; li jwessgħu l-mudell "EaP+" għal pajjiżi oħra tas-Sħubija tal-Lvant ladarba jkunu lesti għal tali impenji msaħħa u jkunu wettqu progress sinifikanti lejn l-implimentazzjoni ta' riformi maqbula b'mod reċiproku;
   (v) li jikkunsidraw, għal pajjiżi mhux assoċjati, mezzi ġodda ta' appoġġ għas-soċjetà ċivili, in-negozji, il-komunitajiet tal-midja akkademika u indipendenti u ż-żgħażagħ, inkluż permezz ta' finanzjament addizzjonali u sħubijiet ta' mobbiltà;
   (w) li jiżguraw li, fiż-żewġ każijiet, l-għanijiet komuni huma kemm fuq perjodu medju u fit-tul meta meħtieġ, li jinkoraġġixxu lil xi wħud mill-pajjiżi sħab biex imorru lil hinn mil-loġika ta' ċikli elettorali lejn viżjonijiet aktar strateġiċi;
   (x) li jtennu l-prinċipju tad-differenzjazzjoni u li l-ambitu u l-profondità tal-kooperazzjoni mal-UE jiġu determinati mill-ambizzjonijiet tagħha u minn dawk tas-sħab, kif ukoll ir-ritmu u l-kwalità tar-riformi li għandhom jiġu evalwati abbażi tal-implimentazzjoni sħiħa u effettiva tagħhom, partikolarment fir-rigward tar-rispett għad-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, l-istat tad-dritt u l-governanza tajba;
   (y) li jenfasizzaw li s-Sħubija tal-Lvant għandha l-għan li toħloq il-kundizzjonijiet meħtieġa għal assoċjazzjoni politika mill-qrib u integrazzjoni ekonomika, inkluża l-parteċipazzjoni fil-programmi tal-UE; li jtennu li l-ftehimiet ta' assoċjazzjoni mal-Georgia, il-Moldova u l-Ukrajna ma jirrappreżentawx l-għan aħħari tar-relazzjonijiet tagħhom mal-UE; li jirrikonoxxu għal darb'oħra l-aspirazzjonijiet Ewropej ta' dawn il-pajjiżi; li jirrimarkaw, li skont l-Artikolu 49 tat-TUE u bi qbil mad-Dikjarazzjoni ta' Ruma tal-25 ta' Marzu 2017, kwalunkwe Stat Ewropew jista' japplika biex isir membru tal-UE, dment li jaderixxi mal-kriterji ta' Copenhagen u l-prinċipji tad-demokrazija, u li jirrispetta l-libertajiet fundamentali u d-drittijiet tal-bniedem inklużi dawk tal-gruppi ta' minoranzi u li jiżgura l-istat tad-dritt; li jħeġġu lill-Istati Membri sabiex f'dan ir-rigward, jilħqu ftehim dwar dikjarazzjoni ambizzjuża għas-Summit tal-2017, li tistabbilixxi miri rilevanti fuq il-perjodu ta' żmien twil;
   (z) li jistiednu lill-Georgia, lill-Moldova u lill-Ukrajna biex jiffokaw fuq l-implimentazzjoni tal-aġendi ta' Assoċjazzjoni sabiex jisfruttaw l-opportunitajiet kollha disponibbli permezz tal-Ftehimiet ta' Assoċjazzjoni, li jimpenjaw ruħhom ukoll fid-diskussjonijiet konġunti dwar il-progress, l-opportunitajiet u l-isfidi relatati ma' riformi marbuta ma' AA/DCFTA; li jtennu l-importanza ta' implimentazzjoni ġenwina tar-riformi msemmija hawn fuq għall-istabbiltà futura u l-iżvilupp tal-pajjiżi u l-benesseri tas-soċjetajiet tagħhom; li jaffermaw mill-ġdid li l-approfondiment tar-relazzjonijiet fi ħdan il-mudell "EAP+" kif ukoll kull prospettiva ta' sħubija fl-UE tirrikjedi progress sostanzjali f'termini tal-implimentazzjoni ta' dawn ir-riformi, speċjalment fir-rigward tal-istat tad-dritt, ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u l-governanza tajba;
   (aa) li jiżguraw li l-livelli ta' kooperazzjoni attwali u ulterjuri jkunu marbuta b'kundizzjonalità stretta u b'appoġġ għas-sħab, u li tiġi rispettata wkoll; li jenfasizzaw li l-appoġġ finanzjarju tal-UE lis-sħab tagħha se jkun jiddependi fuq passi konkreti ta' riforma, u l-implimentazzjoni effettika tagħhom, u li l-approċċ ibbażat fuq l-inċentivi tal-UE se jkompli jibbenefika lil dawk is-sħab l-iktar involuti f'riformi ambizzjużi; li jipprevedu l-ħlas ta' għotjiet f'pagamenti iżgħar sabiex l-UE tkun tista' tirrispondi aħjar għal kriżiijiet mhux mistennija jew għal nuqqas ta' riformi; li jenfasizzaw b'mod partikolari li mhu se jkun ratifikat l-ebda ftehim komprensiv ma' pajjiż li ma jirrispettax il-valuri tal-UE, partikolarment permezz tan-nuqqas ta' implimentazzjoni ta' deċiżjonijiet mill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, u bil-fastidju, l-intimidazzjoni u l-persekuzzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, tal-NGOs u tal-ġurnalisti; li jenfasizzaw ukoll il-ħtieġa li jintlaħqu punti ta' riferiment ċari qabel ma jinbeda u jiġi konkluż kull djalogu ġdid dwar reġimi mingħajr viża; li jtennu li r-rigress fuq kisbiet preċedenti b'mod sistematiku se jwassal għas-sospensjoni ta' ftehimiet, inkluż fil-qasam ta' reġimi mingħajr viża u l-finanzjament tal-UE;
   (ab) li jappoġġaw id-dimensjoni multilaterali tas-Sħubija tal-Lvant bħala mezz kif tiżdied il-bini ta' fiduċja multilaterali, partikolarment f'żoni milquta mill-kunflitti, u l-ħolqien ta' opportunitajiet għal kooperazzjoni reġjonali, inkluż permezz ta' pjattaformi tas-soċjetà ċivili transnazzjonali, il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet lokali u reġjonali, u l-proġetti transfruntiera bħall-programmi bejn il-persuni li jinvolvu d-djalogu interkulturali u l-ġenerazzjoni żgħażugħa bħala fatturi għall-bidla;
   (ac) li jenfasizzaw l-importanza tal-komunikazzjoni ta' politiki relatati mas-Sħubija tal-Lvant b'mod koerenti u effikaċi, kemm internament kif ukoll esternament, u li jiġu pprovduti attivitajiet ta' komunikazzjoni mfassla għal reġjuni speċifiċi, partikolarment sabiex jimtela' d-distakk tal-għarfien fir-rigward tal-UE u r-relazzjonijiet mas-sħab tagħha; li jirrikonoxxu l-ħidma eċċellenti mwettqa s'issa mit-Task Force East StratCom u li jappoġġaw l-attivitajiet tagħha b'finanzjament addizzjonali; li jindirizzaw l-isfida ta' informazzjoni aħjar dwar il-benefiċċji konkreti u l-għanijiet tas-Sħubija tal-Lvant, li jdaħlu fil-mira d-diżinformazzjoni permezz ta' informazzjoni ta' kwalità msejsa fuq il-fatti u aċċessibbli bil-lingwi kollha tal-pajjiżi sħab u li jiżguraw ir-rispett sħiħ għal-libertà tal-espressjoni;
   (ad) li jsostnu li l-appoġġ tal-UE jinħtieġ ikun imfassal apposta biex jilħaq il-livell ta' ambizzjoni komuni rigward il-kooperazzjoni ma' kull sieħeb skont il-prinċipji ta' "aktar għal aktar" u "anqas għal anqas"; li jappellaw b'mod partikolari biex l-UE tallinja l-istrumenti baġitarji bħalma huma l-Istrument Ewropew ta' Viċinat u Sħubija u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli mal-kompiti politiċi u mal-istrateġiji ta' implimentazzjoni b'mod partikolari fi ħdan il-proċeduri baġitarji annwali u pluriennali tagħha;
   (ae) li jilqgħu l-proposti tal-Kummissjoni biex is-sħab jiġu pprovduti b'assistenza makrofinanzjarja (MFA), filwaqt li ssir insistenza fuq kundizzjonalità stretta u effettiva mehmuża mal-proposti, notevolment f'termini tar-rispett għall-istat tad-dritt (inkluża ġudikatura indipendenti u sistema parlamentari multipartitika), l-iżgurar ta' governanza tajba (inkluża l-ġlieda kontra l-korruzzjoni b'mod effettiv) u d-difiża tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertà tal-midja; li jipprovdu lill-Parlament u lill-Kunsill b'rapport bil-miktub dettaljat kull sitt xhur dwar il-progress li jkun sar f'dawn it-tliet oqsma għal sħab li diġà jibbenefikaw minn tali assistenza; li jappellaw lill-Kummissjoni tfassal programmi MFA ġodda għall-pajjiżi sħab li temmew b'suċċess il-programmi tal-passat, sabiex ikun hemm dispożizzjoni sistematika għall-kundizzjonalità msemmija aktar 'il fuq fi proposti futuri għal assistenza simili, u li jiżguraw li tiġi applikata b'mod strett, partikolarment fil-każ tal-Moldova;
   (af) li jitlobu lill-Kummissjoni, lill-Bank Ewropew tal-Investiment u lill-istituzzjonijiet finanzjarji multilaterali oħrajn biex jaħdmu lejn l-implimentazzjoni b'suċċess tal-Pjan ta' Investiment għall-Ewropa u ta' mekkaniżmu ta' appoġġ speċifiku għall-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant impenjati li jimplimentaw il-ftehimiet ta' assoċjazzjoni; li jitlobu l-istabbiliment ta' fond fiduċjarju għall-Ukrajna, il-Georgia u l-Moldova bbażat fuq l-aħjar prattiki ta' strumenti b'diversi donaturi, filwaqt li jisħqu li dan il-fond fiduċjarju jinħtieġ li jiffoka fuq investimenti privati u pubbliċi, b'mod partikolari dawk fl-infrastruttura soċjali u ekonomika u li għandhom l-għan li jsaħħu l-kapaċità ta' assorbiment ta' investiment, u fuq il-koordinazzjoni ta' istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali u l-appoġġ ta' donaturi internazzjonali fil-post; li jikkunsidraw iż-żamma ta' konferenza tad-donaturi għall-Ukrajna b'appoġġ għall-bżonnijiet umanitarji tal-pajjiż kaġun tal-kunflitt fil-Lvant u tal-annessjoni tal-Krimea; li jiżguraw li l-użu tal-fondi kollha jkun mifli b'mod strett sabiex tiġi evitata kull miżapproprjazzjoni;
   (ag) li jtennu l-appoġġ qawwi tagħhom għal kontribut tal-parlament lejn il-politka tas-Sħubija tal-Lvant u l-iskrutinju tagħha, partikolarment fir-rigward tal-impatt tal-politika fuq il-ħajja taċ-ċittadini; li jsaħħu f'dan ir-rigward, ir-rwol tal-Assemblea Parlamentari Euronest fi ħdan l-arkitettura ġdida multilaterali tas-Sħubija tal-Lvant, kif ukoll tal-Kumitati ta' Assoċjazzjoni jew ta' Kooperazzjoni Parlamentari (PAC/PCC) fi ħdan il-Kunsilli ta' Assoċjazzjoni jew Kooperazzjoni; li jilqgħu l-programmi ta' Approċċ Komprensiv ta' Appoġġ għad-Demokrazija (CDSA) li qed jiġu implimentati; li jistiednu lill-membri parlamentari mill-pajjiżi sħab biex jaħdmu flimkien biex jiskrutinizzaw l-implimentazzjoni u jiskambjaw l-aħjar prattiki; li jkabbru f'dan il-proċess, il-parteċipazzjoni tal-Forum tas-Soċjetà Ċivili tas-Sħubija tal-Lvant;
   (ah) li jieħdu nota tar-riżoluzzjoni tal-Parlament biex jiżdied il-monitoraġġ tiegħu tal-implimentazzjoni ta' ftehimiet internazzjonali mas-sħab tal-Lvant u biex jiżdied l-iskrutinju tiegħu ta' appoġġ tal-UE f'dan ir-rigward; li jirrispondu għat-talba tal-Parlament lis-sħab u lill-Kummissjoni biex iżidu t-trasparenza tal-benefiċjarji kollha ta' finanzjament tal-UE; li jitlobu lill-Kummissjoni u lis-SEAE jibagħtu rapport dettaljat bil-miktub dwar l-implimentazzjoni ta' dawn il-ftehimiet kull sitt xhur lill-Parlament u lill-Kunsill;
   (ai) li jieħdu nota tar-riżoluzzjoni tal-Parlament biex jiżdied l-iskrutinju tiegħu tan-negozjati ta' ftehimiet internazzjonali futuri mas-sħab tal-lvant; li jappellaw lill-Kunsill biex mingħajr dewmien jipprovdi lill-Parlament bid-direttivi ta' negozjati kollha rilevanti f'konformità mal-Ftehim Interistituzzjonali rilevanti(9); li jilqgħu l-kooperazzjoni effettiva mill-Kummissjoni u s-SEAE mal-Parlament fl-għoti ta' informazzjoni dwar dawn in-negozjati, iżda li jintalbu jipprovdu wkoll, mingħajr dewmien, l-abbozz ta' testi ta' negozjati u ftehimiet inizjalati, f'konformità mal-Ftehim Qafas rilevanti(10);

