Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0901(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0030/2018

Predkladané texty :

A8-0030/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 01/03/2018 - 8.5

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0047

Prijaté texty
PDF 247kWORD 42k
Štvrtok, 1. marca 2018 - Brusel Finálna verzia
Vymenovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií
P8_TA(2018)0047A8-0030/2018

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 1. marca 2018 o návrhu Komisie na vymenovanie člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (N8-0052/2018 – C8-0036/2018 – 2018/0901(NLE))

(Schválenie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie zo 14. februára 2018 na vymenovanie Boštjana Jazbeca za člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (N8-0052/2018),

–  so zreteľom na článok 56 ods. 6 tretí pododsek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010(1),

–  so zreteľom na článok 122a rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0030/2018),

A.  keďže v článku 56 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 sa stanovuje, že členovia Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií uvedení v článku 43 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia sa majú vymenovať na základe zásluh, kvalifikácie, znalostí bankových a finančných záležitostí a skúseností súvisiacich s finančným dohľadom, reguláciou a riešením krízových situácií bánk;

B.  keďže podľa článku 56 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 sa výberový postup riadi zásadami rovnováhy rodového zastúpenia, skúseností a kvalifikácie;

C.  keďže v súlade s článkom 56 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 Komisia schválila 20. decembra 2017 užší zoznam kandidátov na pozíciu člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií uvedený v článku 43 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia;

D.  keďže v súlade s článkom 56 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 poskytla tento zoznam Európskemu parlamentu;

E.  keďže Komisia 14. februára 2018 schválila návrh na vymenovanie Boštjana Jazbeca za člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií a postúpila ho Európskemu parlamentu;

F.  keďže Výbor Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové veci potom pristúpil k posúdeniu kvalifikácie kandidáta navrhnutého za člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií, a to najmä z hľadiska požiadaviek stanovených v článku 56 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 806/2014;

G.  keďže výbor usporiadal 21. februára 2018 vypočutie Boštjana Jazbeca, ktorý počas neho predniesol úvodné vyhlásenie a potom odpovedal na otázky členov výboru;

1.  schvaľuje návrh Komisie na vymenovanie Boštjana Jazbeca za člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií na obdobie piatich rokov;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Európskej rade, Rade, Komisii a vládam členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 225, 30.7.2014, s. 1.

Posledná úprava: 1. októbra 2018Právne oznámenie