Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0075(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0008/2018

Ingediende teksten :

A8-0008/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 01/03/2018 - 8.3

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0045

Aangenomen teksten
PDF 244kWORD 47k
Donderdag 1 maart 2018 - Brussel Definitieve uitgave
Bilaterale overeenkomst tussen de EU en de VS inzake prudentiële maatregelen betreffende verzekering en herverzekering ***
P8_TA(2018)0045A8-0008/2018

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 1 maart 2018 betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de bilaterale overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake prudentiële maatregelen betreffende verzekering en herverzekering (08054/2017 – C8-0338/2017 – 2017/0075(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (08054/2017),

–  gezien de bilaterale overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake prudentiële maatregelen betreffende verzekering en herverzekering (08065/2017),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 114 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0338/2017),

–  gezien Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)(1),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0008/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Verenigde Staten van Amerika.

(1) PB L 335 van 17.12.2009, blz. 1

Laatst bijgewerkt op: 1 oktober 2018Juridische mededeling