2.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni Ewropea u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna u, għal skopijiet ta' informazzjoni, lir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għall-Kawkasu tan-Nofsinhar u l-kriżi fil-Georgia, lill-Assemblea Parlamentari tal-OSKE, lill-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa u lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant.

(1) Testi adottati, P8_TA(2017)0304.
(2) Testi adottati, P8_TA(2017)0267.
(3) Testi adottati, P8_TA(2017)0126.
(4) Testi adottati, P8_TA(2016)0456.
(5) Testi adottati, P8_TA(2017)0089.
(6) Testi adottati, P8_TA(2016)0487.
(7) Testi adottati, P8_TA(2016)0018.
(8) ĠU C 265, 11.8.2017, p. 110.
(9) ĠU C 95, 1.4.2014, p. 1.
(10) ĠU L 304, 20.11.2010, p. 47.


Pjan ta' Azzjoni għan-natura, in-nies u l-ekonomija
PDF 430kWORD 57k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Novembru 2017 dwar Pjan ta' Azzjoni għan-natura, in-nies u l-ekonomija (2017/2819(RSP))
P8_TA(2017)0441B8-0589/2017

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titlu "Pjan ta' Azzjoni għan-natura, għaċ-ċittadini u għall-ekonomija" (COM(2017)0198),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-2 ta' Frar 2016 dwar ir-rieżami ta' nofs it-terminu tal-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità(1),

–  wara li kkunsidra l-Kontroll tal-Idoneità tal-Leġiżlazzjoni tal-UE dwar in-Natura (id-Direttivi dwar l-Għasafar u dwar il-Ħabitats)) (SWD(2016)0472 finali),

–  wara li kkunsidra r-Rapport Speċjali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri Nru 1/2017 intitolat "Jenħtieġ li jsiru aktar sforzi biex il-potenzjal sħiħ tan-netwerk Natura 2000 jiġi implimentat",

–  wara li kkunsidra r-Rapport mill-Kummissjoni intitolat "Reporting under the EU Habitats and Birds Directives 2007-2012: The State of Nature in the EU" (Ir-rapportar skont id-Direttiva dwar il-Ħabitats u dik dwar l-Għasafar 2007-2012: l-Istat tan-Natura fl-UE),

–  wara li kkunsidra l-istatistika tal-EUROSTAT dwar il-bijodiversità, ta' Novembru 2016,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tad-19 ta' Ġunju 2017 dwar il-Pjan ta' Azzjoni tal-UE għan-natura, in-nies u l-ekonomija(2),

–  wara li kkunsidra l-mistoqsija lill-Kummissjoni dwar Pjan ta' Azzjoni għan-natura, in-nies u l-ekonomija (O-000067/2017 – B8-0608/2017),

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 128(5) u 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi, bejn wieħed u ieħor, madwar nofs l-ispeċijiet biss tal-għasafar protetti u għadd iżgħar ta' speċijiet u ħabitats protetti oħra fl-Unjoni bħalissa għandhom status ta' konservazzjoni tajjeb u billi 50 % biss tas-siti Natura 2000 għandhom pjanijiet ta' ġestjoni b'objettivi u miżuri ta' konservazzjoni;

B.  billi d-Direttivi dwar in-Natura għandhom rwol importanti biex jintlaħqu l-miri tal-Pjan Strateġiku għall-Bijodiversità 2011-2020 tal-Konvenzjoni dwar id-Diversità Bijoloġika (CBD), l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli u l-Ftehim ta' Pariġi dwar it-tibdil fil-klima;

C.  billi l-valutazzjoni tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent intitolata "L-istat tan-Natura fl-UE fl-2015" tgħid li l-pressjonijiet u t-theddidiet ewlenin għall-ekosistemi terrestri rrapportati mill-Istati Membri huma l-agrikoltura u l-modifika tal-kundizzjonijiet naturali, filwaqt li fil-każ tal-ekosistemi tal-baħar huma l-użu ta' riżorsi ħajjin (is-sajd) u t-tniġġis; billi dawn kollha huma attivitajiet tal-bniedem u għandhom impatt profond u ta' ħsara fuq in-natura;

D.  billi l-istatistika tal-EUROSTAT dwar il-bijodiversità għall-2016 turi tnaqqis ġenerali tal-167 speċi kollha ta' għasafar komuni tal-UE mill-1990 sal-2014(3);

Rimarki ġenerali

1.  Jilqa' l-Pjan ta' Azzjoni għan-natura, in-nies u l-ekonomija bħala pass fid-direzzjoni t-tajba sabiex jintlaħqu l-għanijiet tad-Direttivi dwar in-Natura;

