Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2514(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0043/2018

Rasprave :

PV 18/01/2018 - 4.2
CRE 18/01/2018 - 4.2

Glasovanja :

PV 18/01/2018 - 6.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0014

Usvojeni tekstovi
PDF 273kWORD 54k
Četvrtak, 18. siječnja 2018. - Strasbourg Završno izdanje
Slučajevi aktivista za ljudska prava Wua Gana, Xiea Yanga, Leea Ming-chea, Tashija Wangchuka i tibetanskog redovnika Choekyija
P8_TA(2018)0014RC-B8-0043/2018

Rezolucija Europskog parlamenta od 18. siječnja 2018. o slučajevima aktivista za ljudska prava Wua Gana, Xiea Yanga, Leeja Ming-chea, Tashija Wangchuka i tibetanskog redovnika Choekyija (2018/2514(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Kini, posebno one od 13. ožujka 2014. o prioritetima EU-a za 25. sjednicu Vijeća UN-a za ljudska prava(1), od 16. prosinca 2015. o odnosima između EU-a i Kine(2), od 24. studenoga 2016. o slučaju Guija Minhaija, izdavača koji se nalazi u zatvoru u Kini(3), od 15. prosinca 2016. o slučajevima tibetanske budističke akademije Larung Gar i Ilhama Tohtija(4) te od 6. srpnja 2017. o slučajevima dobitnika Nobelove nagrade Liua Xiaoboa i Leeja Ming-chea(5),

–  uzimajući u obzir strateško partnerstvo EU-a i Kine pokrenuto 2003. godine i zajedničku komunikaciju Komisije i potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 22. lipnja 2016. naslovljenu „Elementi nove strategije EU-a za Kinu”,

–  uzimajući u obzir sastanak na vrhu između EU-a i Kine održan 1. i 2. lipnja 2017. u Bruxellesu,

–  uzimajući u obzir novi Zakon o nacionalnoj sigurnosti koji je Stalni odbor Svekineskog narodnog kongresa usvojio 1. srpnja 2015. te drugi nacrt novog Zakona o upravljanju stranim nevladinim organizacijama objavljen 5. svibnja 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 36. Ustava Narodne Republike Kine, kojim se svim građanima jamči pravo na slobodu vjeroispovijedi, te njegov članak 4. kojim se potvrđuju prava manjinskih narodnosti,

–  uzimajući u obzir dijalog EU-a i Kine o ljudskim pravima započet 1995. godine i njegov 35. krug održan 22. i 23. lipnja 2017. u Bruxellesu,

–  uzimajući u obzir dodjelu nagrade Saharov za slobodu mišljenja Weiju Jingshengu 1996. odnosno Huu Jiji 2008. godine,

–  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornice za vanjske poslove i sigurnosnu politiku / europsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) od 27. prosinca 2017. o presudama protiv Wua Gana i Xiea Yanga u Kini,

–  uzimajući u obzir lokalnu izjavu koju je Delegacija Europske unije dala na Međunarodni dan ljudskih prava, 8. prosinca 2017.,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948. godine,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima od 16. prosinca 1966. godine,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da bi promicanje i zaštita općih ljudskih prava, demokracije i vladavine prava trebali i dalje biti u središtu dugotrajnog odnosa EU-a i Kine, u skladu s obvezom EU-a da štiti te vrijednosti u svojem vanjskom djelovanju te u skladu s izraženim interesom Kine da se tih vrijednosti pridržava u vlastitom razvoju i međunarodnoj suradnji;

B.  budući da se stanje ljudskih prava u Kini dodatno pogoršalo otkad je vlast preuzeo predsjednik Xi Jinping, a da vlada povećava svoje neprijateljstvo prema mirnom neslaganju, slobodi izražavanja i vjeroispovijedi te vladavini prava; budući da su kineske vlasti zatočile i da kazneno gone stotine boraca za ljudska prava, odvjetnika i novinara;

C.  budući da je 26. prosinca 2017. sud u Tianjinu osudio aktivista Wua Gana na osam godina zatvora temeljem optužbi za podrivanje državne vlasti; budući da je Wu Gan provodio rutinsku kampanju, na internetu i izvan njega, o osjetljivim pitanjima koja se odnose na zlouporabu ovlasti vlade; budući da je, prema mišljenju njegova odvjetnika, Wu Gan odbio dogovor s vlastima koje bi mu izrekle uvjetnu osudu u slučaju da je priznao krivnju;

