Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2562(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0100/2018

Viták :

PV 08/02/2018 - 8.3
CRE 08/02/2018 - 8.3

Szavazatok :

PV 08/02/2018 - 12.3

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0036

Elfogadott szövegek
PDF 179kWORD 53k
2018. február 8., Csütörtök - Strasbourg Végleges kiadás
Gyermekrabszolgaság Haitin
P8_TA(2018)0036RC-B8-0100/2018

Az Európai Parlament 2018. február 8-i állásfoglalása a gyermekrabszolgaságról Haitin (2018/2562(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel Haitiról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel a Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, valamint a fejlesztésért felelős biztosnak a gyermekmunka elleni világnap alkalmából tett, 2017. június 12-i együttes nyilatkozatára,

–  tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának éves jelentésére, amely kiemeli az emberi jogok területén Haiti által 2017-ben tett előrelépéseket és az ország előtt álló kihívásokat,

–  tekintettel a haiti emberkereskedelemről szóló, 2017. július 20-i AKCS–EU migrációs cselekvési tanulmányra,

–  tekintettel Haitiról szóló végrehajtási jelentésre, amelyet az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága 2016. január 15-én vitatott meg,

–  tekintettel az UNHCR Haitiről szóló, időszakos egyetemes emberi jogi helyzetértékelésére (2016. október 31. – november 11.),

–  tekintettel az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának fakultatív jegyzőkönyvére,

–  tekintettel a minden egyénnek az erőszakos eltüntetéssel szembeni védelméről szóló nemzetközi egyezményre,

–  tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumára,

–  tekintettel a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezményre,

–  tekintettel a rabszolgaság, a rabszolga-kereskedelem és a rabszolgasághoz hasonló intézmények és gyakorlatok eltörléséről szóló, 1956. szeptember 7-i kiegészítő egyezményre, különösen 1. cikkének d) pontjára,

–  tekintettel a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) a gyermekmunka legrosszabb formáiról szóló 182. egyezményére, valamint a foglalkoztatás alsó korhatáráról szóló 138. egyezményére,

–  tekintettel az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés 2017 decemberében Port-au-Prince-ben, Haitin tartott 34. ülésszakára,

–  tekintettel a Cotonoui Megállapodásra,

–  tekintettel az ENSZ fenntartható fejlesztési céljaira,

–  tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 135. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (4) bekezdésére,

A.  mivel Haiti a világ egyik legszegényebb országa, ahol elsősorban a súlyos korrupció, a rossz infrastruktúra, az egészségügyi ellátás hiánya, az alacsony iskolázottsági szint és a történelmi politikai instabilitás okozza a bénító szegénységet;

B.  mivel a gyermekek háztartási alkalmazottként való dolgoztatása, amelyre gyakran a kreol „restavek” kifejezéssel utalnak, rendszeresen előfordul Haiti egész területén, és főképpen a zord gazdasági feltételek és a gyermekekkel kapcsolatos kulturális attitűdök miatt létezik;

C.  mivel a „restavek” a házi emberkereskedelem és a modernkori rabszolgaság formájaként írható le, amely mintegy 400 000 gyermeket – köztük 60%-nyi leányt – érint Haitin; mivel sok haiti gyermek nem rendelkezik születési anyakönyvi kivonattal, és ki van téve az emberkereskedelem és a bántalmazás veszélyének; mivel az UNICEF szerint a gyermekek erőszaknak és bántalmazásnak, többek között testi fenyítésnek és nemi alapú erőszaknak való kiszolgáltatottsága komoly problémát jelent; mivel minden negyedik nő és minden ötödik férfi 18 éves kora előtt szexuális bántalmazás áldozatává válik; mivel a 2–14 éves gyermekek 85%-a otthoni erőszakos fegyelmezés, 79%-a testi fenyítés és 16%-a súlyos testi fenyítés áldozata; mivel becslések szerint mintegy 30 000 gyermek él körülbelül 750, többnyire magánirányítású és -finanszírozású árvaházban;

D.  mivel a „restavek” gyermekek jellemzően olyan szegény vidéki családokba születnek, amelyek a gyermekneveléshez szükséges jövedelemmel kevéssé vagy egyáltalán nem rendelkeznek, és a gyermeket pénzért vagy élelmiszerért cserébe eladják egy másik családnak;

E.  mivel a haiti kormány erőfeszítéseket tett a „restavek” gyermekek kizsákmányolása elleni fellépés érdekében, például átfogó törvényt fogadott el az emberkereskedelem elleni küzdelemről, és intézkedéseket tett a házi szolgaságban tartott gyermekek azonosítása és támogatása, valamit a tudatosság növelése érdekében; mivel az állam kötelessége támogatni a szülőket annak érdekében, hogy feladataikat elláthassák;

F.  mivel sok haiti gyermek nem részesül megfelelő oktatásban és iskoláztatásban; mivel az UNICEF szerint Haitin a 6–11 éves gyermekek 18%-a nem jár általános iskolába; mivel a 15 éves és ennél idősebb haiti lakosságnak mintegy fele analfabéta, mert az iskolák 85%-át magánszervezetek működtetik, ezt pedig az alacsony jövedelmű családok nem tudják megfizetni; mivel a Matthew hurrikán jelentős hatással volt az oktatáshoz való hozzáférésre, mert a leginkább sújtott területeken 1 991 iskola közül 1 633-ban kárt okozott;

G.  mivel a Matthew hurrikán 2016. októberi átvonulását követően több mint 175 000 ember, köztük több tízezer gyermek kényszerült elhagyni lakóhelyét, akik továbbra is rendkívül bizonytalan és nem biztonságos körülmények között élnek; mivel a 2010. évi földrengés több mint 220 000 emberéletet követelt, és mintegy 800 000 gyermek kényszerült elhagyni lakóhelyét, ennek következtében közülük sokat rabszolgaságba kényszerítettek;

H.  mivel Haiti forrása, tranzit- és célországa a kényszermunkának és a gyermekkereskedelemnek; mivel a „restavek” jelenségnek nemzetközi dimenziója is van, mert sok haiti gyermek emberkereskedelem révén a szomszédos Dominikai Köztársaságba kerül;

I.  mivel a 2016. évi elnökválasztásokat követő választási és politikai patthelyzet komolyan akadályozza, hogy Haiti fontos jogszabályokat és nemzeti költségvetést fogadjon el a sürgető társadalmi és gazdasági kihívások elleni fellépés érdekében;

J.  mivel a tisztviselők számonkérhetőségének hiánya, különösen a rendőrség által alkalmazott erőszak és a széles körben alkalmazott illegális vagy önkényes letartóztatások módszeres kivizsgálásának hiánya táplálja a büntetlenséget Haitin; mivel Haiti a Transparency International korrupciós mutatója szerint 176 ország közül a 159. helyen szerepel;

K.  mivel Haiti az UNDP humán fejlettségi mutatója szerint a 163. helyen áll, és folyamatosan humanitárius és fejlesztési segélyre szorul;

L.  mivel 2017 szeptemberében a haiti parlament elfogadta a 2018. évi nemzeti költségvetést, amely aránytalanul magas adót vet ki a már eleve elszegényedett népességre, ennek következtében erőszakos tüntetések és zavargások törtek ki a fővárosban, Port-au-Prince-ben; mivel Patrick Salomon, gazdasági és pénzügyminiszter olyan költségvetést terjesztett elő, amely például a kormányzati intézmények takarítását előbbre sorolja a közegészségügyi programoknál;

M.  mivel az Unió a 11. Európai Fejlesztési Alapon belül 420 millió eurót különített el, különös hangsúlyt helyezve a gyermekek táplálkozására és oktatására a gyermeknevelés támogatása érdekében;

N.  mivel 2017-ben az Unió „La promotion des droits des enfants et la protection des enfants victimes d’exploitation, discrimination, violence et abandon” (A gyermekek jogainak előmozdítása és a kizsákmányolás, megkülönböztetés, erőszak és elhanyagolás gyermek áldozatinak védelme) címmel pályázati felhívást tett közzé, amelynek fő célja a bebörtönzött gyermekek biológiai családjukhoz való visszatérése vagy nevelőcsaládba helyezése volt;

1.  sajnálattal állapítja meg, hogy Haitin a „restavek” jelenség részeként sok gyermeket erőszakkal elszakítanak a családjától, és munkára kényszerítik; felszólít ennek a gyakorlatnak a felszámolására;

2.  súlyos aggodalmának ad hangot amiatt, hogy Haitin továbbra is megsértik az emberi jogokat, többek között nemi alapú erőszak, jogellenes fogva tartás és a gyermekek „restavekként” rabszolgasorban való tartása révén; felhívja a haiti kormányt, hogy kezelje prioritásként azokat a jogalkotási intézkedéseket, jelesül a büntető törvénykönyv reformját, amelyekkel leküzdhetők ezek a problémák, emellett pedig állítsa vissza az ország – közelmúltbeli politikai patthelyzet miatt megrekedt – kulcsfontosságú intézményeit a sürgős reformok végrehajtása érdekében;

3.  felhívja a haiti kormányt, hogy sürgősen hajtson végre olyan intézkedéseket, amelyek orvosolják a gyermekek házi szolgaságához vezető problémákat, ideértve az elhanyagolás, bántalmazás, erőszak és a gyermekmunka áldozatává vált gyermekek védelmét,

4.  felhívja az Uniót és tagállamait, hogy nyújtsanak további segítséget Haitinak a gyermekek védelmét szolgáló intézkedések végrehajtásához, többek között az erőszak, a bántalmazás és a gyermekek kizsákmányolása elleni küzdelmet célzó programok és partnerségek révén; felhívja a haiti kormányt, hogy rangsorolja előre és hozza létre a megfelelő forrásokkal rendelkező eljárásokat a „restavek” gyakorlat felszámolása érdekében, ideértve a szociális szolgálatok képzését, hogy segíthessenek a „restavek” gyermekeket a bántalmazó családból eltávolítani, és számukra a fizikai és pszichológiai szükségleteiknek megfelelő rehabilitációt nyújtani;

5.  felhívja a haiti kormányt, hogy hozzon létre olyan igazgatási rendszert, amely biztosítja, hogy minden újszülöttet születésekor anyakönyveznek, valamint tegyen intézkedéseket annak érdekében, hogy a születésükkor nem anyakönyvezett gyermekeket anyakönyvezzék, és vegyék nyilvántartásba tartózkodási helyüket;

6.  arra ösztönzi a haiti hatóságokat és a donorokat, hogy a jelenleg drága, ám rossz minőségű árvaellátást nyújtó intézményekre fordított jelentős forrásokat irányítsák át a közösségi alapú szolgáltatásokra, amelyek erősítik a családok és közösségek képességét arra, hogy megfelelően gondozzák saját gyermekeiket;

7.  felhívja a haiti kormányt és az érintett uniós tagállammokat, hogy fenntartások nélkül ratifikálják a gyermekkereskedelem és -rabszolgaság elleni küzdelem érdekében alapvetően fontos, alábbi egyezményeket:

   Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának fakultatív jegyzőkönyve, valamint a vizsgálatban és az államközi eljárásokban való részvétel;
   Nemzetközi egyezmény minden egyénnek az erőszakos eltüntetéssel szembeni védelméről;
   Egyezmény a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód ellen;
   Római Statútum;

8.  szorgalmazza, hogy az uniós fejlesztési támogatás keretében fordítsanak kiemelt figyelmet az igazságszolgáltatási rendszer reformjának, valamint a szexuális erőszakkal kapcsolatos ügyekkel foglalkozó ügyészek és bírák képzésének támogatására annak érdekében, hogy a rendőrség és az igazságszolgáltatás képzést kapjon a nemi alapú erőszakot bejelentő nőkkel és lányokkal szemben tanúsítandó pártatlan magatartásról;

9.  megállapítja, hogy a haiti parlament 2017 szeptemberében éves költségvetést fogadott el; hangsúlyozza az oktatáshoz való jog tekintetében nemrégiben történt előrelépést, különös tekintettel az egyetemes, szabad és kötelező oktatási programra, amely hatékony ellenőrzési és végrehajtási rendszert, valamint tartós pénzügyi erőfeszítést igényel a haiti nemzeti költségvetés és az uniós fejlesztési támogatás részéről egyaránt; kéri, hogy a következő EFA és a haiti nemzeti indikatív program keretében fordítsanak fokozottabb figyelmet a „restavek” gyermekek – köztük a leghátrányosabb helyzetűek, a fogyatékossággal élők, a tanulási nehézségekkel küzdő és a vidéki térségekben élők – jóllétére és rehabilitációjára, többek között a meghozott intézkedésekről és ezek hatékonyságáról szóló rendszeres közös jelentés készítésével;

10.  elvárja, hogy az EU és tagállamai, amelyek a Matthew hurrikán után felajánlották támogatásukat Haitinak, tegyenek eleget vállalásaiknak, és segítsék az országot a hosszú távú kihívások leküzdésében;

11.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének / az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, az AKCS–EU Miniszterek Tanácsának, a CARIFORUM intézményeinek, Haiti és a Dominikai Köztársaság kormányának és parlamentjének, valamint az ENSZ főtitkárának.

Utolsó frissítés: 2018. szeptember 28.Jogi nyilatkozat