Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/3018(RPS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0066/2018

Texte depuse :

B8-0066/2018

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0027

Texte adoptate
PDF 246kWORD 48k
Miercuri, 7 februarie 2018 - Strasbourg Ediţie definitivă
Decizia de a nu formula obiecțiuni la un act de punere în aplicare: modificările Standardului Internațional de Raportare Financiară 9
P8_TA(2018)0027B8-0066/2018

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la proiectul de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește modificările Standardului Internațional de Raportare Financiară 9 (D054380/02 – 2017/3018(RPS))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de regulament al Comisiei (D054380/02),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate(1), în special articolul 3 alineatul (1),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei din 18 decembrie 2017 prin care aceasta îi solicită să declare că nu se va opune proiectului de regulament,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri economice și monetare trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 24 ianuarie 2018,

–  având în vedere articolul 5a din Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei(2),

–  având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

–  având în vedere articolul 106 alineatul (4) litera (d) și articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere că nicio opoziție nu a fost exprimată în termenul prevăzut la articolul 105 alineatul (6) liniuța a treia și a patra din Regulamentul său de procedură, care a expirat la 6 februarie 2018,

A.  întrucât, la 12 octombrie 2017, Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB) a publicat modificări la standardul internațional de raportare financiară (IFRS) 9 – Instrumente financiare; întrucât aceste modificări sunt menite să aducă claritate și coerență în ceea ce privește clasificarea instrumentelor de datorie cu opțiuni negative de plată în avans;

B.  întrucât Grupul Consultativ European pentru Raportare Financiară (EFRAG) a furnizat Comisiei un aviz favorabil la 10 noiembrie 2017; întrucât în avizul său, EFRAG include unele dintre problemele ridicate de Banca Centrală Europeană în scrisoarea sa din data de 8 noiembrie 2017 adresată EFRAG;

C.  întrucât Comisia a concluzionat că interpretarea îndeplinește criteriile tehnice pentru adoptare prevăzute la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 și consideră că această modificare propusă ar menține pur și simplu situația actuală a contabilității la cost amortizat pentru aceste instrumente specifice, aplicabilă înainte de introducerea IFRS 9;

D.  întrucât IASB a stabilit că data intrării în vigoare a acestei modificări a IFRS 9 va fi 1 ianuarie 2019, permițându-se aplicarea anterioară a acesteia; întrucât contabilitatea pentru instrumentele financiare în temeiul IFRS 9 este deja obligatorie începând cu 1 ianuarie 2018; întrucât instituțiile financiare care fac obiectul contabilității IFRS nu pot utiliza tratamentul în temeiul prezentei propuneri de modificare înainte de aprobarea și publicarea sa;

E.  întrucât intenția Comisiei era ca modificările la Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 din 3 noiembrie 2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate(3) să fie publicate înainte de sfârșitul lunii martie 2018, pentru a fi aplicabile pentru perioadele financiare care încep la 1 ianuarie 2018 sau după această dată;

1.  declară că nu se opune proiectului de regulament al Comisiei;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Comisiei și, spre informare, Consiliului.

(1) JO L 243, 11.9.2002, p. 1.
(2) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
(3) JO L 320, 29.11.2008, p. 1.

Ultima actualizare: 28 septembrie 2018Notă juridică