2.  Madankollu, jinnota bi tħassib li l-miri tal-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità tal-2020 u s-CBD mhux se jintlaħqu jekk ma jsirux sforzi immedjati, sostanzjali u addizzjonali; jenfasizza li l-miri tal-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità tal-2010 ma ntlaħqux;

3.  Josserva li l-ekosistemi b'saħħithom u reżiljenti huma aktar kapaċi li jimmitigaw l-effetti li jġib miegħu t-tibdil fil-klima u jadattaw rwieħhom għalih u, għaldaqstant, li jillimitaw it-tisħin globali; jinnota li dawn huma aktar reżistenti għal avvenimenti estremi ta' temp u jirkupraw minnhom aktar faċilment, u b'hekk jipprovdu għadd ta' benefiċċji li fuqhom jistgħu jiddependu n-nies;

4.  Josserva li fl-Ewropa, kważi kwart tal-ispeċijiet selvaġġi bħalissa jinsabu mhedda bl-estinzjoni u l-biċċa l-kbira tal-ekosistemi tant iddeterjoraw li m'għadhomx jistgħu jaqdu l-funzjonijiet fejjieda tagħhom; jinnota li dan qed jikkawża telf ekonomiku u soċjali kbir ħafna għall-UE, peress li l-kawżi ewlenin tat-telf tal-bijodiversità, jiġifieri d-deterjorament tal-ħabitats, l-isfruttar esaġerat tar-riżorsi naturali, l-introduzzjoni u t-tkattir ta' speċijiet aljeni invażivi u t-tibdil fil-klima, qed jiżdiedu u qed imewtu l-effetti pożittivi tal-inizjattivi maħsuba biex jipprevjenu dan kollu;

5.  Jinnota li l-Pjan ta' Azzjoni għandu l-għan li "jħaffef il-progress lejn il-mira tal-UE 2020 li jieqaf u jitreġġa' lura t-telfien tal-bijodiversità u tas-servizzi tal-ekosistema"; madankollu jqis li huwa ta' dispjaċir li ma saret l-ebda referenza oħra għall-Istrateġija għall-Bijodiversità tal-2020 jew mal-konklużjonijiet tar-reviżjoni ta' nofs it-terminu tagħha;

6.  Itenni l-ħtieġa li jsiru sforzi addizzjonali, sostanzjali u kontinwi biex jilħqu l-miri tal-2020, u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jagħtuhom prijorità politika akbar;

7.  Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi żgurata l-implimentazzjoni sħiħa u stretta tal-leġiżlazzjoni dwar in-natura tal-Unjoni;

8.  Jenfasizza li progress sostanzjali fit-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra, sustanzi li jniġġsu l-arja u sustanzi oħra li jniġġsu, u fit-titjib tal-effiċjenza enerġetika u dik materjali, irid jiġi ikkumplimentat b'azzjonijiet ulterjuri mill-Istati Membri biex jiġu applikati b'mod sħiħ il-politiki biex jipproteġu aħjar il-bijodiversità, ir-riżorsi naturali, u s-saħħa pubblika;

9.  Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu integrati b'mod ulterjuri l-politiki u l-għarfien sabiex jintlaħaq l-għan li ngħixu tajjeb fil-limiti tal-pjaneta tagħna, li hija l-viżjoni fit-tul tas-7 Programm ta' Azzjoni dwar l-Ambjent;

10.  Jiddispjaċih dwar il-perjodu ta' żmien limitat tal-Pjan ta' Azzjoni u jistieden lill-Kummissjoni biex tibda taħdem fuq l-istrateġija għall-bijodiversità li jmiss mingħajr dewmien għall-perjodu ta' wara l-2020;

L-involviment tal-atturi kollha

11.  Jilqa' l-erba' oqsma ta' prijorità identifikati mill-Pjan ta' Azzjoni u jenfasizza l-ħtieġa għall-involviment attiv tal-atturi rilevanti fil-livelli nazzjonali, reġjonali u lokali sabiex l-azzjonijiet konkreti li jridu jittieħdu jkunu jistgħu jindirizzaw b'mod effikaċi n-nuqqasijiet fl-implimentazzjoni tad-Direttivi dwar l-Għasafar u dwar il-Ħabitats;

12.  Ifakkar li l-Qorti Ewropea tal-Awdituri, fir-Rapport Speċjali Nru 1/2017 tagħha, ikkonkludiet li l-koordinazzjoni bejn l-awtoritajiet responsabbli u partijiet interessati oħra fl-Istati Membri ma kinitx żviluppata biżżejjed;

13.  Jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi appoġġ effikaċi lill-atturi nazzjonali u reġjonali fl-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar in-natura u fit-titjib tal-ispezzjonijiet ambjentali, inkluż permezz tal-kompetenza u l-bini tal-kapaċità u l-allokazzjoni aħjar tar-riżorsi;

14.  Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni bi ħsiebha taġġorna u tkompli tiżviluppa dokumenti ta' gwida fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE sabiex tippromwovi fehim akbar tal-leġiżlazzjoni fil-post u biex tgħin lill-awtoritajiet pubbliċi japplikawha aħjar u jistieden lill-Kummissjoni Ewropea f'dan ir-rigward biex tinvolvi u tikkonsulta lill-partijiet interessati kollha f'dan il-proċess;

15.  Jenfasizza r-rwol tas-soċjetà ċivili fl-iżgurar ta' implimentazzjoni aħjar tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar in-natura, u l-importanza tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta' Aarhus f'dan ir-rigward;

16.  Jistieden lill-Kummissjoni tressaq proposta leġiżlattiva ġdida dwar standards minimi dwar l-aċċess għal reviżjoni ġudizzjarja, u reviżjoni tar-Regolament ta' Aarhus li jimplimenta l-Konvenzjoni għal azzjoni tal-Unjoni, bil-għan li tqis ir-rakkomandazzjoni reċenti tal-Kumitat ta' Konformità tal-Konvenzjoni ta' Aarhus;

17.  Jilqa' l-fatt li, mingħajr ma jiġu pperikolati l-objettivi u r-rekwiżiti ta' konservazzjoni stabbiliti fid-Direttivi dwar in-Natura, l-approċċi flessibbli għall-implimentazzjoni li jqisu ċ-ċirkostanzi nazzjonali speċifiċi jikkontribwixxu għat-tnaqqis u l-eliminazzjoni progressiva ta' kunflitti u problemi bla bżonn li nqalgħu bejn il-ħarsien tan-natura u l-attivitajiet soċjoekonomiċi, kif ukoll biex jiġu indirizzati l-isfidi prattiċi li jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-annessi għad-Direttivi;

18.  Jistieden lill-Kummissjoni tiċċara r-rwol tal-Kumitat tar-Reġjuni fir-rigward tas-sensibilizzazzjoni u l-promozzjoni tal-involviment lokali u l-iskambji tal-għarfien;

L-ispeċijiet u l-ħabitats protetti

19.  Jissottolinja li l-Istati Membri jeħtiġilhom jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda deterjorament taż-żoni ta' Natura 2000 u jieħdu miżuri ta' konservazzjoni sabiex iżommu jew jirrestawraw l-ispeċijiet u l-ħabitats protetti għal stat ta' konservazzjoni favorevoli;

20.  Jitlob biex id-Direttivi dwar in-Natura jiġu għal kollox implimentati sabiex jiżguraw li l-azzjonijiet ta' konservazzjoni jittieħdu skont l-aħħar progress tekniku u xjentifiku;

21.  Jiddispjaċih għall-fatt li l-Pjan ta' Azzjoni ma jistabbilixxix strateġija ta' prijorità u azzjonijiet konkreti bil-għan li jissaħħu: l-protezzjoni tal-insetti dakkara, partikolarment fil-ġlieda kontra r-riskji għas-saħħa u l-ispeċijiet parassiti (speċjalment il-Varroa), il-koordinazzjoni tal-ħidma ta' riċerka, l-armonizzazzjoni tal-metodi ta' analiżi u l-iskambju ta' data xjentifika dwar id-dakkara fuq livell Ewropew, kif kien diġà ntalab f'riżoluzzjoni preċedenti tal-Parlament Ewropew;

22.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni għal darb'oħra biex tippreżenta strateġija tal-UE li tipproteġi u tikkonserva dakkara mhedda li tindirizza b'mod komprensiv u trasversali l-kwistjoni fundamentali tar-rata ta' mortalità għolja tal-insetti dakkara fl-Ewropa, b'mod partikolari tan-naħal, li jipprovdu servizz ambjentali u ekonomiku imprezzabbli;

23.  Jipproponi li l-miżuri kontra l-Varroa jkunu obligatorji fil-livell tal-UE, li t-taħriġ għal dawk li jrabbu n-naħal f'metodi biex jipproteġu n-naħal ikun appoġġjat, u li l-awtoritajiet lokali u reġjonali, kif ukoll il-bdiewa u ċ-ċittadini l-oħrajn kollha jitħeġġu jippromwovu l-iżvilupp ta' speċijiet ta' pjanti, speċjalment pjanti tal-fjuri, f'żoni rurali u urbani, sabiex tiżdied id-disponibilità ta' pjanti li bihom jiġi prodott l-għasel;

