Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2541(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0119/2018

Predkladané texty :

B8-0119/2018

Rozpravy :

PV 28/02/2018 - 19
CRE 28/02/2018 - 19

Hlasovanie :

PV 01/03/2018 - 8.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0055

Prijaté texty
PDF 246kWORD 43k
Štvrtok, 1. marca 2018 - Brusel Finálna verzia
Rozhodnutie Komisie aktivovať článok 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ so zreteľom na situáciu v Poľsku
P8_TA(2018)0055B8-0119/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu z 1. marca 2018 o rozhodnutí Komisie aktivovať článok 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ so zreteľom na situáciu v Poľsku (2018/2541(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na odôvodnený návrh Komisie z 20. decembra 2017 v súlade s článkom 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“) týkajúci sa zásad právneho štátu v Poľsku: návrh rozhodnutia Rady o určení jasného rizika vážneho porušenia zásad právneho štátu zo strany Poľskej republiky (COM(2017)0835),

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie (EÚ) 2018/103 z 20. decembra 2017 týkajúce sa zásady právneho štátu v Poľsku, ktoré je doplnením odporúčaní (EÚ) 2016/1374, (EÚ) 2017/146 a (EÚ) 2017/1520(1),

–  so zreteľom na rozhodnutie Komisie postaviť Poľsko pred Súdny dvor Európskej únie podľa článku 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie kvôli porušeniu právnych predpisov Únie zákonom, ktorým sa mení zákon o organizácii všeobecných súdov(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2017 o situácii v oblasti právneho štátu a demokracie v Poľsku(3) a na svoje predchádzajúce uznesenia na túto tému,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže vo svojom uznesení z 15. novembra 2017 o situácii v oblasti právneho štátu a demokracie v Poľsku uvádza, že súčasná situácia v Poľsku predstavuje zreteľné riziko vážneho porušenia hodnôt uvedených v článku 2 Zmluvy o EÚ;

1.  víta rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2017 aktivovať článok 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ so zreteľom na situáciu v Poľsku a podporuje výzvu Komisie adresovanú poľským orgánom, aby riešili uvedené problémy;

2.  vyzýva Radu, aby urýchlene prijala opatrenia v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ;

3.  vyzýva Komisiu a Radu, aby ho pravidelne a v plnom rozsahu informovali o dosiahnutom pokroku a opatreniach prijímaných v každej etape postupu;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a Rade, prezidentovi, vláde a parlamentu Poľska, vládam a parlamentom členských štátov, Rade Európy a Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).

(1) Ú. v. EÚ L 17, 23.1.2018, s. 50.
(2) SEC(2017)0560.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2017)0442.

Posledná úprava: 1. októbra 2018Právne oznámenie