Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0804(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0056/2018

Indgivne tekster :

A8-0056/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/03/2018 - 8.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0071

Vedtagne tekster
PDF 244kWORD 48k
Onsdag den 14. marts 2018 - Strasbourg Endelig udgave
Udnævnelse af næstformanden for Den Europæiske Centralbank
P8_TA(2018)0071A8-0056/2018

Europa-Parlamentets afgørelse af 14. marts 2018 om Rådets henstilling om udnævnelse af næstformanden for Den Europæiske Centralbank (N8-0053/2018 – C8-0040/2018 – 2018/0804(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 (N8-0053/2018)(1),

–  der henviser til artikel 283, stk. 2, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Det Europæiske Råds høring af Parlamentet (C8-0040/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 122,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0056/2018),

A.  der henviser til, at Rådet ved skrivelse af 22. februar 2018 hørte Parlamentet om udnævnelsen af Luis de Guindos til næstformand for Den Europæiske Centralbank for en embedsperiode på otte år begyndende den 1. juni 2018;

B.  der henviser til, at Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg derefter foretog en bedømmelse af den indstillede kandidats papirer, især på baggrund af de krav, der er fastsat i artikel 283, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og behovet for fuld uafhængighed for ECB i henhold til artikel 130; der endvidere henviser til, at udvalget i forbindelse med denne bedømmelse modtog et curriculum vitae fra kandidaten samt dennes svar på det fremsendte spørgeskema;

C.  der henviser til, at udvalget den 26. februar 2018 afholdt en høring på en time og et kvarter med den indstillede kandidat, som efter en indledende redegørelse besvarede spørgsmål fra udvalgets medlemmer;

D.  der henviser til, at Parlamentet er bekymret over, hvad angår kønsbalancen, udvælgelsesproceduren, tidspunktet for udnævnelsen og den politiske uafhængighed, og anmoder Rådet om at gå i dialog med Parlamentet med hensyn til, hvordan processen for kommende udnævnelser kan forbedres;

1.  afgiver positiv udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af Luis de Guindos som næstformand for Den Europæiske Centralbank;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Det Europæiske Råd, Rådet og medlemsstaternes regeringer.

(1) EUT C 67 af 22.2.2018, s. 1.

Seneste opdatering: 31. oktober 2018Juridisk meddelelse