Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0163(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0369/2017

Indgivne tekster :

A8-0369/2017

Forhandlinger :

PV 14/03/2018 - 20
CRE 14/03/2018 - 20

Afstemninger :

PV 15/03/2018 - 10.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0085

Vedtagne tekster
PDF 247kWORD 47k
Torsdag den 15. marts 2018 - Strasbourg Endelig udgave
Programmet Et Kreativt Europa (2014-2020) ***I
P8_TA(2018)0085A8-0369/2017
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 15. marts 2018 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1295/2013 om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2020) (COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0385),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 167, stk. 5, første led, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0236/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 18. oktober 2017(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 31. januar 2018 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (A8-0369/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. marts 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om ændring af forordning (EU) nr. 1295/2013 om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2020)
P8_TC1-COD(2017)0163

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2018/596.)

Seneste opdatering: 6. november 2018Juridisk meddelelse