24.  Ifakkar li l-qtil illegali tal-għasafar u partikolarment tal-ispeċijiet migratorji fil-Mediterran, iżda wkoll ta' għasafar tal-priża f'xi Stati Membri, għadu kawża ta' tħassib; jenfasizza l-ħtieġa ta' pjan ikkoordinat fuq livell Ewropew, ibbażat fuq data xjentifika, biex jiġu mmaniġġjati l-ispeċijiet tal-għasafar tal-passa li jtiru minn fuq aktar minn Stat Membru wieħed;

25.  Jitlob biex ir-Regolament dwar l-Ispeċijiet Aljeni Invażivi (IAS) jiġi implimentat b'mod sħiħ u effikaċi u biex il-baġit tal-UE għal dan ikun iffinanzjat b'mod adegwat; jenfasizza li l-inklużjoni ta' speċijiet fil-Lista tal-Unjoni ta' Speċijiet Aljeni Invażivi għandha tkun ibbażata fuq valutazzjoni tar-riskju armonizzata u standardizzata; iqis li ġestjoni tal-IAS hija prijorità urġenti, speċjalment fis-siti tan-Natura 2000; jilqa' l-pjattaforma online tan-Netwerk Ewropew ta' Informazzjoni dwar Speċijiet Aljeni (EASIN), li tiffaċilita l-aċċess għal data dwar l-ispeċijiet aljeni;

26.  Jenfasizza li l-ħarsien tal-ambjent naturali komuni tagħna fl-Ewropa huwa essenzjali kemm għall-ekonomiji kif ukoll għall-benessri tagħna, li n-netwerk Natura 2000 huwa stmat li għandu valur ekonomiku ta' EUR 200-300 biljun fis-sena u jista' jiġġenera dħul għall-komunitajiet lokali permezz tat-turiżmu u r-rikreazzjoni u li ekosistemi b'saħħithom jipprovdu servizzi essenzjali bħall-ilma ħelu, il-ħżin tal-karbonju, insetti dakkara, u l-protezzjoni kontra l-għargħar, il-valangi u l-erożjoni kostali(4); għalhekk jirrimarka li l-investiment fin-netwerk Natura 2000 jagħmel sens ekonomiku tajjeb;

27.  Ifakkar li s-siti tal-baħar tan-netwerk Natura 2000 huma ferm inqas stabbiliti mis-siti terrestri; jistieden lill-Istati Membri kkonċernati biex jindirizzaw din il-kwistjoni u lill-Kummissjoni biex tiffaċilita l-kooperazzjoni meħtieġa ma' pajjiżi terzi sabiex titjieb il-protezzjoni tal-ambjent f'żoni tal-baħar;

28.  Jilqa' l-azzjoni bil-għan li tintegra s-servizzi tal-ekosistemi fit-teħid tad-deċiżjonijiet; jiddispjaċih, madankollu, għan-nuqqas ta' Inizjattiva tal-Ebda Telf Nett tal-Bijodiversità konkreta fil-Pjan ta' Azzjoni;

Ir-rabtiet ma' oqsma ta' politika oħra

29.  Jenfasizza l-ħtieġa urġenti li tittieħed azzjoni biex jiġu indirizzati l-kawżi ewlenin tat-telf tal-bijodiversità, jiġifieri l-qerda u d-degradazzjoni tal-ħabitats, li jirriżultaw primarjament mill-konsum eċċessiv tal-art, mit-tniġġis, mill-agrikoltura intensiva, l-użu ta' pestiċidi kimiċi sintetiċi, it-tifrix ta' speċijiet invażivi u mit-tibdil fil-klima, u jisħaq ukoll fuq il-ħtieġa li tiġi żgurata koerenza fost il-politiki varji tal-UE;

30.  Jenfasizza li l-"Kontroll tal-Idoneità" jisħaq fuq il-ħtieġa li tittejjeb il-koerenza mal-politika agrikola komuni (PAK), u jissottolinja t-tnaqqis inkwetanti fi speċijiet u ħabitats marbuta mal-agrikoltura; jistieden lill-Kummissjoni twettaq evalwazzjoni tal-impatt tal-PAK fuq il-bijodiversità;

31.  Itenni li waħda mis-sitt prijoritajiet ewlenin għall-iżvilupp rurali fl-UE hija r-restawr, il-preservazzjoni u t-titjib tal-ekosistemi relatati mal-agrikoltura u l-forestrija, inkluż fiż-żoni tan-Natura 2000; ifakkar fl-għadd ta' sforzi magħmula minn dawk involuti fl-agrikoltura, b'mod partikolari b'rabta mal-implimentazzjoni tal-miżuri ekoloġiċi introdotti meta l-PAK ġiet riveduta fl-2013;

32.  Jafferma mill-ġdid l-appell tiegħu lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-fondi taħt il-PAK jiġu riallokati mis-sussidjar ta' attivitajiet assoċjati mat-tnaqqis tal-bijodiversità għall-finanzjament ta' prattiki agrikoli ambjentalment sostenibbli u għaż-żamma tal-bijodiversità konnessa;

33.  Jistieden ukoll lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex, b'kooperazzjoni mas-sidien u l-utenti tal-art, jinvestigaw il-possibbiltà ta' "servizzi ħodor u blu" (ġestjoni tal-pajsaġġ, tan-natura u tal-ilma) bi ħlas b'termini bbażati fuq ir-rati tas-suq;

34.  Jinnota li l-ispeċijiet li huma deżinjati bħala li jeħtieġu protezzjoni speċjali fid-Direttiva dwar il-Ħabitats f'xi reġjuni tal-Ewropa kisbu status ta' konservazzjoni tajjeb u għalhekk jistgħu jipperikolaw speċijiet selvaġġi u annimali domestiċi oħra, u b'hekk jiddisturbaw il-bilanċ naturali tal-ekosistema; jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa proċedura ta' valutazzjoni li tkun tista' tbiddel l-istatus ta' protezzjoni ta' speċijiet f'reġjuni partikolari hekk kif jintlaħaq l-istatus ta' konservazzjoni mixtieq tagħhom;

35.  Ifakkar li l-koeżistenza ta' bnedmin u karnivori kbar, b'mod partikolari il-volpijiet, jista' jkollha impatti negattivi f'ċerti reġjuni fuq l-iżvilupp sostenibbli tal-ekosistemi u l-inħawi rurali mhux abitati, b'mod partikolari fir-rigward ta' agrikoltura tradizzjonali u turiżmu sostenibbli, u fuq attivitajiet oħra soċjoekonomiċi; jistieden lill-Kummissjoni u l-Istati Membri jieħdu miżuri konkreti biex jindirizzaw dawn il-kwistjonijiet, sabiex ma jipperikolawx l-iżvilupp sostenibbli taż-żoni rurali, filwaqt li jirrikonoxxi l-flessibbiltà disponibbli fi ħdan id-Direttiva dwar il-Ħabitats;

36.  Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja miżuri bħat-taħriġ għall-bdiewa dwar il-protezzjoni tal-bhejjem minn karnivori kbar u l-kondiviżjoni tal-aqwa prattiki dwar il-protezzjoni tal-bhejjem fost l-Istati Membri;

37.  Jiddispjaċih li l-PAK għadha ma ġietx żviluppata biex tipproteġi l-prattika agrikola tradizzjonali tar-ragħa li qed tisparixxi, li hija għodda storika importanti għall-ġestjoni tal-ħabitats u l-konservazzjoni tan-natura; jitlob li l-Pjan ta' Azzjoni jappoġġja qafas ta' żvilupp għar-ragħa fin-netwerk Natura 2000;

38.  Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra, b'mod partikolari, ġestjoni adattiva tal-ħsad bħala għodda tal-aħjar prattika, għall-ġestjoni sostenibbli tal-popolazzjonijiet tal-għasafar tal-ilma li huma suffiċjentement abbundanti fi ħdan l-UE u tikkonserva dawk li qed jonqsu;

39.  Jenfasizza li fiż-żoni tal-baħar iseħħ telf sinifikanti tal-bijodiversità u jemmen li l-politika komuni tas-sajd (PKS) għandha tippromwovi l-bijodiversità u xejriet ta' konsum u ta' produzzjoni sostenibbli; jitlob li ssir evalwazzjoni tal-impatt tal-PKS fuq il-bijodiversità;

Il-finanzjament

40.  Jilqa' r-rapport tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar in-netwerk Natura 2000 u jaqbel mal-valutazzjoni tagħha li l-fondi tal-UE ma ġewx mobilizzati biżżejjed biex jappoġġjaw il-ġestjoni tan-netwerk;

41.  Jissottolinja li l-finanzjament taż-żoni ta' Natura 2000 huwa fil-biċċa l-kbira tiegħu responsabbiltà tal-Istati Membri u jenfasizza l-fatt li, aktarx, in-nuqqas ta' finanzjament huwa l-aktar element li kkaġuna lakuni fl-implimentazzjoni tad-Direttivi dwar in-Natura, kif jiddikjara l-"Kontroll tal-Idoneità";

42.  Jissottolinja li l-possibbiltà li jiġu stabbiliti mekkaniżmi finanzjarji ġodda għall-konservazzjoni tal-bijodiversità biex jintlaħqu l-miri tal-2020 hija waħda minima meta wieħed iqis il-perjodu ta' żmien tal-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) attwali; jitlob li jsir użu massimu tal-mezzi eżistenti, inkluż l-Istrument Finanzjarju għall-Ambjent (LIFE), il-PAK u l-fondi strutturali;

43.  Jilqa' l-proposta prevista tal-Kummissjoni li żżid l-allokazzjoni għall-pakkett tan-natura u l-bijodiversità b'10 % taħt il-programm LIFE;

44.  Jistqarr li jeħtieġ li ssir aktar ħidma preparatorja bil-ħsieb tal-QFP li jmiss f'termini kemm ta' rieżami kif ukoll ta' tbassir, sabiex jiġi żgurat finanzjament adegwat għall-konservazzjoni tan-natura, il-bijodiversità u l-agrikoltura sostenibbli f'siti ta' Natura 2000; iqis li rieżami komprensiv ta' nfiq li sar fil-passat, b'enfasi fuq it-tagħlimiet miksuba f'termini tal-prestazzjoni mill-miżuri preċedenti, se jkun kruċjali f'dan ir-rigward;

45.  Jappella għal mekkaniżmi finanzjarji ġodda għall-konservazzjoni tal-bijodiversità biex jiġu inklużi fil-QFP li jmiss; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-istrumenti finanzjarji futuri għall-agrikoltura, l-iżvilupp rurali u reġjonali jkun fihom pakketti ddedikati għall-bijodiversità u l-ġestjoni tan-netwerk Natura 2000, li huma ġestiti b'mod konġunt minn awtoritajiet ambjentali fil-livell nazzjonali u dak reġjonali;

46.  Jistieden lill-Kummissjoni tfassal skemi ta' finanzjament b'mod aktar effikaċi għall-obbjettivi ta' Natura 2000 u tistabbilixxi indikaturi trasversali ta' Natura 2000 dwar il-prestazzjoni tal-fondi tal-UE kollha rilevanti; jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi wkoll mekkaniżmu ta' traċċar tal-infiq għal Natura 2000 biex ittejjeb it-trasparenza, l-obbligu ta' rendikont u l-effikaċja, u tintegrahom fil-QFP li jmiss;

47.  Itenni li l-programm Natura 2000 normalment jiġi ffinanzjat permezz ta' kofinanzjament; jistieden lill-Istati Membri jżidu l-finanzjament tagħhom għal Natura 2000 b'mod sostanzjali, b'tali mod li l-kofinanzjament jiġi stabbilit b'rati aktar attraenti u bħala riżultat ta' dan, il-fond jintuża aktar, u li jittieħdu miżuri biex inaqqsu l-piż amministrattiv fuq l-applikanti u l-benefiċjarji tal-proġetti;

48.  Jenfasizza l-potenzjal ta' finanzjament pubbliku-privat fl-iżvilupp tas-servizzi tal-ekosistemi, l-infrastruttura ekoloġika u oqsma oħra relatati mal-kapital naturali, u jilqa' l-fatt li l-Faċilità ta' Finanzjament tal-Kapital Naturali (NCFF) ser tkompli tappoġġja l-proġetti marbutin mal-bijodiversità għall-perjodu ta' implimentazzjoni 2017-2019;

49.  Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi u tipproponi mezzi għall-finanzjament u l-iżvilupp ta' pjanijiet ta' ġestjoni transkonfinali għal speċijiet karnivori kbar, u jitlob ukoll li jsir eżami dettaljat tar-rwol tal-karnivori kbar u l-possibbiltà tal-introduzzjoni ta' miżuri ta' aġġustament biex jiġi żgurat li l-bijodiversità, il-pajsaġġ agrikolu u l-prattika ta' mijiet ta' snin fejn l-annimali jitħallew jirgħu f'reġjuni muntanjużi jinżammu;

L-infrastruttura ekoloġika

50.  Jilqa' l-impenn li sar fil-Pjan ta' Azzjoni biex tiġi pprovduta gwida għall-appoġġ ta' żviluppi ta' infrastruttura ekoloġika għall-konnettività aħjar taż-żoni ta' Natura 2000, iżda jtenni l-appell tiegħu għal proposta ġenwina għall-iżvilupp ta' Netwerk Trans-Ewropew għall-Infrastruttura Ekoloġika (TEN-G);

51.  Jistqarr li huwa importanti li l-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri, bl-involviment tal-partijiet interessati rilevanti kollha, jagħmlu użu aħjar mill-proċessi integrati tal-ġestjoni territorjali, itejbu l-fehim orizzontali ta' TEN-G b'għarfien speċifiku għas-settur, u jippermettu il-finanzjament ta' aktar konnettività, u tal-infrastruttura ekoloġika b'mod ġenerali, permezz ta' fondi għall-iżvilupp rurali u għall-iżvilupp reġjonali; jinnota li dawn il-kriterji għandhom jiggwidaw il-QFP għal wara l-2020 fir-rigward tal-ippjanar ta' xogħlijiet ta' infrastruttura; josserva li l-kunċett ta' infrastruttura ekoloġika jikkontribwixxi wkoll għat-twaqqif ta' ekonomija sostenibbli billi jżomm il-benefiċċji tal-ekosistemi filwaqt li jtaffi l-effetti negattivi tal-infrastrutturi tat-trasport u l-enerġija;

52.  Josserva li jeħtieġ li jiġi studjat ir-rwol tal-infrastruttura ekoloġika biex jittaffu l-effetti tad-diżastri naturali marbuta mat-tibdil meteoroloġiku u tal-klima, b'mod partikolari kundizzjonijiet meteoroloġiċi u klimatiċi estremi li huma l-kawża ta' wħud mid-diżastri naturali l-aktar qerrieda u fatali fl-Ewropa u fid-dinja;

o
o   o

53.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kummissjoni.

(1) Testi adottati, P8_TA(2016)0034.
(2) http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/19/conclusions-eu-action-plan-nature/pdf
(3) http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Biodiversity_statistics
(4) http://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/state_of_nature_en.pdf


Sitwazzjoni tal-istat tad-dritt u tad-demokrazija fil-Polonja
PDF 363kWORD 59k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-15 ta' Novembru 2017 dwar il-qagħda tal-istat tad-dritt u tad-demokrazija fil-Polonja (2017/2931(RSP))
P8_TA(2017)0442B8-0595/2017

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra t-Trattati tal-UE u b'mod partikolari l-Artikoli 2, 3, 4, 6 u 7 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

–  wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Kostituzzjoni tar-Repubblika tal-Polonja,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (KEDB) u l-ġurisprudenza relatata tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (QEDB),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Marzu 2014 dwar qafas tal-UE ġdid biex jissaħħaħ l-istat tad-dritt (COM(2014)0158),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' April 2016 dwar is-sitwazzjoni fil-Polonja(1),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Settembru 2016 dwar l-iżviluppi reċenti fil-Polonja u l-impatt tagħhom fuq id-drittijiet fundamentali kif stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea(2),

–  wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni dwar l-Istat tad-Dritt tal-Kummissjoni tal-21 ta' Diċembru 2016(3) li tikkomplementa r-rakkomandazzjoni tagħha tas-27 ta' Lulju 2016, li tqis l-aħħar żviluppi fil-Polonja fid-dawl tal-ħatra ta' President ġdid tat-Tribunal Kostituzzjonali,

–  wara li kkunsidra t-tielet Rakkomandazzjoni dwar l-Istat tad-Dritt tal-Kummissjoni tas-26 ta' Lulju 2017(4), fejn tesprimi t-tħassib serju tagħha dwar ir-riforma ppjanata tal-ġudikatura fil-Polonja, li, skont il-valutazzjoni tal-Kummissjoni, tkabbar it-theddida sistemika għall-istat tad-dritt fil-Polonja li diġà ġiet identifikata fil-proċedura tal-istat tad-dritt li nbdiet mill-Kummissjoni f'Jannar 2016,

–  wara li kkunsidra t-tweġiba tal-Gvern Pollakk tal-20 ta' Frar 2017 fejn irrifjuta l-idea li fil-Polonja kien hemm theddida sistemika għall-istat tad-dritt u dik tad-29 ta' Awwissu 2017 fejn irrifjuta l-oġġezzjonijiet tal-Kummissjoni għar-riformi tal-ġudikatura u kkontesta l-kompetenza tagħha li tivvaluta s-sistema ġudizzjarja,

–  wara li kkunsidra l-proċeduri ta' ksur imnedija mill-Kummissjoni kontra l-Polonja, fosthom il-proċedura tad-29 ta' Lulju 2017 u l-opinjoni motivata tat-12 ta' Settembru 2017 rigward il-Liġi dwar l-Organizzazzjoni tal-Qrati Ordinarji, li ddikjarat li l-Liġi Pollakka mhijiex kompatibbli mad-dritt tal-UE, speċjalment l-Artikolu 157 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), id-Direttiva 2006/54/KE dwar it-trattament ugwali tal-irġiel u n-nisa fi kwistjonijiet ta' impjiegi u xogħol u l-Artikolu 19(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) li jinqara f'konnessjoni mal-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE,

–  wara li kkunsidra l-iskambji ta' fehmiet li saru fil-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern tiegħu mal-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni, Frans Timmermans, fit-22 ta' Marzu, il-31 ta' Awwissu u s-6 ta' Novembru 2017,

–  wara li kkunsidra l-iskambji ta' fehmiet li saru fil-laqgħat tal-Kunsill Affarijiet Ġenerali tas-16 ta' Mejju 2017 u l-25 ta' Settembru 2017 dwar l-istat tad-dritt fil-Polonja,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-14 ta' Ottubru 2016 tal-Kummissjoni ta' Venezja dwar l-Att dwar it-Tribunal Kostituzzjonali u d-dikjarazzjoni tal-24 ta' Jannar 2017 mill-President tal-Kummissjoni ta' Venezja fejn esprima t-tħassib kbir tiegħu dwar id-deterjorament tal-qagħda fil-Polonja,

–  wara li kkunsidra t-tneħħija fit-18 ta' Mejju 2017 mis-sit web tat-Tribunal Kostituzzjonali u mill-bażi tad-data legali online tiegħu tat-tliet verdetti li jikkonċernaw dawn is-sentenzi li ġejjin: 9 ta’ Marzu 2016, K 47/15 (li tiddikjara li l-bidliet adottati mill-Parlament Pollakk għall-Att dwar it-Tribunal Kostituzzjonali mhumiex kostituzzjonali), 11 ta’ Awissu 2016, K 39/16 (li tikkontesta l-legalità tad-dispożizzjonijiet ewlenin tat-tieni att li jemenda l-funzjonament tat-Tribunal Kostituzzjonali) u 7 ta’ Novembru 2016 K 44/16 (dwar il-legalità tal-ħatra tal-President u l-Viċi President tat-Tribunal Kostituzzjonali),

–  wara li kkunsidra l-adozzjoni mill-Parlament Pollakk f'Ġunju u f'Lulju 2017 ta' erba' liġijiet li jirriformaw il-ġudikatura, jiġifieri: il-liġi li temenda l-liġi dwar l-Iskola Nazzjonali tal-Ġudikatura u l-Prosekuzzjoni Pubblika, il-liġi dwar l-Organizzazzjoni tal-Qrati Ordinarji u ċerti liġijiet oħra ("il-liġi dwar l-Iskola Nazzjonali tal-Ġudikatura"); il-liġi li temenda l-liġi dwar il-Kunsill Nazzjonali għall-Ġudikatura u ċerti liġijiet oħra ("il-liġi dwar il-Kunsill Nazzjonali għall-Ġudikatura"); il-liġi li temenda l-liġi dwar l-Organizzazzjoni tal-Qrati Ordinarji ("il-liġi dwar l-Organizzazzjoni tal-Qrati Ordinarji"); u l-liġi dwar il-Qorti Suprema, li qajmet tħassib serju dwar il-ksur tas-separazzjoni tas-setgħat u t-tmiem tal-indipendenza tal-ġudikatura,

–  wara li kkunsidra l-ittra mill-President tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' Lulju 2017 li tesprimi t-tħassib tal-maġġoranza kbira tal-mexxejja tal-gruppi politiċi fil-Parlament dwar il-liġijiet adottati li jirriformaw il-ġudikatura,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-President Pollakk tas-27 ta' Lulju 2017 li jeżerċita veto kontra żewġ liġijiet kontroversjali li ġew approvati mill-Parlament Pollakk aktar kmieni dak ix-xahar u li kienu jheddu serjament l-indipendenza ġudizzjarja fil-Polonja,

–  wara li kkunsidra ż-żewġ proposti mill-President Pollakk dwar il-Kunsill Nazzjonali għall-Ġudikatura u l-Qorti Suprema, li jqajmu tħassib dwar jekk humiex konformi mal-Kostituzzjoni Pollakka u li ma jindirizzawx il-problemi relatati mas-separazzjoni tas-setgħat jew l-indipendenza tal-ġudikatura,

–  wara li kkunsidra d-deċiżjoni tat-Tribunal Kostituzzjonali Pollakk tal-24 ta' Ottubru 2017 li ddikjarat li r-regoli għall-elezzjoni tal-Presidenti tal-Qorti Suprema u tal-Assemblea Ġenerali tal-Imħallfin tat-Tribunal Kostituzzjonali tal-Qorti Suprema mhumiex kostituzzjonali,

–  wara li kkunsidra d-digriet ratione temporis maħruġ mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE fis-27 ta' Lulju 2017 fil-Kawża C-441/17 li jitwaqqaf il-qtugħ tas-siġar fuq skala kbira fil-Foresta ta' Białowieża, li ma kienx implimentat mill-Gvern Pollakk, u l-biżgħat li l-qtugħ tas-siġar kontinwu jikkawża dannu gravi u irreparabbli lill-foresta filwaqt li l-qorti qed taħdem fuq dan il-każ,

–  wara li kkunsidra d-digrieti għal miżuri provviżorji tat-8 ta' Ġunju 2017 maħruġa mill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem biex jintemmu r-ripatrijazzjonijiet sommarji lejn il-Belarussja; wara li kkunsidra l-proposti mressqa f'Jannar 2017 mill-Ministru għall-Intern tal-Polonja biex tiġi emendata l-Liġi dwar il-Barranin , li jqajmu tħassib dwar il-kompatibbiltà tagħhom mad-dritt Ewropew u internazzjonali,

–  wara li kkunsidra l-Liġi dwar l-Assemblej Pubbliċi, kif emendata f'Diċembru 2016, li tippermetti limitazzjonijiet eċċessivi fuq id-dritt ta' għaqda, inkluż l-għoti ta' preċedenza tal-hekk imsejħa assemblej regolari/ċikliċi ddedikati għal avvenimenti patrijottiċi, reliġjużi u storiċi u l-possibbiltà li l-awtoritajiet jipprojbixxu kontrodimostrazzjonijiet,

–  wara li kkunsidra l-Liġi dwar l-Istitut tal-Libertà Nazzjonali ­– iċ-Ċentru Nazzjonali għall-Iżvilupp tas-Soċjetà Ċivili tal-15 ta’ Settembru 2017, li tpoġġi taħt il-kontroll tal-gvern l-aċċess għall-finanzjament pubbliku min-naħa tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, anke f'dak li jirrigwarda l-fondi tal-UE, u b'hekk tqajjem tħassib dwar il-finanzjament adegwat tal-NGOs, inklużi, fost oħrajn, l-organizzazzjonijiet tad-drittijiet tan-nisa,

–  wara li kkunsidra r-rapporti minn NGOs internazzjonali dwar l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali fil-Polonja, fosthom ir-rapport tal-Amnesty International tad-19 ta' Ottubru 2017 intitolat "Poland: On the streets to defend human rights"(Il-Polonja: Fit-triq biex niddefendu d-drittijiet tal-bniedem) u r-rapport tal-Human Rights Watch tal-24 ta' Ottubru 2017 intitolat "Eroding Checks and Balances ­– Rule of Law and Human Rights Under Attack in Poland" (L-erożjoni tal-Kontroll Demokratiku ­– L-Istat tad-Dritt u d-Drittijiet tal-Bniedem Qed Jiġu Attakkati fil-Polonja),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-OSKE/ODIHR tal-5 ta' Mejju 2017 dwar l-abbozz ta' emendi għall-att dwar il-Kunsill Nazzjonali tal-Ġudikatura u ċerti atti oħra tal-Polonja; dik tat-22 ta' Awwissu 2017 dwar l-Abbozz ta' Att tal-Polonja dwar l-Istitut tal-Libertà Nazzjonali ­– iċ-Ċentru għall-Iżvilupp tas-Soċjetà Ċivili; u dik tat-30 ta' Awwissu 2017 dwar ċerti dispożizzjonijiet tal-Abbozz ta' Att dwar il-Qorti Suprema tal-Polonja, li rrimarkaw li d-dispożizzjonijiet proposti kienu inkompatibbli b'mod inerenti mal-istandards internazzjonali u mal-impenji tal-OSKE,

–  wara li kkunsidra l-osservazzjonijiet konklużivi dwar is-seba' rapport perjodiku tal-Polonja, adottat mill-Kumitat tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU fil-31 ta' Ottubru 2016, fejn il-Polonja hija mħeġġa tieħu passi biex tipproteġi l-indipendenza tat-Tribunal Kostituzzjonali u l-ġudikatura, u tiddefinixxi b'mod aktar preċiż ir-reat tat-terroriżmu, sabiex tiġġieled kontra l-abbuż,

–  wara li kkunsidra l-intervent tal-Kanada tad-9 ta' Mejju 2017 fil-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU fil-kuntest tal-Eżami Perjodiku Universali tal-Polonja, u l-ittra tat-23 ta' Ottubru 2017 indirizzata mill-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem għall-Polonja,

–  wara li kkunsidra l-osservazzjonijiet preliminari dwar iż-żjara uffiċjali fil-Polonja tas-27 ta' Ottubru 2017 mir-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar l-indipendenza tal-imħallfin u l-avukati, fejn esprima tħassib dwar l-istat tal-indipendenza tal-ġudikatura fil-Polonja,

–  wara li kkunsidra r-Riżoluzzjoni 2188(2017) tal-11 ta' Ottubru 2017 tal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa, intitolata "New threats to the rule of law in Council of Europe member States: selected examples" (Theddid ġdid għall-istat tad-dritt fl-Istati Membri tal-Kunsill tal-Ewropea: eżempji magħżula),

–  wara li kkunsidra l-protesti ripetuti tal-massa kontra l-politiki u l-leġiżlazzjoni tal-gvern, fosthom "il-Protesta s-Sewda" ta' Ottubru 2016 li impediet bidla fil-liġi attwali dwar l-abbort, "il-Marċa favur il-Libertà" tas-6 ta' Mejju 2017 u l-protesti f'Lulju 2017 wara l-adozzjoni tal-liġijiet li jirriformaw il-ġudikatura,

–  wara li kkunsidra l-liġi li tillimita l-aċċess għall-pillola kontraċettiva ta' emerġenza għan-nisa u l-bniet ta' Ġunju 2017; wara li kkunsidra l-iskeda informattiva tad-WHO ta' Ġunju 2017, li tqis il-pillola kontraċettiva ta' emerġenza bħala sikura u tirrakkomanda li tkun disponibbli bħala parti minn kura tas-saħħa riproduttiva meħtieġa; wara li kkunsidra d-deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta' Jannar 2015 li temenda l-awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni mogħtija bid-Deċiżjoni C(2009)4049 għal "ellaOne - ulipristal acetate", bħala prodott mediċinali għall-użu mill-bniedem;

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-UE hija msejsa fuq il-valuri tar-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet ta' persuni li jagħmlu parti minn minoranzi; billi dawn il-valuri huma komuni għall-Istati Membri f'soċjetà fejn jipprevalu l-pluraliżmu, in-nondiskriminazzjoni, it-tolleranza, il-ġustizzja, is-solidarjetà u l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel; billi l-konformità ma' dawn il-valuri ġiet approvata mill-poplu Pollakk fir-referendum li sar fl-2003;

B.  billi l-Artikolu 9 tal-Kostituzzjoni Pollakka jiddikjara li r-Repubblika tal-Polonja tirrispetta d-dritt internazzjonali li huwa vinkolanti għaliha;

C.  billi l-UE topera abbażi tal-preżunzjoni ta' fiduċja reċiproka, jiġifieri li l-Istati Membri jaġixxu f'konformità mad-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali, kif minquxa fil-KEDB u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali;

D.  billi l-istat tad-dritt huwa wieħed mill-valuri komuni li fuqhom hija msejsa l-UE, u billi l-Kummissjoni, flimkien mal-Parlament u l-Kunsill, hija responsabbli skont it-Trattati biex tiggarantixxi r-rispett għall-istat tad-dritt bħala valur fundamentali tal-Unjoni u biex tiżgura li d-dritt, il-valuri u l-prinċipji tal-UE jiġu rispettati;

E.  billi dawn il-prinċipji jinkludu: il-legalità, li timplika proċess trasparenti, responsabbli, demokratiku u pluralistiku għall-promulgazzjoni tal-liġijiet; iċ-ċertezza tad-dritt; il-projbizzjoni tal-arbitrarjetà tas-setgħat eżekuttivi; qrati indipendenti u imparzjali; kontroll ġudizzjarju effettiv, inkluż ir-rispett sħiħ għad-drittijiet fundamentali; u l-ugwaljanza quddiem il-liġi;

F.  billi l-indipendenza tal-ġudikatura hija minquxa fl-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u l-Artikolu 6 tal-KEDB u hija rekwiżit essenzjali tal-prinċipju demokratiku tas-separazzjoni tas-setgħat, li huwa wkoll rifless fl-Artikolu 10 tal-Kostituzzjoni Pollakka;

G.  billi l-libertà ta' assoċjazzjoni għandha tkun protetta; billi soċjetà ċivili attiva u midja pluralistika jiżvolġu rwol essenzjali fil-promozzjoni ta' soċjetà miftuħa u pluralistika, il-parteċipazzjoni tal-pubbliku fil-proċess demokratiku u t-tisħiħ tar-responsabbiltà tal-gvernijiet; billi l-NGOs għandhom jiġu ffinanzjati b'mod adegwat;

H.  billi r-rifjut tal-Gvern Pollakk li jimplimenta d-digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE dwar il-qtugħ tas-siġar fil-Foresta ta' Białowieża u li jirrispetta d-digriet għal miżuri provviżorji maħruġa mill-QEDB dwar ir-ripatrijazzjonijiet lejn il-Belarussja huwa turija ċara tal-fatt li l-Polonja mhijiex issegwi t-Trattati tal-UE;

I.  billi għexieren ta' dimostranti ffaċċjaw proċedimenti skont il-Kodiċi ta' Reati Żgħar u f'xi każijiet skont il-Kodiċi Kriminali; billi huwa rrapportat li aktar minn 300 ruħ sfaw imħarrka mill-pulizija b'rabta mal-parteċipazzjoni tagħhom fi protesti f'Ottubru 2017;

J.  billi, skont il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, il-KEDB u l-ġurisprudenza tal-QEDB, is-saħħa sesswali u riproduttiva tan-nisa hija relatata ma' diversi drittijiet tal-bniedem, inklużi d-dritt għall-ħajja u għad-dinjità, il-libertà minn trattament inuman u degradanti, id-dritt ta' aċċess għall-kura tas-saħħa, id-dritt għall-privatezza, id-dritt għall-edukazzjoni u l-projbizzjoni tad-diskriminazzjoni, kif huwa rifless ukoll fil-Kostituzzjoni Pollakka;

K.  billi ċ-ċaħda għal aċċess għas-saħħa u d-drittijiet sesswali u riproduttivi, inkluż abort sikur u legali, hi ksur tad-drittijiet fundamentali tan-nisa; billi l-Kumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU talab lill-Polonja biex ma tadotta ebda riforma leġiżlattiva li tkun tfisser rigress minn leġiżlazzjoni diġà restrittiva dwar l-aċċess għan-nisa għal abort sikur u legali; billi l-QEDB tat deċiżjoni kontra l-Polonja f'diversi każijiet minħabba l-interpretazzjoni restrittiva ta' dan id-dritt mill-Polonja;

1.  Jisħaq li huwa ta' importanza fundamentali li l-valuri komuni Ewropej elenkati fl-Artikolu 2 tat-TUE u fil-Kostituzzjoni Pollakka jiġu rispettati bis-sħiħ u li d-drittijiet fundamentali kif stabbiliti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali jiġu garantiti;

2.  Itenni l-pożizzjoni tiegħu li esprima fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' April 2016 u f'dik tal-14 ta' Settembru 2016; itenni, b'mod partikolari, it-tħassib tiegħu dwar l-iżviluppi leġiżlattivi li qed isiru b'pass mgħaġġel f'ħafna oqsma mingħajr konsultazzjonijiet xierqa jew il-possibbiltà ta' rieżami kostituzzjonali indipendenti u leġittimu, bir-riskju li dan jimmina sistematikament id-drittijiet fundamentali tal-bniedem, il-kontrolli u l-ekwilibriji demokratiċi u l-istat tad-dritt; itenni, b'mod partikolari, it-tħassib tiegħu dwar tali bidliet fl-oqsma tal-midja pubblika, il-liġi kriminali, il-liġi dwar il-pulizija, il-liġi dwar is-servizz ċivili, il-liġi dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu, il-liġi dwar l-NGOs, il-liġi dwar l-asil, il-libertà ta' għaqda u d-drittijiet tan-nisa;

3.  Jiddispjaċih ħafna u bi tħassib dejjem jikber dwar il-fatt li ma nstabet l-ebda soluzzjoni ta' kompromess għall-problema fundamentali tal-funzjonament xieraq tat-Tribunal Kostituzzjonali (l-indipendenza u l-leġittimità tiegħu, kif ukoll il-pubblikazzjoni u l-implimentazzjoni tas-sentenzi kollha tiegħu), fatt li jimmina serjament il-Kostituzzjoni Pollakka u d-demokrazija u l-istat tad-dritt fil-Polonja; jirrimarka b'dispjaċir kbir li l-Gvern Pollakk jirrifjuta li jieħu inkunsiderazzjoni l-kritika kostruttiva li ġejja miċ-ċittadini Pollakki u minn istituzzjonijiet nazzjonali, internazzjonali u tal-UE, u li ma tħabbret l-ebda azzjoni biex tindirizza dan it-tħassib;

4.  Jinsab imħasseb ħafna dwar il-leġiżlazzjoni abbozzata mill-ġdid dwar il-ġudikatura Pollakka, f'dak li jirrigwarda b'mod speċifiku l-potenzjal tagħha li timmina strutturalment l-indipendenza ġudizzjarja u ddgħajjef l-istat tad-dritt fil-Polonja;

5.  Jinnota li, fis-27 ta' Lulju 2017, il-President Duda uża l-veto tiegħu kontra żewġ liġijiet kontroversjali li kienu ġew approvati mill-Parlament Pollakk u li huwa qies bħala inkompatibbli mal-Kostituzzjoni Pollakka, filwaqt li ddikjara li kienu jheddu serjament l-indipendenza ġudizzjarja fil-Polonja; jappella għal dibattitu estensiv fil-livell nazzjonali mal-partijiet interessati rilevanti kollha rigward ir-riforma ġudizzjarja, li għandha tiddefendi l-istat tad-dritt u tikkonforma mad-dritt tal-UE u l-istandards Ewropej ta' indipendenza ġudizzjarja; jistieden lill-President Pollakk ma jiffirmax liġijiet ġodda sakemm dawn ma jiggarantux għalkollox l-indipendenza tal-ġudikatura;

6.  Jappoġġa r-Rakkomandazzjonijiet dwar l-Istat tad-Dritt maħruġa mill-Kummissjoni, kif ukoll il-proċedimenti ta' ksur li din nediet kontra l-Polonja għal ksur tad-dritt tal-UE; jirrikonoxxi d-determinazzjoni tal-Kummissjoni li, bħala gwardjana tat-Trattati, tissorvelja s-sitwazzjoni fil-Polonja u s-segwitu għar-rakkomandazzjonijiet tagħha min-naħa tal-awtoritajiet Pollakki, filwaqt li tkompli toffri appoġġ sħiħ lill-Polonja biex issib soluzzjonijiet adegwati għat-tisħiħ tal-istat tad-dritt;

7.  Iħeġġeġ lill-Parlament u lill-Gvern tal-Polonja biex jimplimentaw bis-sħiħ ir-rakkomandazzjonijiet kollha tal-Kummissjoni u tal-Kummissjoni ta' Venezja, u biex joqogħdu lura milli jwettqu kwalunkwe riforma li taf tpoġġi f'riskju r-rispett għall-istat tad-dritt, u b'mod partikolari l-indipendenza tal-ġudikatura; jappella, f'dan ir-rigward, għall-posponiment tal-adozzjoni ta' kwalunkwe liġi sakemm il-Kummissjoni u l-Kummissjoni ta' Venezja jwettqu valutazzjoni xierqa;

8.  Jistieden lill-Gvern Pollakk biex jikkonforma mad-digriet ratione temporis tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE tas-27 ta' Lulju 2017 fil-Kawża C-441/17 u biex jissospendi minnufih il-qtugħ ta' siġar fuq skala kbira fil-Foresta ta' Białowieża, li qed jissogra li jikkawża dannu serju u irriversibbli lil dan is-sit ta' Wirt Dinji tal-UNESCO; jistieden lill-Gvern Pollakk biex iwaqqaf ir-ripatrijazzjonijiet sommarji lejn il-Belarussja bil-għan li jikkonforma mad-digriet għal miżuri provviżorji tal-QEDB tat-8 ta’ Ġunju 2017, li huwa vinkolanti, u biex jiżgura li kwalunkwe persuna li tesprimi l-intenzjoni li tfittex asil jew protezzjoni internazzjonali fuq il-fruntieri tal-Polonja tgawdi aċċess sħiħ għall-proċedura Pollakka tal-asil f'konformità mal-obbligi internazzjonali u d-dritt tal-UE;

9.  Jistieden lill-Gvern Pollakk jirrispetta d-dritt għal-libertà ta' għaqda billi jneħħi mil-liġi attwali dwar l-għaqda dawk id-dispożizzjonijiet li jagħtu preċedenza lill-assemblej "ċikliċi" approvati mill-gvern; iħeġġeġ lill-awtoritajiet joqogħdu lura milli japplikaw sanzjonijiet kriminali kontra persuni li jipparteċipaw f'assemblej jew kontradimostrazzjonijiet paċifiċi u jwaqqgħu l-akkużi kriminali kontra dimostranti paċifiċi;

10.  Jistieden lill-Gvern Pollakk biex jirrevoka l-liġi dwar it-twaqqif ta' Istitut tal-Libertà Nazzjonali ­– Ċentru Nazzjonali għall-Iżvilupp tas-Soċjetà Ċivili, li tostakola l-aċċess għal finanzjament mill-Istat min-naħa ta' gruppi kritiċi tas-soċjetà ċivili, u biex jiżgura li d-distribuzzjoni tal-fondi pubbliċi lis-soċjetà ċivili titwettaq b'mod ġust, imparzjali u trasparenti u b'hekk jiggarantixxi rappreżentanza pluralistika;

11.  Jesprimi t-tħassib tiegħu dwar rapporti tal-midja dwar sorveljanza mill-pulizija fil-konfront ta' mexxejja tal-oppożizzjoni u tas-soċjetà ċivili, u jħeġġeġ lill-awtoritajiet Pollakki jinvestigaw dawn ir-rapporti u jirrispettaw bis-sħiħ il-privatezza taċ-ċittadini kollha;

12.  Jitlob lill-gvern tal-Polonja jieħu pożizzjoni ferma favur id-drittijiet tan-nisa u l-bniet billi jipprovdi l-kontraċezzjoni libera u aċċessibbli mingħajr diskriminazzjoni, filwaqt li jagħmel disponibbli mingħajr riċetta medika l-kontraċezzjoni ta' emerġenza; jitlob, f'dan il-kuntest, it-tneħħija tal-liġi li tillimita l-aċċess għall-pillola ta' kontraċezzjoni ta' emerġenza għan-nisa u l-bniet;

13.  Jikkriktika bil-qawwa kull proposta leġiżlattiva li tipprojbixxi l-abort f'każijiet ta' problemi severi u fatali tal-fetu; jenfasizza li l-aċċess universali għall-kura tas-saħħa, inklużi s-saħħa sesswali u riproduttiva u għad-drittijiet assoċjati, huwa dritt fundamentali tal-bniedem; jirriafferma bil-qawwa l-appoġġ tiegħu għall-organizzazzjonijiet tad-drittijiet tan-nisa, minħabba li reċentement kienu l-mira ta' prosekuzzjoni legali;

14.  Jistieden lill-Gvern Pollakk biex jikkonforma mad-dispożizzjonijiet kollha relatati mal-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali minquxa fit-Trattati, fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, fil-KEDB u fl-istandards internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem, u biex jinvolvi ruħu direttament fi djalogu mal-Kummissjoni;

15.  Jistieden lill-Kummissjoni żżomm lill-Parlament infurmat regolarment u mill-qrib, b'mod trasparenti, dwar il-progress li jkun sar u l-azzjoni meħuda;

16.  Jemmen li s-sitwazzjoni attwali fil-Polonja tirrappreżenta riskju ċar ta' ksur serju tal-valuri msemmija fl-Artikolu 2 tat-TUE; jagħti istruzzjonijiet lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern tiegħu biex ifassal rapport speċifiku f'konformità mal-Artikolu 83(1)(a) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu, bil-għan li ssir votazzoni plenarja dwar proposta motivata li tistieden lill-Kunsill jaġixxi skont l-Artikolu 7(1) tat-TUE;

17.  Itenni l-ħtieġa li jkun hemm proċess regolari ta' monitoraġġ u ta' djalogu li jinvolvi lill-Istati Membri kollha, sabiex jissalvagwarda l-valuri fundamentali tal-UE ta' demokrazija, drittijiet fundamentali u stat tad-dritt, bl-involviment tal-Kunsill, tal-Kummissjoni u tal-Parlament, kif dan tal-aħħar ippropona fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Ottubru 2016 b’rakkomandazzjonijiet għall-Kummissjoni dwar l-istabbiliment ta' mekkaniżmu tal-UE dwar id-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali(5) (il-Patt DRF);

18.  Jistieden lill-Gvern Pollakk biex jieħu azzjoni xierqa dwar il-marċa ksenofobika u faxxista li saret f'Varsavja nhar is-Sibt, 11 ta' Novembru 2017, u biex jikkundannaha bil-qawwa;

19.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kummissjoni u lill-Kunsill, lill-President, lill-Gvern u lill-Parlament tal-Polonja, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, kif ukoll lill-Kunsill tal-Ewropa u lill-OSKE.

(1) Testi adottati, P8_TA(2016)0123.
(2) Testi adottati, P8_TA(2016)0344.
(3) Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/146 tal-21 ta’ Diċembru 2016 rigward l-istat tad-dritt fil-Polonja kumplimentari għar-Rakkomandazzjoni (UE) 2016/1374 (ĠU L 22, 27.1.2017, p. 65).
(4) Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/1520 tas-26 ta’ Lulju 2017 rigward l-istat tad-dritt fil-Polonja kumplimentari għar-Rakkomandazzjoni (UE) 2016/1374 u (UE) 2017/146 (ĠU L 228, 2.9.2017, p. 19).
(5) Testi adottati, P8_TA(2016)0409.

Avviż legali