Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2018/2574(RSO)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0125/2018

Predložena besedila :

B8-0125/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 01/03/2018 - 8.6

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0048

Sprejeta besedila
PDF 251kWORD 51k
Četrtek, 1. marec 2018 - Bruselj Končna izdaja
Ustanovitev posebnega odbora o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom (TAX3)
P8_TA(2018)0048B8-0125/2018

Sklep Evropskega parlamenta z dne 1. marca 2018 o ustanovitvi posebnega odbora o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom (TAX3) ter njegovih pristojnostih, številčni sestavi in mandatu (2018/2574(RSO))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga sklepa konference predsednikov,

–  ob upoštevanju svojega sklepa z dne 12. februarja 2015(1) o ustanovitvi posebnega odbora za davčne odločbe in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom (posebnega odbora TAXE 1), njegovih pristojnostih, številčni sestavi in mandatu,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. novembra 2015 o davčnih odločbah in drugih ukrepih podobne narave ali s podobnim učinkom(2),

–  ob upoštevanju svojega sklepa z dne 2. decembra 2015(3) o ustanovitvi posebnega odbora za davčna stališča in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom (posebnega odbora TAXE 2), njegovih pristojnostih, številčni sestavi in mandatu,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. julija 2016 o davčnih stališčih in drugih ukrepih podobne narave ali s podobnim učinkom(4),

–  ob upoštevanju svojega sklepa z dne 8. junija 2016(5) o ustanovitvi preiskovalnega odbora za preučitev domnevnih kršitev in nepravilnosti pri uporabi prava Unije, povezanih s pranjem denarja, izogibanjem davkom in davčno utajo, njegovih pristojnostih, številčni sestavi in mandatu,

–  ob upoštevanju svojega priporočila z dne 13. decembra 2017 Svetu in Komisiji po preiskavi o pranju denarja, izogibanju davkom in davčni utaji(6),

–  ob upoštevanju člena 197 Poslovnika,

1.  sklene ustanoviti posebni odbor o finančnem kriminalu, davčni utaji in izogibanju davkom z naslednjimi pristojnostmi:

   (a) nadgrajevati in dopolniti delo, ki sta ga opravila posebna odbora TAXE 1 in TAXE 2, pri čemer se osredotoči na učinkovito izvajanje priporočil iz zgoraj navedenih resolucij z dne 25. novembra 2015 in 6. julija 2016 s strani držav članic, Komisije in/ali Sveta ter na njihov učinek;
   (b) nadgrajevati in dopolniti delo, ki ga je opravil preiskovalni odbor PANA, pri čemer se osredotoči na učinkovito izvajanje priporočil iz zgoraj navedenega priporočila z dne 13. decembra 2017 s strani držav članic, Komisije in/ali Sveta ter na njihov učinek;
   (c) spremljati napredek držav članic pri odpravljanju davčne prakse, ki omogoča izogibanje davkom in/ali davčno utajo, kar škodi pravilnemu delovanju enotnega trga, kot je navedeno v zgoraj navedenih resolucijah z dne 25. novembra 2015 in 6. julija 2016 in v priporočilu z dne 13. decembra 2017;
   (d) oceniti, kako se je pri rajskih dokumentih zaobšlo pravila EU o DDV, in bolj splošno oceniti učinke goljufij na področju DDV in pravil za upravno sodelovanje v Uniji; analizirati izmenjavo informacij in usklajevalne politike med državami članicami in omrežjem Eurofisc;
   (e) prispevati k potekajoči razpravi o obdavčevanju digitalnega gospodarstva;
   (f) oceniti nacionalne sheme, ki omogočajo davčne ugodnosti (kot so programi za podelitev državljanstva);
   (g) pozorno spremljati tekoče delo in prispevke Komisije in držav članic v mednarodnih institucijah, vključno z Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj, G20, OZN in FATF, ob hkratnem polnem spoštovanju pristojnosti Odbora za ekonomske in monetarne zadeve glede davčnih vprašanj;
   (h) dostopati do dokumentov, pomembnih za delo odbora, in vzpostaviti potrebne stike ter organizirati predstavitve z mednarodnimi, evropskimi (vključno s skupino za kodeks ravnanja o obdavčitvi podjetij) in nacionalnimi institucijami in forumi, z nacionalnimi parlamenti in vladami držav članic in tretjih držav, ter s predstavniki znanstvene skupnosti, podjetij in civilne družbe, vključno s socialnimi partnerji, v tesnem sodelovanju s stalnimi odbori; pri tem upoštevati učinkovito rabo virov EP;
   (i) analizirati in oceniti razsežnost tretjih držav v praksi izogibanja davkom, vključno z učinkom na države v razvoju; spremljati izboljšave in obstoječe vrzeli pri izmenjavi informacij s tretjimi državami v zvezi s tem, pri čemer posebno pozornost nameni ozemljem pod britansko krono in britanskim čezmorskim ozemljem;
   (j) oceniti postopek Komisije za ocenjevanje in preverjanje držav za uvrstitev na seznam iz delegiranega akta o tretjih državah z visokim tveganjem, sprejetega v zvezi z direktivo o preprečevanju pranja denarja;
   (k) oceniti metodologijo, preverjanje držav in učinek seznama EU z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene (evropski črni seznam davčnih oaz), kakor tudi odstranitev držav s seznama in sankcije za države s seznama;
   (l) preučiti posledice dvostranskih davčnih sporazumov, ki so jih sklenile države članice;
   (m) pripraviti priporočila v zvezi s to zadevo, če meni, da so potrebna;

2.  sklene, da posebni odbor pri svojem delu upošteva nedavna odkritja rajskih dokumentov s 5. novembra 2017 in vse dogodke, ki v času njegovega mandata nastopijo na področju njegovih pristojnosti;

3.  sklene, da bo imel posebni odbor 45 članov;

4.  sklene, da bo mandat posebnega odbora trajal 12 mesecev, z začetkom na dan sprejetja tega sklepa.

(1) UL C 310, 25.8.2016, str. 42.
(2) UL C 366, 27.10.2017, str. 51.
(3) UL C 399, 24.11.2017, str. 201.
(4) Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0310.
(5) UL L 166, 24.6.2016, str. 10.
(6) Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0491.

Zadnja posodobitev: 1. oktober 2018Pravno obvestilo