D.  budući da istoga dana odvjetnik za ljudska prava Xie Yang u Hunanu također osuđen, ali mu nije izrečena kaznenopravna sankcija nakon što je prije toga priznao krivnju po optužbi za subverzivnu djelatnost; budući da je Wu Gan uhićen nekoliko mjeseci ranije u dotad nezabilježenoj akciji protiv odvjetnika i branitelja ljudskih prava 2015. godine, kada su stotine ljudi, uključujući Xiea Yanga, u cijeloj zemlji tijekom nekoliko tjedana ispitivane ili pritvarane; budući da postoje navodi da su osobe koje su provodile ispitivanje Xiea Yanga mučile, tukle i prijetile mu;

E.  budući da je 28. studenoga 2017. drugostupanjski sud u Yueyangu osudio demokratskog aktivista Leeja Ming-chea na pet godina zatvora nakon što ga je proglasio krivim na osnovi optužbe za „podrivanje državne vlasti” i oduzeo mu na dvije godine sva politička prava u Kini; budući da je vjerojatno da je javno priznanje Leeja Ming-chea dano pod pritiskom kineskih vlasti; budući da je Lee Ming-che nestao 19. ožujka 2017., nakon što je iz Macaa prešao u Zhuhai u pokrajini Guangdong;

F.  budući da je Tashi Wangchuk, tibetanski trgovac i odvjetnik za jezična prava, pritvoren 27. siječnja 2016. nakon što se pojavio u videu New York Timesa zagovarajući pravo Tibetanaca na učenje i studij na materinjem jeziku; budući da je u ožujku 2016. Tashi Wangchuk optužen za „poticanje separatizma” i da mu prijeti kazna zatvora u trajanju do 15 godina iako je tim novinama izričito rekao da ne poziva na neovisnost Tibeta;

G.  budući da je 2015. tibetanski redovnik Choekyi iz samostana Phurbu u okrugu Seda (pokrajina Sečuan) zatvoren jer je slavio rođendan prognanog duhovnog vođe dalaj lame; budući da je nakon podizanja optužnice Choekyi nakratko zadržan u zatvoru u okrugu Kangding u prefekturi Ganzi, a zatim je poslan u zatvor Mianyang u Sečuanu na odsluženje četverogodišnje zatvorske kazne; budući da je prema medijskim izvorima Choekyi imao problema s bubrezima, žuticu i druge zdravstvene tegobe koje su se zbog njegova zatvaranja pogoršale;

H.  budući da se odvjetnici za ljudska prava i dalje suočavaju sa zastrašivanjem i zatvorom, kao u slučajevima istaknutih odvjetnika Li Yuhan, koja je u izolaciji od studenoga 2017., i Wanga Quanzhanga, koji je uhićen u srpnju 2015. i držan u izolaciji više od 800 dana, a navodno je bio i podvrgnut mučenju; budući da braniteljima ljudskih prava koji kao podnositelji predstavki putuju u velike gradove radi pokretanja lokalnih pitanja prijeti pritvaranje i zatvor, kao Li Xiaoling, koja je zatočena od lipnja 2017. iako i dalje boluje od teškog oblika glaukoma; budući da su branitelji ljudskih prava koji pružaju platformu za podnositelje predstavki i ostale borce za ljudska prava, poput Ding Lingjie, Liua Feiyuea i Zhena Jianghue, također zatočeni;

I.  budući da je kineska vlada donijela nove zakone, posebno Zakon o državnoj sigurnosti, Zakon o suzbijanju terorizma, Zakon o kibersigurnosti i Zakon o upravljaju stranim nevladinim organizacijama, kojima se javni aktivizam i mirno kritiziranje vlade označava kao prijetnja državnoj sigurnosti, jača cenzura, nadzor i kontrola pojedinaca i društvenih skupina te pojedinci odvraćaju od javnoga zalaganja za ljudska prava;

J.  budući da se Vijeće u strateškom okviru i akcijskom planu EU-a za ljudska prava i demokraciju obvezalo da će EU promicati demokraciju, vladavinu prava i „ljudska prava u svim područjima svojega vanjskog djelovanja, bez ikakve iznimke” i da će „ljudska prava postaviti u središte svojih odnosa sa svim trećim zemljama, uključujući strateške partnere”;

1.  i dalje je iznimno zabrinut zbog načina na koji kineska vlada postupa s braniteljima ljudskih prava, aktivistima i odvjetnicima; podsjeća Kinu na odgovornosti koje ima kao svjetska sila i poziva vlasti u Pekingu da se pobrinu da se u svim okolnostima poštuju ljudska prava i temeljne slobode u skladu s Općom deklaracijom o ljudskim pravima i drugim međunarodnim instrumentima o ljudskim pravima koje je Kina potpisala ili ratificirala; potiče vlasti u Pekingu, osim toga, da okončaju sve oblike uznemiravanja svih branitelja ljudskih prava u zemlji kako bi oni mogli neometano obavljati svoj posao;

2.  poziva kineske vlasti da odmah i bezuvjetno oslobode sve branitelje ljudskih prava, aktiviste, odvjetnike, novinare i podnositelje predstavki koji su pritvoreni zbog svog rada u području ljudskih prava, te da prekinu akcije koje protiv njih trenutačno provode u vidu zadržavanja, sudskog uznemiravanja i zastrašivanja;

3.  poziva vladu Narodne Republike Kine da odmah i bezuvjetno oslobodi Wua Gana jer se on nalazi u zatvoru isključivo zbog mirnog ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i okupljanja, a da se do njegova puštanja na slobodu pobrine da on ima redovne i neograničene kontakte s obitelji i odvjetnicima po vlastitom izboru te da ne bude podvrgnut mučenju ili drugim oblicima zlostavljanja; poziva na brzu, djelotvornu i nepristranu istragu mučenja u Kini i privođenje odgovornih pravdi;

4.  naglašava potrebu da se provede istraga o navodima o mučenju Xiea Yanga;

5.  poziva kineske vlasti da smjesta i bezuvjetno oslobode Leeja Ming-chea, a da se do njegova puštanja na slobodu pobrinu za njegovu zaštitu od mučenja i drugih oblika zlostavljanja i da mu se dopusti kontakt s obitelji, odvjetnicima po njegovu izboru i odgovarajuća zdravstvena skrb;

6.  izražava duboku zabrinutost zbog uhićenja i pritvaranja Tashija Wangchuka, kao i zbog njegova ograničenog prava na odvjetnika, nedostatka dokaza protiv njega i nepravilnosti u kaznenoj istrazi; poziva na trenutačno i bezuvjetno puštanje na slobodu Tashija Wangchuka;

7.  poziva kineske vlasti da smjesta i bezuvjetno puste na slobodu tibetanskog redovnika Choekyija; apelira na kinesku vladu da dopusti njegovoj obitelji i odvjetnicima koje sam odabere da ga posjećuju, a posebno da mu pruže odgovarajuću zdravstvenu skrb;

8.  poziva kinesku vladu da poštuje vlastiti Ustav, a posebno njegov članak 4., kojim se jamči zaštita nacionalnih manjina; članak 35., kojim se štiti sloboda govora, tiska i okupljanja, udruživanja, održavanja povorki i demonstracija; članak 36., kojim se priznaje pravo na slobodu vjeroispovijedi, te članak 41., kojim se jamči pravo na kritiziranje i davanja prijedloga u vezi s bilo kojim državnim tijelom ili službenikom;

9.  ponovno poziva kinesku vladu na dijalog s njegovom svetosti dalaj lamom i njegovim predstavnicima te izražava svoju potporu mirnom rješavanju pitanja Tibeta dijalogom i pregovorima kako bi se Tibetu u okviru kineskoga Ustava dala stvarna autonomija;

10.  nadalje, osuđuje protubudističku kampanju koja se provodi s pomoću pristupa „patriotskog obrazovanja”, uključujući mjere za državno upravljanje tibetanskim budističkim samostanima; zabrinut je zbog kineskoga Kaznenog zakona koji se zloupotrebljava za progon Tibetanaca i budista, čija se vjerska aktivnost izjednačuje sa „separatizmom”; žali zbog činjenice da su se uvjeti za prakticiranje budizma u Tibetu znatno pogoršali nakon tibetanskih prosvjeda u ožujku 2008., a kineska je vlada usvojila masovniji pristup „patriotskog obrazovanja”;

