Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 Ελευθερία της έκφρασης στο Σουδάν, ιδίως η περίπτωση του Mohamed Zine al-Abidine
 Τρομοκρατικές επιθέσεις στη Σομαλία
 Μαδαγασκάρη
 Συμφωνία εταιρικής σχέσης για τις σχέσεις και τη συνεργασία ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας (Έγκριση) ***
 Συμφωνία εταιρικής σχέσης για τις σχέσεις και τη συνεργασία ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας (Ψήφισμα)
 Η στρατηγική ΕΕ-Αφρικής: μία ώθηση για την ανάπτυξη
 Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2016
 Επισκόπηση της Εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Πολιτικής (ΕΕΠΠ)
 Η καταπολέμηση των ανισοτήτων ως μοχλός για την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης
Κείμενα
Οριστική έκδοση (432 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου