Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2632(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0165/2018

Συζήτηση :

PV 15/03/2018 - 8.3
CRE 15/03/2018 - 8.3

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2018 - 10.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0081

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 418kWORD 51k
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Θανάτωση ανάπηρων παιδιών στην Ουγκάντα
P8_TA(2018)0081RC-B8-0165/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την πρακτική της θανάτωσης αναπήρων παιδιών στην Ουγκάντα (2018/2632(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη για τα δικαιώματα του ανθρώπου της 10ης Δεκεμβρίου 1948, της οποίας η Ουγκάντα είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ («Συμφωνία του Κοτονού»), και ειδικότερα το άρθρο της 8, παράγραφος 4, σχετικά με την απαγόρευση των διακρίσεων,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Ουγκάντας,

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CRC), που εγκρίθηκε στις 20 Νοεμβρίου 1989, και ειδικότερα τα άρθρα της 2 και 6, στα οποία ορίζονται ρητά η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων, μεταξύ άλλων, για λόγους αναπηρίας, και το δικαίωμα στη ζωή,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 2006 για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CRPD), και ειδικότερα το άρθρο 32, το οποίο ορίζει ότι όλα τα κράτη μέρη πρέπει να συμπεριλαμβάνουν την αναπηρία και τα άτομα με αναπηρία στις προσπάθειές τους για διεθνή συνεργασία,

–  έχοντας υπόψη τα τελευταία ψηφίσματα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία της 14ης Απριλίου 2014 και της 14ης Ιουλίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 19 της Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 14 της Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, τα οποία απαγορεύουν όλες τις μορφές διακρίσεων, καθώς και τα άρθρα 21 και 26 αυτής, τα οποία καθορίζουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ σχετικά με την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στις αναπτυσσόμενες χώρες, το οποίο εγκρίθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την παγκόσμια έκθεση σχετικά με την αναπηρία («World Report on Disability»), η οποία δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2011 από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) και την Παγκόσμια Τράπεζα,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR), της 8ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Committee on the Rights of Persons with Disabilities considers report of Uganda» (Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία εξετάζει το ενδεχόμενο σύνταξης έκθεσης σχετικά με την Ουγκάντα),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα 65/186 και 64/131 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας για τα άτομα με αναπηρία με ορίζοντα το 2015 και μετά»,

