Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/0152(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0172/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0172/2017

Rasprave :

PV 05/02/2018 - 20
CRE 05/02/2018 - 20

Glasovanja :

PV 06/02/2018 - 5.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0023

Usvojeni tekstovi
PDF 333kWORD 55k
Utorak, 6. veljače 2018. - Strasbourg Završno izdanje
Geografsko blokiranje i drugi oblici diskriminacije na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana ***I
P8_TA(2018)0023A8-0172/2017
Rezolucija
 Tekst
 Prilog

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 6. veljače 2018. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o rješavanju problema geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju nacionalnosti, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0289),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0192/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje austrijskoga Saveznog vijeća podnesena u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojima se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 19. listopada 2016.(1),

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 29. studenoga 2017. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača i mišljenja Odbora za pravna pitanja, Odbora za industriju, istraživanje i energetiku i Odbora za kulturu i obrazovanje (A8-0172/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  prima na znanje izjavu Komisije priloženu ovoj Rezoluciji, koja će biti objavljena u seriji L Službenog lista Europske unije zajedno s konačnim zakonodavnim aktom;

3.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 34, 2.2.2017., str. 93.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 6. veljače 2018. radi donošenja Uredbe (EU) .../... Europskog parlamenta i Vijeća o rješavanju pitanja neopravdanoga geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni uredbi (EZ) br. 2006/2004 i (EU) 2017/2394 i Direktive 2009/22/EZ
P8_TC1-COD(2016)0152

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2018/302.)


PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

IZJAVA KOMISIJE

Komisija prima na znanje tekst članka 9. koji su dogovorili Europski parlament i Vijeće.

Ne dovodeći u pitanje svoje pravo inicijative u skladu s Ugovorom, Komisija želi u ovom kontekstu izjaviti da će, prema članku 9., pri svojoj prvoj ocjeni ove Uredbe, koja je predviđena u roku od dvije godine nakon stupanja Uredbe na snagu, temeljito procijeniti kako je Uredba provedena i kako je doprinijela efektivnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta. Pri tome će voditi računa o povećanim očekivanjima potrošača, osobito onih koji nemaju pristup uslugama zaštićenima autorskim pravom.

Kao dio ocjene također će provesti podrobnu analizu izvedivosti i potencijalnih troškova i koristi povezanih s eventualnim promjenama područja primjene Uredbe, osobito u pogledu mogućeg brisanja izuzeća elektronički isporučenih usluga, čija je glavna značajka omogućavanje pristupa ili korištenje dijelima zaštićenima autorskim pravom ili drugim zaštićenim sadržajima iz članka 4. stavka 1. točke (b) ako trgovac ima potrebna prava za relevantna područja, uzimajući pritom u obzir vjerojatne učinke koje bi svako širenje područja primjene Uredbe moglo imati na potrošače i poduzeća te na dotične sektore diljem cijele Europske unije. Komisija će također pomno analizirati je li potrebno ukloniti bilo koje neopravdano ograničenje temeljeno na nacionalnosti, mjestu boravišta ili mjestu poslovnog nastana koje je ostalo u drugim sektorima, uključujući sektore koji nisu obuhvaćeni Direktivom 2006/123/EZ koji su također izuzeti iz područja primjene Uredbe u skladu s člankom 1. stavkom 3., kao što su usluge u području prijevoza te audiovizualne usluge.

Ako Komisija u svojoj ocjeni zaključi da je potrebno izmijeniti područje primjene Uredbe, Komisija će uz tu ocjenu priložiti zakonodavni prijedlog.

Posljednje ažuriranje: 28. rujna 2018.Pravna napomena