Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0804(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0056/2018

Внесени текстове :

A8-0056/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/03/2018 - 8.3

Приети текстове :

P8_TA(2018)0071

Приети текстове
PDF 452kWORD 49k
Сряда, 14 март 2018 г. - Страсбург Окончателна версия
Назначаване на заместник-председател на Европейската централна банка
P8_TA(2018)0071A8-0056/2018

Решение на Европейския парламент от 14 март 2018 г. относно препоръката на Съвета за назначаване на заместник-председателя на Европейската централна банка (N8-0053/2018 – C8-0040/2018 – 2018/0804(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 февруари 2018 г. (N8-0053/2018)(1),

—  като взе предвид член 283, параграф 2, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Европейският съвет се е консултирал с Парламента (C8-0040/2018),

—  като взе предвид член 122 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0056/2018),

А.  като има предвид, че с писмо от 22 февруари 2018 г. Европейският съвет се консултира с Европейския парламент относно назначаването на Луис де Гиндос за заместник-председател на Европейската централна банка с осемгодишен мандат, считано от 1 юни 2018 г.;

Б.  като има предвид, че комисията по икономически и парични въпроси направи оценка на квалификацията на предложения кандидат, по-специално по отношение на условията, посочени в член 283, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и с оглед на необходимостта от пълна независимост на ЕЦБ съгласно член 130 от същия договор; като има предвид, че при извършването на оценката комисията получи автобиография на предложения кандидат, както и неговите отговори на изпратения му въпросник;

В.  като има предвид, че впоследствие, на 26 февруари 2018 г. комисията проведе изслушване на кандидата, продължило час и 15 минути, по време на което той направи встъпително изявление, а след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

Г.  като има предвид, че Парламентът изразява загриженост относно равенството между половете, процедурата за подбор, сроковете за назначаване и политическата независимост, и изисква от Съвета да води диалог с Парламента относно начините за подобряване на процеса на предстоящи назначения;

1.  дава положително становище относно препоръката на Съвета за назначаване на Луис де Гиндос за заместник-председател на Европейската централна банка;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение съответно на Европейския съвет и на Съвета, както и на правителствата на държавите членки.

(1) ОВ С 67, 22.2.2018 г., стр. 1.

Последно осъвременяване: 31 октомври 2018 г.Правна информация