11.  zabrinut je zbog usvajanja paketa zakona o sigurnosti i njihova utjecaja na manjine u Kini, posebno Zakona o suzbijanju terorizma, koji bi mogao dovesti do kažnjavanja mirnog izražavanja tibetanske kulture i vjere, te Zakona o upravljanju međunarodnim nevladinim organizacijama, kojim će se skupine koje promiču ljudska prava staviti pod strogu kontrolu vlade, zbog toga što to predstavlja striktnu provedbu pristupa „odozgo prema dolje” umjesto da se potiče partnerstvo između lokalne i središnje vlasti te civilnog društva;

12.  naglašava da se kineske vlasti moraju pobrinuti za to da se svima koji su zadržani u izolaciji odmah omogući kontakt s njihovim članovima obitelji i odvjetnicima, kao i da uvjeti za sve zatočene zadovoljavaju standarde iz „Skupa načela za zaštitu svih osoba u bilo kojem obliku zatočenja ili zatvora” („Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment”) usvojenog rezolucijom Opće skupštine UN-a br. 43/173 od 9. prosinca 1988., a to podrazumijeva i pristup zdravstvenoj skrbi;

13.  iznimno je zabrinut zbog navoda o mučenju aktivista za ljudska prava; stoga poziva kinesku vladu da svesrdno poštuje apsolutnu i neotuđivu zabranu mučenja i drugih oblika okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, u skladu s člancima 2. i 16. Konvencije UN-a protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kazni (UNCAT), koju je Kina ratificirala 4. listopada 1988.;

14.  potiče kinesku vladu da, kako se približava 20. godišnjica potpisivanja Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, taj pakt ratificira i zajamči njegovu potpunu primjenu, među ostalim i okončanjem svih oblika zloporaba, te da prema potrebi prilagodi svoje zakonodavstvo;

15.  podsjeća na to da je važno da EU prilikom svakog dijaloga o političkim i ljudskim pravima s kineskim vlastima, pa dakle i prilikom godišnjih dijaloga o ljudskim pravima, pokreće pitanje kršenja ljudskih prava u Kini, posebno pitanje manjina u Tibetu i Xinjiangu, u skladu s opredjeljenjem Europske unije da bude sigurna, jasna i jedinstvena u svom pristupu toj zemlji; međutim, žali zbog nedostatka konkretnih rezultata godišnjih dijaloga o ljudskim pravima između EU-a i Kine; nadalje podsjeća da se Kina u okviru trenutačnog procesa reformi i većeg angažmana u svijetu uključila u međunarodni okvir za ljudska prava potpisavši niz međunarodnih sporazuma o ljudskim pravima; stoga poziva da se dijalog s Kinom nastavi kako bi ona ispunila te obveze;

16.  poziva države članice da zauzmu čvrst pristup Kini koji se temelji na vrijednostima te od njih očekuje da neće poduzimati jednostrane inicijative ili radnje kojima bi se mogla ugroziti povezanost, učinkovitost i dosljednost djelovanja EU-a; duboko žali zbog toga što EU-a nije dao izjavu o ljudskim pravima u Kini na sastanku Vijeća UN-a za ljudska prava u Ženevi u lipnju 2017.; pozdravlja usvajanje izjave na sljedećoj sjednici te očekuje da će EU nastaviti isticati Kinu kao zemlju koja iziskuje pozornost Vijeća UN-a za ljudska prava sve dok bude odbijala smislene reforme u području prava; nadalje poziva EU i njegove države članice da istaknu veliku zabrinutost na predstojećem općem periodičnom pregledu koji se odnosi na Kinu, a posebno da se pobrinu za slobodno sudjelovanje kineskog civilnog društva u tom procesu;

17.  poziva potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu i države članice da usvoje zaključke Vijeća za vanjske poslove o Kini, u kojima se naglašava ključna važnost ljudskih prava u odnosima EU-a i Kine, te da prenesu jasan osjećaj zabrinutosti zbog negativnih trendova u Kini u tom pogledu, zajedno s očekivanjem da će kineske vlasti kao odgovor poduzeti konkretne korake; naglašava da bi ti zaključci obvezali 28 država članica EU-a i institucije EU-a na zajedničku poruku i pristup u vezi s ljudskim pravima u Kini;

18.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica te vladi i parlamentu Narodne Republike Kine.

(1) SL C 378, 9.11.2017., str. 239.
(2) SL C 399, 24.11.2017., str. 92.
(3) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0444.
(4) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0505.
(5) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0308.

Posljednje ažuriranje: 27. rujna 2018.Pravna napomena