Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0149(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0315/2017

Predkladané texty :

A8-0315/2017

Rozpravy :

PV 12/03/2018 - 17
CRE 12/03/2018 - 17

Hlasovanie :

PV 13/03/2018 - 7.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0064

Prijaté texty
PDF 325kWORD 45k
Utorok, 13. marca 2018 - Štrasburg Finálna verzia
Služby cezhraničného dodávania balíkov ***I
P8_TA(2018)0064A8-0315/2017
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. marca 2018 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o službách cezhraničného dodávania balíkov (COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0285),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0195/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. októbra 2016(1),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 20. decembra 2017, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanovisko Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0315/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 34, 2.2.2017, s. 106.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. marca 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/... o službách cezhraničného dodávania balíkov
P8_TC1-COD(2016)0149

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2018/644.)

Posledná úprava: 6. novembra 2018Právne oznámenie