Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 12. joulukuuta 2017 - StrasbourgLopullinen painos
 Ulkoisten kalastuslaivastojen kestävä hallinnointi ***II
 Useisiin maatalouden ja maaseudun kehittämisen alaa koskeviin asetuksiin tehtävät muutokset ***I
 EU:n päästökauppajärjestelmä: voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkaminen ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmisteleminen ***I
 Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentäminen ***I
 Eleonora Forenzan erioikeuksien ja vapauksien puolustamista koskeva pyyntö
 Ingeborg Gräßlen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 Tullien käyttöön ottaminen tiettyjen Yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa ***I
 EU:n ja Yhdysvaltojen lentoliikennesopimus ***
 Kasvihuonekaasupäästöjen kauppajärjestelmien välistä yhteyttä koskeva EU:n ja Sveitsin välinen sopimus ***
 EU:n ja Kazakstanin tehostettu kumppanuus- ja yhteistyösopimus (hyväksyntä) ***
 EU:n ja Kazakstanin tehostettu kumppanuus- ja yhteistyösopimus (päätöslauselma)
 Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston puheenjohtajan toimikauden uusiminen
 Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen 2017: kansalaisten oikeuksista vahvempia demokraattisen muutoksen unionissa
 Kohti sähköisen kaupankäynnin strategiaa
Tekstit
Lopullinen painos (207 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö