Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Usvojeni tekstovi
Četvrtak, 30. studenog 2017. - BruxellesZavršno izdanje
 Mobilizacija pričuve za nepredviđene izdatke za 2017.
 Nacrt izmjene proračuna br. 6/2017: Smanjenje odobrenih sredstava za plaćanja i odobrenih sredstava za preuzimanje obveza u skladu s ažuriranim predviđanjima rashoda i ažuriranjem prihoda (vlastita sredstva i novčane kazne)
 Mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije kako bi se omogućila isplata predujmova u opći proračun Unije za 2018.
 Mobilizacija instrumenta fleksibilnosti za financiranje hitnih proračunskih mjera za suočavanje s postojećim izazovima migracija, priljeva izbjeglica i sigurnosnih prijetnji
 Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2017/003 GR/Attica retail
 Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2017/005 FI/Retail
 Proračunski postupak za 2018.
 Zahtjev za ukidanje imuniteta Ani Gomes
 Promjene koje se odnose na sredstva za gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju te sredstva za cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta” i cilj „Europska teritorijalna suradnja” ***I
 Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između EU-a i Egipta: sudjelovanje Egipta u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) ***
 Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između EU-a i Alžira: sudjelovanje Alžira u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) ***
 Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između EU-a i Jordana: sudjelovanje Jordana u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) ***
 Pristup Čilea, Islanda i Bahama Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. *
 Pristup Paname, Urugvaja, Kolumbije i El Salvadora Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980 *
 Pristup San Marina Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. *
 Pristup Gruzije i Južne Afrike Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. *
 Prijelazni aranžmani za ublažavanje učinka uvođenja MSFI-ja 9 ***I
 Instrument za doprinos stabilnosti i miru ***I
 Rangiranje neosiguranih dužničkih instrumenata u insolvencijskoj hijerarhiji ***I
 Obveze u pogledu poreza na dodanu vrijednost za isporuke usluga i prodaju robe na daljinu *
 Administrativna suradnja i suzbijanje prijevare u području poreza na dodanu vrijednost *
 Stanje u Jemenu
 Provedba Europske strategije za osobe s invaliditetom
Tekstovi
Završno izdanje (348 kb)
Pravna napomena