Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0152(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0172/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0172/2017

Viták :

PV 05/02/2018 - 20
CRE 05/02/2018 - 20

Szavazatok :

PV 06/02/2018 - 5.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0023

Elfogadott szövegek
PDF 256kWORD 48k
2018. február 6., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
A területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső piacon belüli lakóhelye vagy székhelye alapján történő egyéb megkülönböztetés ***I
P8_TA(2018)0023A8-0172/2017
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2018. február 6-i jogalkotási állásfoglalása a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső piacon belüli lakóhelye vagy székhelye alapján történő egyéb megkülönböztetés elleni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0289),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8‑0192/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az osztrák szövetségi tanács által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján benyújtott, indokolt véleményre, amely szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. október 19-i véleményére(1),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2017. november 29-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére, valamint a Jogi Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményeire (A8-0172/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát, amelyet a végleges jogalkotási aktussal együtt közzétesznek az Európai Unió Hivatalos Lapjának L sorozatában;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 34., 2017.2.2., 93. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2018. február 6-án került elfogadásra a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2016)0152

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2018/302 rendelettel.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

A Bizottság tudomásul veszi a 9. cikk Európai Parlament és Tanács által elfogadott szövegét.

A Szerződésben rögzített kezdeményezési jogának sérelme nélkül a Bizottság le kívánja szögezni, hogy a 9. cikknek megfelelően a két évvel a rendelet hatálybalépését követően esedékes első értékelés során alaposan értékelni fogja a rendelet végrehajtásának módját, és hogy az miként járult hozzá a belső piac hatékony működéséhez. Az értékelés során figyelembe fogja venni a fogyasztók növekvő elvárásait, és különösen azokét, akik nem férnek hozzá szerzői joggal védett szolgáltatásokhoz.

Az értékelés részeként átfogóan elemezni fogja a rendelet hatálya módosításának megvalósíthatóságát, és az abból eredő esetleges költségeket és hasznokat, különös tekintettel az olyan elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó kivétel esetleges eltörlésére, amelyek fő jellemzője az, hogy hozzáférést biztosítanak szerzői jogi védelem alatt művekhez vagy a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti más védelemben részesülő teljesítményekhez, amelyek tekintetében a kereskedő megszerezte az érintett területekre vonatkozó jogokat, illetve ilyeneket használnak, megfelelően figyelembe véve a rendelet kiterjesztésének a fogyasztókra, vállalkozásokra és más ágazatokra gyakorolt valószínű hatásait az Európai Unióban. A Bizottság gondosan elemezni fogja, hogy más ágazatokban, többek között a 2006/123/EK irányelv hatálya alá nem tartozó és az 1. cikk (3) bekezdése értelmében a rendelet hatálya alá sem tartozó ágazatokban, például a közlekedési és az audiovizuális szolgáltatások terén is fel kell-e számolni az állampolgárság, lakóhely vagy letelepedési hely szerinti további indokolatlan korlátozásokat.

Amennyiben értékelése során a Bizottság arra a következtetésre jut, hogy módosítani kell a rendelet hatályát, a Bizottság megfelelő jogalkotási javaslatot fog tenni.

Utolsó frissítés: 2018. szeptember 28.Jogi nyilatkozat