–  έχοντας υπόψη το καθοδηγητικό σημείωμα της ΕΕ προς τις αντιπροσωπείες και τις υπηρεσίες της ΕΕ για τις αναπηρίες και την ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 2030 και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), που εγκρίθηκαν στη Νέα Υόρκη στις 25 Σεπτεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση αξιολόγησης για την Ουγκάντα της 1ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή της Ατζέντας του 2030 με τίτλο «Ensuring that no one is left behind» (Κανένας δεν επιτρέπεται να μείνει πίσω), η οποία υποβλήθηκε στο πολιτικό φόρουμ υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2006(1) σχετικά με την αναπηρία και την ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Ουγκάντα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η «ευθανασία» στην Ουγκάντα είναι μια πρακτική με την οποία οι γονείς παιδιών με αναπηρία τα σκοτώνουν ή τα αφήνουν να πεθάνουν από την πείνα ή τους στερούν την ιατρική περίθαλψη, επειδή πιστεύουν ότι τα παιδιά αυτά είναι καλύτερα να πεθάνουν παρά να αναγκαστούν να υπομείνουν μια επώδυνη και ανίατη αναπηρία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουγκάντα, δεν είναι η μόνη χώρα που αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές αναπτυσσόμενες χώρες έχουν σημειώσει σημαντική, όμως ανεπαρκή πρόοδο όσον αφορά τη συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρίες στα αναπτυξιακά προγράμματα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι γονείς δηλώνουν ότι η πράξη της «ευθανασίας» είναι απαραίτητη για να γλιτώσουν τα παιδιά με αναπηρία από το μαρτύριο που είναι καταδικασμένα να υποφέρουν μια ολόκληρη ζωή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις μαρτυρίες ορισμένων μητέρων ή παιδιών που έχουν επιζήσει, η πρακτική εξακολουθεί να είναι ταμπού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινωνικό στίγμα στην Ουγκάντα είναι τόσο ισχυρό ώστε η κοινότητα να απορρίπτει μητέρες και παιδιά, γεγονός που υποβαθμίζει την κοινωνική τους θέση και τους στερεί την πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μητέρες πιέζονται να σκοτώσουν το ίδιο τους το παιδί μετά από τις μακροχρόνιες προσπάθειες και θυσίες που συνεπάγεται η φροντίδα ενός παιδιού με αναπηρία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απόψεις που επικρατούν σχετικά με τα παιδιά που γεννιούνται με αναπηρία τα εκθέτουν σε μεγαλύτερο κίνδυνο να πέσουν θύματα βίας και δολοφονίας από τα παιδιά που δεν έχουν αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά με αναπηρία εξακολουθούν να υφίστανται διάφορες μορφές βίας, διακριτικής μεταχείρισης και περιθωριοποίησης εξαιτίας αρνητικών συμπεριφορών, δεισιδαιμονίας, αμέλειας και κοινωνικών προτύπων και πρακτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τα παιδιά με αναπηρίες προέρχεται από τις παραπλανητικές απόψεις που επικρατούν σχετικά με την κατάστασή τους, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η άποψη ότι η παρουσία του παιδιού θα έχει ως αποτέλεσμα να παρουσιάσουν αναπηρία και άλλα παιδιά·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φυλές και ο ευρύτερος οικογενειακός κύκλος ασκούν υπερβολικά μεγάλη πίεση στις μητέρες, προσπαθώντας να κατανοήσουν τις αιτίες της αναπηρίας για την οποία θεωρούν υπαίτια την μητέρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι μητέρες εκδιώκονται από τα σπίτια των συζύγων επειδή γεννούν παιδιά με αναπηρία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γιατροί και το ιατρικό προσωπικό αδυνατούν να κατανοήσουν ή να εξηγήσουν τη φύση και την αιτία την εύθραυστης υγείας του παιδιού, και ότι το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης δεν είναι επαρκώς εξοπλισμένο για τη διάγνωση και τη θεραπεία πολλών μορφών αναπηρίας που θα μπορούσαν να μειωθούν στο ελάχιστο ή ακόμη και να εξαλειφθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στέρηση βασικών δικαιωμάτων από παιδιά με αναπηρία, όπως είναι η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, στην εκπαίδευση, στην στήριξη και στην αποκατάσταση, παρεμποδίζει σοβαρά την ικανότητά τους να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουγκάντα είναι ένα από τα 162 κράτη που έχουν υπογράψει την CRPD· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουγκάντα επικύρωσε τη Σύμβαση και το προαιρετικό πρωτόκολλό της στις 25 Σεπτεμβρίου 2008 χωρίς επιφυλάξεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουγκάντα δεσμεύτηκε να παρέχει τα ίδια δικαιώματα στα άτομα με αναπηρίες όπως και σε κάθε άλλο πολίτη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο του 2016, η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία προέβη σε αξιολόγηση των επιδόσεων της Ουγκάντας όσον αφορά την εφαρμογή της CRPD και διατύπωσε καταληκτικές παρατηρήσεις και συστάσεις, σύμφωνα με τις οποίες η επιτροπή διαπιστώνει με ανησυχία ότι η νομοθεσία και οι πολιτικές δεν παρέχουν προστασία για τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία και, επιπλέον, ανησυχεί για την απουσία πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση των κωφών και κωφάλαλων παιδιών και με την λήψη μέτρων για την προστασία και την ένταξή τους στην κοινωνία·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Ουγκάντας διαθέτει μια σειρά γενικών νομοθετικών πράξεων και πολιτικών που περιλαμβάνουν ρήτρες για την αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα διαθέτει ειδική νομοθεσία για την αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός της αναπηρίας μπορεί να ποικίλλει από τη μια νομοθετική πράξη στην άλλη·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δύο από τα μεγαλύτερα εμπόδια που δυσχεραίνουν την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία της Ουγκάντας είναι το γεγονός ότι δεν εμφανίζονται δημοσίως και η αρνητική στάση απέναντί τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά με αναπηρία αποτελούν λόγο κοινωνικού αποκλεισμού για την οικογένεια και ιδίως για τις μητέρες, δεδομένου ότι θεωρούνται ντροπή και αδυναμία για την οικογένεια·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ελάχιστοι κρατικοί φορείς υποστήριξης των γονέων παιδιών με αναπηρία στις αγροτικές περιοχές της Ουγκάντας και ότι, κατά συνέπεια, οι οικογένειες, και ιδίως οι μόνες μητέρες, συχνά δυσκολεύονται να παράσχουν την κατάλληλη φροντίδα στα ανάπηρα παιδιά τους·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν επίσημα διαθέσιμα στοιχεία, δεδομένου ότι ούτε η αστυνομία ούτε το δικαστικό σύστημα στην Ουγκάντα δεν διερευνούν το φαινόμενο αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη στοιχείων δυσχεραίνει την καταπολέμηση της πρακτικής της «ευθανασίας»·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο των ομάδων της κοινωνίας των πολιτών και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει ζωτική σημασία για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των περιθωριοποιημένων και ευάλωτων ομάδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Ουγκάντα αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες και εμπόδια κατά την παροχή υπηρεσιών σε παιδιά με αναπηρίες και στους γονείς τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές στρεβλές αντιλήψεις σχετικά με τα παιδιά με αναπηρία, αποτελούν πρόκληση για τις αναπτυξιακές προσπάθειες και το έργο των παρατηρητών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουγκάντα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενώσεις για τα άτομα με αναπηρία καλούνται να διαδραματίσουν ειδικό ρόλο στην εκπροσώπηση και γνωστοποίηση των ειδικών συμφερόντων των ατόμων με αναπηρία στους πολιτικούς και στο ευρύτερο κοινό· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες πληροφορίες για να μπορέσει το κοινό να αποκτήσει επίγνωση των πολιτισμικών πρακτικών που στιγματίζουν και παρεμποδίζουν την ανάπτυξη των ατόμων με αναπηρία και την ικανότητά τους να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με κάθε άλλο μέλος της κοινωνίας·

1.  καταδικάζει απερίφραστα τις αδικαιολόγητες και απάνθρωπες δολοφονίες παιδιών και νεογέννητων με αναπηρία· εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για την «ευθανασία» παιδιών με αναπηρία στην Ουγκάντα και σε όλες τις χώρες που πλήττονται από το φαινόμενο αυτό· ζητεί να τεθεί τέλος σε αυτές τις πράξεις βίας, βαναυσότητας και βασανισμού εις βάρος παιδιών··

2.  καλεί τις αρχές της Ουγκάντας και όλες τις χώρες που πλήττονται από το φαινόμενο της «ευθανασίας» και της τελετουργικής δολοφονίας παιδιών να δεσμευτούν να εξαλείψουν τις επιβλαβείς προλήψεις που διαιωνίζουν την στοχοποίηση παιδιών·

3.  υπενθυμίζει ότι πρωταρχική ευθύνη του κράτους είναι να προστατεύει τους πολίτες του, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων· υπενθυμίζει στις αρχές της Ουγκάντας την υποχρέωσή τους να συμμορφωθούν με το Σύνταγμα της χώρας τους, και ιδίως με τα άρθρα 21, 32 και 35 παράγραφος 1, τα οποία αναφέρουν ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα στον σεβασμό και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ότι το κράτος και η κοινωνία οφείλουν να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλιστεί η αξιοποίηση του πλήρους πνευματικού και σωματικού δυναμικού τους·

4.  υπενθυμίζει το ειδικό καθήκον του κοινοβουλίου της Ουγκάντας έναντι των ατόμων με αναπηρία, το οποίο εδράζεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2 του Συντάγματος, δυνάμει του οποίου το Κοινοβούλιο θα πρέπει να θεσπίσει κατάλληλη νομοθεσία για την προστασία των ατόμων με αναπηρία· καλεί την κυβέρνηση της Ουγκάντας να υποστηρίξει όλες τις δράσεις που αναλαμβάνονται υπέρ της βελτίωσης των αστικών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία·

5.  ζητεί να παρέχεται στήριξη στις οικογένειες των ατόμων με αναπηρία, ώστε να μπορούν να ανατρέφουν τα παιδιά τους στο σπίτι· καλεί την κυβέρνηση της Ουγκάντας να αναπτύξει ποιοτικές υπηρεσίες υποστήριξης για τις οικογένειες παιδιών με αναπηρία σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων επαρκούς χρηματοδοτικής στήριξης και παροχών για τις οικογένειες ώστε να φροντίσουν με τον κατάλληλο τρόπο τα ανάπηρα παιδιά τους·

6.  καλεί τις αρχές να διασφαλίσουν την κοινωνική ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση των ανθρώπων με αναπηρία, και να προσφέρουν προγράμματα κατάρτισης για να εξασφαλιστεί η παροχή υποστήριξης, πληροφοριών και συμβουλών στους γονείς και τους παρόχους φροντίδας παιδιών με αναπηρία, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των παιδιών αυτών στην κοινότητα·

7.  καλεί την κυβέρνηση της Ουγκάντας να εξασφαλίσει ότι οι γιατροί που έρχονται σε άμεση επαφή με άτομα με αναπηρία και τα προβλήματα υγείας τους θα είναι κατάλληλα καταρτισμένοι και ευαισθητοποιημένοι στις ανάγκες αυτών των ασθενών·

8.  εκφράζει επιδοκιμασία για τη δημιουργία, το 2007, του νόμου «Equal Opportunities Commission Act», ο οποίος αποσκοπεί στην προώθηση ίσων ευκαιριών για περιθωριοποιημένες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία·

9.  εκφράζει επιδοκιμασία για τη δημιουργία της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ουγκάντας (UHRC) σύμφωνα με το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Ουγκάντα του 1995· υπενθυμίζει ότι ο ρόλος της είναι, μεταξύ άλλων, να δημιουργήσει και να διατηρήσει την αντίληψη στην κοινωνία ότι οι διατάξεις αυτού του Συντάγματος συνιστούν το θεμελιώδες δίκαιο του λαού της Ουγκάντας και να παρακολουθεί τη συμμόρφωση της κυβέρνησης με τις διεθνείς υποχρεώσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

10.  καλεί την UHRC να αναπτύξει ένα συγκεκριμένο εθνικό σχέδιο με σκοπό την καθοδήγησή της στο έργο παρακολούθησης και την προαγωγή περισσότερο διαρθρωμένης και θεσμοθετημένης αλληλεπίδρασης με όλες τις οργανώσεις ατόμων με αναπηρία στη χώρα·

11.  παροτρύνει τις αρχές να εξασφαλίσουν την καταγραφή όλων των παιδιών κατά τη γέννησή τους, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με αναπηρία·

12.  καλεί τις αρχές της Ουγκάντας να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των παιδιών με αναπηρία στην Ουγκάντα· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τον σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης για την καταπολέμηση του στιγματισμού· τονίζει με έμφαση τον βασικό ρόλο των οργανώσεων για τα άτομα με αναπηρία στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ένταξη των ατόμων με αναπηρία και με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν·

13.  τονίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο στην αμφισβήτηση των στερεοτύπων και στην προαγωγή της ένταξης· καλεί τους διεθνείς, τους εθνικούς και τους τοπικούς φορείς λήψης αποφάσεων να διασφαλίσουν και να προαγάγουν την ευαισθητοποίηση με τη βοήθεια των μέσων ενημέρωσης, εκπαιδευτικών πολιτικών και δημόσιων εκστρατειών·

14.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τον αυξανόμενο αριθμό επιθέσεων κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ομάδων της κοινωνίας των πολιτών, όπως η ομάδα «Human Rights Awareness and Promotion Forum»· παροτρύνει τις αρχές της Ουγκάντας να εγγυηθούν την ασφάλεια των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να ασκήσουν διώξεις για τις επιθέσεις εναντίον τους και να τους παράσχουν τη δυνατότητα να επιτελούν το έργο τους χωρίς απειλές και εμπόδια·

15.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της κυβέρνησης, των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών της Ουγκάντας να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές για την αντιμετώπιση των αναγκών και την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, με βάση την κατάργηση των διακρίσεων και την κοινωνική ένταξη και την ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και σε άλλες κοινωνικές υπηρεσίες·

16.  ζητεί ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ τόσο των αναπτυσσόμενων όσο και των ανεπτυγμένων χωρών· ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει σε συνεργασία με άλλους διεθνείς χορηγούς μια πλατφόρμα με στόχο την ανταλλαγή ορθών πρακτικών για την ένταξη των παιδιών με αναπηρία· καλεί την Επιτροπή να εκπληρώσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το άρθρο 32 της CRPD·

17.  καλεί την ΕΕ να επωφεληθεί από την πολιτική μόχλευση που παρέχουν τα προγράμματα αναπτυξιακής βοήθειας, και συγκεκριμένα τα προγράμματα δημοσιονομικής στήριξης, για να ενισχύσει την προάσπιση και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουγκάντα· ζητεί από την Επιτροπή να εξακριβώσει εάν μπορεί να παρασχεθεί καλύτερη υποστήριξη, είτε μέσω χρηματοδότησης είτε μέσω του συντονισμού με τις τοπικές αρχές, για να βελτιωθεί η ιατρική βοήθεια που παρέχεται στα παιδιά με αναπηρία προκειμένου να επεκταθεί η επειγόντως αναγκαία υποστήριξη των οικογενειών τους·

18.  τονίζει ότι οι πολιτικές ένταξης πρέπει να προωθηθούν σε όλους τους συναφείς φορείς σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών και σε διεθνές επίπεδο, δεδομένου ότι το ζήτημα της αναπηρίας απουσιάζει σήμερα από πολλές διεθνείς συνομιλίες υψηλού επιπέδου και ότι πρέπει να τεθεί σε υψηλή προτεραιότητα στην πολιτική ατζέντα·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ουγκάντας, στον Πρόεδρο του κοινοβουλίου της Ουγκάντας και στην Αφρικανική Ένωση και τα θεσμικά όργανά της.

(1) ΕΕ C 287 Ε της 24.11.2006, σ. 336.

Τελευταία ενημέρωση: 31 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου